Khó Dễ

Đã đọc: 2241           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Con người gặp khổ khóc than
Có hay quả khổ chính màn nguyên nhân. 
Muốn thoát quả khổ triền miên 
Chớ tạo nhân khổ phúc duyên phước điền. 
Năm giới Phật dạy rõ ràng! 
Cố mà gắng giữ "dễ dàng", "khó khăn"?
"Khó khăn" được khó thân người?
"Dễ dàng" không khó?... thân người bình an!
Khó khăn_ bởi nghiệp Sát sanh 
Dễ dàng_ thương xót chúng sanh như mình.
Khó khăn_ bởi nghiệp tham lam 
Dễ dàng_ buông xả không làm cũng ăn. 
Khó khăn_ bởi nghiệp tà dâm 
Dễ dàng_ đoan chánh thân tâm an lành. 
Khó khăn_ bởi nghiệp vọng ngôn 
Dễ dàng_ thành thật người tôn trọng liền. 
Khó khăn_ bởi nghiệp rượu bia 
Dễ dàng_ minh mẫn sáng mai huy hoàng. 
Khó khăn_ bởi nghiệp Tham lam
Dễ dàng_ buông xuống lòng tham tanh bành 
Khó khăn_ bởi nghiệp sân si 
Dễ dàng_ tha thứ bao luỵ phiền tan. 
Khó khăn_ bởi nghiệp vô minh 
Dễ dàng_ chánh kiến chân tình tuệ tri. 
Khó khăn_ Không hiểu vô thường 
Dễ dàng_ thông suốt tình trường hợp tan.
Khó khăn_ bởi nghiệp biếng lười 
Dễ dàng_ tinh tấn cuộc đời hiên ngang.
Kính bút :Trầm Lặng 
Di Linh :05/11/2015

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập