Kệ dâng y

Đã đọc: 2345           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Con nay thành kính cúi đầu,

Nguyện dâng pháp phục thỉnh cầu chứng minh.

Cửa Thiền đọc tụng chơn kinh,

Tứ sanh lục đạo siêu sinh giác đài.

Ba đời chư Phật Như Lai,

Nương vào y bát hiển ngay thân vàng.

Tam thừa tứ quả chơn tăng,

Ca-sa bình bát hiện thân độ đời.

A Nan, Ca Diếp truyền thừa,

Thần Quang (1), Lục tổ (2) là người thọ y.

Văn Lang (3) từ thuở sơ khai,

Cương Lương(4), Tăng Hội (5)truyền ngay y vàng.

Trúc Lâm Yên Tử Giác Hoàng, (6)

Truyền y phú pháp mở đàng Thiền tông.

Phương Nam nhờ có Thọ Tông, (7)

Tánh Tường (8), Phật Ý(9) ra công phục hồi.

Giác Lâm Hải Tịnh(10) kế ngôi,

Nam kỳ lục tỉnh (11) khắp nơi hoằng truyền.

Ngày nay nước Việt bình yên,

Ba miền thống nhất mở thiên sử vàng.

Con nay mắt thấy rõ ràng

Việt Nam Phật giáo muôn ngàn Tăng Ni

Trải qua những cuộc thạnh suy

Nhờ có y bát đạo này bền lâu.

Nam-mô Ca Sa Tràng Bồ-tát (3 lần)

Tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự, PL.2562 HT.Thích Trí Quảng

___________

(1) Thần Quang: là người được ngài Tổ sư Đạt Ma truyền y bát và trở thành Nhị tổ của Thiền tông Trung Hoa.

(2)  Lục tổ: là người được ngài Ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát và trở thành Lục tổ của Thiền tông Trung Hoa.

(3)  Văn Lang: tên gọi của nước Việt Nam thời xưa.

(4)  Cương Lương: là ngài Chi Cương Lương Tiếp, người nước Nhục Chi (Trung Á), là người truyền bá Phật giáo vào Việt Nam sớm nhất và dịch bộ kinh Pháp hoa tam-muội đầu tiên tại Việt Nam.

(5) Tăng Hội: là ngài Khương Tăng Hội, gốc người Khương Cư (Trung Đông), sanh tại Giao Châu, xuất gia tại Trung tâm Luy Lâu (Hà Nội), là người Việt Nam truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc sớm nhất.

(6) Trúc Lâm Yên Tử Giác Hoàng: là vua Trần Nhân Tông.

(7) Thọ Tông: là Tổ Nguyên Thiều.

(8) Tánh Tường: nói đủ là Tổ Thật-Thụy, Tánh-Tường thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 35, là người có công truyền bá Phật giáo đầu tiên ở thành Gia Định.

(9) Phật Ý: là Tổ Linh-Nhạc, Phật-Ý, thuộc dòng Lâm Tế gia phổ đời thứ 35, là người có công truyền bá Phật giáo đầu tiên ở thành Gia Định cùng với Tổ Thật-Thụy, Tánh-Tường.

(10) Giác Lâm Hải Tịnh: là ngài Tiên-Giác, Hải-Tịnh (Tế-Giác Quảng-Châu) (chùa Giác Lâm, quận Tân Bình), là người có công truyền bá và phát triển Phật giáo tại Nam Kỳ lục tỉnh.

(11) Từ Phan Thiết đến Cà Mau.

***

_Nguồn: giacngo.vn_

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập