Ngũ Uẩn

Đã đọc: 1234           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nhớ thuở xưa Phật vừa thành đạo

Cội Bồ đề sen báu toả hương

Thế Tôn tuyên cáo mười phương

Nhà nay kẻ thợ hết đường dựng xây.

 

Ngôi nhà kia, thân này Năm uẩn

Sắc Thọ Hành Tưởng Thức mượn tên

Kẻ thợ-Tham ái lâu bền

Tạo ra nhà cửa xuống lên sáu đàng.

 

Năm uẩn chia hai phần Danh-Sắc

Thọ Tưởng Hành với Thức là Danh

Cùng Sắc biểu hiện ra thân

Tứ đại năng, sở tác thành bởi duyên.

 

Đất chất cứng; lỏng mềm là nước 

Gió: khí, hơi; lửa: nóng trong ngoài.

Bốn đại hoà hợp, ta chơi

Còn không thì phải ngậm ngùi tấm thân.

 

Thọ, cảm giác, lãnh nạp tuỳ xúc

Do căn, trần chạm đụng vào nhau

Làm ta cảm nhận vui, sầu

Hoặc là xả thọ không đau chẳng mừng.

 

Tưởng, tri giác, thủ tượng vi nghĩa

Lấy ảnh ngoài đem để vào tâm

Suy lường, đo đạt, đếm đong...

Để cho cảm thọ trong lòng càng sâu.

 

Hành, ý chí, thiên lưu, tạo tác

Là thích, tham... bám chắc cảnh trần

Vốn Tư tâm sở của tâm

Đưa ra quyết định thánh phàm ngay đây.

 

Thức, nhận biết, phân biệt các pháp

Khi nội ngoại sáu xứ gặp nhau

Thức kia mới hiện ra mau

Tưởng ghi ảnh tượng rồi sau Thọ, Hành...

 

Tấm thân này đã danh Năm uẩn

Năm uẩn kia có thật bền lâu?!

Bốn đại không hợp ta sầu

Hôm nay xanh tóc mai đầu bạc phơ.

 

Một nhành hoa phất phơ trước gió

Sáng ra nhìn...'đẹp quá hởi bông'

Chiều về chán ghét ...’chẳng trông’

Vì hoa đã rụng sắc hồng còn đâu!

 

Danh hay Sắc... quán sâu ...tạm bợ

Lúc vui mừng, lúc khổ sầu bi...

Nếu ta tham ái mê si

Giữ chặt Năm uẩn tức thì khổ đau.

 

Vì khổ đau tạo bao ác nghiệp

Làm cho ta muôn kiếp lạc loài

Luân hồi ba cõi nổi trôi

Gian truân khó nhọc... hởi ôi phàm trần!

 

Đệ tử Phật nhận chân cho rõ

Dùng Pháp mầu quyết tỏ thật nhanh

Thân này-Năm uẩn-Sắc Danh

Đừng nên tốn sức tranh giành vì thân

 

Đừng nuôi thân bằng danh, bằng lợi,

Cũng đừng bằng chức vị, quyền cao

Sắc đẹp, tuổi trẻ, tự hào...

Tựa như một giấc chiêm bao Kê Vàng.

 

Vượt hết thảy, vượt qua hết thảy,

Đến bờ kia Năm uẩn đều không

Đến rồi, Năm uẩn đã không

Niết-bàn an lạc, thong dong cuộc đời.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập