Present Moment, Wonderful Moment by Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Đã đọc: 1220           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

 

 

1. Waking Up

Waking up this morning, I smile

Twenty-four brand new hours are before me. 

I vow to live fully in each moment

and to look at all beings with eyes of compassion. 

1. Thức Dậy

Thức dậy mỉm miệng cười 

Hăm bốn giờ tinh khôi 

Xin Nguyện sống trọn vẹn

Mắt thương nhìn cuộc đời 

2. Brushing Your Teeth

Brushing my teeth and rinsing my mouth,

I vow to speak purely and lovingly.

When my mouth is fragrant with right speech,

a flower blooms in the garden of my heart.

2. Súc miệng, đánh răng

Đánh răng và súc miệng

Cho sạch nghiệp nói năng

Miệng thơm lời chánh ngữ

Hoa nở tự vườn tâm

3. Greeting Someone

A lotus for you,

a Buddha-to-be. 

3. Chắp Tay Chào

Sen búp xin tặng người

Một vị Bụt4 tương lai

4. Following the Breath

Breathing in, I calm my body.

Breathing out, I smile.

Dwelling in the present moment,

I know this is a wonderful moment.

 4. Điều Chỉnh Hơi Thở

Thở vào tâm tĩnh lặng

Thở ra miệng mỉm cười

An trú trong hiện tại

Giờ phút đẹp tuyệt vời

5. Smiling At Your Anger

Breathing in, I feel my anger.

Breathing out, I smile.

I stay with my breathing

so I won't lose myself.

5. Giận

Cái giận làm tôi xấu

Biết vậy tôi mỉm cười

Quay về thủ hộ ý

Từ quán không buông lơi

6.  Using the Telephone 

Words can travel thousands of miles.

May my words create mutual understanding and love.

May they be as beautiful as gems, as lovely as flowers.

6. Nhấc Điện Thoại 

Tiếng đi ngoài ngàn dặm

Xây dựng niềm tin yêu

Mỗi lời là châu ngọc

Mỗi lời là gấm thêu

7. Turning on the Computer

Turning on the computer, 

my mind gets in touch with the store.

I vow to transform habit energies

to help love and understanding grow.

7. Mở Máy Vi Tính

Thắp lên máy vi tính

Ý tiếp xúc với Tàng

Tập khí1 nguyện chuyển hóa

Nuôi lớn Hiểu và Thương

 8. Hearing the Bell

Listen, listen,

this wonderful sound

brings me back 

to my true self.

8. Nghe Chuông

Nghe chuông phiền não2 tan mây khói

Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm 

Vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi

Nam mô đúc Bổn Sư Bụt4 Sakyamuni3

9. Praising Buddha

As refreshing as a lotus flower,

As bright as the North Star,

to the Buddha, I go for refuge

9. Tán Dương Thế Tôn

Xinh tốt như hoa sen

Rạng ngời như Bắc Đẩu

Xin quay về nương náu

Bậc thầy của nhân, thiên.

10. Hugging Meditation Breathing in,

I am so happy to hug my beloved. Breathing out,

I know she is real and alive in my arms.

 11. The Three Refuges

I take refuge in the Buddha,

the one who shows me the way in this life.

I take refuge in the Dharma,

the way of understanding and of love.

I take refuge in the Sangha,

the community that lives in harmony and awareness.

 11. Quay Về Nương Tựa

Con về nưong tựa Bụt4, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

Con về nương tựa Pháp, con đuờng của tình thương và sự hiểu biết.

Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

 1Tập khí: thới quen xấu cần chuyển hóa, hay bỏ đi

2 Phiền não: Giận dữhoặc khó chịu

3 Đọc là Bụt Sa-kia-mu-ni

4 Bụt: Phật

Qúy vị nào cần nhiều hơn, xin liên lạc nguyenphikhanh3@gmail.com

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập