Tôi Không Tôi

Đã đọc: 119           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tôi là cá nhân trong chúng sinh.

Bởi nhân duyên từ không ra có.

Tôi là nhân sinh hữu tình.

Tôi từ vô sắc tướng thành sắc tướng.

*

Tôi là những tỷ hạ lượng tử.

Gắn bó bởi hổn nguyên chân khí.

Sở trụ hút bởi trọng lực.

Tôi là vô lượng Lân Hư Trần ai.

*

Tôi là vật chất trong vũ trụ.

Tôi cũng là một hạt vi trần.

Như tỷ tỷ vi trần khác.

Không đáng kể trong vũ trụ vô lượng.

*

Trong từng sátna tôi quán tự tại.

Thấy hàng tỷ tế bào trong tôi.

Nhảy múa quay cuồng luân vũ.

Trong vòng luân hồi sinh trụ hoại diệt.

*

Bổng nhiên, tất cả quay ngược vòng.

Từ chân khí bao bọc nhục thân.

Chân không hút lấy thân tôi.

Kéo theo những vi mô của thân tôi.

*

Tôi thu lại tới nhất điểm tâm.

Những phân tử trong tôi cô đọng.

Hấp lực bởi vô nhất vật.

Vũ trụ thu hồi trên đầu cọng lông.

*

Tạng ánh sáng hóa thành sóng triều,

Vô lượng sóng rung động hấp dẫn.

Tùy theo nhân duyên nghiệp quả.

Hợp tụ rồi tan liên tu bất tận.

*

Cho đến những kết quả cuối cùng.

Sinh ra đầy tạm bợ vô thường,

Từ hàng tỷ tỷ sát xuất.

Sắc tướng tự tái sinh từ chân không.

 *

Những vi mô hợp lại với nhau.

Tạo thành vĩ mô như ngân hà.

Thành tinh tú thái dương hệ,

Trái đất, chúng sinh, cấu tạo ra tôi.

*

Rồi như thế tôi lớn dần lên.

Với cái ngã đầy tham sân si.

Thành độc tôn trong trời đất.

Tạm sở trụ trôi nỗi trong vô thường.

*

Tôi là vũ trụ, là nguyên tử.

Bất khả tư nghi, bất khả thuyết.

Nguyên tử kết tạo ra tôi. 

Tôi là vũ trụ trong hạt cải con.

*

Trên những chân lông, mỗi tế bào

Tôi là đại ngã trong tiểu ngã.

Là tiểu ngã trong đại ngã. 

Tất cả là một, một là tất cả.

*

Những tế bào trong cơ thể tôi.

Sẽ bị hủy diệt và thay thế.

Tôi tưởng nó vẫn là tôi.

Nguyên tử đơn giản, sinh trụ hoại diệt.

 *

Ở trong hay ngoài cơ thể tôi. 

Vô số nguyên tử ở trong tôi.

Chúng có thể bị thay thế,

Bởi vô lượng tế bào cùng chủng loại.

*

Tôi cảm thấy, những phân tử này.

Quay cuồng tái hóa kiếp thân tôi.

Trong điệu luân vũ tuyệt vời. 

Phân tử, sắc tướng lẫn vô sắc tướng.

*

Quay quần nhau như những vệ tinh.

Bởi lực hấp dẫn của vũ trụ.

Khi hữu sắc, lúc không sắc.

Cực kỳ quái đản viên diệu dị kỳ.

*

Tôi vừa mới tinh khôi tái sinh.

Với sắc tướng xinh đẹp nhất đời.

Bất kiến bản lai diện mục.

U mê, ôm phiền muộn kiếm Như Lai.

*

Tôi vô minh đánh mất bản lai.

Bồ Đề tâm vô sanh vô diệt.

Tôi là ai, ai là tôi?

Trót lở u mê lạc cõi Ta Bà.

 *

Làm chúng sinh, cùng nhau rong chơi.

Đồng điệu ca múa khúc vô thường.

Quay cuồng với ngã độc tôn.

Ích kỷ tham sân si của nhân sinh.

*

Bổng nhiên, tỉnh ngộ vô thường.

Giữa hư không, ngóng mộng niết bàn.

Ai là tôi, tôi là ai?

Du hành trong vũ trụ không thời gian.

*

Mỗi nguyên chủng tử, mỗi chúng sinh.

Hàng tỷ nguyên tử với tánh linh.

Vạn ngũ uẩn trong thân tôi.

Chứa những quả lịch sử rất đặc thù.

 *

Của duyên nghiệp vô lượng trụ kiếp.

Trước cả khi nhân sinh hiện hữu.

Từ những tổng hợp nhân duyên.

Cùng nghiệp quả của đa chúng sinh đó.

 *

Từng vũ trụ, mỗi hạt nguyên tử.

Trong mỗi một tế bào của tôi.

Sau hàng tỷ năm xưa đó.

Do nhân duyên kết hợp thành thân tôi.

*

Vũ trụ trong tế bào của tôi.

Tôi đã từng ở trong vũ trụ.

Luân hồi sinh trụ hoại diệt.

Trước khi cả con người lẫn chúng sinh.

 *

Trong lúc vừa đi vừa vào định.

Tôi hướng dẫn tâm nhập đại định.

Như như bất bất động động.

Lúc đó, không gian cuộn vào thời gian.

 *

Không quá khứ hiện tại vị lai. 

Tôi thấy dòng thời gian ngừng trôi.

Vũ trụ dường như ngừng thở.

Duyên nghiệp chung quanh tức khắc ngưng đọng.

*

Vạn nhân quả không còn rối răm,

Trong tâm thức an tịnh của tôi.

Tất cả tuyệt đối ngưng đọng.

Chỉ còn lại tuyệt đối tĩnh tịnh tỉnh.

 *

An lạc tuyệt đối trong kỳ tâm.

Ôi, vũ trụ xinh đẹp tuyệt vời.

Tôi không tôi, ai không ai.

Không nơi đâu đến, không từ đó về.

*

Quá khứ hiện tại không ở đây.

Tương lai muôn kiếp không ở đó.

Tôi không thọ vô nhất kiếp.

Tôi không đi mà đến, không đến đi.

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập