Trường Ca Pháp Hoa 2

Đã đọc: 3168           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

thnhattan@yahoo.com.au. Nhạc sĩ Dương Kinh Thành chuyển thể ra Vọng Cổ, năm 2010.

Lời tự thuật của tác giả

 

Chắp tay đê đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ Bổn Sư,

 

Bản thân con, TNT Mặc Giang, tâm lực yếu hèn, đức mỏng tội dày, lại dân giả quê mùa, học ít hiểu nông, lời nói thô thiển, chữ nghĩa hẹn hẹp. Bộ Kinh Pháp Hoa, vua của các Kinh, con đã từng trì tụng mấy chục năm trường, chỉ trì và tụng chứ hiểu, nhận, ngộ chẳng khác nào như giọt sương khô rơi trên rừng cây núi thẳm.

 

Do đó, về chiều rộng, chiều sâu, sự uyên áo, liễu triệt và có tính toàn bộ, con không dám lạm bàn mà chỉ xin mạo muội nhận, nhìn yếu chỉ, yếu nghĩa tâm đắc của từng phẩm, với giọt sương kia chân thành chuyển tải thật cô đọng qua biến thể thi ca, và có ý muốn nhờ phương tiện văn mỹ nghệ để phổ cập cho những ai hữu duyên hữu ngộ.

 

Nếu không tột, không siêu, chẳng qua là thiếu học, hiểu cạn, chưa thấm, chưa chín, tự nguyện tô bồi thêm. Thành tâm đảnh lễ Đức Từ Tôn từ bi lượng thứ.

 

Tất cả, xuất phát bằng tấm lòng thành, sự tận tụy của bản thân, nhằm góp phần xiển dương chánh pháp. Tuyệt nhiên không vì bào ảnh ngã nhân danh lợi.

 

Kính mong những ai nhìn thấy bản văn này, xin hoan hỷ cảm nhận với ý hướng trên.

 

Trân trọng,

Tịch liêu, tháng 11-2009

TNT Mặc Giang

            

LỜI NGỎ CỦA TÁC GIẢ CHUYỂN THỂ

 

                      1). Trước hết, tôi hoan hỷ chọn tựa đề cho album cổ nhạc này là “TRƯỜNG CA PHÁP HOA” như bản tựa của nhà thơ Mặc Giang. Tuy “Trường Ca” theo khái niệm văn học có phần khác biệt với “Trường Ca” của nghệ thuật biểu diễn, và thay vì phải gọi là “Liên Ca Diễn Khúc” phù hợp hơn, tôi chọn “Trường Ca” là để dung hòa hai khái niệm cũng như trước nhất giữ vẹn nguyên danh xưng ban đầu của nhà Thơ Mặc Giang.

               

                 2). Quá trình chuyển thể những tác phẩm tương tự có những khó khăn nhất định. Thí dụ phải cố gắng đến mức có thể, giữ nguyên ý tứ văn phong của nhà thơ, tránh diễn đạt theo chủ quan cũng như khả năng của người chuyển thể. Bên cạnh đó, còn phải tìm tòi và vận dụng cách lồng ghép bài bản cho phù hợp với mỗi Phẩm Kinh cũng như tình huống pháp thoại Đức Phật tuyên giảng. Vì vậy sẽ không tránh khỏi cấu trúc ca từ bị “trắc”, gây khó khăn cho giới Nhạc Sĩ và Nghệ Sĩ tham gia thu âm sau này. Điều này, với tư cách là một soạn giả chuyển thể, rất mong anh em Nhạc sĩ, Nghệ Sĩ hiểu cho và hoan hỷ, để cùng nhau bảo đảm tính trung thực của tác phẩm.

 

                3). Album “Trường Ca Pháp Hoa” này, tác giả chuyển thể cố gắng tránh khuôn mẫu, lê thê, than vãn dễ gây cảm giác nhàm chán ; nên đã tìm mọi cách thể hiện mới mẻ, tách hằn từng Phẩm Kinh một vào trong một bài ca hoặc trong một phần riêng biệt. Sau này nếu có muốn tách ra ca lẻ cũng rất dễ dàng.

 

               4). Để làm được như thế, tác giả chuyển thể muốn dàn Tân Nhạc đóng vai trò quan trọng, chuyển và kết nối từng Phẩm trong album, bên cạnh dàn Cổ Nhạc. Nói theo phong cách nghề nghiệp là “Nhạc Màn”.

 

               Rất mong được sự hỗ trợ của tất cả.  

 

Năm 2010

Dương Kinh Thành                          

-----------

Nội dung 15 bài

CD Vọng Cổ - Trường Ca Pháp Hoa 2

(Số 16 đến Số 30)

 

30 bài Trường Ca Pháp Hoa

 

01.      Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở)

02.      Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1)

03.      Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ 2)

04.      Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3)

05.      Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4)

06.      Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)

07.      Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6)

08.      Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)

09.      Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọ ký, thứ 8)

10.      Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học, thứ 9)

11.      Trường Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sư, thứ 10)

12.      Trường Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp, thứ 11)

13.      Trường Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12)

14.      Trường Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13)

15.      Trường Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ 14)

16.      Trường Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõng xuất, thứ 15)

17.      Trường Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Như Lai thọ lượng, thứ 16)

18.      Trường Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Công đức, thứ 17)

19.      Trường Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức, thứ 18)

20.      Trường Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sư Công đức, thứ 19)

21.      Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinh Bồ Tát, thứ 20)

22.      Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)

23.      Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)

24.      Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23)

25.      Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)

26.      Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25)

27.      Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ 26)

28.      Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự, thứ 27)

29.      Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, thứ 28)

30.      Trường Ca Pháp Hoa 30 (Hồi hướng công đức - Tác giả xin kết)

 

------------------------

 

Trường Ca Pháp Hoa – 15

PHẨM TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT – Thứ mười lăm

 

                                        NÓI LỐI (Hơi Hạ)

                              Kinh Pháp Hoa là vua của các kinh

                              Lý Pháp Hoa là vua của các pháp

                              Nên hằng hà sa số Chư Bồ Tát

                              Khắp mười phương vân tập xin hộ trì.

 

                                         NGŨ ĐỐI HẠ

                     

01)    Đức Như Lai.

  Vốn vô lượng Từ Bi

02)    Thiện Nam tử, các ông lo gì

Cõi Ta bà, ba ngàn thế giới tùng địa theo  

03)    Đất nứt ra Bồ Tát hiện thân

Nối nhau trùng điệp thênh thang

04)    Không làm sao thấy hết dưới mắt ta

Dùng Phật nhãn, Vô Sư Trí diễm tuyệt

05)    Đừng là “Hữu” Sư Trí kẹt thông

Bởi Chư Bồ tát phương xa

06)    Không sao thốt lời ta nghe

Ấn tâm địa, cõi Ta bà vang danh

07)    Bảo rằng Có - cũng không một người

Bảo rằng Không - cũng rỗng không pháp giới

08)    Nhìn xem bóng nguyệt soi dòng

Nó Có hay là Không

09)    Nhìn xem vũ trụ chi li

 Nhét trong hạt cải, chưa vừa là sao

10)    Hãy nhìn vũ trụ thấp cao

Chân lông không lọt thế nào mà chi

01)    Ta Bà Tùng Địa lành thay

Lành thay Dũng Xuất Bồ Tát hiện

02)    Pháp Hoa diệu pháp vô nghì

Pháp Hoa diệu pháp siêu vi

03)     Vô chung vô thỉ mất đi lẽ thường

Từ Bi hiển bày nụ hoa hàm tiếu

04)     Đàm hoa trên tay tự tại

Thong dong từng bước tháng ngày

05)     Cao hơn Diệu Cao núi cả

Cũng như đâu thấp chốn A Tỳ

06)     Trùng duyên tâm khởi sinh Địa

Tất cả từ đó chan hòa

07)     Chốn Ta Bà  bao la

Cũng đất tùng dũng xuất ra (xin dứt ở chữ LIU)./.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 16                                

PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG - Thứ mười sáu

 

                                           NGÂM (hơi Bắc)

                              Như Lai thọ lượng không cùng

                              Vô thì biến mất, Vô chung vẫn còn

                              Như Lai thọ lượng càn khôn

                              Bao trùm vũ trụ chưa mòn hằng sa.

 

                                           THU HỒ

                            Nhân số nào cộng vào thua xa

                            Lũy thừa số những là thấm sâu

                            Lượng nhiệm mầu của Đức Như Lai

                            Lại sừng thỏ lông rùa để đâu

                            Này vượt qua đối đãi chiêm bao

                            Kìa xem bông trổ khắp cây đào

                            Cần vượt qua vĩ tuyến chắn đường

                            Xuyên qua bao kinh tuyến chơn thường

                            Vốn không có con thuyền đưa sang …

 

                            (sang) TAM PHÁP NHẬP MÔN

                            Vốn không có con thuyền đợi

                            Mà thuyền ta trong tâm vọng

                            Là con thuyền đó tinh anh

                            Nhấp nhô vào ra bốn biển

                            Kìa xem chiếc lá trên cành

                            Xanh xanh rừng, non non lá

                            Những cánh đồng, xa bao la

                            Mạ non, vàng ươm lúa vàng./.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 17

PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC – Thứ mười bảy

 

                               VẠN HUÊ TRƯỜNG HẬN

 

                 A Dật Đa…này.

                             Lẳng lặng, nghe ta nói đây.

                             Người trì Kinh Pháp Hoa đây, (tất cả ai)

                             Công đức thảy vô lường

                             Nhớ ghi khắc lời này

                            Là Vô Lậu pháp (mười phương) bao trùm

                            Và Hữu Lậu ba cõi ra vào

                            Ví (có người) trưởng giả đem bạc vàng

                            Và đại gia đem hiến của tiền

                            Công đức kia chỉ hưởng nhơn thiên

                            Không thể sánh người nhập Tri Kiến Phật thừa

                            Qua Pháp Hoa Kinh bậc nhất này

                            Trì Pháp Hoa trì huệ mạng Phật rồi

                            Quá khứ hiện tại thông con đường

                            Đèn giải thoát soi khắp phương trời

                            Phước báu này to lớn biết dường bao./.

 

                                            VỌNG CỔ

1)     Người trì Kinh Pháp Hoa công đức vào bậc nhất. Phật Pháp Thân mầu nhiệm không giảm không tăng một khối duyên thừa ….

           Miên viễn thời gian, chúng sanh hưởng khôn vừa...

    Không đục không trong không lớn không nhỏ, không có báu vật nào so sánh được ở thế gian –

     Người trì Kinh Pháp Hoa công đức tuyệt thế, Là kiến lập đạo tràng trong sáu cõi ba đường. Là pháp âm bất tuyệt trăm hướng ngàn phương, Hạt giống Bồ Đề luôn lưu truyền không dứt.

 

16) Núi Tu Di cao nhất trong các núi, Kinh Pháp Hoa vi diệu nhất Đại thừa …

            Không cần bóng cũng thấy được hình…

    Không cần gương mà phản chiếu rạng ngời chơn thể, được Chư Thiên lắng nghe trong lòng khôn xiết vui –

   Đem nhạc trời hòa điệu khắp ba ngàn, đem hoa Trời rảy cúng khắp trần gian. Xin cúng dường Thế Tôn Vô Thượng Giác, đã thuyết Kinh Diệu Pháp Hoa tàng.

                   Bảy chúng đệ tử, hết rồi mùa hạ

                   Không mùa thu cũng chẳng có mùa đông

                   Sống Lạc Bang mùa xuân không cần nữa

                   Tâm thoát an bình Vi Diệu Pháp Liên Hoa./.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 18

PHẨM TÙY HỶ CÔNG ĐỨC – Thứ mười tám

 

                                     XUÂN TÌNH (Lớp II)

15)        Pháp Hoa.

Phẩm Tùy Hỷ siêu tuyệt

16)        Thật Bất khả Tư nghì nhật nguyệt

Một niệm Hỷ tùy nghi bao trùm tất cả

17)        Pháp Hoa Diệu Pháp Vương

Thật thù thắng không lường ý niệm

18)        Người nghe lần thứ nhất hay bao nhiêu lượt

Cho đến vạn lần công đức vẫn to dần

19)        Hàng rào, bờ giậu kia không còn

Rung ngân hà, lay động cả trăng sao.

20)        Anh tùy hỷ một tiếng cất lên

Chị tùy hỷ một lời âm vọng

21)        Và em cũng nhoẻn miệng

Tất cả gắn hàm tiếu Pháp Hoa.

22)        Em người chưa lớn khôn

Chị đã trưởng thành, Anh ngựa lý chân bon

23)        Đều nhờ tắm gội pháp mưa nhuần

Rong thuyền du Diệu Pháp nhẹ tiếng chuông ngân./.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 19

PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC – Thứ mười chín

 

                                        NÓI LỐI

                     Này Thường Tinh Tấn Bồ Tát và Tứ Chúng

                     Nay nhân duyên hội đủ Pháp Hội này

                     Như Lai nói thật hôm nay

                     Sẽ không có lần thứ hai lập lại.

 

                             VĂN THIÊN TƯỜNG (Lớp Dựng)

 

                     Tất cả hãy lắng…

07)    Nghe... để thọ trì ý giải thâm sâu

Và lưu truyền đến mãi ngàn sau

                          08) Từng lời không suy suyễn

                               Không mai một dễ duôi

                               Các ông hãy thọ trì truyền tụng Pháp Hoa

                               Còn hơn xây đến chín đợt phù đồ.

                          09) Bởi lục căn thông xuyên pháp giới

                               Mắt thanh tịnh, thấy những gì không thể thấy,

                               Trong suốt duyên trần.

                          10) Tai thanh tịnh nghe những gì không thể

                               Tự tại uy nghiêm.

                               Mũi ngửi những gì không thể ngửi trần tâm

                               Miệng buông lời ra rúng động thiên hà.

                          11) Thân thanh tịnh ba ngàn thế giới

                                Trống không vô vị

                                Và đây Ý thanh tịnh, hiểu rõ, vạn pháp duyên trần.

                          12) Trì tụng Pháp Hoa nghiêm mật,

                                 Không cần sức mạnh nào

                               Xuyên qua vũ trụ trong hơi thở sát na,

                               Đó gọi Pháp Sư Công Đức Phẩm này./.

 

                                            NGÂM

                             Gom công đức vo tròn trong một chữ

                             Gom vũ trụ nhẹ bỏng trên bàn tay

                             Các con ơi cần chi nữa ban ngày

                             Vì không còn đêm tối lẫn hoàng hôn.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 20

PHẨM THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT - Thứ hai mươi

 

                                      NGÂM SA MẠC

                          Thường Bất Khinh chúng con xin nương tựa

                          Nguyền noi gương đức độ nhũ thanh lương

                          Mỗi chúng sanh có Phật tánh tinh tường

                          Cùng trân trọng sen vàng chưa chớm nở.

 

                                  KHỐC HOÀNG THIÊN

                          Kỳ lạ thay Thường Bất Khinh Bồ Tát

                          Gặp ai cũng cúi đầu chắp tay xá

                          Tôi không dám khinh Ngài vì là Phật mai sau

                          Không dám khinh quý Ngài

                          Vì quý Ngài sẽ thành Phật mai sau

                          Đúng tên là Thường Bất Khinh.

                          Thân như cùng tử đêm ngày vô định

                          Nhưng gặp ai cũng đảnh lễ tán dương

                          Tôi không dám khinh quý Ngài

                          Vì quý Ngài là Phật mai sau.

                          Thường Bất Khinh là ẩn số bao kiếp lành

                          Tiền thân Phật Thích Ca.

                         (Lớp II)

                           Từ chốn tiền thân trong vô lượng kiếp

                           Cúng dường diệu lý Phật Đà tôn kính

                           Mang diệu hạnh vô tướng vô tác vô tâm

                            Tôi không dám khinh quý Ngài

                            Nghe như khúc nhạc du dương

                            Không cần đàn sáo tương cung

                            Từng nốt nhạc tuyệt vời bỗng trầm cung bậc

                            Sen nở trong lòng sen nở khắp nơi

                            Nhập Tỳ Lô Tánh Hải tuyệt vời

                            Hoa Nghiêm ngân Hoa Tạng khắc son

                            Hòa vang  hoa Pháp giới trùng trùng

                            Trong cùng diệu hữu hát Huyền môn./.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 21

                           PHẨM NHƯ LAI THẦN LỰC - Thứ hai mươi mốt

 

                                       NHẠC PHỐI

                      Phật Pháp Thân thường hằng siêu sinh diệt

                      Thân Pháp Phật thường hằng siêu diệt sinh

                      Tinh anh, tinh thể, tinh chất, nguyên trinh

                      Thần lực Như Lai vô cùng bất khả thuyết.

                       

                   XÀNG XÊ               

            Thần lực Như Lai hơn xa sức mạnh phi…

     01)  Thuyền …

             Thần lực Như Lai điện ảnh kia còn xa mờ nhân ảnh.           

     02)   Như người mẹ trên tay bồng đứa con thơ dại                 

             Và người cha dắt dìu đàn con nhỏ giữa chốn nhân gian

     03)   Không hiển vi kính siêu kính lúp         

             Không mạng vi tính tinh kỳ không sóng vi âm         

     04)   Bất khả tư nghì Thần lực Như Lai                       

             Bao trùm vũ trụ không gian vượt thời gian.

     05)  Thần lực Như Lai có thể gom hết chúng sanh vạn vật  

             Vào một căn nhà nhỏ vẫn không đầy còn dư

     06)   Siêu Thần lực đưa ta vượt Tam Thế mười phương

             Đưa chúng ta đi không vướng vật gì cản ngại

     07)   Hay đưa về căn nhà xưa nguyên vẹn

             Vô thỉ chưa từng khởi, đóng cửa rồi sự vô chung

       08) Như siêu âm thanh chưa phát ra lời vội im bặt

             Và biết rằng thật chẳng nệ có Như Lai. (tạm dứt).

 

                                   NGÂM

                 Đó mới gọi là Như Lai Thần Lực

                 Đó mới gọi là Thần Lực Như Lai

                 Không có một mà cũng chẳng có hai

                 Siêu việt thế tột cùng chơn liễu nghĩa.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 22

                                  PHẨM CHÚC LỤY - Thứ hai mươi hai

                           

                                            NGÂM

                              Gia tài của Phật xưa nay             

                              Thế Tôn Ân Đức sâu dày

                              Tận tường khuyên răn chỉ bảo

                              Khai, Thị, Ngộ, Nhập đẹp thay.

 

                                           NAM AI

        Chư Phật bản hoài mười…

 

01)        phương.  

Như thương con, nâng niu chắt chiu giữ gìn

02)        Hôm nay lẫn ngày mai

Thích Ca – Đa Bảo chung tòa

03)        Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa

Mười phương câu hội Thánh Tăng

04)        Nhơn Thiên Tứ Chúng đều nhờ

Muốn báo ơn Phật thì đây

05)        Pháp Hoa gắng trì tụng chuyên cần

Lục độ vạn hạnh hóa duyên

06)        Chúng sanh vui sống an lành

Còn phước lực nào hơn

07)        Thân Phật là thân Kim Cương tạng

Pháp Phật là pháp Kim Cương tàng

08)        Trí Phật là trí kim sắc rạng ngời

Thì Đạo Phật là Đạo Vàng thôi./.

            (Sang NAM AI LỚP MÁI)

01)        Đạo Phật là Đạo Vàng

Dù cho sánh cả bạc vàng

02)        Hay đổi cả dương trần

Cũng chẳng sánh đâu

03)        Hay đổi cả thiên thai

Và cả gia tài ta

04)        Để nghe pháp một lần

Không thể có được duyên

05)        Cho Diệu Pháp âm vang

Trong thế giới này

06)        Là phải hành trì

Sớm tối thường khi

07)        Người đời di chúc thế gian

Đức Phật di chúc Đạo Vàng

08)        Dù biến đổi vô thường

Đạo Vàng vẫn sáng trong./.

Trường Ca Pháp Hoa – 23

                  PHẨM DƯỢC DƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ - Thứ hai mươi ba

                 NÓI LỐI

Dược Vương cúng Phật ra sao

Xin kể cho nghe chút thử nào

Ứng dụng được gì trong hiện tại

                         Truyền lưu hậu thế những mai sau. 

                                         VỌNG CỔ

                01) Đó là Bồ Tát Dược Vương từ thời xa xưa quá khứ. Theo Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chuyên tu khổ hạnh chí kiên cường…

                    Trải qua muôn một hai ngàn năm trường…

                    Hiện Nhứt Thiết Tam Muội Sắc Thân tướng, chiếu sáng ba ngàn thế giới mười phương –

                   Có chi nguyệt khuyết với trăng rằm, nhập Tam Muội Mạn Đà La, Hải Ngạn, Chiên Đàn, Vô số hương hoa cùng rải xuống cúng dường, Đức Phật Diệu Liên Hoa pháp.

02) Ngài còn phát nguyện xa hơn, dùng lửa đốt thân để thế đèn…

Lửa cháy ngàn năm không tắt một lần …

Chỉ cần phát nguyện đốt chân tay cháy, tài vật ngoài thân đã tiếc thay -

Hạnh nguyện của Ngài là Bất Khả thuyết, Bất Tri Bất Khả Bất Tư Nghì. Đệ tử chúng con hôm nay đọc phẩm này, biết thương biết quý thật lành thay.

                       LÝ BA TRI

               Xin nhớ, ân đức xa xưa

               Phụng kính một đời, đền ơn Phật thuyết

               Ngàn năm giữ Pháp Hoa Kinh

               Thành kính tôn thờ, không bất thối lai

               Qua thoát lúc ma cường hay pháp nhược…

               …không hề lay./.

                        VỌNG CỔ

05)    Từ một đóa hoa đến muôn ngàn đóa hoa đan kết. Dù sắc sắc không không Hoa Tâm vẫn rực sáng chơn thường …

Vũ trụ hát vang xuyên thế giới Ta Bà …

Mười phương ngàn Liên Hoa hương thơm ngát, chúng con xin thành kính chắp đôi bàn tay –

Hàng vạn vạn người nối vạn bàn tay, Hàng triệu triệu người nhìn triệu mắt. Đâu còn quá khứ hiện tại với tương lai, dung thông vô ngại không hai liên đài.

                    Từ nghe quá khứ Phật Tỳ Bà

                    Hiện tại trung tôn Đức Thích Ca

                    Linh Thứu viên dung Long Hoa Hội

                    Đương Lai Di Lặc hiện không xa./.

           NHẠC PHỐI

  Bổn Sự Dược Vương Phẩm tuyệt vời

  Linh Sơn núi tuyết trắng chưa vơi

  Phật ân đại hải kia chưa cạn

 Nhất thuyết tuyên xưng bất thối lời.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 24

 PHẨM DIỆU ÂM BỒ TÁT - Thứ hai mươi bốn                           

                                    NGÂM TỰ DO

        Rằng xưa Bồ Tát Diệu Âm  

        Sao kia lấp lánh vì trăng

        Phương trời chim bay mỏi cánh

        Ngại chi Ô Thước Sông Ngân

        Rằng xưa Bồ Tát Diệu Âm

        Thế gian ước vọng vô vàn

        Sắt thép vàng lên cát đá

        Tiến Tu sẽ đạt được Diệu Âm.

                                                                                                   

LƯU THỦY TRƯỜNG 

01)     Rằng xưa

       Có Ngài Bồ Tát Diệu Âm

02)     Ở thế giới trang nghiêm vô cùng

Của Đức Tú Vương Trí Phật phóng quang

03)     Cơ duyên

Viếng thăm Phật Tổ Cồ Đàm

04)     Mang theo vô số hoa sen vàng

Cọng bằng Vàng Diêm Phù Đàn sáng tươi

05)     Nhụy đài, Ca bảo, Kim cương

Cánh hoa kết tinh bằng bạc

06)     Văn Thù ba vòng nhiễu Phật

Cúng dường nghe Hội Pháp Hoa

07)     Phật rằng Bồ Tát Diệu Âm

Nhạc trời trỗi khúc ngân vang hội

08)     Tiễn đưa Bồ Tát lên đàng dự

Không âm lời mà ngân tiếng vọng vang trời

09)     Nhìn xem

Diệu Âm diện mạo nhân từ

10)  Dù cho góp nhặt trăng ngàn

Cũng không sao sánh qua vẻ đẹp

11) Thân sắc vàng

Trong, không còn gì trong hơn

12) Sáng, không còn gì để sáng hơn

Công đức châu toàn vẹn thanh cao.

13)  Rằng xưa Bồ Tát Diệu Âm

 Chúng con những ước mong thầm

14)  Trau dồi công đức hạnh

Học tu thậm thâm Diệu Pháp

15)  Noi gương Ngài

Rằng xưa Bồ Tát Diệu Âm

16)  Nguyệt thẹn hoa vương tuyệt trần                      

 Đẹp quá vô ngần Bồ Tát Diệu Âm./. (Tạm dứt)

               

Trường Ca Pháp Hoa – 25

PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT - Thứ hai mươi lăm

                                    

                                       NGÂM THƠ

                         Tai nghe Bồ Tát Quán Thế Âm

                         Tầm thinh cứu khổ thế gian độ đời       

                         Ngàn tay ngàn mắt nơi nơi

                         Quan Âm thị hiện cứu người khổ đau.

 

                            ĐIỆU NÓI THƠ BẠC LIÊU                       

(Cũng như lần trước, hai dàn Tân và Cổ nhạc tập trung điệu này)    

                       

                           Đi qua chân bước sang…     

01)     Kiều…(nhạc láy)

Ngang qua (mà) hố thẳm núi đèo khẳng khiu

                     02) Đi qua ghềnh láng cheo leo (ơ ớ ờ)

                           Đi về (mà) đồng nội nắng mưa eo sèo

01)    Quan Âm cứu khổ chưa vừa

Bởi người nhân thế vốn thừa trầm kha

02)    Nên đi khắp cõi hà sa. (ơ.ớ.ờ)

        Vô thường (mà) quán trọ của nhà trần gian 

03)    Lắng nghe hết tiếng bẽ bàng

         Lắng nghe (mà) hết tiếng dậy trời khóc vang

04)    Quan Âm không nói một lời

         Không than một tiếng không rời một phen

05)    Chìm trong vũng nhớ chưa quên (.ơ.ớ.ờ)

         Khuất trong (mà) vũng tối ánh đèn trên tay

06)    Không ngày không tháng không năm

         Không giờ (mà) không khắc không giây nào sờn

07)    Quan Âm nước chảy không mòn

         Sao dời vật đổi một lòng sắt son

08)    Quan Âm hiển đức Từ Bi (ơ.ớ.ờ)

         Chỉ còn (mà) Bất Khả Tư Nghì mà thôi

     Nụ cười gắn sẵn trên môi

     Cam lồ (mà) gắn sẵn cứu đời cành dương….

    (Để dứt)

     Tai nghe trăm hướng ngàn phương,

              Hóa thân thị hiện nhiêu khê vạn đường (nhạc chầu dứt)./.

 

                                          VỌNG CỔ

16) Trăm tiếng kêu than vạn ngàn cảnh khổ. Nhành dương lã ngọn tịnh thủy trong tay vương vãi sông…hồ

           Rằng con chưa biết đường về…

    Rằng con biển khổ trầm mê não phiền ai oán, Rằng con nguyệt lão se nhằm nên vụng mối duyên -

     Oan gia túc trái tiền khiên đọa đày, Rằng con không may bất hạnh. Quan Âm hiện đức Từ Bi, Cành dương vẫy nhẹ có chi ngại ngùng.                            

            Dù cho vô thỉ vô chung

   Quan Âm cứu khổ đến cùng không thôi

           Quan Âm Bồ Tát tuyệt vời

   Quan Âm Nam Hải vớt người trùng khơi./.

 

              NGÂM ĐIỆU VÂN TIÊN

              Quan Âm thị hiện nơi nơi

        Cứu cho hết khổ cuộc đời nhân gian./.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 26

                            PHẨM ĐÀ LA NI - Thứ hai mươi sáu

 

                NÓI ÂM VANG

    (écho-Chậm rãi): Đà La Ni là Thần lực Gia trì. Là Thần chú - Là lực Chú - Là Đại Bi Chú - Là Vô Thượng Chú, Vô thượng đẳng đẳng Chú. Của mười phương chư Phật, của mười phương Chư Đại Giác Thế Tôn, Của Chư Bồ Tát hạnh nguyện viên dung và của các bậc Thiên Vương La Sát.

                                    

PHÚ LỤC

                 Bởi kinh điển của chư Phật ba đời…

                

01)           …mười phương.

Là Pháp Thân thường trụ nhiệm mầu

02)           Lý nghĩa cao thâm tột bực

Chứa đựng khắp trong rừng kinh tạng bao la

03)           Kinh Liên Hoa Diệu Pháp

Là bản hoài sâu nặng bao la

04)           Mà trí lẫn huệ vô biên

Khai thị ngộ nhập (thời) dung nhiếp châu viên

05)           (Cửu hữu huyền môn đồng đăng) Hoa Tạng

Khi Diệu Pháp Liên Hoa

06)           Là Pháp ấn Phật trùng tuyên

Của quá khứ hiện tại đang tuyên

07)           Mai này

Phật Vị Lai tiếp nối

08)           Không thêm bớt không tăng

Không ít nhiều lẫn thấp cao.

09)           Trì một chữ

Nhập Tỳ Lô Giá Na

10)           Nói một chữ nhập pháp giới hằng sa

Giảng một chữ trùm địa võng thiên la

11)           (Trí-Huệ) - Đức cao

Hơn sông - biển - đất liền

12)           Một chữ Pháp Hoa trống vũ trụ

Một từ Pháp Hoa thế giới trống không

13)           Cho nên

Chư Phật gia trì thần lực

14)           Gia trì của Chư Cổ Đức

Cùng Chư Đại Thánh phát tâm

15)           Cho chúng sanh nhớ

Để tụng niệm hành trì

16)           Theo chân Chư Phật tu trì

Ngộ nhập Tri kiến Phật ngay./. (tạm dứt)

 

Trường Ca Pháp Hoa – 27

                  PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG - Thứ hai mươi bảy

 

           NGÂM HƠI QUẢNG

Rằng thời Đức Phật Vân Lôi Âm

Diệu Trang Nghiêm Vương có hai người con chí hiếu   

Đó là Tịnh Tạng tu niệm mật châu toàn

Và Tịnh Nhãn chuyên tu nhập môn tam muội.

 

                                PHONG BA ĐÌNH

                     Một ngày kia, về hoàng cung trình tấu

                     (Xin mẹ) Cúng dường Phật Tú Vương Hoa

                     Nên bảo con, đến dụ cha xem thử

                     Kéo cha (con) ra khỏi mê lầm

                     Con đường tội tình

                     Vì Mẫu Hậu Phụ Hoàng

                     Công ơn sinh dưỡng

                     Hiếu nghĩa sao cho bằng

                     Đưa mẹ cha vào ngưỡng cửa thiền môn

                     Từ bi giải thoát, trả hiếu song đường

                     Hai người bèn biến chuyển thần thông

                     Vào ra biến hóa, khắp cả trong ngoài

                     Vua cha trông thấy, sung sướng vô ngần

                     Nên-Lệnh truyền, Trong-Cung vàng

                     Và toàn khắp cả chúng dân

                     Hân hoan, trong cõi lòng

                     Cùng đi nhanh, đến hầu Phật ngay

                     Không thể nào, chậm chân đường, ánh dương hồng

                     Bước chân tìm đến chân như, chuyện xưa kể lại

                     Mấy lời cạn phân, cho nhân thế soi đường./.

 

                                  KHỐC HOÀNG THIỆN

                     Chuyên xưa, phi thường có khác

                     Hai Anh Em xuất gia tu chứng

                     Cả hai đều nhập Pháp Vương tôn

                     Lợi ích luôn Mẫu Hậu Phụ Hoàng

                     Hai người cũng nhập chứng Pháp Vương

                     Hoàng Thân Quốc thích nhập Pháp Vương

                     Vua nhờ con thành Phật đặng

                     Danh hiệu xưng là Phật Thọ Vương

                     Mẹ nhờ con nhập thánh đức không lường

                     Khắp thần dân nhập Tam Muội Thanh lương

                     Vua cha lại khen hai con mình

                     Là đại thiện tri thức vô song.

 

                   (LỚP II)

                     Đức Thích Ca hỏi cùng đại chúng

                     Chuyện kể rồi các ông có biết

                     Vua Diệu Trang Nghiêm Vương là ai

                     Tịnh Đức Phu Nhân thế nào

                     Và hai người con đó là ai

                     Hãy thử nghĩ xem sao

                     Đức Phật nhìn Đại Chúng rồi chỉ dạy

                     Diệu Trang là Hoa Đức Bồ Tát kia

                     Tịnh Đức là Quang Chiếu Bồ Tát này

                     Tất cả đang đứng trước ta

                     Từng thọ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này

                     Phước lành người duyên sinh./.

 

                                       NHẠC PHỐI

                      Hai Anh Em,

                      Tịnh Tạng là Dược Vương Bồ Tát

                      Dược Thượng Bồ Tát là Tịnh Nhãn đây rồi.

                      Trong muôn ngàn trăm ức kiếp

                      Thời Chư Thất Cổ Phật

                      Từng thọ trì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 28

          PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT - Thứ hai mươi tám

 

                                          NGÂM

                             Bố Tát Phổ Hiền đại nguyện vương

                             Nguyện mang Diệu Pháp bước lên đường

                             Trường lưu phát tấn mười phương cõi

                             Tứ Thánh, Tam Thừa nhập Pháp vương.

 

                                   LÝ CÁI MƠN

                      Mười nguyện cao, truyền vang đây đó

                      Khắp chốn nhân gian.

                      Sáu đường lên xuống dừng chân

                      Chúng sanh ơi, dù ba cõi biết ngay đường về.

                      Vì nhập lưu pháp Phật hoằng khai

                      Ơn đức quá bao la

                      Xin gởi lòng kính dâng Đức Phổ Hiền Vương./.

 

                                       VỌNG CỔ

 

01)        Lành thay Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Thánh đức treo gương vạn nẻo soi…đường.

Thương vạn loại hồi luân trong bốn biển ngập tràn…

                     Mười Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Làm thuyền từ Bát Nhã chuyển thanh lương –

                    Dấu ấn truyền trao như tấm gương, phản chiếu mười phương khắp cùng thế giới. Cam Lồ Diệu Pháp hiện ngân sương, đảnh lễ thành tâm Phổ Hiền Vương Bồ Tát.

 

02)        Chúng con nguyện bảo toàn châu viên Cổ Đức, muôn một thâm ân ơn nghĩa đáp đền…

Theo dòng Tứ Thánh nguyện bước lên đường…

Đệ tử chúng con khắp năm châu bốn bể, tâm thể sẵn sàng tự giác giác tha –

“Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ”, Báo Phật ân rèn trí tuệ tuyệt vời, lăn bánh xe pháp luân thường lưu xuất nơi nơi.

          

16) Chúng con nguyện vào sanh ra tử, dứt đường sinh tử đoạn ngục A Tỳ …

Không còn chìm ngập si mê sáu ngã đường tròn …

Thế biết tại sao “Ba rừng giáo lý còn lưu lại – Cho đến bây giờ vẫn trắng tay –

Trăng khuyết vì mây chưa vén trọn – Hay trăng còn đợi bóng đêm dài”. Bồ Tát Phổ Hiền Vương đưa tay cho chúng con khơi dòng trí tuệ, để sáng minh linh ngọc thể chân truyền.

             Ba rừng giáo lý còn nguyên vẹn

             Tay trắng vì tay đã trắng tay

             Trăng khuyết trăng tròn cần chi nữa

             Bóng đêm đâu có, hỏi chi đêm dài./.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 30

                            HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC (Tác Giả xin kết)

 

                    NÓI TỰ DO

                   (écho)   “Thiên – A Tu La – Dạ Xoa, thảy

                                Đến nghe pháp đó nên chí tâm

                                Ủng hộ Phật Pháp khiến trường tồn…”

 

                                   VỌNG KIM LANG

                       Biết bao nhiêu, nghe đến chốn này

                       Trên đất liền hoặc ở giữa hư không  

                       Với ai đã sanh lòng từ

                       Ngày đêm tự nương pháp trú an.

 

                       Xin nguyện, cho toàn thế giới các nơi

                       An ổn chơn thường

                       Quần sanh lợi ích, phước trí vô biên

                       Bao nhiêu nghiệp thảy tiêu trừ

                       Xa lìa các khổ trần gian,

                       Bao nhiêu khổ ách xa lìa,

                       quay về viên tịch an nhiên

                      

                       Hằng xoa vóc dáng giới hương,

                       Giúp cho định phục từ thân

                       Bồ Đề biến trang nghiêm

                       Tùy theo chỗ thường lạc an

                       Trú nơi thanh tịnh thân tâm./.

 

                                      BẮN NHẠN

          Chúng sanh dù ác hay…thiện. Nhân loại dù tỉnh hay mê,

          Ai ai cũng biết đường về, diện mục bản Như Lai

          Nhà xưa ta đó chân như.

          Từ hàng thanh cao thấp cao địa vị lục phàm như nhau,

          Thiên đường ngục tối bởi tâm, trăng tròn trăng khuyết

          cũng trăng. Trắng đen chỉ một cái nhìn chơn tâm, Pháp

          Hoa Hải Hội rạng ngời từ đây ./.

 

                                      NGÂM TỰ DO

                         Về đến nhà rồi thì đừng có hỏi

                         Ngón tay chỉ hướng, hỏi chi tay

                         Phật Pháp Thân thường trụ hiển bày

                         Ngộ, không Ngộ vì mê với tỉnh.

 

                                          NHẠC DỨT

       Linh Sơn Hội Pháp Hoa còn đó - Long Hoa Hội đã có kia rồi - Tay cầm hạt, một chuỗi chưa niệm - Hiện Liên đài Pháp tọa nơi nơi./.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                           (HẾT)

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập