Đạo!

Đã đọc: 753           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ở đời! Con người chúng ta sống cần phải có Đạo, bởi vì đạo là nhân tố để được sanh làm người, bậc thánh nhân..hay thành Phật. Đạo gồm có đạo đức và phước đức, con người chúng ta sống có đạo đức, phước đức thì sẽ được sanh trở lại thân người, được khỏe mạnh, trí tuệ, giàu sang địa vị vật chất đủ đầy.... Người sống không có đạo đức và phước đức thì sẽ rơi vào ác đạo địa ngục ngạ quỹ súc sanh. Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, Từ bi Trí tuệ, nếu chúng ta sống theo đạo lý Phật thì sẽ giác ngộ và giải thoát khổ đau sanh lão bệnh tử, phiền não trói buộc thân tâm, trở thành bậc thánh nhân, A la hán hay thành Phật, Bổ tát ...

Đạo! Truyền thống người Việt chúng ta xưa nay lấy đạo hiếu thờ phụng tổ tiên ông bà cha mẹ làm trọng yếu. Do sự phát triển văn minh nhân loại, người Việt chúng ta chịu ảnh hưởng khách quan, chủ quan nhiều loại tôn giáo khác nhau thâm nhập vào đời sống văn hóa xã hội tri thức...của chúng ta. Văn hóa Nho giáo lâu đời người Việt chúng ta, bắt nguồn từ nền văn minh cổ đại Trung hoa đã thâm nhập vào đất nước, con người, xã hội..cách đây hơn ngàn năm, thể hiện một nền tảng đạo đức nhân cách tốt đẹp, mang nhiều lợi ích cho người, xã hội, đất nước và thế giới, con người sống có ý thức hơn, có nhân tính, nghĩa tình, lễ giáo, trí tuệ hiểu biết lẽ phải, Uy tín, trung thực, tin tưởng lòng tin sâu đậm hơn...
Xuất phát từ lòng Từ bi, Trí tuệ, Bình đẳng, Giác ngộ và giải thoát khổ đau Sanh tử Luân hồi, đạo Phật xuất hiện cách đây hơn hai ngàn năm, bắt nguồn từ nước Ấn độ. Vì muốn giải thoát sự khỗ đau sanh tử luân hồi, phiền não trói buộc vô minh, nên Thái tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đã từ bỏ địa vị ngôi vương đi tầm chân lý để giác ngộ và giải thoát cho tất cả nhơn loại, chúng sanh.
Phật giáo ảnh hưởng lâu đời đến nền văn hóa tâm linh dân tộc, lối sống đạo đức lành mạnh cao thượng, trong sáng, lòng từ bi nhân ái vô ngã vị tha mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho đất nước, con người, xã hội và cho tất cả chúng sinh...
Tóm lại, Đạo mang ý nghĩa rộng lớn, bao hàm tất cả những lý lẽ chân chính tốt đẹp, cao thượng, tuyệt đối, những phương pháp, phương tiện nhằm mục đích hướng đến đời sống an vui, ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tự do tự tại, an lạc vĩnh hằng...tùy sự phát tâm, tùy căn cơ trình độ nhận thức của mọi người, nương nhờ Phật pháp hay đạo lý Nhơn Thiên để không rơi vào cảnh giới ác đạo, thoát khỏi vòng luân hồi chuyển biến, khổ đau sanh lão bệnh tử, ưu sầu phiền não trói buộc thân tâm.

 

Chánh Bảo Trung

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập