Thư mời thỉnh kinh “kinh Phật về đạo đức và xã hội” (C117)

Đã đọc: 1106           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Các Chùa, các Tu viện, các Đạo tràng cùng toàn thể Phật tử

“Kinh Phật về đạo đức và xã hội” là một phần trong quyển “Kinh Phật cho người tại gia” được Thượng Tọa Thích Nhật Từ biên soạn hoàn toàn bằng ngôn ngữ thuần Việt giúp các Phật tử tại gia dễ dàng đọc hiểu và thực tập theo. Nội dung của quyển Kinh này phần lớn được tuyển dịch từ kinh tạng Pali và một số có nguồn gốc từ kinh điển Đại thừa.
Xuyên suốt quyển “Kinh Phật về đạo đức và xã hội”chính là 20 bài Kinh với chia làm hai nhóm chủ đề: Đạo đức (6 bài) và Xã hội (14 bài). Với hai chủ đề thiết thực, gần gũi này, quyển Kinh đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi Phật tử tại gia trong quá trình hành trì tu học, vừa thấm nhuần chân lý Phật vừa ứng dụng chân lý ấy vào chính cuộc đời hiện tại. “Kinh Phật về đạo đức và xã hội” này gần gũi và phù hợp với những Phật tử hướng ngoại, mưu cầu sự nghiệp, tìm cầu phước báu và có hạnh nguyện sẻ chia hạnh phúc cho mọi người.

Thật vô cùng hoan hỷ khi 20.000 quyển “Kinh Phật về đạo đức và xã hội” đã được in ấn nhờ vào sự phát tâm đóng góp của 740 vị mạnh thường quân để mồi đèn Chánh pháp.  Nay việc in ấn đã hoàn thành, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin kính mời quý Tăng Ni và Phật tử tại các Chùa, Tu viện, Đạo tràng cùng toàn thể Phật tử đăng ký thỉnh kinh. Quý vị có thể thỉnh quyển kinh này miễn phí tại Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay kính mời quý thiện hữu tri thức hãy cùng nhau phổ biến, truyền bá quyển Kinh này đến với những người hữu duyên, góp phần giúp họ có cái nhìn sâu sắc hơn về giáo pháp nhà Phật, cũng như ứng dụng thực tập những giáo Pháp ấy vào thực tiễn cuộc sống.
Kính chúc quý Phật tử an lạc trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ XÃ HỘI (C117)

TP.HCM, Ngày 25 tháng 12 năm 2017

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình     
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Chi phí công in Kinh Phật về đạo đức và xã hội Quyển        20,000      11,200       224,000,000  
2 Giấy in Kinh Phật về đạo đức và xã hội Ram             452    311,000       140,572,000  
3 Giấy in Kinh Phật về đạo đức và xã hội Ram             100    316,000          31,600,000  
4 GPXB Kinh Phật về đạo đức và xã hội                  1,500,000  
5 GPXB Nghi thức tụng niệm                   1,500,000 (C109)
6 Chi phí công in sách Nghệ thuật sống Quyển        10,000        3,150          31,500,000  
7 Giấy in sách Nghệ thuật sống Ram          143.7    331,000          47,564,700  
8 Chi phí công in 100 Điều đạo đức tại gia Quyển        30,000            700          21,000,000  
9 Giấy in 100 Điều đạo đức tại gia Ram            60.6    316,000          19,149,600  
  TỔNG           518,386,300 [a]
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình          
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
A001 Lý Ngọc Vinh 08/19/2017     500,000  
A002 Diệu Kim 08/20/2017     500,000  
A003 Trần Quốc Tân 08/26/2017     200,000  
A004 Võ Thị Thu Hằng 08/29/2017     500,000  
A005 Dương Thị Hạnh Uyên Pd Tường Phúc 09/02/2017     200,000  
A006 Tăng Yến Anh Pd Ngọc Minh 09/08/2017     2,000,000  
A007 Nguyễn Thị Bích Vân 09/12/2017     1,100,000  
A008 Lâm Thoại Vinh 10/16/2017     500,000  
A009 Châu Kim Vân 10/20/2017     200,000  
A010 Nguyễn Bính Kiệt 10/29/2017     200,000  
A011 Lưu Thị Mai Vàng 10/29/2017     200,000  
A012 Nguyễn Bính Khiêm 10/29/2017     200,000  
A013 Nguyễn Thanh Vân Anh 10/29/2017     200,000  
A014 Võ Nguyễn Bảo Trân 10/29/2017     1,000,000  
A015 Nhan Hong Quan Pd Minh Trí 11/03/2017     500,000  
A016 Lâm Bảo Ân Pd Tường Ân 11/10/2017     200,000  
A017 Ngô Xuân Thảo 11/12/2017     500,000  
A018 Thu Hiền  11/12/2017     1,000,000  
A019 Diệu Ngộ 11/20/2017     1,000,000  
A020 Trần Thị Hoàng Oanh 11/20/2017     200,000  
A021 MC 11/27/2017     500,000  
A022 Phạm Thị Kim Khuyên 12/03/2017     500,000  
A023 Trần Đình Tô 12/11/2017     200,000  
A024 Hướng Thảo 12/10/2017     100,000  
A025 Trần Quốc Tân 12/13/2017     300,000  
A026 Nguyễn Thị Thượng Pd Diệu Từ 08/23/2017     1,000,000  
A027 Nguyễn Tấn Khanh Pd Thiện Tấn 09/05/2017     500,000  
A028 Nguyễn Việt Thắng 09/08/2017     200,000  
A029 Phan Bạch Tuyết 09/08/2017     200,000  
A030 Một Phật tử 09/08/2017     500,000  
A031 Tăng Gia Phong 09/08/2017     200,000  
A032 Diệu Minh 10/12/2017     200,000  
A033 Phạm Ngọc Minh 10/26/2017     4,220,000  
A034 Một Phật tử 11/16/2017     200,000  
A035 Van Mai Nguyen 11/16/2017 600 USD 22,780 13,668,000  
A036 Dao Quoc Cuu   100 USD 22,780 2,278,000  
A037 Tạ Đình Khương 8/17/2017     200,000  
A038 Nguyễn Hoàng Nam & Nguyễn Thị Lũy PD Tâm Thiện 8/17/2017     2,000,000  
A039 Trần Thị Ngọc Lan PD Diệu Thiện 8/17/2017     250,000  
A040 Nguyễn Thị Điệp PD Diệu Ngọc 8/17/2017     500,000  
A041 Nguyễn Thị Lan Phương PD Diệu Đức 8/18/2017     1,200,000  
A042 Trần Kiết Linh PD Đức Ngọc 8/18/2017     10,000,000  
A043 Ngô Thị Nga PD Tường Nga 8/18/2017     100,000  
A044 Trần Hoài Dân 8/18/2017     1,000,000  
A045 Nguyễn Minh Tuấn 8/18/2017     1,000,000  
A046 Nguyễn Châu Bảo Ngọc 8/19/2017     200,000  
A047 Nguyễn Thành Ngân 8/19/2017     1,000,000  
A048 Lê Hà Thanh Hiệp 8/19/2017     500,000  
A049 Đỗ Ngọc Tuân 8/19/2017     300,000  
A050 Lê Kim Khánh PD Liên Khánh 8/20/2017     500,000  
A051 Huỳnh Thị Thúy PD Giác Lệ Tịnh 8/20/2017     300,000  
A052 Trần Thanh Tùng 8/20/2017     1,000,000  
A053 Nguyễn Thị Hải PD Diệu Thủy 8/20/2017     200,000  
A054 Hoàng Sỹ Quân PD Tịnh Quân 8/20/2017     200,000  
A055 1 Phật Tử 8/20/2017     200,000  
A056 Nguyễn Ngọc Sang 8/20/2017     1,000,000  
A057 Lâm Ngọc Hà PD Huệ Hải 8/20/2017     200,000  
A058 Nguyễn Thị Kim Loan 8/20/2017     100,000  
A059 Hoàng Thị Hoa Liên 8/20/2017     100,000  
A060 Ngộ Trí Viên 8/20/2017     50,000  
A061 Dương Thị Xoài 8/20/2017     1,000,000  
A062 Nguyễn Thiị Diệu Lý 8/20/2017     200,000  
A063 Hồ Thị Nga 8/20/2017     1,000,000  
A064 1 Phật Tử 8/20/2017     200,000  
A065 Lê Thị Xuân 8/20/2017     400,000  
A066 Ninh Thị Thúy Hồng PD Diệu Hạnh 8/21/2017     800,000  
A067 Phạm Thị Tường Vi PD Nguyên Ngọc 8/21/2017     100,000  
A068 Nguyễn Thị Xuân Hòa PD Diệu Liên 8/22/2017     100,000  
A069 Nguyễn Văn Bia 8/22/2017     400,000  
A070 Nguyễn Hoàng Minh 8/22/2017     10,000,000  
A071 Nguyễn Thị Mỹ Dung 8/22/2017     1,000,000  
A072 Trần Thị Thùy Linh 8/22/2017     1,000,000  
A073 Gđ Giác Kim Phước 8/22/2017     500,000  
A074 Trần Như Lan 8/22/2017     100,000  
A075 Nguyễn Thị Xuân Huy 8/22/2017     400,000  
A076 Võ Văn Tuấn PD Chúc Thiện 8/22/2017     200,000  
A077 Võ Văn Sơn 8/22/2017     200,000  
A078 Võ Văn Lợi 8/22/2017     200,000  
A079 Võ Thị Mỹ Phượng 8/22/2017     200,000  
A080 Trần Thị Hòa 8/22/2017     200,000  
A081 Lữ Tô Hà 8/22/2017     200,000  
A082 Huỳnh Văn Phước 8/22/2017     200,000  
A083 Nguyễn Ngọc Điệp 8/22/2017     200,000  
A084 Phan Thị Bảo Châu 8/22/2017     200,000  
A085 Trần Thị Diệu Hiền 8/22/2017     200,000  
A086 Trần Mỹ Hoa 8/22/2017     300,000  
A087 Nghiêm Dung - Từ Ngộ 8/22/2017     400,000  
A088 Trần Nguyễn Minh Quang 8/22/2017     200,000  
A089 Tăng Thị Lan Hương PD Diệu Đăng 8/22/2017     200,000  
A090 Võ Thanh Phòng 8/22/2017     100,000  
A091 Nguyễn Thị Trà Mi 8/22/2017     100,000  
A092 Đoàn Thị Yến & Nguyễn Phạm Trường 8/22/2017     200,000  
A093 Huỳnh Anh Tuấn Cao Thị Ny 8/22/2017     400,000  
A094 Huỳnh Cao Lộc & Huỳnh Cao Nhân 8/22/2017     200,000  
A095 Huỳnh Văn Quý & Nguyễn Thị Lắm 8/22/2017     200,000  
A096 Cao Văn Năng & Kim Thị Bé 8/22/2017     200,000  
A097 Trần Thị Nguyệt PD Diệu Đáo 8/23/2017     500,000  
A098 Mai Tuyet La 8/23/2017 350 USD 22,780 7,973,000  
A099 Sc Thích Nữ Tâm Diệu 8/24/2017     1,000,000  
A100 Kiên Tâm 8/24/2017     400,000  
A101 Nguyễn Thị Hằng 8/24/2017     200,000  
A102 Tạ Thị Thùy Dung 8/24/2017     500,000  
A103 Trần Anh Tuấn 8/24/2017     500,000  
A104 Nguyễn Thị Mai 8/24/2017     500,000  
A105 Nguyễn Cảnh & Trần Thị Thanh Xuân 8/24/2017     500,000  
A106 Nuyễn Thị Hồng 8/24/2017     500,000  
A107 Nguyễn Thị Hường 8/24/2017     500,000  
A108 Đinh Thị Huế 8/24/2017     500,000  
A109 Đoàn Thị Nga 8/24/2017     500,000  
A110 Bình 8/25/2017     200,000  
A111 Ngô Mai Hà PD Hạnh Kiên 8/25/2017     500,000  
A112 Dương Tuấn Cường 8/25/2017     500,000  
A113 Hồ Văn Thanh 8/25/2017     2,000,000  
A114 Hồ Minh Hoàng 8/25/2017     1,000,000  
A115 Hồ Anh Thơ 8/25/2017     1,000,000  
A116 Hồ Thị Trung PD Diệu Hiếu 8/25/2017     500,000  
A117 Phật Tử Tịnh Hà & Hoa Tâm - Hoa Thiện 8/26/2017     400,000  
A118 Lê Thị Thoa PD Quảng Phúc 8/26/2017     200,000  
A119 Gia Đình Dung Luận 8/26/2017     300,000  
A120 Ôn Thị Anh Đào PD Diệu Hoa 8/26/2017     500,000  
A121 Lê Công Vinh PD Ngộ Đức Trọng 8/27/2017     500,000  
A122 Bạch Thị Thủy 8/27/2017     1,000,000  
A123 Đặng Thị Khuyên PD Giác Diệu Khánh 8/27/2017     500,000  
A124 Phạm Thị Mỹ PD Mônita 8/27/2017     1,000,000  
A125 Trần Thị Kim Yến PD Quyên Ngọc 8/27/2017     10,000,000  
A126 Nguyễn Ngọc Xuân Khánh 8/27/2017     500,000  
A127 Tường Thoại 8/27/2017     200,000  
A128 Hà Thị Diễm 8/27/2017     200,000  
A129 Ngô Vĩ Tuấn 8/29/2017     1,000,000  
A130 Hồ Thị Lệ PD Thị Thủy 8/29/2017     200,000  
A131 Đặng Thị Quít PD Chúc An 8/29/2017     200,000  
A132 Trần Thị Phước PD Diệu Đức 8/29/2017     200,000  
A133 Tâm Minh 8/29/2017     200,000  
A134 Phí Diệu Hằng 8/29/2017     500,000  
A135 P.Tử Trần Thị Kim Ánh 8/29/2017     200,000  
A136 Ngô Hà Quy Phúc PD Hòa Trí 8/29/2017     300,000  
A137 Nguyễn Thị Phương Bắc PD Tịnh Đức 8/30/2017     1,500,000  
A138 Phạm Tấn Thời PD Thích Minh Thế 8/30/2017     300,000  
A139 Vũ Thị Thái Hà 8/30/2017     500,000  
A140 Phạm Thị Vinh PD Minh Quy 8/30/2017     200,000  
A141 Giác Hạnh Tâm 8/30/2017     3,000,000  
A142 Nguyễn Thị Phương PD Diệu Minh 8/30/2017     200,000  
A143 Hà Vĩ Trí PD Đức Minh Nguyện 8/30/2017     200,000  
A144 Đỗ Thị Thu Hồng PD Hoa Cúc 8/30/2017     500,000  
A145 Nguyễn Thị Kiên Hảo 8/31/2017     400,000  
A146 Lý Xuân Anh PD Thanh Dược 8/31/2017     200,000  
A147 Võ Huỳnh Như 9/1/2017     200,000  
A148 Gđ Phật Tử Nguyễn Đông Hải 9/1/2017     2,100,000  
A149 Đặng Thị Bích Xoa PD Thánh Hiên 9/2/2017     100,000  
A150 Bùi Thị Hồng Hải 9/2/2017     600,000  
A151 Huỳnh Kim Oanh 9/2/2017     2,000,000  
A152 Huỳnh Ngọc Yến 9/2/2017     200,000  
A153 Nguyễn Thị Hương PD Giác Phước Huệ 9/2/2017     1,500,000  
A154  PD Từ Hạnh 9/3/2017     1,000,000  
A155 Tạ Thu Vân PD Thị Thanh 9/3/2017     200,000  
A156 Giang Lệ Phương PD Hoa Tâm 9/3/2017     500,000  
A157 Trần Thị Lệ Hồng PD Tâm Minh 9/3/2017     500,000  
A158 Từ Văn Sơn 9/3/2017     1,000,000  
A159 Bùi Văn Cương 9/3/2017     300,000  
A160 Bùi Trương Minh Lộc PD Minh Sang 9/3/2017     200,000  
A161  PD Giác Hoa Tâm 9/3/2017     200,000  
A162 Nguyễn Ngọc Dung PD Giác Ngọc Hòa 9/3/2017     500,000  
A163 Vũ Minh Nguyên PD Chúc Phương 9/3/2017     500,000  
A164 Nguyễn Thị Vân Anh 9/3/2017     300,000  
A165 Thiện Chánh 9/3/2017     200,000  
A166 Diệu Trọng 9/3/2017     500,000  
A167 Lê Thị Thủy 9/3/2017     200,000  
A168 La Tấn Phát 9/4/2017     500,000  
A169 Cao Thị Thảo PD Giác Kim Uyên 9/4/2017     500,000  
A170 Hà Thị Dậu PD Diệu Thanh 9/4/2017     100,000  
A171 Lê Thị Thùy Dương 9/4/2017     200,000  
A172 Nguyễn Thị Khởi 9/4/2017     10,000,000  
A173 Diệu Vân 9/4/2017     100,000  
A174 Trần Thị Kim Phụng 9/4/2017     500,000  
A175 Nguyễn Thị Ngọc Hường PD Tâm Yến 9/4/2017     500,000  
A176 Phật Tử Hạnh Phước 9/4/2017     200,000  
A177 Phạm Tiến Dũng 9/4/2017     50,000  
A178 Nguyễn Lê Vũ Phương Hoài Dũng 9/4/2017     20,000  
A179 Lê Thị Úy 9/4/2017     100,000  
A180 Lâm Bích Trâm PD Diệu Châu 9/5/2017     400,000  
A181 Nguyễn Thị Nghi PD Diệu Đức 9/6/2017     200,000  
A182 Nguyễn Ánh Tuyết PD Tắc Nghĩa 9/6/2017 100 USD 22,780 2,278,000  
A183 Vũ Trọng Am 9/7/2017     2,000,000  
A184 Giác Hạnh Lý 9/7/2017     1,000,000  
A185 Lý Thành Luận 9/8/2017     200,000  
A186 Huỳnh Anh Luân 9/8/2017     1,000,000  
A187 1 Phật Tử 9/8/2017     200,000  
A188 Lâm Ngọc Quí 9/8/2017     400,000  
A189 Quách Thị Ngà PD Giác Kim Hảo 9/9/2017     5,000,000  
A190 Trường Quang 9/9/2017     200,000  
A191 Võ Thị Thanh Phương PD Hoa Tâm 9/9/2017     200,000  
A192 Đoàn Thị Nhật PD Diệu Nguyệt 9/9/2017     1,000,000  
A193 Xuân Nguyên 9/10/2017 500 USD 22,780 11,390,000  
A194 Đồng Thị Như Nguyện PD Giác Kim Hoa 9/10/2017     500,000  
A195 Quảng Khoa & Quảng Ân 9/10/2017     200,000  
A196 Thu Vân 9/10/2017     500,000  
A197 Thoại Ngân 9/10/2017     100,000  
A198 Nguyễn Thị Ngọc Bích PD Diệu Vân 9/10/2017     500,000  
A199 Phạm Văn Cường PD Phúc Thịnh 9/10/2017     100,000  
A200 Dương Thị Kim Khánh 9/10/2017     500,000  
A201 Nguyễn Thị Thanh Vân PD Diệu Hạc 9/10/2017     2,000,000  
A202 Nguyễn Quang Dũng 9/10/2017     200,000  
A203 Nguyễn Huy Hùng 9/10/2017     2,000,000  
A204 Lương Ngọc Tâm PD Giác Phúc An 9/12/2017     200,000  
A205 Huỳnh Minh Sang 9/15/2017     200,000  
A206 Lê Thanh Nguyên PD Thiện Thanh 9/16/2017     300,000  
A207 Đỗ Thị Mỹ Hạnh - Nguyễn Thị Mộng Mơ 9/16/2017     500,000  
A208 Lâm Ngọc Hà PD Huệ Hải 9/17/2017     50,000  
A209 Nguyễn Thành Trung PD Chúc Hậu 9/17/2017     200,000  
A210  PD Thích Nhữ Giác Hương Thanh 9/17/2017     5,000,000  
A211 Hồ Sỹ Toàn PD Nguyên Kim 9/17/2017     200,000  
A212 Chung Tú Phương PD Diệu Hương 9/17/2017 100 USD 22,780 2,278,000  
A213 Giác Đức Hòang 9/17/2017     100,000  
A214  PD Thanh Nhàn 9/17/2017     100,000  
A215 Nhữ Thị Hồng Đức 9/17/2017     1,000,000  
A216 Hồ Thanh Diệu + Cao Thị Mỹ Xuân PD Diệu Nghiêm 9/17/2017     200,000  
A217 Văn Thị Mỹ Nhung 9/17/2017     200,000  
A218 Lê Thị Mỹ Lan 9/18/2017     10,000,000  
A219 Gia Đình Trần Muộn Và Mộng Thắm 9/18/2017     2,000,000  
A220 Lý Hà Duy An 9/18/2017     100,000  
A221 Gia Đình Phật Tử Tường Mỹ 9/19/2017     2,000,000  
A222 Nguyễn Hoàng Thanh Vy PD Đức Thoại 9/19/2017     100,000  
A223 Phạm Thị Ngọc Mai PD Nhật Minh 9/19/2017     1,000,000  
A224 Nguyễn Thành Thắng PD Duy Minh 9/19/2017     1,000,000  
A225 Triệu Vĩnh Nghiệp PD Viên Chơn 9/19/2017     250,000  
A226  PD Giác Phước Ân 9/19/2017     1,000,000  
A227 Nguyễn Thị Bích Liên PD Hạnh Liên 9/20/2017     500,000  
A228 Lu Há 9/20/2017     200,000  
A229 Tống Ngọc Dũng PD Thiện Đạo 9/20/2017     500,000  
A230 Nguyễn Thượng Hoàng 9/21/2017     500,000  
A231 1 Phật Tử 9/21/2017     400,000  
A232 Trần Thị Kim Hương PD Diệu Đăng 9/21/2017     50,000  
A233 Nguyễn Hoàng Thanh Vy PD Đức Thoại 9/22/2017     100,000  
A234 Hoàng Thị Thủy Hằng 9/23/2017     500,000  
A235 Nguyễn Thị Hoàng Liên PD Ngọc Thụ 9/24/2017     100,000  
A236 Giang Thị Kim Liên PD Hoa Hương 9/24/2017     500,000  
A237 Nhóm Phật Tử Trang 9/24/2017     300,000  
A238 Phan Trung Kiên 9/24/2017     500,000  
A239 Phạm Thị Ngọc Anh 9/25/2017     300,000  
A240 Võ Đức Thanh 9/26/2017     500,000  
A241 Nguyễn Thị Bích Như PD Trung Ngọc 9/26/2017     250,000  
A242 Phước Trường 9/26/2017     1,000,000  
A243 Trần Thị Thùy Linh PD Tường Linh 9/26/2017     1,000,000  
A244 Ngô Văn Quốc 9/27/2017     500,000  
A245 Gđ Ngô Hữu Tài 9/28/2017     200,000  
A246 Thế Giới Từ Thiện 9/28/2017     50,000,000  
A247 Nguyễn Thị Sang 9/29/2017     200,000  
A248 Trần Thị Trang PD Hạnh An 9/29/2017     100,000  
A249 Trương Thị Phấn 9/29/2017     100,000  
A250 Gia Đình Nguyễn Thị Phước 9/29/2017     1,500,000  
A251 Phúc Nhiên - Phúc Thịnh 9/30/2017     600,000  
A252 Nguyên Hoa 10/1/2017     100,000  
A253 Nguyễn Thị Thu Hương PD Quảng Hoa 10/1/2017     200,000  
A254 Lâm Ngọc Hà 10/1/2017     50,000  
A255 Nguyễn Thị Liễu PD Giác Minh Huân 10/1/2017     500,000  
A256 Bạch Thị Bích Hạnh PD Giác Lệ Lành 10/1/2017     200,000  
A257 Huỳnh Võ Cao Trí 10/1/2017     200,000  
A258 1 Phật Tử 10/1/2017     50,000  
A259 Nguyễn Thị Kim Vân PD Diệu Hoàng 10/1/2017     300,000  
A260 Lê Thị Tuyết PD Tường Hồng 10/1/2017     500,000  
A261 Lý Hán Quang PD Thiện Sáng 10/1/2017     500,000  
A262 Tn Tịnh Dao + Tn Tuệ Hội Và 3 Phật Tử 10/2/2017     5,000,000  
A263 Đoàn Thị Tố Phương 10/2/2017     300,000  
A264 Nguyễn Thị Thu Ánh PD Hoa Quang 10/3/2017     300,000  
A265 Huỳnh Văn Huệ 10/4/2017     20,000,000  
A266 Lê Thị Mùi - Lê Văn Trai PD Hoa Đạo 10/4/2017     1,000,000  
A267 Ôn Ngọc Mỹ PD Diệu Mỹ 10/4/2017     3,000,000  
A268 Lê Thị Thu Đông PD Diệu Định 10/4/2017     2,000,000  
A269 Nguyễn Hà Tiên PD Diệu Lộc 10/4/2017     200,000  
A270 Thái Công Minh PD Đức Hiển 10/4/2017     500,000  
A271 Tân Thị Nguyệt Nga PD Giác Phúc Ái 10/4/2017     200,000  
A272 Phạm Quốc Dược PD Phúc Chiêm 10/4/2017     1,500,000  
A273 Nhuận Tuyết 10/5/2017     200,000  
A274 Tạ Gia Đức PD Ngộ Tánh Hạnh 10/5/2017     240,000  
A275 Trần Kim Ái 10/5/2017     200,000  
A276 Dương Cường Kiệt 10/5/2017     200,000  
A277 Trần Kiếm Bình 10/5/2017     100,000  
A278 Trần Quán Quang 10/5/2017     100,000  
A279 Nguyễn Thanh Tâm 10/5/2017     100,000  
A280 Phạm Anh Thư 10/5/2017     500,000  
A281 Diệu Vân 10/6/2017     500,000  
A282 Hoa Hiếu 10/6/2017     100,000  
A283 Phạm Ánh Tuyết PD Viên Bạch 10/7/2017     250,000  
A284 Vương Thị Huệ  PD Tâm Sáng 10/7/2017     3,500,000  
A285 Nguyễn Thị Hà Thu 10/7/2017     700,000  
A286 Trường Quang 10/7/2017     200,000  
A287 Nguyễn Thị Hồng Ánh 10/7/2017     200,000  
A288 Lư Lệ Cúc PD Hoa Xuân 10/8/2017     100,000  
A289 Lương Hoàng Mừng 10/8/2017     1,000,000  
A290 Lê Thái Hòa 10/8/2017     500,000  
A291 Nhung Bánh Mì 10/8/2017     500,000  
A292 Nguyễn Thị Kim Thoa PD Tường Vân 10/8/2017     200,000  
A293 Nguyễn Quốc Bảo PD Thiện Đức 10/8/2017     200,000  
A294 Mạch Chiêu An 10/8/2017     200,000  
A295 Phạm Thị Minh Nguyệt 10/8/2017     1,000,000  
A296 Nguyễn Văn Tư 10/8/2017     200,000  
A297 Phạm Văn Cường 10/8/2017     100,000  
A298 Hoàng Kiếm Minh - Lê Thị Thanh Hà 10/8/2017     3,000,000  
A299 Lâm Ngọc Hà 10/8/2017     50,000  
A300 Thiện Chánh 10/8/2017     200,000  
A301 Giác Ngọc Tiên 10/9/2017     1,000,000  
A302 Vương Thị Huệ PD Tâm Sáng 10/9/2017     700,000  
A303 Nguyễn  Thị Kiệt 10/9/2017     500,000  
A304 Võ Thị Thủy PD Liên Thủy 10/9/2017     500,000  
A305 Đặng Văn Kim 10/10/2017     200,000  
A306 Thiều Thị Chữ 10/10/2017     200,000  
A307 Đặng Lưu Thanh Nghị 10/10/2017     200,000  
A308 Đặng Thành Nghiệp 10/10/2017     200,000  
A309 Nguyễn Hoàng Mỹ Phượng 10/10/2017     300,000  
A310 Cao Xuân Tình - Cù Thị Khánh 10/10/2017     300,000  
A311 Nguyễn Thị Thu Vân (Canada) 10/11/2017 100 CAD 17,550 1,755,000  
A312 Thế Giới Từ Thiện 10/11/2017     50,000,000  
A313 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 10/12/2017     500,000  
A314 Ngộ Trí Viên 10/12/2017     300,000  
A315 Võ Thị Xuân PD Giác Ngọc Hòa 10/12/2017     250,000  
A316 Nguyễn Thị Ngọc 10/12/2017     1,000,000  
A317 Lê Thị Kim Dung PD Nguyên Hảo 10/13/2017     2,000,000  
A318 Nguyễn Quốc Duy PD Thiện Tánh 10/13/2017     1,000,000  
A319 Phạm Thị Hồng Hoa PD Diệu Liên 10/14/2017     200,000  
A320 Lưu Quang Vinh PD Giác Phúc 10/14/2017     2,000,000  
A321 Nguyễn Huy Thông PD Tuệ Đạt 10/15/2017     100,000  
A322 Trần Thị Thu Hà 10/15/2017     1,000,000  
A323 Đinh Bùi Quỳnh Anh PD Nguyên Hiệp 10/15/2017     500,000  
A324 Đinh Kỳ 10/15/2017     500,000  
A325 Đoàn Thị Nhật PD Diệu Nguyệt 10/15/2017     1,000,000  
A326 Nguyễn Hoàng Kim Khuê PD Ngọc Chí 10/15/2017     200,000  
A327 Sadi Ngộ Trí Viên 10/15/2017     100,000  
A328 Huỳnh Thị Bảy PD Pháp Thiện 10/15/2017     200,000  
A329 Trần Thị Lượng PD Phước Tướng 10/15/2017     100,000  
A330 Huỳnh Lê Như Đông Thủy PD Diệu Thông 10/15/2017     200,000  
A331 Thanh Quỳnh 10/15/2017     500,000  
A332 Nguyễn Nguyệt Linh PD Tường Nhụy 10/15/2017     400,000  
A333 Giác Hương Hải 10/16/2017     500,000  
A334 Tk Thích Trí Long 10/16/2017     1,500,000  
A335 Hoa Hương 10/17/2017     200,000  
A336 Hoa Minh 10/17/2017     500,000  
A337 Huỳnh Thị Gương 90T 10/17/2017     1,000,000  
A338 Ninh Thị Tuyết Mai PD Thanh Đào 10/17/2017     1,000,000  
A339 Dương Thị Huệ 10/19/2017     100,000  
A340 Trần Văn Lực 10/19/2017     500,000  
A341 Phạm Thị Bính PD Diệu Hải 10/20/2017     500,000  
A342 Nguyễn Quyên 10/21/2017     1,000,000  
A343 Võ Thị Cẩm 10/21/2017     500,000  
A344 Huỳnh Thị Thanh Lan 10/21/2017     2,000,000  
A345 Kim Hiếu 10/21/2017     200,000  
A346 Phạm Thị Dung PD Ngọc Yên 10/22/2017     100,000  
A347 Ngô Thị Tuyết Mai PD Diệu Đào 10/22/2017     500,000  
A348 Nguyễn Thị Lan PD Kim Ánh 10/22/2017     200,000  
A349 Nguyễn Thị Tình PD Giác Chơn Tâm 10/22/2017     2,000,000  
A350 Nguyễn Thị Thoa PD Nhuận Giao 10/22/2017     100,000  
A351 Lưu Thị Thuận PD Diệu Hòa 10/22/2017     500,000  
A352 Nguyễn Ngọc Điều 10/22/2017     1,000,000  
A353 Lương Kim Trương PD Nhuận Trường 10/23/2017     1,600,000  
A354 Lương Kim Trương PD Nhuận Trường 10/23/2017     400,000  
A355 Phạm Thị Lựu 85T PD Diệu Luân 10/23/2017     200,000  
A356 Từ Ngọc Yến PD Diệu Lộc 10/23/2017     1,000,000  
A357 Trần Thị Ngọc Quý PD Phước Hằng 10/23/2017     500,000  
A358 Võ Đức Thanh 10/24/2017     200,000  
A359 Nguyễn Xuân Thành PD Tịnh Thành 10/25/2017     1,000,000  
A360 Nguyễn Văn Tùng 10/25/2017     500,000  
A361 Trần Hương Giang 10/25/2017     1,000,000  
A362 Đặng Thị Tố Hảo PD Nguyên Hiệp 10/25/2017     5,000,000  
A363 Khoi Nguyen 10/26/2017 50 USD 22,780 1,139,000  
A364 Liên Hoàng 10/28/2017     20,000  
A365 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/28/2017     400,000  
A366 Tâm Nguyễn 10/28/2017     1,500,000  
A367 Trần Thị Diễm Thúy 10/28/2017     100,000  
A368 Lâm Ngọc Hà PD Huệ Hải 10/29/2017     50,000  
A369 Gia Đình Vũ Nguyễn Quỳnh Như 10/29/2017     200,000  
A370 Lê Thị Xuân Nữ PD Diệu Hiền 10/29/2017     500,000  
A371 Lê Thị Xuân Nữ 10/29/2017     30,000  
A372 Phan Thị Hường 10/29/2017     200,000  
A373 Triệu Thị Hồng 10/29/2017     50,000  
A374 Thiện Chánh 10/29/2017     200,000  
A375 Nguyễn Thị Kim Mến PD Phúc Giang 10/29/2017     500,000  
A376 Ông Ngô Văn Phẩm 10/30/2017     1,000,000  
A377 Nguyễn Hoàng Hùng PD Chánh Hùng Phúc 10/30/2017     1,000,000  
A378 Phạm Thị Tuyết Ngọc PD Thánh Linh 10/30/2017     300,000  
A379 Vũ Thị Thanh Thúy PD Diệu Hồng 10/30/2017     100,000  
A380 Phạm Thanh Hương PD Minh Tuệ 10/31/2017     500,000  
A381 Lê Văn Xuân Em PD Kiên Tâm 10/31/2017     400,000  
A382 Lưu Văn Duy 11/1/2017     500,000  
A383 Hồ Thị Lệ PD Thị Thủy 11/1/2017     200,000  
A384 Phạm Thị Ánh 11/2/2017     500,000  
A385 Phật Tử Phúc (Hải Phòng) 11/2/2017     1,000,000  
A386 Nguyễn Phụng Ngọc (Usa) 11/2/2017     1,500,000  
A387 Trương Phan Ngọc Hân PD Diệu Ngọc 11/3/2017     100,000  
A388 Diệu Lý - Thiện Nhân 11/3/2017     400,000  
A389 Vũ Thị Mai Thủy PD Huỳnh Ngọc 11/3/2017     100,000  
A390 Phạm Văn Phong PD Thiện Phương 11/4/2017     200,000  
A391 Huỳnh Thị Kim Yến 11/4/2017     300,000  
A392 Trần Thị Tiến 11/4/2017     300,000  
A393 Nguyễn Thị Trúc Mai PD Liên Mai 11/4/2017     1,000,000  
A394 Nguyễn Ngọc Khoa 11/4/2017     500,000  
A395 Lâm Ngọc Hà PD Quệ Hải 11/5/2017     50,000  
A396 Nguyễn Thị Minh Hải PD Phước Ngọc 11/5/2017     200,000  
A397 Phan Văn Dũng 11/5/2017     100,000  
A398 Trần Thị Ngọc Lụa PD Giác Trúc Châu 11/5/2017     100,000  
A399 Giác Như Thơ 11/6/2017     1,000,000  
A400 Bang Tran (Usa) 11/6/2017 1000 USD 22,780 22,780,000  
A401 Nguyễn Thị Bích Như 11/7/2017     200,000  
A402 Trần Thị Lan 11/8/2017     2,000,000  
A403 Lưu Văn Duy 11/9/2017     100,000  
A404 Bùi Thị Xuân Lan PD Thiện Hưng 11/9/2017     500,000  
A405 Nguyễn Minh Thành PD Tịnh Thành 11/9/2017     1,000,000  
A406 Lê Thị Cẩm Châu PD Trừng Hồng 11/10/2017     900,000  
A407 Hồ Thị Tuyết PD Diệu Băng 11/11/2017     5,000,000  
A408 Lê Kim Khánh 11/12/2017     500,000  
A409 Nguyễn Hoàng Kim Khuê PD Ngọc Chí 11/12/2017     100,000  
A410 Trương Thị Kim Thu PD Liên Thu 11/12/2017     200,000  
A411 Chú Sơn 11/12/2017     200,000  
A412 Nguyễn Quyết Chiến - Trần Thị Phụng PD Phước Thành 11/12/2017     1,000,000  
A413 Nguyễn Thị Minh Hải PD Phước Ngọc 11/12/2017     400,000  
A414 Trần Thị Mỹ Hạnh PD Diệu Minh 11/12/2017     250,000  
A415 Trần Thị Lượng PD Phước Tướng 11/12/2017     200,000  
A416 Lý Ngọc Yến 11/12/2017     200,000  
A417 Tịnh Tâm 11/12/2017     500,000  
A418 Cao Xuân Năm PD Đức Tính 11/12/2017     200,000  
A419 Nguyễn Thị Xuân Mai PD Diệu Hương 11/13/2017     2,000,000  
A420 Trần Thụy Hồng Vân PD Liên Vân 11/14/2017     200,000  
A421 Trần Quốc Đạt-Trần Gia Khiêm PD Tịnh Đạt-Trung Từ 11/14/2017     300,000  
A422 Nguyễn Thị Bảy- La Chấn Nam- La Thiệu Quân 11/14/2017     200,000  
A423 Đinh Thị Đào PD Ngọc Nhu 11/14/2017     500,000  
A424 Nguyễn Thị Trang 11/14/2017     200,000  
A425 Huỳnh Thị Sa 11/14/2017     500,000  
A426 Phạm Thị Bính PD Diệu Hải 11/15/2017     200,000  
A427 Kiều Thị Hà My PD Mẫn Viên Trụ  11/15/2017     100,000  
A428 Phạm Thị Ẻng 11/15/2017     2,000,000  
A429 Trần Tuấn Dũng PD Ngộ Như Nghĩa 11/16/2017     200,000  
A430 Hà Văn Phong PD Ngộ Thanh Hải 11/16/2017     5,900,000  
A431 Nguyễn Song Hương 11/17/2017     1,000,000  
A432 Giác Kim Hảo 11/18/2017     5,000,000  
A433 Vũ Nguyễn Thanh Ngân 11/18/2017     200,000  
A434 Nguyễn Thị Kim Liên PD Diệu Trì 11/18/2017     1,000,000  
A435 Trần Thị Diễm Thúy 11/18/2017     100,000  
A436 Minh Dũng 11/18/2017     1,000,000  
A437 Nguyễn Thị Ngọc An  PD Thanh Nhàn 11/19/2017     100,000  
A438 Đặng Thị Bích Xoa PD Thánh Hiên 11/19/2017     100,000  
A439 Lưu Quỳnh Như PD Tâm Khai 11/19/2017     1,000,000  
A440 Triịnh Thị Diễm Phân 11/20/2017     350,000  
A441 Lương Như Cường+ Bành Linh 11/20/2017     200,000  
A442 Đặng Hào Hùng+Bành Linh 11/20/2017     200,000  
A443 Nguyễn Thị Hồng Hoa PD Nhuận Liên 11/20/2017     100,000  
A444 Lê Thị Phương Hoa PD Hạnh Thương 11/20/2017     500,000  
A445 Gđpt Nguyễn Văn Nhân 11/22/2017     400,000  
A446 Gđpt Trần Kim Ngọc 11/22/2017     400,000  
A447 Diệu Tịnh 11/22/2017     500,000  
A448 Nguyễn Thị Thanh Tuyền PD Tường Hà 11/23/2017     2,000,000  
A449 Võ Thị Ba PD Chúc Yên 11/24/2017     500,000  
A450 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 11/25/2017     500,000  
A451 Huỳnh Thị Thanh Thùy PD Diệu Lạc Hỷ 11/25/2017     500,000  
A452 Nhóm Cô Tắc Nghĩa PD Tắc Nghĩa 11/25/2017     1,400,000  
A453 Lâm Thị Hà 11/26/2017     100,000  
A454 Nguyễn Thị Lợi 11/26/2017     100,000  
A455 Võ Thái Xinh 11/26/2017     100,000  
A456 Nhóm Phạm Thị Phượng 11/26/2017     2,200,000  
A457 Nguyễn Thị Ngọc Bích 11/26/2017     500,000  
A458 Tường Hạnh 11/26/2017     500,000  
A459 Dương Thị Kim Hoàng PD Thiên An 11/26/2017     100,000  
A460 Nguyễn Quyết Chiến - Trần Thị Phụng 11/26/2017     500,000  
A461 Phạm Quỳnh Trang 11/26/2017     90,000  
A462 Mai Văn Thạnh PD Thiện Phúc 11/26/2017     2,000,000  
A463 Bùi Thị Thu Hà-Bùi Thị Thu Thủy (Usa) 11/26/2017     2,000,000  
A464 Cao Văn Lập (Usa) 11/27/2017     2,000,000  
A465 Hoài Dũng PD Quảng Minh 11/27/2017     50,000  
A466 Nguyễn Thanh Nhã 11/28/2017     300,000  
A467 Cô Hiếu Ngọc 91T 11/28/2017     300,000  
A468 Một Phật Tử 11/28/2017     2,000,000  
A469 Đinh Thị Hải Hà 11/28/2017     500,000  
A470 Lê Thị Minh Khai 11/28/2017     250,000  
C109 Số dư C109       73,815,594  
T001 Do Thi Thuy Linh 8/17/2017     500,000 C117
T002 Gd Dieu Anh 8/17/2017     2,000,000 C117
T003 Nguyen Duy Duc Thu 8/17/2017     200,000 C117
T004 Nguyen Thi Thuy Lien 8/17/2017     200,000 C117
T005 Le Anh Tuan 8/17/2017     300,000 C117
T006 Mai Thuy Phuong Vy 8/17/2017     200,000 C117
T007 Dlinh 8/17/2017     200,000 C117
T008 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/17/2017     3,000,000 C117
T009 Nguyen Thi Phuong Hoa 8/17/2017     100,000 C117
T010 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/17/2017     200,000 C117
T011 Thai Thi Kim Ba 8/17/2017     2,000,000 C117
T012 Ta Thi Thuy Hang 8/17/2017     300,000 C117
T013 Mai The Duy 8/17/2017     200,000 C117
T014 Nguyen Ngoc Chi 8/17/2017     200,000 C117
T015 Nguyen Thanh Men Pd Giac Phuc Binh 8/17/2017     200,000 C117
T016 Pham Thi Kim Thanh 8/17/2017     1,000,000 C117
T017 Ta Thuc Linh 8/17/2017     200,000 C117
T018 Nguyen Quoc Toan 8/18/2017     5,000,000 C117
T019 Nguyen Thien Vi 8/18/2017     200,000 C117
T020 Kien Tran My Linh 8/18/2017     200,000 C117
T021 Pham Ngoc My 8/18/2017     1,000,000 C117
T022 Le Thi Ngoc Thanh 8/18/2017     200,000 C117
T023 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/18/2017     200,000 C117
T024 Phat Tu Dieu Kinh 8/18/2017     200,000 C117
T025 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/18/2017     1,000,000 C117
T026 Gd Ba Hoang Thi Nguyen 8/18/2017     200,000 C117
T027 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/18/2017     1,000,000 C117
T028 Huynh Thanh Minh 8/18/2017     200,000 C117
T029 Ngo Ngoc Cam Tu 8/18/2017     200,000 C117
T030 Nguyen Thi Thu Thao 8/18/2017     5,000,000 C117
T031 Lý Sơn Đông 8/18/2017     989,000 C117
T032 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/19/2017     900,000 C117
T033 Hanh Chau - Tri Dat 8/20/2017     200,000 C117
T034 Tran Ngoc My Tuyen 8/20/2017     300,000 C117
T035 Nguyen Thi My Dung 8/20/2017     400,000 C117
T036 Vu Thi Phuong 8/21/2017     200,000 C117
T037 Vu Thi Ngoc Huong 8/21/2017     200,000 C117
T038 Nguyen Thi Ngoc Loan  8/21/2017     300,000 C117
T039 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/21/2017     1,500,000 C117
T040 Vo Thi Thanh Uyen 8/21/2017     400,000 C117
T041 Le Ngoc To Nga 8/21/2017     200,000 C117
T042 Nguyen Ngoc Thuan - Nguoi Dua Do 8/21/2017     1,000,000 C117
T043 Hoang Duy + An Nhien 8/21/2017     200,000 C117
T044 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/21/2017     2,000,000 C117
T045 Pham Lam Dong 8/22/2017     1,000,000 C117
T046 Gdpt Ngo Minh Duc Va Giac Kim Tuyen 8/22/2017     2,000,000 C117
T047 Nguyen Duy Phuc 8/22/2017     2,000,000 C117
T048 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/23/2017     1,000,000 C117
T049 Pham Hoang Hai 8/23/2017     200,000 C117
T050 Tran Thi Diu 8/24/2017     1,000,000 C117
T051 Hoach Bach 8/24/2017     300,000 C117
T052 Nguyen Tien Dung 8/24/2017     300,000 C117
T053 Dang Thi Tuyet 8/24/2017     100,000 C117
T054 Nguyen Thi Cham 8/24/2017     1,000,000 C117
T055 Pham Dang Bang 8/24/2017     200,000 C117
T056 Pham Thi Nga 8/24/2017     200,000 C117
T057 Nguyen Thi Le Van Pd Giac Chau Ngoc  8/24/2017     400,000 C117
T058 Le Huy Phuong 8/25/2017     1,000,000 C117
T059 Le Huy Diep 8/25/2017     200,000 C117
T060 Luong Thai Thanh Quynh 8/25/2017     200,000 C117
T061 Tran Thi Tam 8/25/2017     200,000 C117
T062 Ho Thi Thanh Nhien 8/25/2017     400,000 C117
T063 Tran Kim Yen 8/27/2017     4,500,000 C117
T064 Nguyen Thi Ba 8/28/2017     2,000,000 C117
T065 Luong Thi Tuyen 8/28/2017     1,000,000 C117
T066 Tran Thi Quynh Chi 8/28/2017     2,000,000 C117
T067 Co Lam Muoi 8/28/2017     1,000,000 C117
T068 Ngo Nguyen Doan Trang 8/28/2017     2,000,000 C117
T069 Co My Dung 8/28/2017     500,000 C117
T070 Pham Van Cong 8/28/2017     2,000,000 C117
T071 Do Thi Cam Tu 8/28/2017     2,000,000 C117
T072 Nguyen Thi Kim Ly 8/29/2017     1,000,000 C117
T073 Nguyen Thi Kim Ly 8/29/2017     400,000 C117
T074 Gd Tan Thi Thu Thanh 8/29/2017     700,000 C117
T075 Anh Chị Phạm Hùng, Thanh Mai & Các Cháu 8/30/2017     10,000,000 C117
T076 Nguyen Thi Hong Van 8/31/2017     5,000,000 C117
T077 Le Anh Tuan 8/31/2017     200,000 C117
T078 Tran Thi Dong Trang 9/1/2017     500,000 C117
T079 Trinh Van Dung 9/1/2017     300,000 C117
T080 Vu Kim Thu-Minh Ky 9/1/2017     1,000,000 C117
T081 Le Thi My Hanh 9/1/2017     400,000 C117
T082 Dang Thi Tuyet 9/1/2017     100,000 C117
T083 Nguyen Thuy Loan Oanh 9/2/2017     1,000,000 C117
T084 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/5/2017     1,000,000 C117
T085 Tran Hong Hien - Ngo Thi Hai 9/5/2017     200,000 C117
T086 Tran Dieu Thu Pd Dieu Suong 9/5/2017     2,000,000 C117
T087 Hoang Anh Tuan 9/5/2017     200,000 C117
T088 Ngo Ngoc Hanh 9/5/2017     400,000 C117
T089 Bui Thi Lan 9/5/2017     2,000,000 C117
T090 Tran Hoai Man 9/5/2017     2,000,000 C117
T091 Vu Huy Hoang 9/5/2017     500,000 C117
T092 Nguyen Thi Mai Chi-Giac Le Thi 9/5/2017     500,000 C117
T093 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/6/2017     200,000 C117
T094 Tu Tam Ha Noi 9/6/2017     200,000 C117
T095 Vu Bao Ngoc 9/6/2017     200,000 C117
T096 Gia Dinh Phat Tu Dieu Tam Thoai 9/6/2017     2,000,000 C117
T097 Nguyen Thi Thu Nguyet 9/7/2017     500,000 C117
T098 Nguyen Le Thanh Dat 9/7/2017     100,000 C117
T099 Le Hoai Van Anh 9/7/2017     500,000 C117
T100 Nguyen My Thanh Tuyen 9/7/2017     200,000 C117
T101 Le Hai YeN 9/7/2017     2,000,000 C117
T102 Hoa, Thuy, Nguyet, Khanh, Chung, Thao, Tinh  9/7/2017     1,400,000 C117
T103 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/7/2017     200,000 C117
T104 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/7/2017     1,000,000 C117
T105 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/7/2017     200,000 C117
T106 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/7/2017     500,000 C117
T107 Nghiem Thi Thanh Nga 9/7/2017     200,000 C117
T108 Nguyen Mai Ngoc Chau 9/7/2017     200,000 C117
T109 Vo Thi My Tran 9/7/2017     200,000 C117
T110 Vo Thi Thuy Oanh 9/7/2017     200,000 C117
T111 Nguyen Thi Chuc 9/7/2017     500,000 C117
T112 An Thi Luan 9/7/2017     500,000 C117
T113 Nguyen Thi Anh Vy 9/7/2017     200,000 C117
T114 Le Thi Thu Ha 9/8/2017     200,000 C117
T115 Ho Thi Kim Ngan 9/8/2017     500,000 C117
T116 Vo Quoc Khanh 9/8/2017     300,000 C117
T117 Truong Thuy Ha 9/8/2017     3,000,000 C117
T118 Gd Phat Tu Nguyen Trung Hieu 9/8/2017     200,000 C117
T119 Nguyen Thi Thu Thuy 9/8/2017     200,000 C117
T120 Nguyen Van Toan 9/8/2017     350,000 C117
T121 Bui Thi Dan Thanh 9/8/2017     200,000 C117
T122 Nguyen Ngoc Tu 9/9/2017     200,000 C117
T123 Tran Thi Minh Trang Pd Thanh Minh  9/11/2017     400,000 C117
T124 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/11/2017     500,000 C117
T125 Tran Thu Ha 9/11/2017     1,000,000 C117
T126 Le Hoang Thanh Lan 9/12/2017     1,000,000 C117
T127 Lu Kim Trang 9/12/2017     200,000 C117
T128 Hoa Phuc 9/12/2017     200,000 C117
T129 Hoa Duc 9/12/2017     200,000 C117
T130 Nguyen Viet Dung 9/12/2017     200,000 C117
T131 Tran Ngoc Tram 9/13/2017     3,000,000 C117
T132 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/13/2017     200,000 C117
T133 Gdpt Giac Huong Hiep 9/13/2017     300,000 C117
T134 Nguyen Thi Hien 9/14/2017     500,000 C117
T135 Tran Nguyen Phuong Tran 9/14/2017     10,000,000 C117
T136 Pt Nguyen Phuong Quynh 9/14/2017     500,000 C117
T137 Ngo Van Du (Phap Thien)  9/14/2017     200,000 C117
T138 Le Anh Tuan 9/14/2017     300,000 C117
T139 Tran Thi Thu Dung 9/14/2017     3,000,000 C117
T140 Nguyen Thi Nu 9/14/2017     200,000 C117
T141 Doan Thi Minh Tuyet 9/14/2017     20,000,000 C117
T142 Tran Viet 9/14/2017     1,000,000 C117
T143 Le Phuong Quynh 9/14/2017     1,000,000 C117
T144 Ho Thi Cam Nhung 9/15/2017     700,000 C117
T145 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/15/2017     1,000,000 C117
T146 Tran Hong Mai 9/15/2017     200,000 C117
T147 Nguyen Xuan Trung 9/15/2017     2,000,000 C117
T148 Nguyen Thi Thao 9/15/2017     2,000,000 C117
T149 Le Thi Mong Diep 9/15/2017     1,000,000 C117
T150 Vo Thi Thanh Tuyen 9/15/2017     500,000 C117
T151 Tran Ngoc Hieu 9/16/2017     200,000 C117
T152 Ngo Tran Kim Ngan 9/16/2017     200,000 C117
T153 Vo Trang - Phap Danh Tam Liet Sinh Nam 1945 9/18/2017     200,000 C117
T154 Nguyen Hoang Lan Anh 9/18/2017     200,000 C117
T155 Hoang Quoc Tin 9/18/2017     200,000 C117
T156 Nguyen Khanh Ha 9/18/2017     500,000 C117
T157 Hl Vu Ba Phuc 9/18/2017     10,000,000 C117
T158 Nguyen Son Tri 9/18/2017     600,000 C117
T159 Hl Nguyen Kinh Tam (1953-2017) 9/19/2017     1,000,000 C117
T160 Vo Thi Phuong Minh 9/19/2017     1,000,000 C117
T161 Son Van Hcm 9/19/2017     1,000,000 C117
T162 Le Dinh Tuan 9/19/2017     200,000 C117
T163 Bui Thi Huong Duyen 9/19/2017     300,000 C117
T164 Dang Thi Huong 9/20/2017     200,000 C117
T165 La Uyen Hoa 9/21/2017     200,000 C117
T166 Tran Huu Hung 9/21/2017     250,000 C117
T167 Phat Tu Chon Nguyen, My Tho, Tien Giang  9/22/2017     2,000,000 C117
T168 Dam Thi Loan 9/22/2017     1,000,000 C117
T169 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/23/2017     200,000 C117
T170 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/23/2017     500,000 C117
T171 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/25/2017     500,000 C109 -> C117
T172 Duong Thi Ngoc Diem 9/25/2017     200,000 C117
T173 Nguyen Hoang Long 9/25/2017     200,000 C117
T174 Doan Van Huan 9/26/2017     2,000,000 C117
T175 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/26/2017     1,000,000 C117
T176 Mai Thi Ngoc Phuong 9/26/2017     200,000 C117
T177 Tran Thi Diem Phuc 9/27/2017     200,000 C117
T178 Nguyen Thi Minh Tuyen 9/27/2017     1,000,000 C117
T179 B.M.Hung 9/28/2017     1,000,000 C117
T180 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/28/2017     1,000,000 C117
T181 Pham Thi Minh Ngoc 9/29/2017     500,000 C117
T182 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/29/2017     200,000 C109 -> C117
T183 Nguyen Thi My Yen Pd Lien Danh 10/2/2017     1,000,000 C117 
T184 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/2/2017     2,000,000 C117
T185 Luong Co Phu 10/2/2017     100,000 C117
T186 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/3/2017     200,000 C117
T187 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/4/2017     200,000 C117
T188 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/4/2017     1,000,000 C117
T189 Le Anh Tuan 10/4/2017     300,000 C117
T190 Tran Thi Mai Lien 10/4/2017     1,000,000 C117
T191 Nguyen Thi Mai Chi Pd Giac Le Thi 10/6/2017     200,000 C117
T192 Nguyen Hoang Anh 10/6/2017     500,000 C117
T193 Le Anh Tuan 10/8/2017     300,000 C117
T194 Nguyen Hoang Anh 10/9/2017     1,500,000 C102 ->C117
T195 Trang Nguyen USA 10/9/2017     1,000,000 C117
T196 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 10/9/2017     200,000 C117
T197 Pham Hong Son 10/10/2017     1,000,000 C117
T198 Nguyen Thi Nga+ Ng T Quynh Chi 10/10/2017     600,000 C117
T199 Tran Quoc Viet Fb Dau Tay 10/10/2017     2,000,000 C117
T200 Ha Thi Giang 10/10/2017     500,000 C117
T201 Vu Thi Thu Hang 10/11/2017     200,000 C117
T202 Nguyen Thi Thuy 10/13/2017     200,000 C117
T203 Bui Van Kien 10/17/2017     2,000,000 C117
T204 Pham Ngoc Quyen 10/17/2017     1,400,000 C117
T205 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 10/18/2017     300,000 C117
T206 Bui Thi Ngoc Lan 10/19/2017     1,000,000 C117
T207 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 10/20/2017     200,000 C117
T208 Nguyen Thi Le Trinh 10/20/2017     1,000,000 C117
T209 C. Phuong 10/20/2017     500,000 C117
T210 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 10/22/2017     200,000 C117
T211 Khoi Trang Usa 10/23/2017     1,100,000 C117
T212 Nguyen Thi Ben 10/23/2017     2,000,000 C117
T213 Nguyen Thi Thuan 10/23/2017     300,000 C117
T214 Vu Thi Hue 10/23/2017     200,000 C117
T215 Gdpt Nguyen Thi Thu Huong Pd Lien Hue Va Nguyen Bao Hung  10/24/2017     150,000 C117
T216 Tran Thanh Thuy  10/25/2017     2,000,000 C117
T217 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 10/25/2017     200,000 C117
T218 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 10/28/2017     200,000 C117
T219 Tram Tran Va Huy Le 10/29/2017     2,000,000 C117
T220 Nguyen Van Hoang 10/30/2017     1,000,000 C117
T221 Tran Hoang Mai 10/30/2017     2,000,000 C117
T222 Phan Anh Duy  10/30/2017     1,000,000 C117
T223 Nguyen Thi Ngan 10/31/2017     400,000 C117
T224 Huynh Thi Yen Nga 11/6/2017     500,000 C117
T225 Luu Hong Lan 11/6/2017     2,000,000 C117
T226 Vo Thi Gai 11/8/2017     500,000 C117
T227 Phan Thi Minh Loan 11/13/2017     500,000 C117
T228 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 11/13/2017     200,000 C117
T229 Nguyen Hoang Hiep  11/13/2017     200,000 C117
T230 Tran Quoc Toan 11/13/2017     200,000 C117
T231 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 11/14/2017     200,000 C117
T232 Nguyen Duc An (Danang) 11/14/2017     100,000 C117
T233 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 11/14/2017     200,000 C117
T234 Tran Hai Ha 11/14/2017     2,000,000 C117
T235 Phat Tu Phuc Dan 11/14/2017     1,000,000 C117
T236 GĐPT Giác Diệu Thanh - Minh Tâm 11/14/2017     10,000,000 C117
T237 Nancy Singapore 11/14/2017     2,000,000 C117
T238 Nguyen Thi Mai Chi Pd Giac Le Thi 11/14/2017     500,000 C117
T239 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 11/15/2017     200,000 C117
T240 Le Anh Tuan 11/15/2017     300,000 C117
T241 Phan Thi Ngoc Hong 11/16/2017     200,000 C117
T242 Pham Thi Minh Tran 11/16/2017     200,000 C117
T243 Nguyen Thi Ngoc Quyen 11/16/2017     400,000 C117
T244 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 11/16/2017     2,000,000 C117
T245 Nguyen Thi Thuy Lien 11/16/2017     200,000 C117
T246 Nhan Thi Kim Thu 11/16/2017     200,000 C117
T247 Tran Thi Luom 11/17/2017     200,000 C117
T248 Luu Kim Khanh 11/17/2017     2,000,000 C117
T249 Truong My Ngoc 11/18/2017     1,000,000 C117
T250 Gdpt Ngo Minh Duc Va Giac Kim Tuyen 11/19/2017     1,200,000 C117
T251 Trinh Van Truong 11/20/2017     500,000 C69->C117
T252 Luong Bach Hoa-Tap The Phuong Thot Not ,Q Thot Not, Tp Can Tho 11/20/2017     2,100,000 C117
T253 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 11/21/2017     100,000 C117
T254 Nhan Thien Bao 11/24/2017     200,000 C117
T255 Bach Minh Khanh 12/1/2017     5,000,000 C117
T256 Tang Duc Lam 12/4/2017     600,000 C117
T257 Tran Huyen Tran 12/4/2017     1,000,000 C117
T258 Cai Thi Nguyet Thu, Pd Quang Hien 12/12/2017     1,000,000 C117
T259 Doan Thi Minh Tuyet 12/12/2017     50,000,000 C117
T260 Thai Thi Huyen Trang 12/13/2017     10,000,000 C117
T261 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 12/14/2017     200,000 C117
T262 Nguyen Thi Thuy Lien 12/14/2017     200,000 C117
U001 1 Phật tử   50AUD      17,750 887,500  
U002 Hon Sien   50AUD      17,750 887,500  
U003 1 Phật tử 27/10/17 50AUD      17,128 856,400  
U004 Duc Le 15/12/17 115AUD      17,354 1,995,710  
U005 Quảng Như 15/12/17 250AUD      17,354 4,338,500  
P001 Trinh Mai 28/8/17 50USD      22,780 1,139,000  
P002 Trinh Mai 21/9/17 50USD      22,780 1,139,000  
  TỔNG           915,307,204 [b]
C/ Xử lý Quỹ: C3/ Chuyển vào HĐ C75-2    396,920,904 [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)
P = Đóng góp qua Paypal 
Lưu ý:
Quý vị chuyển khoản vào TK Qũy mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Qũy sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Qũy Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận
- Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Qũy có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Qũy Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Kính mong Qúy vị liên hệ ĐT: (028)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập