Lịch giảng năm 2010 của thầy Thích Nhật Từ

Đã đọc: 36327           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

LỊCH GIẢNG 2010 CỦA THẦY THÍCH NHẬT TỪ

(Không tính các buổi giảng đột xuất. Lịch giảng định kỳ có thể thay đổi theo nhu cầu Phật sự và sẽ được thông báo, nếu có thay đổi)

 

 

I. LỊCH GIẢNG ĐỊNH KỲ

- Chùa Giác Ngộ:      18h50, ngày 14 và cuối tháng ÂL của mỗi tháng: Các chuyên đề Phật pháp.

- Chùa Phổ Quang:   14h00 chủ nhật hàng tuần: Vấn đáp Phật pháp (khóa tu Một Ngày An Lạc)

- Chùa Xá-lợi:            17h00 chủ nhật hàng tuần: Giảng Kinh

- HVPGVN tại TP.HCM: 14h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần (Logic học Phật giáo)

 

II. LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

THÁNG 2-2010

Ngày 3-2-2010 (20-12-Canh Dần)

Giảng và phát quà tại Chùa Phổ Quang (1550 phần cho trẻ em cơ nhỡ)

Ngày 9-2-2010 (26-12-Canh Dần)

16h00: Giảng và phát quà cho 300 hộ nghèo tại Chùa Long Quang, Tân Châu, An Giang

Ngày 21-2-2010 (Mùng 8-1- Canh Dần)

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

Ngày 27-2-2010 (14-1- Canh Dần)

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

 

THÁNG 3-2010

Ngày 5-3 đến 19-3-2010: Hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal

(Tam ngưng giảng tại các giảng đường)

Ngày Chủ nhật 21-03-2010 (06-02-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 28-03-2010 (13-02-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày thứ hai 29-3-2010 (14-2-Canh Dần)

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

 

THÁNG 4-2010

Ngày Chủ nhật 04-04-2010 (20-02-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 11-04-2010 (27-02-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày thứ Tư 13-4-2010 (29-2-Canh Dần)

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

Ngày Chủ nhật 18-04-2010 (05-03-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 25-04-2010 (12-03-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày thứ Ba 27-4-2010 (14-3-Canh Dần)

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

 

THÁNG 5-2010

Ngày Chủ nhật 02-05-2010 (19-03-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 09-05-2010 (26-03-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày thứ Năm 13-5-2010 (30-3-Canh Dần)

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

Ngày Chủ nhật 16-05-2010 (03-04-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 23-05-2010 (10-04-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày thứ Năm 27-5-2010 (14-4-Canh Dần)

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

Ngày Chủ nhật 30-05-2010 (17-04-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

 

THÁNG 6-2010

Ngày Chủ nhật 06-06-2010 (24-04-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày thứ Sáu 11-6-2010 (29-4-Canh Dần)

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

Ngày Chủ nhật 13-06-2010 (02-05-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 20-06-2010 (09-05-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày thứ Sáu 25-6-2010 (14-5-Canh Dần)

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

Ngày Chủ nhật 27-06-2010 (16-05-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

 

THÁNG 7-2010

Ngày Chủ nhật 04-07-2010 (23-05-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày thứ Bảy 10-7-2010 (29-5-Canh Dần)

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

Ngày Chủ nhật 11-07-2010 (30-05-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 18-07-2010 (07-06-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 25-07-2010 (14-06-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

18h50: Giảng tại Chùa Giác Ngộ

 

THÁNG 8-2010

Ngày Chủ nhật 01-08-2010 (21-06-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 08-08-2010 (28-06-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 15-08-2010 (06-07-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 22-08-2010 (13-07-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 29-08-2010 (20-07-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

 

THÁNG 9-2010

Ngày Chủ nhật 05-09-2010 (27-07-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 12-09-2010 (05-08-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 19-09-2010 (12-08-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 26-09-2010 (19-08-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

 

THÁNG 10-2010

Ngày Chủ nhật 03-10-2010 (26-08-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 10-10-2010 (03-09-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 17-10-2010 (10-09-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 24-10-2010 (17-09-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 31-10-2010 (24-09-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

 

THÁNG 11-2010

Ngày Chủ nhật 07-11-2010 (02-10-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 14-11-2010 (09-10-canhdan)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 21-11-2010 (16-10-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 28-11-2010 (23-10-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

 

THÁNG 12-2010

Ngày Chủ nhật 05-12-2010 (30-10-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 12-12-2010 (07-11-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 19-12-2010 (14-11-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 26-12-2010 (21-11-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

 

THÁNG 1-2011

Ngày Chủ nhật 03-01-2011 (28-11-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 10-01-2011 (05-12-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 17-01-2011 (12-12-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

Ngày Chủ nhật 24-01-2011 (19-12-Canh Dần)

14h00: Điều phối vấn đáp Chùa Phố Quang

17h00: Giảng Kinh tại Chùa Xá Lợi

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (3 đã gửi)

avatar
Nhi 04/07/2010 19:31:02
=) Thank you for posting this. Cám ơn lòng từ bi và trí tuệ của Thẫy. Con đang mong thời gian đi nhanh hơn chút xíu đễ có thể về Viêt Nam nghe và thấy Thầy giảng pháp. Chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi.
avatar
Tam Ngo 23/09/2010 19:23:57
Kinh thua Thay Nhat Tu
De tu thuong xuyen nghe phap cua thay qua trang mang Phap Am Dao Phat Ngay Nai. De tu rat bet on thay da giup de tu hoc hieu ro hon ve chanh phap cua Phat va tu than. Nhung trong thang chin nay, de tu khong nghe thay duoc nhung bai phap moi. Khong hieu day co phai la van de ky thuat hay khong??
Kinh chuc thay nhieu suc khoe va than tam an lac.
avatar
Lê Thu Thuận 03/11/2010 02:12:02
Adida phat kinh thua thay Nhat Tu con nghe thay nói hang ngay tren net, vi con khong co thoi gian de di nen con muon xin thay dua len mang cho con va 2 con trai cung nghe de hieu sau rong ve phat phap nhieu de tai va con muon nghe giang ky ve kinh Dieu phap lien hoa ma con chua thay tren online, con xin Thay giup cho,
tổng số: 3 | đang hiển thị: 1 - 3

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập