Đạt Lai Lạt Ma truyền đại giới

Đã đọc: 5524           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Dharamsala, India, March 15th 2010 – Hôm 15/03 Đức Đạt Lai Lạt Ma đã truyền giới cho một số sư thầy như những tu sĩ cụ túc giới theo truyền thống luật tạng của Căn Bản Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ vốn đã được thiết lập ở Tây Tạng bởi Viện trưởng Ấn Độ Shantarakshita vào thế kỷ thứ tám theo thánh chỉ của Hoàng đế Tây Tạng thời ấy là Trisong Deutsan.

Trong 51 năm lưu vong vừa qua Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trao truyền giới pháp cho 7.795 tỳ kheo bao gồm 32 vị được thọ giới hôm nay.  Luật tạng là nguyên tắc đạo đức cho những hành giả Phật giáo, là phổ biến của truyền thống Nguyên thủy Thượng tọa bộ và là nền tảng của sự thực hành Phật giáo về tập trung và tuệ trí (giới, định, tuệ).  Do thế, những ai tiếp nhận tỳ kheo giới phải cảm thấy vui mừng đối với nền tảng được thiết lập trong chính họ trên cấp độ cá nhân cũng như cho sự phụng sự mà họ phải biểu hiện đến Pháp bảo bằng việc trở thành những sư thầy cụ túc giới.

Trước lễ truyền giới,  Đức Đạt Lai Lạt Ma và chư trưởng lão tỳ kheo phụ tá Ngài đã tiến hành lễ sám hối bất cứ sự vi phạm nào đến giới nguyện của họ và khôi phục giới nguyện của họ cùng thiết lập giới đàn.

Mở đầu buổi lễ truyền giới, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã giới thiệu những tỳ kheo tương lai cúng dường những bông hoa đến Đức Phật Bổn Sư và hàng Tăng Già Trưởng Lão Tỳ Kheo của đại giới đàn.  Tương tự thế, các vị tỳ kheo theo sự hướng dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma đảnh lễ Đức Phật Tổ của Đạo Phật.  Đức Đạt Lai Lạt Ma như Hòa Thượng Đàn Đầu của Đại giới đàn cùng mười vị Trường lão Tỳ kheo hiện diện tại giới đàn kể cả Hòa thượng Jhado Rinpoche, nguyên Trụ trì  Tu viện Namgyal, và Hòa thượng đương nhiệm Trụ trì của Namgyal Tu viện là Tromthok Rinpoche, như Yết ma a xà lê, và Giáo thọ a xà lê.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã ban phúc cho hai y vàng, và hạ y cùng tọa cụ cho các sư thầy.  Các vị được hướng dẫn là không rời với ba y pháp vào ban đêm.  Trong trường hợp, họ rời y pháp trong thời điểm ấy, họ phải đem y pháp cầu nguyện lại bởi một vị tỳ kheo phẩm hạnh.

Trong sự thọ giới thật sự, mỗi nhóm ba sư thầy được truyền giới chung với nhau trong khi những vị tu sĩ khác phải giữ kín lỗ tai họ lại.  Điều này được tuân theo truyền thống giới đàn.

Các tu sĩ được cúng dường quá đường tại giới trường và đấy là bửa ăn cuối cùng trong ngày của họ.  Các sư thầy và sư cô có nguyện không dùng bửa sau buổi ăn trưa.

Hòa Thượng Đàn Đầu của giới đàn hướng dẫn những Tỳ kheo giữ gìn giới nguyện một cách thanh tịnh không làm những vi phạm.  Hướng dẫn cần thiết thích hợp để trì giới nguyện đã được trao truyền.

Đông thời, hôm nay, một vị Tỳ kheo Tích Lan, Đại trưởng lão Dhammaratana cũng đã được cung thỉnh bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma để chứng minh lễ truyền giới Tỳ kheo trong truyền thống Căn Bản Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ.

--***--

His Holiness the Dalai Lama Bestows Ordination Vows

Tuệ Uyển chuyển ngữ

15-03-2010

http://www.dalailama.com/news/post/507-his-holiness-the-dalai-lama-bestows-ordination-vows

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập