Phật tâm tuệ giác

Đã đọc: 539           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 
 
Phật tâm tuệ giác khắp cùng,
Chúng sanh tam giới tận cùng hư không.
Phật tâm rõ được nguyên nhân,
Duyên sanh hiện khởi tánh tâm tướng trần. 
Phật tâm thấu được căn trần, 
Chúng sanh vạn vật thể đồng tánh không.
Phật tâm rõ được tâm thông,
Nghĩ suy niệm ái não phiền chúng sinh.
Phật tâm biết được khứ lai,
Nhân duyên nghiệp quả mạng căn xoay vần.
Phật tâm lậu hoặc tận thông
Chúng sanh tam giới vi trần nhiễm ô.
Phật tâm thường trụ khắp nơi,
Pháp thân thị hiện hiển bày Báo thân,
Hóa thân ứng hiện khắp cùng,
Chúng sanh nguyện độ muôn loài sáng soi.
 
Chánh Bảo Trung

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Đăng nhập