Phật

Đã đọc: 988           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Phật không là đấng huyền năng
Ban cho phước báu họa tai cho người...
Phật là phật tánh pháp thân
Là tâm chân thật sáng soi khắp cùng


Phật là giác ngộ không lầm
Nhãn minh mệnh túc tột cùng lậu thông.
Chúng sinh muôn loại muôn hình
Đều chung thể tánh nhưng hình tướng không...


Do tâm bất giác mê lầm
Nhiễm ô tham ái nghiệp trần tạo nhân
Luân hồi sanh tử khổ đau
Vô minh phiền não trầm luân buộc ràng.


Nương nhờ ánh đạo từ quang
Thích ca Phật quả Như lai hiển bày
Soi đường chỉ lối khai tâm
Chúng sanh tam giới được an pháp lành


Quay về tự tánh bổn nhiên
Thoát tâm phiền não hiện chân niết bàn
Pháp thân bất diệt vĩnh hằng
Thong dong tự tại khắp cùng mười phương.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập