Phật giáo trong thời đại chúng ta

Đã đọc: 6207           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

LỜI GIỚI THIỆU

Phật giáo, nhất là Phật giáo trên con đường truyền bá và hội nhập luôn gắn liền với hai yếu tố căn bản: Khế lý và Khế cơ. Khế lý là nhấn mạnh về tính tư tướng. Khế cơ là nhấn mạnh về tính lịch sử. Nhờ khế lý, tư tưởng luôn phong phú, thâm diệu mà mình vẫn là mình. Do khế cơ nên mọi hình thái sinh hoạt, thể hiện, truyền bá luôn đa dạng, gắn bó mà không hề mất gốc. Giáo sư D.T.Suzuki (1870 -1966) nhà Phật học người Nhật nổi tiếng, trong tác phẩm "Nghiên cứu kinh Lăng Già" nơi phần bàn về: "Tầm cỡ của Phật giáo đại thừa" đã viết: "Chẳng hạn, Kinh Pháp Hoa đánh dấu thời kỳ lịch sử Phật giáo khi Đức Thích Ca Mâu Ni không còn được xem là một nhân vật lịch sử phải chịu số phận của mọi chúng sanh giả tạm, vì Ngài không còn là Đức Phật mang tính chất người mà chính là một vị sống bằng sự vĩnh cửu đối với lợi ích của mọi chúng sanh".

Chính từ những truyền thống có tính nền tảng ấy mà Phật giáo đến với đất nước Việt Nam - Cũng như đến với nhiều đất nước trên thế giới. Ngay từ buổi đầu du nhập, đã có những nỗ lực lớn để hoàn thành sứ mạng "bản địa hóa" "Đạo Phật nguồn gốc từ ấn Độ...truyền vào đầu tiên ở Luy Lâu. Phật giáo này lại chung hợp với tín ngưỡng dân gian của người Việt cổ (tục thờ cúng các hiện tượng tự nhiên có liên quan đến nông nghiệp). Mặt khác tín ngưỡng dân gian lại hóa thân vào Phật... Những thần mây, mưa, sấm, chớp vốn là biểu tượng của các lực tự nhiên trong tín ngưỡng Việt cổ, trở thành Pháp vân, Pháp vũ, Pháp lôi, Pháp điện, là những Phật đầu tiên của Việt Nam".

Do đấy, trên cái mẫu số chung là Phật giáo của từ bi, cứu khổ, của giác ngộ, giải thoát, chúng ta đã thấy và mãi mãi thấy là Phật giáo của dân tộc, là Phật giáo của từng dân tộc. Những bài viết góp mặt trong tập sách này người viết đã đứng từ nhiều góc độ, hoặc biện giải để khẳng định, hoặc phát hiện để soi rọi, hoặc khơi gợi để đặt vấn đề… tất cả sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn về vị thế và vai trò của Phật giáo và Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

Xin trân trọng giới thiệu tập sách với bạn đọc xa gần.

 

MỤC LỤC

 • Lời giới thiệu
 • Phật giáo Việt Nam thế kỷ XXI - Minh Chi
 • Phật giáo trong đời sống hiện đại - Hòa Thượng Weragoda Sarada Thích Nguyên Tạng dịch
 • Triển vọng về sự phát triển của Đạo phật trên thế giới vào thế kỷ XXI - Mật Nghiệm
 • Sự huấn luyện tu sĩ Tây Phương - Thích Nữ - Karuna Dharma
 • Sự gắn bó giữa dân tộc Việt Nam và dân tộc VN nhìn ở góc độ văn học - Đào Nguyên
 • Kinh tế phật giáo - Quán Như
 • Đạo Phật đối với vấn đề phát triển lâu bên và bảo vệ môi trường - Lê Văn Tâm
 • Hướng đến một phật giáo thời đại - Đỗ Thuận Khiêm
 • Một cái nhìn lịch sử về phật giáo Việt Nam trong sinh mệnh dân tộc - Nguyễn Huệ
 • Đôi nét khái lược về phật giáo Nhật Bản trước và sau Minh Trị Duy Tân - Lâm Như Tạng
 • Khổng Giáo cách tân cuối đời Đường, đời Tống và ảnh hưởng đối với Phật Giáo - Đinh Văn Vinh
 • Truyền bá Thiền Nội Quán tại Ấn Độ và các quốc gia Tây phương - BS Geo Poland
 • Vài nét về Phật giáo Tây phương để suy nghĩ về 10 vấn đề cấp thiết của Phật giáo Việt Nam - Tiến sĩ Hồng Quang

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Thấy Phật Thấy Phật
23/01/2010 11:24:00
Next

Đăng nhập