Chùm Thơ Kính Dâng Bồ Tát Quán Thế Âm

Đã đọc: 57614           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM!

 
QUÁN là dụng của TRÍ
ÂM là dụng của BI
1*Dùng Diệu Trí Quán Chơn Tánh Quán ấy gọi là Chơn Quán
2*Dùng Diệu Trí Quán các Tịnh Pháp,Quán ấy gọi là Thanh Tịnh Quán.
3*Đã có Diệu Trí tất nhiên tự Tâm Thanh Tịnh,dùng tự Tâm Thanh Tịnh quán hai pháp tục đế (chân lý tương đối) chơn đế(chân lý tuyệt đối) thấu suốt ,rốt ráo nên gọi quán ấy là Quảng Đại Trí Tuệ Quán.
4*Diệu Trí của NGÀI biết chúng sanh và PHẬT đồng thể,Ngài hằng thường nghĩ đến cứu độ Quán ấy gọi là BI Quán
5*Đức QUAN ÂM lấy bi nguyện cứu khổ làm hạnh tu duy nhất,tưởng nghĩ đến việc ban vui tròn đầy cho chúng sanh !Quán ấy gọi là TỪ Quán.
Năm ánh sáng quán chiếu của Diệu Trí QUÁN ÂM hằng thường ở trong thể tịch tịnh vắng lặng,tức là thường tịch tuy thường tịch mà vẫn thường soi sáng hết thảy các chốn tối tăm nên ánh sáng của diệu trí kia lại cũng thường chiếu.
                                                                                              
 
     CHÙM THƠ KÍNH DÂNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

  CHÙM THƠ KÍNH DÂNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

                              quan the am bo tat
1-DƯƠNG LIỄU QUÁN ÂM
Lắng nghe giọt nước cành dương
Tịnh bình ban rải tình thương muôn trùng
Như lai Bồ Tát viên thông
Thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau

                    quan the am bo tat             
2-LONG ĐẦU QUÁN ÂM
Oai lực trên đỉnh long vương
Bạch y tung giữa trùng dương bạc đầu
Tầm thinh khắp cõi khổ đau
Bồ Tát hóa hiện nhiệm mầu muôn nơi
                   quan the am bo tat
         
3-TRÌ KINH QUÁN ÂM
Kiết già tay phải nâng kinh
Quán soi nhập diệu tịnh thanh thường hằng
Nhìn thấu suốt cõi tối tăm
Đàm kinh cứu độ thậm thâm diệu kỳ
                     quan the am bo tat
 
 
4-VIÊN QUANG QUÁN ÂM
Hậu thân rực ánh hào quang
Bi nguyện cứu khổ ngập tràn thế gian
Quang bất muội* tỏa mênh mang
Quảng đại linh cảm ứng thân nhiệm mầu.

*Viên Quang bất muội : ánh sáng không bao giờ tắt.
 
 
5-DU HÍ QUÁN ÂM
Thong dong du hí cõi đời
Bao dung độ lượng hạnh ngời trần gian
Đến đi giữa cuộc gian nan
Bi nguyện cứu vớt trầm luân muôn loài.
             
6-BẠCH Y QUÁN ÂM
Ngự trên tòa đá uy nghi
Liên hoa tay vẫy diệu kỳ tầm thinh
Ấn cát tường xóa vô minh
Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về.
                      quan the am bo tat

                      
7-LIÊN NGỌA QUÁN ÂM
Bồ tát an tọa lá sen
Hai tay chấp quán soi xem cõi đời
Ta bà ác trược tơi bời
Linh cảm ứng hiện mỗi lời cầu xin.
                    quan the am bo tat
 
8-LONG KIẾN QUÁN ÂM
Diệu trí quán dòng tử sanh
Nhìn chúng sanh mãi loanh quanh luân hồi
Mắt thương Ngài nhìn cuộc đời
Thường hằng bi quán vớt người trầm luân.
                                   

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Andy Nguyen 22/12/2016 01:31:38
Kinh A Di Da khong phai do Phat thuyet. Sau khi Phat nhap diet, de tu Phat lam 3 lan ket tap kinh dien va khong co kinh A Di Da, kinh Vo Luong Tho, kinh Vo luong quang. Nhung kinh do duoc viet ra khoang 600 nam sau. Do do Phat A Di Da la khong co, Quang the Am bo tat cung khong co. Do hu cau tao nen.
Reply Tán thành Không tán thành
-5
Cảnh báo nội dung không phù hợp
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập