Tổng Kết Chương Trình Trao Tặng Học Bổng Đạo Phật Ngày Nay 2017 (C113)

Đã đọc: 1557           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Tối ngày 14/10/2017, tại chánh điện chùa Giác Ngộ long trong diễn ra buổi trao học bổng Đạo Phật Ngày Nay. Với sự quang lâm chứng minh của TT. Thích Nhật Từ - chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, TT. Thích Nhật Thiện - Phó trụ trì, TT. Thích Đồng Trí - Giảng viên HVPGVN, Ban điều hành Quỹ cùng quý mạnh thường quân. Vậy là 418 suất học bổng đã được cúng dường đến quý Tăng Ni Sinh đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân đang học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, các trường Đại học và Cao đẳng khác. Tổng kinh phí của chương trình này gần 2 tỉ đồng.

Trong vai trò là Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam TT. Thích Nhật Từ đã xúc tiến nhiều hoạt động cải cách Giáo dục tiên tiến góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo nước nhà trong suốt nhiều năm qua. Cho đến hôm nay, tinh thần đó của Thượng tọa đã được lan rộng và học bổng Đạo Phật Ngày Nay chính là minh chứng cho tinh thần ấy. Những suất học bổng chính là sự khích lệ to lớn, sự hỗ trợ kịp thời giúp cho quý Tăng Ni sinh an tâm vững bước trên con đường tu học và phụng hiến.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức đóng góp tịnh tài của quý mạnh thường quân và tịnh lực của quý phụng sự viên. Xin chúc quý vị cùng gia đình thân khỏe tâm an, vạn sự cát tường, hanh thông hỷ lạc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát


     TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TĂNG NI 2017 (C113)

TP.HCM, Ngày 14 tháng 10 năm 2017

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Giá trị Số tiền (VNĐ) Ghi chú
I. Chi Phí cúng dường Học bổng
1 HB Thạc Sĩ ở Đài Loan Suất 1    68.250.000 68.250.000 3.000USDx22.750
2 HB Thạc Sĩ ở Đài Loan Suất 1    34.125.000 34.125.000 1.500USDx22.750
3 HB Thạc Sĩ ở Nhật Suất 1    68.250.000 68.250.000 3.000USDx22.750
4 HB Thạc Sĩ ở SriLanka Suất 1    68.250.000 68.250.000 3.000USDx22.750
5 HB Cử Nhân ở SriLanka Suất 1    68.250.000 68.250.000 3.000USDx22.750
6 HB Cử Nhân ở Đài Loan Suất 1    34.125.000 34.125.000 1.500USDx22.750
7 HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước) Suất 2    10.000.000 20.000.000  
8 HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước) Suất 1    18.500.000 18.500.000  
9 HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước) Suất 1    20.000.000 20.000.000  
10 HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước) Suất 1    65.000.000 65.000.000  
11 HB Cao Học - Thạc Sĩ (Trong Nước) Suất 34      5.000.000 170.000.000  
12 HB Cao Học - Thạc Sĩ (Trong Nước) Suất 1    10.000.000 10.000.000  
13 HB Cử Nhân Phật học và các ngành khác Suất 33      4.000.000 132.000.000  
14 HB Cử Nhân Phật học và các ngành khác Suất 310      3.000.000 930.000.000  
15 HB Cử Nhân Phật học và các ngành khác Suất 2      6.000.000 12.000.000  
16 HB Cử Nhân Phật học và các ngành khác Suất 1    10.000.000 10.000.000  
17 HB Cử Nhân các ngành khác Suất 1    15.000.000 15.000.000  
18 HB Cử Nhân các ngành khác Suất 4    13.000.000 52.000.000  
19 HB Cử Nhân các ngành khác Suất 1    12.000.000 12.000.000  
20 HB Cử Nhân các ngành khác Suất 1    11.000.000 11.000.000  
21 HB Cử Nhân các ngành khác Suất 1    30.000.000 30.000.000  
22 HB Trung cấp Phật học Suất 1      5.000.000 5.000.000  
23 HB Trung cấp & Cao trung Phật học Suất 17      3.000.000 51.000.000  
II. Chi Phí quà tặng
1 Sách "33 năm phụng sự Phật giáo và nhân sinh" Quyển 375   Ấn tống  
2 Sách "Con đường chuyển hóa - Ứng dụng bát chánh đạo trong đời sống" Quyển 375   Ấn tống  
3 Dầu khuynh diệp Chai 375      Phật tử Thu Anh cúng dường 
III. Chi Phí tổ chức CT
1 Cơm tấm chay Phần     7.000.000  
2 Chi phí thuê xe đưa rước Tăng Ni từ HVPGVN Xe 4      2.475.000 9.900.000  
3 Nước suối Vĩnh Hảo Thùng 20            75.000 1.500.000  
4 Nước suối Sunny Lốc 10            27.000 270.000  
5 Túi PE Kg 35            58.000 2.030.000  
6 Khung Bằng công đức Cái 50            35.000 1.750.000  
7 1 thùng giấy A4       235.000  
8 In bằng công đức Cái 14              2.000 28.000  
9 In bằng khen Cái 418              2.000 836.000  
10 Chi phí xe gửi 1 tập hồ sơ đến Học Viện Phật Giáo Việt Nam     115.000  
11 In banner, standee       500.000  
  TỔNG         1.928.914.000 [a]
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình          
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
A001 Trung tâm trị liệu và phục hồi chức năng AN NHIÊN       300.000.000  
A002 Trung tâm Y Khoa HỢP NHÂN       300.000.000  
A003 Anh Trí (Phát Tiến)       300.000.000  
A004 Gia Đình Giác Diệu Thanh & Minh Tâm 02/10/2017     150.000.000  
A005 Nguyễn Phương Thức PD Ngộ Trí Minh 6/9/17 4989USD            22.750 113.499.750  
A006 GĐPT Tường Phúc và Minh Phúc       91.000.000  
A007 Giác Hạnh Phúc 14/10/2017     30.000.000  
A008 Tô Ngọc Mai – Phúc Ngọc 04/07/2017 1000 USD            22.750 22.750.000  
A009 Trí Đức – Viên Trưởng 04/07/2017 500 USD            22.750 11.375.000  
A010 Vô Danh 04/07/2017 1000 USD            22.750 22.750.000  
A011 Hoàng Thị Dịu PD Tuệ Minh       20.000.000  
A012 Trần Kim Anh       5.000.000  
A013 Liên An       1.000.000  
A014 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 10/08/2017     100.000  
A015 Nguyễn Thị Ngọc Hồng PD Hạnh Hội 11/08/2017     500.000  
A016 Nguyễn Thị Vân Thu 12/08/2017     100.000  
A017 Phạm Tuấn Dũng 12/08/2017     300.000  
A018 Phật Tử Chùa Báo Ân New Zealand 12/08/2017     6.600.000  
A019 Trần Thị Ngọc Thúy PD Huệ Lâm 13/08/2017     5.000.000  
A020 Trương Thị Hợp PD Đồng Tâm Hòa 16/08/2017     1.000.000  
A021 Nguyễn Hoàng Nam & Nguyễn Thị Lũy PD Tâm Thiện 17/08/2017     2.000.000  
A022 Trần Thị Ngọc Lan PD Diệu Thiện 17/08/2017     250.000  
A023 Đinh Thị Đào 18/08/2017     500.000  
A024 Cao Thị Mỹ Xuân PD Diệu Nghiêm 20/08/2017     200.000  
A025 Ngộ Cao Minh 20/08/2017     600.000  
A026 Bùi Thị Thúy Hằng 20/08/2017     200.000  
A027 Hồ Thị Nga 20/08/2017     1.000.000  
A028 1 Phật Tử 22/08/2017     200.000  
A029 Nhuận Bảo 23/08/2017     500.000  
A030 Phạm Thị Hồng Hạnh PD Diệu Hoàng 24/08/2017     200.000  
A031 Bùi Thị Vân Anh PD Hạnh Thục 24/08/2017     2.000.000  
A032 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 25/08/2017     200.000  
A033 Lê Hoàng Quý 27/08/2017     1.000.000  
A034 Diệp Thị Thùy Linh 27/08/2017     1.000.000  
A035 Đoàn Thị Thanh PD Diệu Thảo 27/08/2017     200.000  
A036 Hồ Thị Thọ PD Tắc Trường 29/08/2017     200.000  
A037 Phạm Thị Vinh PD Minh Quy 30/08/2017     200.000  
A038 Mai Tường Vy 30/08/2017     2.000.000  
A039 Phạm Minh Anh + Phạm Minh Thư 30/08/2017     500.000  
A040 Nguyễn Thị Hương PD Giác Phước Huệ 30/08/2017     500.000  
A041 Trần Quan Tín, Quan Thịnh& Tiến Phát 31/08/2017     1.000.000  
A042 Võ Huỳnh Như 01/09/2017     200.000  
A043 Trần Xuân Phúc Pd Tâm Trường 01/09/2017     500.000  
A044 Trần Xuân Tịnh Thủy Pd Tâm Duyệt 01/09/2017     500.000  
A045 Mai Hd 01/09/2017     725.000  
A046 Thi Vịnh Dương 02/09/2017     600.000  
A047 Một Phật Tử 02/09/2017     100.000  
A048 Người Ẩn Danh 02/09/2017     1.000.000  
A049 Mai Hd 02/09/2017     250.000  
A050 Nguyễn Thị Dương Pd Giác Kim Đạo 02/09/2017     1.000.000  
A051 Dỗ Thị Lan Hương Pd Tịnh Phú 03/09/2017     500.000  
A052 Diệu Liên Pd Diệu Liên 03/09/2017     200.000  
A053 Minh Tịnh Đạo Linh 03/09/2017  100 USD             22.750 2.275.000  
A054 Ngô Hoàng Lệ 03/09/2017     300.000  
A055 Phạm Văn Quý- Trịnh Thị Cẩm Tú 03/09/2017     200.000  
A056 Minh Châu Pd Minh Châu 03/09/2017     200.000  
A057 Trần Thị Kim Loan Pd Hoa Minh 03/09/2017     500.000  
A058 Hl Phạm Thị Mỹ Pd Mô Ni Ta 79T 03/09/2017     500.000  
A059 Vũ Duy Hiếu Pd Nguyên Thưởng 03/09/2017     500.000  
A060 Nguyễn Thị Xuân Thu 03/09/2017     500.000  
A061 Phạm Thị Kim Thành Pd Tường Hạnh 03/09/2017     500.000  
A062 Hồ Sỹ Toàn Pd Nguyên Kim 03/09/2017     500.000  
A063 Trần Thị Tuyết Hoa 03/09/2017     50.000  
A064 Nguyễn Thị Minh Pd Ấn Nguyệt 04/09/2017     1.000.000  
A065 Nguyễn Thị Trang Pd Diệu Thiện 04/09/2017     500.000  
A066 Viên Mai 04/09/2017     100.000  
A067 Đặng Phước Thoại Pd Ngộ Phước Hùng 04/09/2017     400.000  
A068 Phạm Anh Hùng 04/09/2017     3.000.000  
A069 Diệu Vân 04/09/2017     100.000  
A070 Trần Thị Kim Phụng 04/09/2017     500.000  
A071 Vũ Thị Nê Pd Liên Nhân 04/09/2017     50.000  
A072 Sandra Nhung Huynh 04/09/2017     1.500.000  
A073 Giác Hạnh Tâm 04/09/2017     3.000.000  
A074 Lê Phước Đại 04/09/2017     150.000  
A075 Nguyễn Văn Đây 05/09/2017     1.000.000  
A076 Đỗ Thị Tùng Pd Tâm Nguyên 06/09/2017     200.000  
A077 Nguyễn Xuân Cúc Pd Tường Cúc 07/09/2017     400.000  
A078 Đặng Thị Hường Pd Diệu Huệ 08/09/2017     200.000  
A079 1 Phật Tử 08/09/2017     200.000  
A080 Quách Thị Ngà Pd Giác Kim Hảo 09/09/2017     5.000.000  
A081 Thị Kim Huỳnh Võ Pd Diệu Kim 09/09/2017  200 AUD             17.880 3.576.000  
A082 Phạm Trần Thảo Trúc - Nguyễn Tuyết Thảo 09/09/2017     4.000.000  
A083 Phạm Văn Cường Pd Phúc Thịnh 10/09/2017     100.000  
A084 Diệu Phụng Pd Diệu Phụng 10/09/2017     200.000  
A085 Nguyễn Thị Phương Pd Diệu Viên 11/09/2017     500.000  
A086 Diệu Liên Hoa Thiện 12/09/2017     250.000  
A087 Lương Ngọc Tâm Pd Giác Phúc An 12/09/2017     200.000  
A088 Phạm Thị Ẻng Pd Thanh Giáp 14/09/2017     6.000.000  
A089 Lương Thị Nguyệt Pd Diệu Hân 15/09/2017     500.000  
A090 Huỳnh Minh Sang 15/09/2017     300.000  
A091 Trần Thị Thuận Pd Diệu Thuyết 16/09/2017     1.000.000  
A092 Trần Thị Ngọc Lụa 16/09/2017     100.000  
A093 Nguyễn Thị Diệu Hoa Pd Giác Xuân Pháp 16/09/2017     200.000  
A094 Trần Thị Tố Như - Trần Thị Tố Quyên 16/09/2017     1.000.000  
A095 Nguyễn Thị Nga Pd Diệu Bích 17/09/2017     1.100.000  
A096 Hoàng Sỹ Quân Pd Tịnh Quân 17/09/2017     500.000  
A097 Tôn Nữ Thiện Chủng Pd Quảng Phước 17/09/2017     500.000  
A098 Nguyễn Thị Hà Pd Giác Huệ Quang 17/09/2017     1.000.000  
A099 Lê Thị Mỹ Lan 18/09/2017     30.000.000  
A100 Võ Định Pd Minh Huệ 19/09/2017     300.000  
A101 Nguyễn Thị Hoàng Liên Pd Ngọc Thụ 24/09/2017     200.000  
A102 Hoa Thiện 24/09/2017     500.000  
A103 Hoa Thiện 24/09/2017     100.000  
A104 Trương Văn Sơn 24/09/2017     200.000  
A105 Ngô Thị Hảo - Lê Minh Tâm Pd Hoa Tâm - Hoa Đức 25/09/2017     10.000.000  
A106 Võ Đức Thanh 26/09/2017     500.000  
A107 Phước Trường 26/09/2017     1.000.000  
A108 Lê Thị Mỹ Lan 27/09/2017     15.000.000  
A109 T.T Thích Trí Siêu 28/09/2017     50.000.000  
A110 Nguyễn Thị Trâm Anh 29/09/2017     1.000.000  
A111 La Thị Nói 30/09/2017     50.000.000  
A112 La Thị Nói 30/09/2017     40.000.000  
A113 1 Phật Tử 30/09/2017     500.000  
A114 Lê Kim Khánh 01/10/2017     500.000  
A115 Tôn Nữ Tiểu Oanh Pd Nguyên Thường 01/10/2017     500.000  
A116 Nguyễn Thị Hiếu Đức 04/10/2017     500.000  
A117 Mang Trung Tran 04/10/2017  50 USD             22.750 1.137.500  
A118 Diệu Vân 06/10/2017     500.000  
A119 Dương Thị Bông Pd Chúc Diệu Hoa 06/10/2017     500.000  
A120 Lê Thị Minh Ngọc Pd Thiên Trang 07/10/2017     100.000  
A121 Lương Ngọc Tâm Pd Ngộ Phúc An 07/10/2017     200.000  
A122 Nguyễn Gia Khánh 07/10/2017     500.000  
A123 Nguyễn Quốc Hưng 07/10/2017     1.000.000  
A124 Nguyễn Thị Kim Liên Pd Diêu Trì 08/10/2017     6.000.000  
A125 Hồ Thị Duyên Pd Giác Mỹ Hòa 08/10/2017     500.000  
A126 Phạm Văn Cường 08/10/2017     100.000  
A127 Nguyễn Trọng Khiêm Pd Nguyên Bửu 09/10/2017  50 USD             22.750 1.137.500  
A128 Võ Thị Thủy Pd Liên Thủy 09/10/2017     500.000  
A129 Giác Như Thơ 10/11/2017     1.000.000  
A130 Thế Giới Từ Thiện 10/11/2017     50.000.000  
A131 1 Phật Tử 13/10/2017     100.000  
A132 Thánh Phương 13/10/2017     1.000.000  
A133 Châu Thị Xuất Pd Hữu Từ 13/10/2017     1.500.000  
A134 Thế Giới Từ Thiện 14/10/2017     100.000.000  
A135 Huyền Châu 14/10/2017     60.000  
A136 Lê Thị Túy Vân Pd Quảng Mỹ 15/10/2017     100.000  
A137 Nguyễn Thị Liên Pd Nguyên Bửu 09/03/2017     1.000.000  
A138 Nguyễn Thị Hạnh + Nguyễn Thị Lợi 09/03/2017     300.000  
A139 Phạm Thị Châu Pd Chúc Ngọc 19/10/2016     3.000.000  
A140 1 Phật tử 20/10/2016     500.000  
A141 Nguyễn Thị Hiếu Đức 11/10/2016     1.000.000  
A142 Đỗ Đức Trung 13/11/2016     1.000.000  
A143 Võ Đặng Bảo Thư Pd Nhuận Thụy 13/11/2016     250.000  
A144 Võ Đặng Hồng Phát Pd Nhuận Đạt 13/11/2016     250.000  
A145 Minh Phước + Diệu Tâm + Diệu Trúc 13/11/2016     500.000  
A146 Nguyễn Thị Hiếu Đức 05/12/2016     1.000.000  
A147 Minh Phước + Diệu Tâm + Diệu Trúc 11/12/2016     500.000  
A148 Lâm Ngọc Phụng 12/12/2016     200.000  
A149 Lâm Ngọc Loan 12/12/2016     200.000  
A150 Lâm Đức Khôn 12/12/2016     200.000  
A151 Trịnh Văn Minh 31/1/2017     1.000.000  
A152 Nguyễn Thị Hiếu Đức 11/02/2017      1.000.000  
A153 Nguyễn Thành Luân 12/02/2017     250.000  
A154 HL Nguyễn Thị Khoa 64T 23/2/2017     100.000  
A155 HL Võ Thị Mét 27/2/2017     2.000.000  
A156 Nguyễn Lê Hồng Pd Từ Nhẫn 12/03/2017     500.000  
A157 Nhóm bạn Diệu Hương 05/07/2017     1.000.000  
A158 Lê Phước Đại 13/08/2017     200.000  
A159 Gđ Diệu Xuân + Minh Tú 14/9/2017     15.000.000  
A160 Thanh Mộng 15/9/2017     400.000  
A161 Trần Thị Mỹ Hạnh 24/9/2017     100.000  
T001 Tap The Cty Omina 16/08/2017     2.000.000 C113
T002 Ngoc My 18/08/2017     200.000 C113
T003 Le Anh Tuan 31/08/2017     200.000 C113
T004 Lieu 01/09/2017     500.000 C113
T005 Ha Thi Thom 01/09/2017     500.000 C113
T006 Trinh Van Dung 01/09/2017     500.000 C113
T007 Nguyen Thi Anh Tuyet 01/09/2017     1.000.000 C113
T008 Công Ty Thép Primasteel 05/09/2017     10.000.000 C113
T009 Hong Hue Lan 05/09/2017     500.000 C113
T010 Tran Yen Phuong-Huynh Thi Yen Nga 05/09/2017     500.000 C113
T011 Le Manh Hung 05/09/2017     200.000 C113
T012 Bui Thi Lan 05/09/2017     3.000.000 C113
T013 Tran Thi Thu Ha 06/09/2017     1.000.000 C113
T014 Gd Hoang Thu ( Beclin ) 06/09/2017     3.000.000 C113
T015 Nguyen Thi Mai Chi-Giac Le Thi 06/09/2017     500.000 C113
T016 Nguyen Thi Thu Nguyet 07/09/2017     500.000 C113
T017 Pham Thi Mai Anh 07/09/2017     1.000.000 C113
T018 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/09/2017     100.000 C113
T019 Dang Thi Tuyet 07/09/2017     100.000 C113
T020 Nguyen Ngoc Diem 07/09/2017     500.000 C113
T021 Nguyen Thi Kieu Oanh 07/09/2017     3.000.000 C113
T022 An Thi Luan 07/09/2017     500.000 C113
T023 Minh Quang 08/09/2017     500.000 C113
T024 Minh Anh 08/09/2017     500.000 C113
T025 Le Thi Phuong Dung 08/09/2017     500.000 C113
T026 Tran Hoai An 11/09/2017     4.250.000 C113
T027 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 11/09/2017     250.000 C113
T028 Gdpt Giac Huong Hiep 13/09/2017     300.000 C113
T029 Giac Huong Thuy-Hoang Khoi 13/09/2017     1.500.000 C113
T030 Phan Thanh Phong Pd Huệ Cảnh 14/09/2017     3.000.000 C113
T031 B.M.Hung 15/09/2017     1.000.000 C113
T032 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 15/09/2017     1.000.000 C113
T033 Ngo Tran Kim Ngan 16/09/2017     200.000 C113
T034 Tran Ngoc Hieu 16/09/2017     200.000 C113
T035 Vo Thi Xuan Thu-Be Jolie 18/09/2017     1.000.000 C113
T036 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/09/2017     2.000.000 C113
T037 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/09/2017     500.000 C113
T038 Tran Van Khanh 20/09/2017     200.000 C113
T039 Tran Quang Qui 20/09/2017     50.000 C113
T040 Ho Oanh - Nha Trang 20/09/2017     500.000 C113
T041 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 20/09/2017     500.000 C113
T042 Nhu Thanh Hang 21/09/2017     500.000 C113
T043 Luong Co Phu 21/09/2017     50.000 C113
T044  Le Anh Tuan 22/09/2017     300.000 C113
T045 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 22/09/2017     500.000 C113
T046 Nguyen Le Vu Phuong Hoai Dung 22/09/2017     100.000 C113
T047 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 23/09/2017     500.000 C113
T048 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 25/09/2017     9.000.000 C113
T049 Tong Gia Long Bien 25/09/2017     500.000 C113
T050 Nguyen Thi Mai Chi Pd Giac Le Thi 26/09/2017     200.000 C113
T051 Gdpt Ngo Minh Hai 26/09/2017     1.000.000 C113
T052 Tran Thi Diem Phuc 27/09/2017     200.000 C113
T053 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 27/09/2017     1.000.000 C113
T054 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 27/09/2017     300.000 C113
T055 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 27/09/2017     200.000 C113
T056 Tran Thi My Duc 28/09/2017     10.000.000 C113
T057 Bui Thi Lan-Vu Bao Ngoc 29/09/2017     600.000 C113
T058 Le Bao Ngan 30/09/2017     100.000 C113
T059 Gd Trieu Nguyen 01/10/2017     4.600.000 C113
T060 Le Anh Tuan 02/10/2017     300.000 C113
T061 Tieu Thi Huynh Ha  03/10/2017     500.000 C113
T062 Le Quoc Khuong 04/10/2017     500.000 C113
T063 Tran Thi Dong Trang 04/10/2017     2.000.000 C113
T064 Tran Thi Bich Tien 04/10/2017     500.000 C113
T065 Nguyen Ngoc Tu 05/10/2017     500.000 C113
T066 Ly Trong Son 05/10/2017     200.000 C113
T067 Nguyen Thi Mai Chi Pd Giac Le Thi 05/10/2017     500.000 C113
T068 Nhom Tu Tam Ha Noi 06/10/2017     300.000 C113
T069 Nguyen Hoang Anh 06/10/2017     500.000 C113
T070 Vu Minh Ngoc 10/10/2017     500.000 C113
T071 Một Phật tử chia sẻ ba la mật 13/10/2017     500.000 C113
U001 Nguyên Quý   60AUD            16.636 998.160  
U002 Trương Ngọc Nhi   50AUD            16.636 831.800  
  TỔNG         1.929.065.710 [b]
C/ Xử lý Quỹ: C2/ Chuyển vào Qũy Lưu Động           151.710 [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

 Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)
P = Đóng góp qua Paypal 
Lưu ý:
Quý vị chuyển khoản vào TK Qũy mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Qũy sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Qũy Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận
- Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Qũy có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Qũy Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Kính mong Qúy vị liên hệ ĐT: (028)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập