Sống đời..!

Đã đọc: 1439           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Sống đời..!
 
Sống đời đừng để khói mây,
Phù du che phủ Giác linh chính mình.
Suốt ngày lầm lỗi u mê
Tối tăm, phiền não sân, si, tham cầu,
Rơi vào ác đạo trầm luân
Khổ đau muôn kiếp, tử sanh buộc ràng.
Trời, người, ngạ quỷ, súc sanh,
Tu la, địa ngục chuyển luân xoay vần,
Mỗi loài, mỗi cảnh tùy tâm
Nghiệp nhân thiện, ác, thọ sanh rơi vào.
Nay nhờ Phật pháp Giác minh
Ba la bát nhã vượt qua mê lầm,
Soi đường chỉ lối, khai tâm
Chúng sinh thoát nạn tử sanh luân hồi.
Như lai thật thể muôn loài
Uy nghi kho báu, thọ, quang vĩnh hằng,
Nương vào trí tuệ ba la...
Trang nghiêm tự tánh, tướng không độ trì.
Pháp này diệu pháp chân như
Tùy duyên vô tướng, vô tâm đối trần.
"Yết đế yết đế, ba la yết đế,
Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha".
 
Chánh bảo Trung

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập