Danh sách phòng và xe đoàn hành hương Ấn Độ - Nepal 11-2017

Đã đọc: 1801           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

STT Họ và Tên Giới tính Quốc tịch Ngày sinh Phòng ở (cùng số cùng phòng) Xe
4 NGUYEN VAN HAU M Vietnamese 05/05/1975 3 1
5 LE VIET BINH M Vietnamese 03/06/1976 3 1
6 TRINH CONG THANH M Vietnamese 21/05/1950 4 1
7 DOAN VAN UT M Vietnamese 02/10/1967 4 1
8 TRINH CONG HAU M Vietnamese 18/10/1992 5 1
9 PHAM THI NGOC SUONG F Vietnamese 28/01/1954 5 1
10 HO THI NGOC KIM F Vietnamese 26/11/1955 6 1
11 DINH THI HONG HANH F Vietnamese 05/07/1969 6 1
12 NGO THI SAO MAI F Vietnamese 24/04/1983 7 1
13 DOAN THU THUY F Vietnamese 17/06/1962 7 1
14 TRAN THI HIEN F Vietnamese 19/03/1956 8 1
15 NGUYEN TAI CHI M Vietnamese 30/09/1954 8 1
16 NG. THI PHUONG HANH F Vietnamese 02/11/1963 9 1
17 LE THI NGUYET  F Vietnamese 03/11/1971 9 1
18 NGUYEN HOANG NAM M Vietnamese 28/10/1980 10 1
19 NGUYEN THI LUY F Vietnamese 12/11/1981 10 1
20 QUACH THI SANG F Vietnamese 01/11/1951 11 1
21 CHUNG NGOC KIEN F Vietnamese 15/12/1964 11 1
22 LE LOI M Vietnamese 13/08/1960 12 1
23 DO THI TRUNG F Vietnamese 24/03/1961 12 1
24 LE THI THANH KHIET F Vietnamese 15/06/1960 13 1
25 TRANG TU HONG F Vietnamese 25/03/1945 13 1
26 PHAM KIM CHI F Vietnamese 22/09/1959 14 1
27 DUONG THI LANH F Vietnamese 08/02/1957 14 1
28 NGUYEN THI OI F Vietnamese 03/08/1947 15 1
29 LE THI NGOC NGA F Vietnamese 09/04/1965 15 1
30 HUYNH THI HUONG F Vietnamese 1941 16 1
31 HUYNH THI NGOC YEN F Vietnamese 04/01/1962 16 1
32 NGUYEN DAC DIEN M Vietnamese 05/12/1969 17 1
33 NGUYEN DUC CUONG M Vietnamese 18/04/1957 17 1
34 LE NHI M Vietnamese 1947 18 1
35 NGUYEN VAN VINH M Vietnamese 19/10/1958 18 1
36 HUYNH VAN PHE M Vietnamese 09/04/1950 19 1
37 TRAN THI DAM F Vietnamese 01/08/1953 19 1
38 LE THI HIEN LUONG F Vietnamese 10/10/1970 20 1
39 NGUYEN THI DIEN F Vietnamese 1941 20 1
40 HUYNH THI THANH HOA F Vietnamese 24/02/1988 21 1
41 LE NHAN F Vietnamese 18/09/1962 21 1
42 LE THI MY F Vietnamese 20/05/1973 22 1
43 LE THI MY F Vietnamese 07/08/1968 22 1
44 LUONG CHI THANH M Vietnamese 09/09/1956 23 2
45 LY MY PHUC F Vietnamese 11/11/1955 23 2
46 LE THI THANH THAO F Vietnamese 26/03/1972 24 2
47 VAN MINH YEN F Vietnamese 03/12/1960 24 2
48 LE THI VAN THAO F Vietnamese 20/01/1964 25 2
49 VO THI NGOC XUAN F Vietnamese 31/03/1967 25 2
50 PHAN THI DUNG F Vietnamese 20/02/1968 26 2
51 MAI THI THUY F Vietnamese 12/06/1962 26 2
52 LE THI NGOC TUYET F Vietnamese 07/08/1972 27 2
53 LUONG THI TUYET LAN F Vietnamese 20/10/1972 27 2
54 TRINH MY PHUNG F Vietnamese 16/07/1961 28 2
55 TRINH MY TU F Vietnamese 21/12/1959 28 2
56 VAN THI HONG LOAN F Vietnamese 01/10/1972 29 2
57 TRAN TINH MINH TRIET M Vietnamese 19/05/1972 29 2
58 NGUYEN THI TRUC DIEN F Vietnamese 16/10/1956 30 2
59 NGUYEN THI VUNG F Vietnamese 03/05/1952 30 2
60 NG. THUY NHU NGUYEN F Vietnamese 26/04/1994 31 2
61 NG. THI THANH LOAN F Vietnamese 11/07/1983 31 2
62 HOANG THI MINH F Vietnamese 15/05/1942 32 2
63 LE THI HOANG LIEN F Vietnamese 12/03/1966 32 2
64 PHAM HUU NGHIA M Vietnamese 1972 33 2
65 NGUYEN HUNG HIEP M Vietnamese 27/10/1959 33 2
66 DANG THI MOI F Vietnamese 05/01/1955 34 2
67 DANG KHAC BINH M Australian 07/01/1979 34 2
68 NGUYEN THI VINH F Vietnamese 17/11/1958 35 2
69 LE THI THAI F Vietnamese 15/11/1957 35 2
70 NGUYEN HUU TIEN M Vietnamese 28/09/1978 36 2
71 TONG VAN ANH M Vietnamese 05/11/1982 36 2
72 TRAN THI LIEN F Vietnamese 19/06/1962 37 2
73 NGUYEN THI THIA F Vietnamese 04/08/1963 37 2
74 NGUYEN VAN SAN M Vietnamese 14/10/1961 38 2
75 NGUYEN VAN NGHING M Vietnamese 1940 38 2
76 NGUYEN THI CHAT F Vietnamese 30/12/1949 39 2
77 TRINH THI HONG NGOC F Vietnamese 09/10/1944 39 2
78 TONG NGOC DUNG F Vietnamese 30/09/1958 40 2
79 TRAN VAN TUNG M Vietnamese 04/04/1967 40 2
80 TRAN THI THUY VINH F Vietnamese 17/02/1963 41 2
81 NG. THI KIM ANH F UK 05/01/1969 41 2
82 PHAM THANH HUONG F UK 23/11/1973 42 2
83 NGUYEN THI NHANG F Vietnamese 02/04/1934 42 2
84 NG. Q. HAO MICHAEL  M UK 09/10/1993 43 2
85 NG. Q. ANH CHARLES M UK 23/05/1998 43 2
86 PHAM THI XUAN F Vietnamese 01/10/1940 44 3
87 NGUYEN THI THOI F Vietnamese 1949 44 3
88 THACH PHUONG CUONG M Vietnamese 22/11/1972 45 3
89 NGUYEN HUU MINH M Vietnamese 01/01/1978 45 3
90 HUYNH KIM SON M Vietnamese 23/07/1965 46 3
91 HO DAC CONG MINH M Vietnamese 10/05/1967 46 3
92 CONG H. T. NU K.LOAN F Vietnamese 12/04/1973 47 3
93 PHAN THI THU SUONG F Vietnamese 04/01/1971 47 3
94 LAI THI MANG F Vietnamese 18/04/1952 48 3
95 NGUYEN THI GAI F Vietnamese 12/07/1946 48 3
96 NG. THI TUYET MAI F Vietnamese 05/08/1959 49 3
97 NG. THI THANH THUY F Vietnamese 16/10/1968 49 3
98 NG. KHOA DIEU ANH F Vietnamese 03/01/1972 50 3
99 DANG THI DIEU TRAN F Vietnamese 03/01/1972 50 3
100 LE THI KIM THU F Vietnamese 06/06/1964 51 3
101 NGHIEM XUAN CUONG M Vietnamese 30/04/1964 51 3
102 NGUYEN THI YEN F Vietnamese 19/04/1961 52 3
103 TRAN NGOC BAO F Norway 16/06/1989 52 3
104 VAN MONG XUAN M Norway 17/03/1976  53 3
105 HA DAO THI LIEN F France 15/11/1962 53 3
106 TRAN HELEN HANG F USA 14/02/1973 54 3
107 HOANG NANCY BE F USA 10/05/1964 54 3
108 MAI JOANNE F USA 05/12/1973 55 3
109 DANG CHARLIE M USA 24/06/1964 55 3
110 LE-HUY GIANG F Australian 19/12/1949 56 3
111 LE-HUY CHRIS. CAT  M Australian 02/11/1947 56 3
112 DUONG THI PHUC F Vietnamese 28/03/1964 57 3
113 DOAN THI MINH TUYET F Vietnamese 23/01/1970 57 3
114 HA THI MINH ANH F Vietnamese 07/07/1969 58 3
115 NGUYEN HA MY F Vietnamese 08/08/1993 58 3
116 LE DUC THUAN M Vietnamese 08/04/1975 59 3
117 PHAM VAN HIEN M Vietnamese 12/02/1979 59 3
118 NGUYEN VAN TAN M Vietnamese 29/01/1982 60 3
119 NGUYEN NHAT HIEU M Vietnamese 09/05/1972 60 3
120 NGUYEN HUY COI M Vietnamese 02/09/1947 61 3
121 PHAM THI PHUONG F Vietnamese 15/05/1949 61 3
122 DANG HA LINH F Vietnamese 24/07/1988 62 3
123 NGUYEN THI ANH F Vietnamese 26/04/1981 62 3
124 PHUNG QUYET THANG M Vietnamese 02/05/1951 63 3
125 TO THI LOAN F Vietnamese 10/11/1956 63 3
126 LUONG THI THU HA F Vietnamese 22/05/1979 64 3
127 DO THI THU HANG F Vietnamese 11/03/1971 64 3
128 NGUYEN THOI TINH F Vietnamese 11/01/1954 65 3
129 BUI THI THANH NHAN F Vietnamese 12/11/1956 65 3

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Lê Thị Hoàng Liên 31/10/2017 13:37:48
ADIDAPHAT,

Xin chào Ad,
Tôi là Liên, sáng nay có gởi cho Ad đề nghị cho nhóm gia đình theo danh sách dưới đây được đi chung 1 xe số 1 ,
Nhưng nếu quý Ad kg sắp xếp được cho cả nhóm cùng đi chung xe số 1 , thì Ad cứ để nguyên như cũ không cần sắp xe lại nhé!
Xin chân thành cám ơn và trân trọng!!!

38 LE THI HIEN LUONG F Vietnamese 10/10/1970 20 1
39 NGUYEN THI DIEN F Vietnamese 1941 20 1
62 HOANG THI MINH F Vietnamese 15/05/1942 32 2
63 LE THI HOANG LIEN F Vietnamese 12/03/1966 32 2
92 CONG HUYEN TON NU KIEU LOAN F Vietnamese 12/04/1973 47 3
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập