TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” TẠI TỈNH TÂY NINH (C111)

Đã đọc: 1128           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” TẠI TỈNH  TÂY NINH (C111)

 Sau khi buổi Lễ động thổ chương trình Tổ Ấm từ Bi - xây dựng 183 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại hồ Dầu Tiếng Tây Ninh vào sáng ngày 19/07/2017 được thành tựu viên mãn, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay lại tiếp tục gieo duyên với vùng đất này qua chương trình “Trao tặng yêu thương”, mang đến 500 phần quà tràn đầy tình yêu thương cho trẻ em nơi đây và cúng dường xây dựng Chùa Hạnh Lâm với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng.

“Trao tặng yêu thương” là chương trình được dành riêng cho các em nhỏ và những hộ gia đình khó khăn đang sống trong khu vực Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh. Những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười hạnh phúc khi nhận được quà nơi các em nhỏ đã khiến các thành viên trong đoàn không thể kìm chế được cảm xúc. Nơi ở còn chưa có lấy gì để lo cho cái ăn cái mặc, chính vì thế tất cả mọi người đều mong mỏi cho chương trình xây dựng 183 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại Hồ Dầu Tiếng của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sớm được hoàn thành và giúp cho các em nhỏ, những gia đình khó khăn tại đây có được một mái ấm đúng nghĩa để từ đó họ sẽ an tâm lao động cải thiện cuộc sống của mình.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, quý Phật tử phát tâm đã ủng hộ cho chương trình này. Đây sẽ là động lực rất lớn cho Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tiếp tục thực hiện những chương trình sắp tới và trong đó có dự án “Tổ ấm từ bi”- xây dựng 183 căn nhà cho các hộ dân sống ven hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh sớm được thành tựu.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 
"TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG" (C111)

Tây Ninh, Ngày 19 tháng 7 năm 2017

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình          
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Khăn  Cái  500   20.000   10.000.000   
2 Bánh quy Hộp  500   6.000   3.000.000   
3 Cặp Cái  500   55.000   27.500.000   
4 Tập Quyển  2.500   3.500   8.750.000   
5 Viết Cây  1.000   2.000   2.000.000   
6 Thước Cây  500   2.000   1.000.000   
7 Banner Cái  1   200.000   200.000   
8 Kẹo    500   9.000   4.500.000   
9 Bánh xốp        1.500.000   
10 Sách giáo khoa        12.000.000   
11 Mền Cái  100       
12 Túi xốp đựng quà Cái  500    Ấn tống  
13 Kinh Phật cho người tại gia Thùng  2    Ấn tống  
14 Cúng dường đá lót Chùa Hạnh Lâm Mét  450   227.000   102.150.000   
15 Cúng dường xây Chùa Hạnh Lâm        80.000.000   
  TỔNG        252.600.000  [a]
             
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình          
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
E001 GĐPT Mi Hồng        102.150.000   
E002 Nguyễn Thị Phương Pd Giác Hạnh Duyên 16/7/17      10.000.000   
E003 Tường Phúc        10.000.000   
E004 Nguyễn Minh Phúc        5.000.000   
E005 Nguyễn Thị Lan 19/7/17      2.000.000   
E006 Kim Anh 19/7/17      1.000.000   
E007 Giác Hạnh Hiền 19/7/17      1.000.000   
E008 Giác Hạnh Mỹ 19/7/17      1.000.000   
E009 Giác Ngọc Giới 19/7/17      1.000.000   
E010 Trần Muồi 19/7/17      200.000   
E011 Trương Thị Hóa 19/7/17      200.000   
E012 Chị Oanh Pd Liên An 19/7/17      500.000   
E013 Chị Phương 19/7/17      200.000   
E014 Lê Thị Ngọc Mai 19/7/17      200.000   
E015 Chị Thảo 19/7/17      500.000   
E016 Hạnh Hoa 19/7/17      1.000.000   
E017 Kim Văn Mạnh 19/7/17      1.000.000   
E018 Lương Hoàng Mừng PD Chơn Đại        1.000.000   
E019 Chị Lan - Anh Bộ        2.100.000   
T001 Fracc:0621000434184 13/4/17      3.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T002 Fracc:0081001165553 13/4/17      900.000  Tùy Hỷ ->C111
T003 Ye Thien Dau 13/4/17      500.000  Tùy Hỷ ->C111
T004 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 14/4/17      3.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T005 Fracc:0511003873862 16/4/17      400.000  Tùy Hỷ ->C111
T006 Fracc:0161000766553 17/4/17      1.500.000  Tùy Hỷ ->C111
T007 Chau Thi Xuan Cuc 18/4/17      10.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T008 Le Thi Thanh Huyen 20/4/17      1.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T009 Fracc:0021001934673 24/4/17      50.000  Tùy Hỷ ->C111
T010 An Minh Chau 24/4/17      3.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T011 Nguyen Le Hong Hanh  24/4/17      3.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T012 FrAcc:0511000422127 25/4/17      200.000  Tùy Hỷ ->C111
T013 Fracc:0281001701510 25/4/17      600.000  Tùy Hỷ ->C111
T014 Nguyen Thi Huynh 3/5/17      5.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T015 Fracc:0091000544590 3/5/17      1.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T016 Duong Duc Viet 3/5/17      2.016.000  Tùy Hỷ ->C111
T017 To Huu Quan 3/5/17      2.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T018 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 5/5/17      200.000  Tùy Hỷ ->C111
T019 Le Thi Kim Phung 5/5/17      500.000  Tùy Hỷ ->C111
T020 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 5/5/17      150.000  Tùy Hỷ ->C111
T021 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/5/17      1.600.000  Tùy Hỷ ->C111
T022 Nguyen Dinh Vin 10/5/17      2.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T023 Truong Quoc Phu 18/5/17      1.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T024 Le Kim Dung 19/5/17      500.000  Tùy Hỷ ->C111
T025 Tong gia long bien 21/5/17      300.000  Tùy Hỷ ->C111
T026 Nguyen Thi Phuong Nhung 22/5/17      500.000  Tùy Hỷ ->C111
T027 Doan Thi Dinh 22/5/17      5.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T028 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 25/5/17      500.000  Tùy Hỷ ->C111
T029 FrAcc:0071002487988  29/5/17      300.000  Tùy Hỷ ->C111
T030 Nguyen Thi Thu Nguyet 1/6/17      1.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T031 Hong Hue Lan 5/6/17      1.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T032 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 7/6/17      500.000  Tùy Hỷ ->C111
T033 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 8/6/17      1.800.000  Tùy Hỷ ->C111
T034 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 9/6/17      1.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T035 Tong Gia Long Bien 21/6/17      400.000  Tùy Hỷ ->C111
T036 Fracc:0071005860057  22/6/17      1.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T037 Fracc:0091000544590 30/5/17      600.000  Tùy Hỷ ->C111
T038 Nguyen Tien Hieu 27/6/17      2.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T039 Huy Nguyen 28/6/17      2.628.785  Tùy Hỷ ->C111
T040 Ta Thi Mai 28/6/17      2.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T041 Tran Thanh Hoa 29/6/17      3.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T042 Truong Thanh Ha 3/7/17      1.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T043 Fracc:0281001701510 3/7/17      300.000  Tùy Hỷ ->C111
T044 Fracc:0251001683930  5/7/17      300.000  Tùy Hỷ ->C111
T045 Fracc:0091000544590  5/7/17      600.000  Tùy Hỷ ->C111
T046 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 5/7/17      50.000  Tùy Hỷ ->C111
T047 Hoang Nhat Nam 6/7/17      200.000  C80 -> C111
T048 Ton Nu Tra My 6/7/17      2.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T049 Hong Hue Lan 6/7/17      500.000  Tùy Hỷ ->C111
T050 Phan Nguyen Chau - Toan Gia Phan Tri An Lam 6/7/17      2.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T051 Nguyen Thi Huong 7/7/17      200.000  Tùy Hỷ ->C111
T052 Nguyen Thi Ngoc Canh 7/7/17      1.800.000  Tùy Hỷ ->C111
T053 Tong Gia Long Bien 7/7/17      500.000  Tùy Hỷ ->C111
T054 Tran Thi Thanh 10/7/17      2.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T055 Do Thi Kim Thy 10/7/17      300.000  Tùy Hỷ ->C111
T056 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 13/7/17      200.000  C107 -> C111
T057 Nguyen Xuan Ngoc 14/7/17      3.200.000  Tùy Hỷ ->C111
T058 Nguyen Thi Hong Trinh 14/7/17      10.000.000  Tùy Hỷ ->C111
T059 Tong Van Thanh 14/7/17      1.000.000  Tùy Hỷ ->C111
V001 PT Hạnh Minh 19/7/17      4.500.000   
V002 Chị Lan - Anh Bộ 19/7/17      1.500.000   
V003 NXB Giáo dục Việt Nam 19/7/17      12.000.000   
  TỔNG        250.844.785  [b]

 

Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)
P = Đóng góp qua Paypal 

Lưu ý:
Quý vị chuyển khoản vào TK Qũy mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Qũy sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Qũy Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận
- Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Qũy có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Qũy Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Kính mong Qúy vị liên hệ ĐT: (028)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.comĐăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập