Tổng kết chương trình hỗ trợ “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ 3 - (C106-3)

Đã đọc: 2469           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

 

 

 

 

Đóng vai trò chủ đạo trong việc duy trì mạng mạch Phật Pháp, Tăng đoàn chính là hiện thân sống động cho việc hiểu và thực hành Giáo Pháp. Tăng sĩ Phật Giáo ngoài việc tinh tấn tu học để hoàn thành sự nghiệp Tự độ còn có nhiệm vụ thiêng liêng là truyền bá lời Phật dạy đến cho tha nhân, mong tất cả đều được sống trong pháp mầu Giải thoát. Ý thức được vai trò, vị trí của Tăng sĩ từ tháng 04/2017, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã thành lập “Quỹ đời sống Tăng Ni” nhằm mục đích cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các vị Tăng Ni sinh nội trú đang học tại Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân và các trường Trung-Cao đẳng khác được an tâm tu học.

Sau 3 tháng triển khai giai đoạn 3 (từ tháng 9- tháng 12/2017) , “Quỹ đời sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân số tiền hơn 1 tỷ đồng. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của Quý Phật tử đã phát tâm đóng góp tịnh tài nhằm bảo trợ cho việc tu học của quý Tăng Ni sinh được thuận lợi. Kính chúc quý vị và quý quyến thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường và hanh thông trong cuộc sống.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH  HỖ TRỢ "QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI" (C106-3)

TPHCM, Ngày 31 tháng 12 năm 2017

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình          
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Chi chương trình cúng dường văn nghệ và in ấn Đại Hội Phật giáo lần thứ 36 (C134)              736,860,413  
2 Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T10/2017              100,000,000  
3 Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T11/2017              100,000,000  
4 Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T12/2017              100,000,000  
  TỔNG         1,036,860,413 [a]
             
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình          
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
A001 Nguyễn Thị Bút 09/27/2017                    200,000  
A002 Chơn Đức Hoa 09/27/2017                    200,000  
A003 Quang Phước 10/01/2017                    200,000  
A004 Trần Dzoãn Khánh 10/01/2017                    100,000  
A005 Nguyễn Sơn Phong 10/01/2017                    100,000  
A006 Phạm Quốc Dược Pd Phúc Chân 10/04/2017                1,500,000  
A007 Phan Thống Nhất 10/04/2017                    500,000  
A008 Giác Kim Quý 10/04/2017                    500,000  
A009 Trần Ngọc Minh Châu 10/04/2017                    200,000  
A010 Nguyễn Văn Hồng 10/05/2017                    500,000  
A011 Nguyễn Thị Lan Anh 10/08/2017                1,000,000  
A012 Phạm Thị Châu 10/09/2017                1,000,000  
A013 Nguyễn Thiện Phúc 10/22/2017                    100,000  
A014 Trần Quỳnh Đan 10/29/2017                    100,000  
A015 Đặng Thị Hoa  10/30/2017              45,000,000  
A016 Đoàn Thị Thanh Thảo Pd Diệu Thiện 11/10/2017                    300,000  
A017 Huỳnh Thị Dung Pd Từ Trang 11/12/2017                    500,000  
A018 Giác Phước Khôi 11/12/2017                1,000,000  
A019 Nguyễn Thị Kim Tuyến 11/12/2017                    200,000  
A020 Trần Vương Trọng Ân 11/12/2017                    100,000  
A021 Ngộ Tú Minh 11/14/2017                    800,000  
A022 Diệu Xuân 11/17/2017                1,000,000  
A023 Huỳnh Thị Như Mỹ Pd An Bi 11/19/2017                    500,000  
A024 Huỳnh Thị Xuân Mai 11/19/2017                    250,000  
A025 Huệ Trí 11/28/2017                1,000,000  
A026 Mang Trung Tran, Trần Thanh Long 12/01/2017 50 USD     22,780            1,139,000  
A027 Khương Thị Thành Pd Giác Ngọc Khai 12/01/2017                    500,000  
A028 Diệp Thúy Hằng 12/02/2017                    250,000  
A029 Diệu Độ 10/08/2017                    200,000  
A030 Phạm Thị Dung 10/08/2017                    100,000  
A031 Nguyên Ngọc 10/13/2017                    100,000  
A032 Diệu Tâm - Diệu Trúc - Minh Phước 10/20/2017                    500,000  
A033 Gđ Hl Huỳnh Văn Khuê 97T 11/23/2017                9,000,000  
A034 Diệu Tâm - Diệu Trúc - Minh Phước 12/02/2017                    500,000  
A035 1 Phật Tử 9/30/2017                    100,000  
A036 Nguyễn Thị Thu Trang PD Diệu Đoan 10/4/2017              10,000,000  
A037 Nguyễn Thị Hiếu Đức 10/4/2017                    500,000  
A038 Nguyễn Thị Hà PD Từ Bi Thanh Vân 10/4/2017                    500,000  
A039 Lê Thị Mùi - Lê Văn Trai PD Hoa Đạo 10/4/2017                1,000,000  
A040 Mang Trung Tran 10/4/2017 50USD     22,780            1,139,000  
A041 Trần Phong Nhã 10/5/2017                    200,000  
A042 Lương Ngọc Tâm PD Ngộ Phúc An 10/7/2017                    200,000  
A043 Phan Minh Tâm 10/7/2017                    200,000  
A044 Lâm Thị Ngân PD Diệu Chơn 10/8/2017                    200,000  
A045 Phạm Văn Cường 10/8/2017                    100,000  
A046 Võ Thị Thủy PD Liên Thủy 10/9/2017                    500,000  
A047 Phạm Quốc Tuấn PD Hoằng Diễn 10/12/2017                    500,000  
A048 Nguyễn Thị Bích Như PD Trung Ngọc 10/12/2017                    200,000  
A049 Võ Thị Xuân PD Giác Ngọc Hòa 10/12/2017                    250,000  
A050 Nguyễn Quốc Duy PD Thiện Tánh 10/13/2017                1,000,000  
A051 Hà Vân Hòa - Lý Ngọc Nguyệt 10/14/2017                    500,000  
A052 Ngô Huỳnh Hương Mỹ PD Tâm Chánh Đạo 10/14/2017                    600,000  
A053 Đỗ Minh Duy PD Nhuận Chí Tâm 10/14/2017                1,000,000  
A054 Nguyễn Thị Ngọc Oanh PD Chân Hiền Trí 10/14/2017                1,000,000  
A055 Phan Nguyễn Gia Bảo PD Minh Báu 10/15/2017                    500,000  
A056 Phan Nguyễn Tiến Đạt PD Minh Nhàn 10/15/2017                    500,000  
A057 Phan Ngọc Linh PD Diệu Hòa 10/15/2017                    500,000  
A058 Nguyễn Thị Hoa PD Diệu Liên 10/15/2017                    500,000  
A059 Nguyễn Trọng Lễ - Nguyễn Trọng Trí 10/15/2017                    500,000  
A060 Nguyễn Thị Vân Thu PD Nguyên Mỹ 10/15/2017                    100,000  
A061 Giác Niên Thọ 10/15/2017                    300,000  
A062 Trần Doãn Khánh 10/15/2017                    100,000  
A063 Trần Huỳnh Đan 10/15/2017                    100,000  
A064 Huỳnh Thị Lệ Thu 10/15/2017                1,000,000  
A065 Thiện Đạt 10/16/2017                    500,000  
A066 Nguyễn Thị Vui 88 Tuổi PD Diệu Khai 10/16/2017                    500,000  
A067 Nguyễn Thị Thu Loan 10/16/2017                1,000,000  
A068 Kiều Thị Cám 10/16/2017                    500,000  
A069 Huỳnh Văn Hà 10/16/2017                    200,000  
A070 Dương Thị Huệ 10/19/2017                    100,000  
A071 Bùi Thanh Quỳnh Trân 10/19/2017                      50,000  
A072 Nguyễn Ngọc Châu 10/21/2017                4,000,000  
A073 Trịnh Hoàng Yến, Trịnh Quỳnh Chi 10/21/2017                    200,000  
A074 Phạm Thị Uyên 10/22/2017                    100,000  
A075 Nguyễn Thị Tình PD Giác Chơn Tâm 10/22/2017                2,000,000  
A076 Trần Huỳnh Thảo Uyên PD Tâm An Nhiên 10/22/2017                    600,000  
A077 Văn Tuấn Anh 10/22/2017                    200,000  
A078 Mộ Phật Tử 10/22/2017                    100,000  
A079 Gđ Anh Công 10/22/2017 100USD     22,780            2,278,000  
A080 Võ Đức Thanh 10/24/2017                    200,000  
A081 Tân Thị Nguyệt Nga PD Giác Phúc Ái 10/25/2017                    200,000  
A082 Le Thanh Sương PD Diệu Nghiêm 10/26/2017 200EUR     26,840            5,368,000  
A083 Trần Văn Thạch+ Nguyễn Thị Mai 10/27/2017                    500,000  
A084 Võ Thị Chi PD Liên Chi 10/27/2017                    500,000  
A085 Liên Hoàng 10/28/2017                    100,000  
A086 Văn Thị Hoàng Anh 10/28/2017                    500,000  
A087 Phan Văn Niệm+ Phan Thị Thu 10/28/2017                    400,000  
A088 Phan Quỳnh Tấn Thiện PD Quảng Hưng 10/28/2017                    200,000  
A089 Gia Đình Phật Tử Hồ Thị Xuân Vi PD Diệu Minh 10/28/2017                    500,000  
A090 Trần Văn Cư PD Minh Vĩnh 10/28/2017                    500,000  
A091 Nguyễn Thị Trường Xuân PD Như Mai 10/29/2017                1,000,000  
A092 Một Phật Tử  10/29/2017                    200,000  
A093 Hoàng Hồng Sơn PD Ngộ Trí Đại 10/29/2017                    500,000  
A094 Hoàng Trương Mỹ Ngọc 10/29/2017                    500,000  
A095 Phan Thị Ngọc Hồng PD Chơn Mỹ 10/29/2017                    100,000  
A096 Gia Đình Liên Thu 10/29/2017                1,000,000  
A097 Nguyễn Thanh Yên  PD Lệ Tâm 10/30/2017                1,000,000  
A098 Mai Thị Tường Vi PD Chúc Vĩnh 10/31/2017                1,000,000  
A099 Võ  Văn Lợi 1971 PD Giác Phúc 11/1/2017                    200,000  
A100 Võ Thị Mỹ Phượng 1970 PD Quảng Hiếu 11/1/2017                    200,000  
A101 Trần Thị Hòa, 1980 PD An Thuận 11/1/2017                    200,000  
A102 Huỳnh Văn Phước 11/1/2017                    200,000  
A103 Lữ Tô Hà 11/1/2017                    200,000  
A104 Nguyễn Thị Hải PD Hoa Đức 11/1/2017                3,000,000  
A105 Nguyễn Phước Điền 11/1/2017                2,000,000  
A106 Trương Thị Xuân PD Chơn Tịnh Nguyệt 11/1/2017                    200,000  
A107 Trần Đình Chí PD Anh Quang 11/1/2017                    200,000  
A108 Phật Tử Phúc (Hải Phòng) 11/2/2017                1,000,000  
A109 Trần Thị Ngọc Thúy 11/3/2017                    500,000  
A110 Trương Minh Khánh PD Minh Nhựt 11/3/2017                    200,000  
A111 Lê Thanh Tuân PD Minh Tuấn 11/3/2017                    100,000  
A112 Lê Tường Vân 11/4/2017                    500,000  
A113 Trần Thị Tiến 11/4/2017                    300,000  
A114 Nguyễn Vy Tâm - Heo Và Các Bạn PD Tâm Châu 11/4/2017                1,000,000  
A115 Trần Tiến Nguyên 11/4/2017                3,000,000  
A116 Lê  Thị Ngọc Thanh PD Diệu Minh 11/4/2017                3,000,000  
A117 Trần Thị Thu Hiền 11/5/2017                    500,000  
A118 Hoa Thiện 11/5/2017                    300,000  
A119 1 Phật Tử 11/5/2017                    100,000  
A120 Nguyễn Thị Minh Châu PD Nhuận Tâm 11/5/2017                    500,000  
A121 Lê Thu Hà 11/5/2017                    100,000  
A122 Vũ Quý Hoàng 11/5/2017                    100,000  
A123 Nguyễn Đức Thắng 11/5/2017                    100,000  
A124 Nguyễn Thu Nguyệt 11/5/2017                    100,000  
A125 Nguyễn Mai Anh 11/5/2017                    100,000  
A126 Giác Như Thơ 11/6/2017                1,000,000  
A127 Đặng Huỳnh Nghĩa Trọng PD Minh Đạo 11/8/2017                    200,000  
A128 Lưu Văn Duy 11/9/2017                    100,000  
A129 Nhóm Pt Cty Dụ Đức Khu A Tiền Giang 11/10/2017                5,200,000  
A130 Nguyễn Văn Thơi 11/10/2017                    500,000  
A131 Nguyễn Thị Sết 11/10/2017                    200,000  
A132 Vũ Thị Huệ PD Diệu Tâm 11/11/2017                3,000,000  
A133 Vũ Văn Định 11/11/2017 500EUR     26,840          13,420,000  
A134 Huỳnh Văn Nhân 11/11/2017                1,000,000  
A135 Trần Thị Mỹ Hằng PD Diệu Nga 11/12/2017                    300,000  
A136 Đoàn Thị Trúc Linh 11/12/2017                    500,000  
A137 Gia Đình Liên Thu PD Liên Thu 11/12/2017                    500,000  
A138 Lưu Ngọc Phát 11/13/2017                    500,000  
A139 Trần Hoàng Hải Âu 11/13/2017                    500,000  
A140 Viên Thanh Tú PD Minh Tuấn 11/13/2017                    250,000  
A141 Nguyễn Thị Bình PD Diệu Chỉnh 11/14/2017                    300,000  
A142 Ngô Thị Hảo PD Hoa Tâm 11/15/2017              10,000,000  
A143 Nguyễn Văn Hồng 11/15/2017                    600,000  
A144 Sư Cô Trí Hòa 11/15/2017 300USD     22,780            6,834,000  
A145 Nhóm Phật Tử Diệu Quang Từ,  11/19/2017                1,000,000  
A146 Lê Thị Hiền Lương 11/26/2017            200,000,000  
A147 Nguyễn Thị Ngọc Chi  PD Hoa Hạnh 11/26/2017                    300,000  
A148 Ngộ Như Hòa 11/28/2017                2,000,000  
A149 Lê Thị Minh Khai 11/28/2017                    250,000  
A150 Phan Thị Sương 11/29/2017                    200,000  
A151 Lưu Thị Bích Châu 12/1/2017                    500,000  
A152 Liên Hòa 12/2/2017                    100,000  
A153 Trần Mỹ Hoa 12/2/2017                    500,000  
A154 Cao Thị Thảo PD Giác Kim Uyên 12/2/2017                    500,000  
A155 Trương Thị Hoa 12/3/2017                    100,000  
A156 Trần Văn Chính PD Phước Thắng 12/3/2017                    100,000  
A157 Gia Đình Phật Tử Pháp Đức & Bé Hà 12/3/2017                    100,000  
A158 Gia Đình Phật Tử Pháp Đức  & Bé Thơ 12/3/2017                    100,000  
A159 Nguyễn Thị Kim Hoàn 12/3/2017                    500,000  
A160 Lý Khương 12/3/2017                    500,000  
A161 Nguyễn Thị Kim Trang-Lê Bảo Đạt (Na Uy) 12/3/2017 200 USD     22,780            4,556,000  
A162 Gđ Nguyễn Hữu Trí (Na Uy) 12/3/2017 100 USD     22,780            2,278,000  
A163 Gđ Nguyễn Văn Hai (Na Uy) 12/3/2017 100 USD     22,780            2,278,000  
A164 Dương Thị Hoàng Loan 61Tuổi PD Diệu Mỹ 12/3/2017                1,000,000  
A165 Nguyễn Sĩ Thế (C.H Séc) PD Khánh Phước 12/3/2017                    500,000  
A166 Một Phật Tử 12/3/2017                    100,000  
A167 Thiệu Vinh Thắng 12/3/2017                3,000,000  
A168 Tống Thị Hải Long 12/3/2017                1,000,000  
A169 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12/3/2017                    100,000  
A170 Nguyễn Quang Trung 12/3/2017                    100,000  
A171 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/3/2017                    100,000  
A172 Lê Tâm Anh Tuấn 12/6/2017                    500,000  
A173 Giác Phước Mỹ 12/6/2017                    100,000  
A174 Nguyễn Thị Hải + Trần Văn Đoàn 12/8/2017                2,000,000  
A175 Nguyễn Phước Điền 12/8/2017                2,000,000  
A176 Lê Phước Đại 12/8/2017                    500,000  
A177 Nhóm Phật Tử Trang 12/9/2017                    500,000  
A178 Huỳnh Văn Dũng 12/11/2017                    200,000  
A179 Giang Thị Kim Liên PD Hoa Hương 12/12/2017                    500,000  
A180 Vương Thị Thường-Vương Thị Kiều PD Diệu Hòa-Trí Nhã 12/12/2017                1,100,000  
A181 Lưu Ngọc Phát PD Thiện Đạt 12/13/2017                    500,000  
A182 Gđ Hà Vân Hòa 12/14/2017                    200,000  
A183 Nguyễn Thị Trường Xuân PD Như Mai 12/14/2017                    500,000  
A184 Nguyễn Thị Mỹ Tiên PD Nguyên Phương Nữ 12/14/2017                    200,000  
A185 Nguyễn Thị Vân Thu PD Nguyên Mỹ 12/16/2017                    100,000  
A186 Phạm Thị Chung PD Liên Chung 12/16/2017                    500,000  
A187 Dương Thị Thúy Phận 12/16/2017                1,000,000  
A188 Nguyễn Thị Hiếu Đức 12/16/2017                    500,000  
A189 Huỳnh Thị Hải Hà 12/16/2017                    300,000  
A190 Hứa Cẩm Ngọc Loan 12/16/2017                    200,000  
A191 Diệu Hậu 16/12/17                    500,000  
A192 Tân Bảo Ngọc 17/12/17                    200,000  
A193 Quang Định-Thanh Trúc 17/12/17                    200,000  
A194 Lâm Minh Mẫn 17/12/17                3,000,000  
A195 Lê Thị Mỹ Khánh PD Diệu Vân 17/12/17                    500,000  
A196 Gia Đình Hồ Ánh Thu PD Diệu Thảo 17/12/17                    500,000  
A197 Bùi Thúy Vinh 18/12/17                    500,000  
A198 Nguyễn Thị Thu Hà 18/12/17                    500,000  
A199 Nguyễn Thị Thìn+ Trần Thị Mai Khanh 19/12/17                3,000,000  
A200 Đỗ Thị Ánh Tuyết PD Hạnh Lễ 19/12/17                1,000,000  
A201 Nguyễn Thị Tình PD Giác Chơn Tâm 20/12/17                1,000,000  
A202 Đặng Thị Thương 22/12/17                    500,000  
A203 Lê Phương Trang 22/12/17                    500,000  
A204 Nhóm Phật Tử Bình Dương 24/12/17                3,200,000  
A205 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 24/12/17                      50,000  
A206 Huỳnh Thị Thủy Tiên 24/12/17                    100,000  
A207 Lê Thị Minh Khai 27/12/17                    250,000  
A208 Lâm Minh Mẫn PD Ngộ Phúc Tâm 27/12/17                    600,000  
A209 Tân Thị Nguyệt Nga 28/12/17                    300,000  
A210 Lê Kim Thanh PD Huệ Đức 31/12/17                    600,000  
A211 Vy Bảo Trâm PD Ngọc Thy 31/12/17                    500,000  
C106-2 Số dư Quỹ Đời Sống Tăng Ni lần 2              795,278,946  
D001 Nguyen Mai Hai Phong 9/26/2017                    500,000  
D002 Nguyen Thi Sim 9/27/2017                1,000,000 C99
D003 Kim Hanh 10/2/2017                    500,000  
D004 Le Van Minh 10/7/2017                3,000,000 C87-3
D005 Hoa Quang 10/8/2017                1,000,000  
D006 Huynh Khac Thao 10/11/2017                1,000,000 C109
D007 Nguyen Thi Van 10/13/2017                3,500,000  
D008 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/16/2017                    100,000 C127
D009 Nguyen Thi Sim 10/16/2017                    500,000 C127
D010 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/21/2017                1,000,000 C127
D011 Vuong Ai Linh 10/25/2017                    400,000  
D012 Hoa Tam Va Quang My 10/26/2017                    600,000  
D013 Huynh Thi My Dung 11/1/2017                1,000,000  
D014 Kim Hanh Va Nguyen Van Huong 11/1/2017                1,000,000  
D015 Nguyen Thi Sim 11/6/2017                1,000,000 C99
D016 Nguyen Thi Sim 11/8/2017                    500,000 C99
D017 Nguyen Thi Mai Chi 11/8/2017                2,000,000  
D018 Nhan Thi Kim Thu 11/9/2017                    200,000 C99
D019 Huynh Khac Thao 11/11/2017                1,000,000  
D020 Nguyen Ngoc Phuong Uyen 11/13/2017                    200,000  
D021 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 11/16/2017                    300,000  
D022 Nguyen Thi Thu Nguyet 11/22/2017                2,000,000 C117+C106
D023 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 11/26/2017                1,000,000  
D024 Hoa Tam 11/27/2017                    300,000  
D025 Quang My 11/27/2017                    300,000  
D026 Dinh Xuan Thang 11/28/2017                2,000,000  
D027 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 11/28/2017                    100,000  
D028 Phan Thi Thanh Nhan 11/30/2017                1,500,000  
D029 Kim Hanh Va Nguyen Van Huong 12/1/2017                1,000,000  
D030 Tran Vu Viet Oanh 12/2/2017                1,000,000  
D031 Hoa Quang 12/3/2017                1,000,000  
D032 Toan Gia Phan Tri An Lam 12/4/2017                2,000,000  
D033 Huynh Khac Thao 12/6/2017                1,000,000  
D034 Nguyen Thi Sim 12/7/2017                1,000,000 C99
D035 Nguyen Ngoc Phuong Uyen 12/7/2017                    300,000  
D036 Trinh Van Dung 12/7/2017                    200,000  
D037 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/8/2017                    500,000  
D038 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/9/2017                2,000,000  
D039 Nguyen Tan Ngoc 12/11/2017                1,200,000  
D040 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/16/2017                    500,000  
D041 Pham Thi Dung 12/18/2017                5,000,000  
D042 Nguyen Tan Ngoc 12/18/2017                1,000,000  
D043 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/19/2017                1,000,000  
D044 Dang Thi Huu Ngoc 12/26/2017                3,000,000  
D045 Nguyen Thi Thanh Vui 12/27/2017                    200,000  
D046 Gdpt Giac Huong Hiep 12/27/2017                    300,000  
D047 Hoa Tam Va Quang My 12/29/2017                    600,000  
T001 Tran Thi Bich Tien 10/3/2017                    500,000 C106
T002 Hong Hue Lan 10/6/2017                    500,000 C106
T003 Nguyen Hong Minh 10/9/2017                1,000,000 C106
T004 Nguyen Hoang Anh 10/9/2017                1,000,000 C95 -> C106
T005 Pham Ngoc Van Hien 10/20/2017                1,000,000 C106
T006 Nguyen Kim Phuong 11/9/2017                    500,000 C106
T007 Hl Nguyen Thi Giao Sn 1934, Huong Tho 84 Tuoi, Mat Ngay 19092017 11/10/2017                5,000,000 C106
T008 To Phong Chau 11/10/2017                    300,000 C106
T009 Duong Kim Long 11/16/2017                    225,000 C106-3
T010 PtNguyen Ngoc 11/17/2017                    100,000 C106-3
T011 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 11/19/2017                    250,000 C106-3
T012 Pham Ngoc Van Hien 11/21/2017                1,000,000 C106-3
T013 Phan Thanh Phong PD Huệ Cảnh 11/26/2017                2,000,000 C106-3
T014 Nhan Thi Kim Thu 11/27/2017                    500,000 C106-3
T015 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 11/30/2017                2,000,000 C106-3
T016 Huynh Thi Yen Nga 12/4/2017                    500,000 C106-3
T017 Nhan Thi Kim Thu 12/4/2017                    100,000 C106
T018 Luong Co Phu  12/5/2017                      50,000 C106-3
T019 Le Anh Tuan 12/7/2017                    300,000 C106-3
T020 Chung Thi Hong 12/7/2017              20,000,000 C106-3
T021 Bui Thi Lan 12/7/2017                1,000,000 C106-3
T022 Nhan Thi Kim Thu 12/8/2017                    100,000 C106-3
T023 Hong Hue Lan 12/8/2017                    500,000 C106-3
T024 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 12/8/2017                    500,000 C106-3
T025 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 12/11/2017                    250,000 C106-3
T026 Nguyen Thi Ngan 12/12/2017                    500,000 C106
T027 Bui Yen Chi  12/16/2017                    350,000 C106-3
T028 Pham Thi Hoang My 1992 12/18/2017                1,000,000 C106-2
T029 Do Ngoc Ha 12/19/2017                    500,000 C106-3
T030 Gdpt Giac Huong Hiep 12/19/2017                    300,000 C106-3
T031 Pham Ngoc Van Hien 21/12/2017                1,000,000 C106
T032 Nguyen Thi Nhu Quynh 22/12/2017                    300,000 C106-3
T033 Tran Khanh Tri 28/12/2017                    100,000 C106
T034 Bui Van Kien 29/12/2017                3,000,000 C106-3
T035 Nguyen Ngoc 29/12/2017                    100,000 C106-3
  TỔNG         1,324,893,946 [b]
             
C/ Xử lý Quỹ: C3/ Chuyển vào HĐ C106-4        288,033,533 [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)
P = Đóng góp qua Paypal 
Lưu ý:
Quý vị chuyển khoản vào TK Qũy mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Qũy sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Qũy Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận
- Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Qũy có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Qũy Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Kính mong Qúy vị liên hệ ĐT: (028)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập