Vô Tự Kinh

Đã đọc: 2994           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Lê Huy Trứ

Mục Lục

Lời Nói Đầu Của Cái Ngã & Kết Luận Của Cái Sân Si 2

1.     Trí Tuệ Bát Nhã và Khoa Học Thực Nghiệm.. 15

1.1       Chân Lý Tối Thượng. 19

1.2       Lý Bất Nhị 20

1.3       Lý Nhất Thể. 23

1.4       Tục Đế Đối Với Chân Đế. 24

1.5       Chứng Nghiệm Về Vạn Vật Đồng Nhất Thể. 27

1.5.1        Lý Thuyết Khoa Học Hiện Đại Về Vạn Vật Nhất Thể. 28

1.5.2        Nghịch Lý EPR.. 29

1.5.3        Quan Niệm Của Phật Giáo Về Vạn Vật Nhất Thể. 34

1.5.4        Vũ Trụ Có Mấy Chiều?. 35

1.5.5        Vũ Trụ Trong Vũ Trụ. 38

1.6       Quan Niệm Vũ Trụ, Thời Gian Trong Phật Giáo. 43

1.6.1        Kiếp Và Sátna. 43

1.6.2        Thời Gian Vô Thủy Vô Chung. 44

1.6.3        Thời Gian Và Không Gian Trên Phương Diện Tục Đế Và Chân Đế. 46

1.6.4        Thời Gian Trong Vật Lý Học Hiện Đại 47

1.6.5        Vũ Trụ, Thời Gian và Không Gian Trong Kinh Hoa Nghiêm.. 50

1.7       Tái Khám Phá (Resdiscovery) 53

1.8       Diễn Giải Của Tác Giả. 57

1.9       Cực Ngu Cực Khôn. 59

1.10     Đại Y Dược Vương. 60

2.     A Lại Da Thức Và Mạc Na Thức. 62

2.1       Ngũ Uẩn. 62

2.2       A Lại Da Thức. 63

3.     Chân Như Tịnh Tĩnh. 64

3.1       Chân Không Diệu-Hữu. 65

3.2       Vô Lượng Công Đức. 66

4.     Diệu Pháp Chân Kinh. 66

4.1       Như Thị Ngã Văn. 67

4.2       Quán Âm Thần Chú. 69

4.3       Thần Chú Là Gì?. 71

4.4       Thần Thông Quãng Đại 72

4.4.1        Lục Thần Thông. 73

4.4.2        Làm Sao Để Có Được Lục Thông?. 75

5.     An Tâm Kiến Tánh. 76

5.1       Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm.. 82

5.2       Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. 83

5.3       Pháp Bảo Đàn Kinh, Phẩm Bát Nhã Thứ 2 Lược Giải 84

6.     Như Huyễn Như Mộng. 87

6.1       Giấc Mộng Nam Kha. 88

6.2       Bài Kệ Lục Như. 88

6.3       Quan Công Đốn Ngộ. 89

7.     Giác Ngộ Thành Phật 91

7.1       Vô Sở Vô Trụ. 91

7.2       Không Có Thành Cái Gì Hết 92

8.     Con Đường Tìm Giác Ngộ Của Đức Phật 93

9.     Tứ Diệu Đế. 95

9.1       Khổ Đế. 95

9.2       Nhân Đế (Tập Đế) 95

9.3       Diệt Đế. 97

9.4       Đạo Đế. 97

10.       Đạo Phật Là Đạo Của Trí Tuệ. 98

11.       Chúng Sinh Khó Giác Ngộ. 107

11.1     Khó Giác Ngộ Chứ Không Phải Là Không Thể Giác Ngộ. 110

11.2     Vạn Pháp Như Không. 114

11.3     Không Trụ Tướng Phật Mà Sanh Tâm.. 115

11.4     Không Trụ Tướng Pháp Mà Sanh Tâm.. 116

11.5     Không Trụ Vô Thượng Chánh Đẳng Mà Sanh Tâm.. 117

12.       Tập Quán Đối Với Vũ Trụ Và Vạn Vật 118

13.       Nhục Nhãn Trần Tục Của Con Người 120

14.       Lý Vô Thường. 125

14.1     Hạnh Vô Thường. 126

14.2     Thân Vô Thường. 129

14.3     Sátna Vô Thường. 130

14.4     Sanh Diệt Vô Thường. 130

14.5     Tự Tánh Vô Thường. 131

14.6     Luật Vô Thường Của Vũ Trụ. 132

14.7     Kinh Pháp Đàn, Phẩm Đốn Tiệm Thứ 8. 132

15.       Không Tu Cũng Thành Phật 134

16.       Tứ Niệm Xứ. 137

17.       Vô Thượng Bồ Đề, Vô Thượng Niết Bàn. 137

17.1     Phật Hoàng Trần Nhân Tông. 138

17.1.1      Cư Trần Lạc Đạo. 140

18.       Tu Tại Gia. 142

19.       Tạm Kết 143

References: 145

Phần nội dung link nằm ở phần đính kèm bên góc trên phải.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập