Được sự đồng ý của Thượng tọa Thích Giác Nhuận trụ trị tịnh xá Ngọc Chơn, Đại Đức Minh Đạo đã thay mặt Chư Tôn Đức Tăng của tịnh xá truyền giới Bát Quan Trai cho hơn 50 Phật tử tham dự khóa tu một ngày.

Buổi sáng cùng ngày Đại Đức Thích Minh Sĩ đã giảng cho đạo tràng Bát Quan Trai nghe tích truyện kinh pháp cú số 21 và 22.

 

Sau thời pháp đạo tràng ngồi thiền và độ ngọ.

Được biết khóa tu diễn ra hơn 2 năm nay, và theo thông lệ nữa tháng diễn ra 1 lần.