Lương Tri Chiếu Mệnh

Đã đọc: 688           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mẽ kho nuôi sống Thạch Sùng
Khi còn đói khổ cơ hàn bần phu
Đến khi phú quý sang giàu
Phụ ơn vật đã nuôi mình qua cơn..!
 
Trời cao thấu rõ việc làm
Vong ân bội nghĩa gian tà ác tham
Thiên thần ứng hiện trừ gian
Lương tri chiếu mệnh biến thân Thạch Sùng.
 
*Lương Tri là cái thấy biết chân thật, rõ ràng. 
*Lý Trí, là cái phân biệt hiểu biết đúng sai, phải quấy, tốt xấu, thiện ác, chánh tà...hay còn gọi là tòa án lương tâm.
Nhìn từ gốc độ đạo lý âm dương thái cực ngũ hành thì đó chính là Sao bổn mệnh của mỗi loài chúng sinh và nhân loại, nếu đánh mất lương tri lý trí thì Sao bổn mệnh sẽ lu mờ u tối, sẽ tương ứng thọ sanh vào các cảnh giới địa ngục, ngạ quỹ và súc sinh. Nếu lương tri lý trí được sáng suốt, và tùy theo từng năng lực đạo đức thì sẽ tương ứng thọ sanh với các cảnh giới Trời, Người, A Tu La.
Để Lương tri lý trí được sáng suốt không lu mờ thì phải dựa vào Căn tánh và đạo lý:
Thấy, Nghe, Hay, Biết nương tựa đạo lý luật lệ lẽ phải, thuần phong mỹ tục sẽ dẫn đến Ý niệm ý thức hành động tốt đẹp chân chính thiện pháp, Lương tri lý trí Sao bổn mệnh sẽ được sáng suốt tương ứng với cảnh giới thân mạng thọ nghiệp tốt đẹp, an lành.
Thấy, Nghe, Hay, Biết không nương tựa vào đạo lý luật lệ lẽ phải...hành động theo bản năng vô ý thức hoặc do lòng tham mà bất chất tất cả luật lệ ..thì sẽ dẫn đến việc làm xấu ác, bất thiện, đánh mất lương tri, làm lu mờ lý trí, u tối Sao bổn mệnh, sẽ rơi vào cảnh giới xấu ác, tương ứng với các cõi địa ngục, ngạ quỹ, súc sinh.
 
Thấy, Nghe, Hay, Biết, nương tựa đạo pháp, ngộ nhập tri kiến Phật, thấy biết mà không trụ tướng thấy biết, như thị đang là, vô ngã, vô cấu uế phiền não nhiễm ô. Đó chính là cái thấy biết chân tịnh niết bàn, Lương tri lý trí sẽ phát quang ánh sáng tuệ giác ngũ nhãn Như lai (nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn), soi chiếu thấu suốt tận cùng khắp thập phương hư không pháp giới, không ngăn ngại, không giới hạn, không ngằn mé, vượt thoát tất cả mọi thời gian và không gian. Tương ứng cõi tịnh độ niết bàn chư Phật mười phương.
 
Chuồn Chuồn

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập