Thi kệ : Quan Âm Đông Hải

Đã đọc: 1367           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Chúc Phật Pháp được hưng long

Mừng quê hương mẹ tươi hồng giang sơn

Lễ tạ ân đức thiên chân

Đặt nền móng thiện hiển phần phúc duyên

Đá thần châu hóa nhiệm huyền

Xây vô lượng pháp lạc hiền độ sanh

Dựng phương tiện kết tâm lành

Chùa - Tượng thị hiện lợi hành hoằng dương

Quan chiếu rạng rỡ cát tường

Âm thầm soi rọi mười phương thắng tràng

Đông Tây, Nam, Bắc… cứu nàn

Hải hồ bàng bạc mơ màng phù sinh

Tại biển đời… thức tâm linh

Trung dung căn tánh hữu tình ngàn năm

Tâm hiền đạo đức kết trầm

Văn minh phát triển cao thâm phụng thời

Hóa não phiền, được thảnh thơi

Tín tâm nương tựa vun đời vô ưu

Ngưỡng bách niên, ngộ phàm phu

Du hành bốn biển thoát mù sương tan

Lịch thời gian, nổi không gian

Hồ nhân sinh… mộng sen vàng điều nhu

Bể trần lắng đọng phiền ưu

tắc phụng hiến Trượng phu Thánh hiền

Vĩnh thắng thường trụ cơ duyên

Hải hồ chơn lạc lâm tuyền cao ngôi

Huyện thị bát ngát xinh tươi

Vĩnh hà thơm dịu mười mươi phúc phần

Châu báu ngà ngọc xa luân

Tỉnh tại lan tỏa tinh thần xưa sau

Sóc buôn tích tụ tương giao

Trăng thiêng ẩn hiện mật đào thiền quang

Do duyên lành kết đạo tràng

Ban uy phước lực hộ an dân tình

Trị tri dấu ấn xương minh

Sự tướng lý tánh lung linh pháp trần

Phật Như Lai độ phàm nhân

Giáo hóa sanh chúng thoát lần khổ đau

Chứng kỳ sự sự sắc màu

Minh minh ý nghĩa dạt dào lợi tha

như gia phổ Tăng già

Thượng nhi thù thắng thăng hoa hương thiền

Tọa thị hành hóa hoằng tuyên

Tiến tu duy tuệ đức hiền phổ nương

phu nối kết đạo trường

Thích Mâu Ni… hạnh xiển dương phù đồ

Nhật nhật thẩm quán hư vô

Từ tâm khai phóng nam mô… tuần hoàn

Cùng cực châu báu vô vàn

Tăng bảo sứ giả dặm ngàn hành thâm

Ni lưu tịnh lắng quý tàm

Phật quang vô lượng Ưu đàm thiên hương

Tử tôn thừa kế noi gương

Chùa chiền dũng xuất cúng dường quần sinh

Giác tha nhiếp hóa hư tình

Ngộ đời, ngộ đạo khai minh thế trần

Thành trì vô lượng cao nhân

Phố phường vô lượng hiền thần hiển linh

Hồ xưa thắm đượm lưu quỳnh

Chí thiêng ẩn chứa luận kinh sâu dày

Minh minh chơn tánh khứ lai

Phát huy dũng lực hoằng khai thuyền từ

Tâm đức chiếu diệu chơn như

Thực hành hạnh nguyện truyền thư kinh hành

Hiện thể sứ giả thiên sanh

Thành vô lượng báu pháp lành ngàn sau

Kính dâng Tam Bảo nhiệm mầu

Cúng kiếng ba cõi trần lao ta bà

Dường ân trên, mật ba la…

Phật quang rực sáng ma ha ánh thiền

Nhật nhật nhuận rạng khắp miền

Tăng trưởng thiện sự diệu huyền tựa nương

Huy đức rạng rỡ soi đường

Pháp âm vang vọng thân thương yên bình

Luân lưu trùng tụng tâm kinh

Thường tịnh cộng hưởng thượng sinh hương vàng

Chuyển mê khai ngộ trần gian

gia hội tụ quy hoàng cảnh thiêng

Tánh tâm quy hướng đèn thiền

An bình nguồn cội Rồng Tiên Lạc Hồng

gia nhàn hạ non sông

Lạc trú quê mẹ gia phong thiện lành

Nghiệp tuệ hằng hữu tương sanh

Vạn sự như nguyện hóa thành thường nhiên

Vạn vật hiển thị… pháp duyên

Thanh Bình thạnh trị phúc hiền thiên thu.

Phương Thảo am, ngày 20 tháng 5 năm 2018

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Đăng nhập