Cáo Phó HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC LINH tân viên tịch

Đã đọc: 4835           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

CÁO PHÓ

 

Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh An Giang.

 

Ban Đại Diện Phật giáo Thị xã Châu Đốc

 

Giáo đoàn Hệ Phái Khất sĩ Việt Nam

 

Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin.

 

 

 

HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC LINH

 

 

 

 • Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh An Giang
 • Phó Trưởng Ban Đại Diện Phật giáo Thị xã Châu Đốc
 • Giáo phẩm Giáo đoàn IV - Hệ phái Khất sĩ
 • Viện chủ Tịnh xá Ngọc Châu - Châu Đốc – An Giang

Do niên cao lập trưởng và thân tứ đại theo duyên tăng giảm, Hòa thượng đã thuận lý vô thường, an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 13 tháng 11 năm 2011 (Nhằm ngày 18 tháng 10 năm Tân Mão) tại Tịnh xá Ngọc Châu, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc.

 

* Trụ thế: 77 năm

 

* Hạ Lạp: 44 năm

 

- Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 21 giờ ngày 13/11/2011 (Nhằm ngày 18/10 năm Tân Mão)

 

- Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ ngày 14/11/2011 (Nhằm ngày 19/10 năm Tân Mão)

 

- Lễ truy điệu Hòa thượng được cử hành vào lúc 08 giờ ngày 19/11/2011 (Nhằm ngày 24/10 năm Tân Mão) sau đó phụng tống kim quan đến đài hỏa táng phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc.

 

Nay cáo phó.

 

 

 

 

TM. BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG

 

BAN ĐẠO DIỆN PHẬT GIÁO THỊ XÃ CHÂU ĐỐC

 

GIÁO ĐOÀN IV HỆ PHÁI KHẤT SĨ

 

& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

 

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG

 

(Đã ấn ký)

 

 

 

HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ TÀI

 

 

 

 

 


 

BAN TỔ CHỨC

 

TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG GIÁC HẠ LINH

 

 

 

A. BAN CHỨNG MINH

 

1. HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC TƯỜNG

 

2. HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC TOÀN

 

3. HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC DŨNG

 

4. HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC VẠN

 

5. HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH

6. HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ KỈNH

 

B. BAN TỔ CHỨC

 

I. TRƯỞNG BAN: HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ TÀI.

 

PHÓ TRƯỞNG BAN:

 

1. HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC HIỆP

 

2. HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TIẾP

 

3. THƯỢNG TỌA THÍCH MINH BỬU

 

4. THƯỢNG TỌA THÍCH GIÁC MINH

 

5. THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN TÀI

 

6. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THIỀN

 

7. ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC TÍN

 

8. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH LONG.

 

ỦY VIÊN:

 

1. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH HIỂN

 

2. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH HÀNH

 

3. ĐẠI ĐỨC MINH BỀN

 

II. BAN NỘI DUNG:

 

1. HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ TÀI.

 

2. HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TIẾP

 

3. ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN THÀNH

 

4. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THIỀN

 

III. BAN THƯ KÝ

 

1. ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN QUANG

 

2. ĐẠI ĐỨC THÍCH BỬU NGỌC

 

3. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH LONG

 

4. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH BỀN

 

IV. THỦ QUỸ: ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THIỀN

 

C. CÁC TIỂU BAN

 

I. TIỂU BAN NGHI LỄ: THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN TÍN VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN NGHI LỄ.

 

II. TIỂU BAN BỐ TÁT: TRONG HỆ PHÁI KHẤT SĨ

 

III. TIỂU BAN TIẾP TÂN:

 

 1. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH NHỊN
 2. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH CẦN
 3. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THỨC
 4. CƯ SĨ CHÚ BA TÍM
 5. CƯ SĨ CHÚ ÚT

IV. TIỂU BAN CUNG NGHINH: TĂNG SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC.

 

V. TIỂU BAN TIẾP LỄ: TRONG HỆ PHÁI KHẤT SĨ.

 

VI. TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN:

 

1. ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN QUANG

 

2. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH LUẬT

 

3. ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC HIỀN

 

VII. TIỂU BAN TRẦN THIẾT: ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THIỀN VÀ CÁC PHẬT TỬ

 

VIII. TIỂU BAN THỊ GIẢ:

 

1. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH NHỊN

 

2. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH CẤN

 

3. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THÔNG

 

4. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH ĐỨC

 

IX. TIỂU BAN HIẾU ĐỒ

 

1. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THIỀN

 

2. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH LONG

 

3. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH BỀN

 

4. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH CẦN

 

5. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THỨC

 

6. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THÔNG

 

7. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH ĐỨC

 

X. TIÊU BAN HẦU KIM QUAN: TRONG HỆ PHÁI KHẤT SĨ

 

XI. TIỂU BAN LIÊN LẠC:

 

1. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THIỀN

 

2. ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH BỀN

 

3. CƯ SĨ THIỆN TÂM

 

4. CƯ SĨ THIỆN CHÁNH

 

XII. TIỂU BAN ĐIỀU HÀNH LỘ TRÌNH DI QUAN:

 

 1. HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TIẾP
 2. HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH
 3. ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN TRÍ
 4. ĐẠI ĐỨC THÍCH THƯỜNG TẤN
 5. ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ CHƠN
 6. ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC THANH

XIII: TIỂU BAN TRAI SOẠN: CHÚNG NỘI TỰ VÀ PHẬT TỬ

 

XIV: TIỂU BAN ÂM THANH VÀ ÁNH SÁNG:

 

 1. THIỆN THÀNH
 2. THIỆN PHÁT
 3. MINH HẢI
 4. VĂN LỢI
 5. VIỆT TRUNG

 

TM. BAN TỔ CHỨC

 

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ấn ký)

 

 

 

 

 

HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ TÀI

 

 


 

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM CỐ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

CỐ nén nước mắt dâng trào

HÒA trong suối pháp tiễn Người đi xa

THƯỢNG cầu Phật đạo Di Đà

THÍCH Ca chánh định là nhà chúng sanh

GIÁC linh Hòa thượng mãi xa

LINH tâm kiến tánh Phật Đà chứng tri

BẬC trí tuệ người người kính mến

ÂN sư đồ trọn mãi khắc ghi

SƯ – Người đức hạnh từ bi

TÔN danh Hòa Thượng liễu tri cuối đời

KÍNH cầu Phật pháp sáng ngời

ĐẠO lành cứu thế giữa trời phương Nam

HẠNH đạo Thầy sáng ngời tâm thức

VIÊN ngọc lành soi mãi chúng sanh

MÃN một đời hành trì giới đức

CAO niên qua về với Phật Đà

ĐĂNG tòa liên bảo hương hoa ngát trời

PHẬT tâm Phật tánh thảnh thơi

QUỐC độ cực lạc về nơi vĩnh hằng.

CON KÍNH CÚNG DƯỜNG ĐẾN GIÁC LINH CỐ HÒA THƯỢNG

Đệ Tử: Huệ Hiền – Lục Văn Tiến

Châu Đốc, Ngày 19 tháng 10 năm Tân Mão

(PL 2555 – DL 2011)

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập