Trung Quốc: Thiền thất tại Pháp Vũ Thiền Tự Phổ Đà sơn tỉnh Chiết Giang

Đã đọc: 1324           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hôm Chủ nhật, 17/01/2016 (Âm lịch 08/12/Ất Mùi) nhân dịp kỷ niệm ngày đức Thế Tôn thành đạo, Phổ Đà sơn Pháp Vũ Thiền Tự cử hành Khai Pháp hội Thiền Thất.

Pháp Vũ Thiền Tự là Đạo tràng chuyên tu Thiền Phổ Đà sơn, ngôi Thiền đường cổ đã trải qua những hưng suy. Hòa thượng Đạo Từ, Phương trượng Phổ Tế Thiền Tự, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Phổ Đà sơn, Pháp sư Tín Quang, Phó Hội trưởng cùng toàn thể đại chúng quyết định quang phục Tổ đình, trùng hưng Thiền tu. Trải qua nửa năm trang nghiêm và chuẩn bị, toàn thể Tăng chúng tại Tự viện cùng cộng đồng nỗ lực hộ trì, Thiền đường Pháp Vũ khai Pháp hội Thiền thất.

 Để chuẩn bị phân công chức sự Thiền thất, Tăng chúng Thiền đường thực hiện diễn tập chấp sự trong 03 ngày, Pháp sư Tín Quang, Giám viện Pháp Vũ Thiền Tự, tổ chức cuộc họp trù bị các vấn đề liên quan đến Thiền thất, tương quan nghi sự, biểu đường cảnh sách đại chúng, quy củ Thiền thất.

 17 giờ 30 phút ngày 08/Chạp Ất Mùi, Thiền chủ, Giám hương, Duy na, Duyệt chúng, chức sự và đại chúng cùng vân tập Thiền đường Khởi thất. Cung nghinh Pháp sư chủ thất nhập Thiền đường, Pháp sư Tâm Tuệ đương vi Duy Na, long trọng cử hành nghi thức Khởi thất, cung an chức sự Giám hương thụ Hương bản. 

 Hòa thượng Đạo Từ thân lâm hiện trường Giám hương khai thị. Pháp hội Thiền thất trang nghiêm uy nghi, như pháp như luật thừa hành Phật sự.

 Lịch trình mỗi ngày an bài 10 nén hương, bắt đầu 04 giờ khuya đại chúng vân tập Thiền đường, từ sáng đến tối, Tọa thiền, Kinh hành 10 giờ kết thúc,  phát huy truyền thống Thiền gia theo quy chế Tông phong. Ban đêm Tọa thiền, Kinh hành 4 nén hương, Pháp sư Tín Quang khai thị đại chúng, đề điểm pháp yếu:

 Trong Kinh Pháp Hoa, Phật bảo với ngài Xá Lợi Phất rằng: “Này Xá Lợi Phất! Thế nào gọi là chư Phật Thế Tôn, vì một nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Chư Phật Thế Tôn muốn cho hết thảy chúng sinh khai tri kiến Phật, đắc thanh tịnh giải thoát mà hiện ra nơi đời; muốn chỉ cho chúng sinh thấy tri kiến Phật mà xuất hiện nơi đời; muốn cho chúng sinh ngộ tri kiến Phật mà xuất hiện nơi đời; muốn cho chúng sinh nhập tri kiến Phật mà xuất hiện nơi đời”. Hôm nay ngày Thành đạo của đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đại chúng phát tâm thành tựu nhân duyên này, đức Thế Tôn tọa thiền dưới cội Bồ đề thệ nguyện rằng:  “Hôm nay tôi vì chúng sinh đau khổ nguyện ngồi dưới gốc cây này cho đến khi chứng được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, nếu chưa được toại nguyện thì dù tan xương nát thịt quyết không đứng lên”, hy vọng tinh thần này được đại chúng tinh tiến tu trì, khắc kỳ thủ chướng”.

 

 Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập