Niệm ý bất hại, an lạc, giải thoát

Đã đọc: 665           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trí tuệ rất quan trọng, trí tuệ có được nhờ Chánh Pháp, Phật ngôn, những lời dạy từ bậc tuệ tri mọi pháp, bậc toàn giác, chánh biến tri, Phật toàn giác. Nếu những hành giả nào tịnh tín bất động vào Tam Bảo, Chánh Pháp, chánh niệm tỉnh giác, thì sẽ thoát mọi khổ đau (cho cả bốn chúng đệ tử của Như Lai - 2 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia). Bốn câu kệ trên đầy đủ Bát Chánh Đạo, Đạo Đế (Giới, Định, Tuệ), Liệu pháp vi diệu chữa trị bệnh Tham Sân Si, và nếu ngày đêm những ai chánh niệm tỉnh giác niệm ý bất hại, thì đến thời khắc chín muồi, nhập phạm hạnh thấy lạc. Khi đủ thời gian nhờ chánh tinh tấn liên tục, thì định tâm kiên cố, hỷ lạc tâm xuất hiện, hành giả đã đạt được Quả vị Bất Lai (Tam Quả: Thánh A Na Hàm_Trung Bộ Kinh số 52 Kinh Bát Thành). Từ đây, tuệ tri rằng, bi tâm giải thoát là do suy tư tác thành, nên vô thường, khổ và vô ngã, và buông, không tham chấp, hành giả vào dòng thánh A La Hán, mọi gánh nặng đã được đặt xuống, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát, niết bàn.
Trong Trung Bộ Kinh, Kinh 110 Tiểu Kinh Mãn Nguyệt, Đức Phật xác quyết trên thế gian này luôn có những người theo chánh hạnh, chánh hướng tự mình chứng đạt với thắng trí đời này đời khác, và truyền dạy lại. Những ai cho rằng ở đời không có người đạt thánh quả A La Hán là tà kiến như đoạn trích sau:
“Ở đời, không có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình chứng đạt với thượng trí đời này và đời khác, và truyền dạy lại". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người bất chánh có tà kiến như người bất chánh." (Trung Bộ Kinh, số 110 Tiểu Kinh Mãn Nguyệt). Cầu nguyện cho tất cả quý đạo hữu tinh tấn hành trì chánh pháp, thường xuyên nhớ uống thuốc 'bất tử' này để bệnh "Tham Sân Si" giảm dần theo thời gian, bớt khổ đau, tiến đến có được tâm giải thoát và tuệ giải thoát.
Tâm Tịnh
Ps. Hân hoan đến chánh pháp, tín thọ pháp và kiên tâm hành pháp sẽ đưa đến giải thoát

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập