Lời Phát Nguyện Diệt Trừ Ái Dục

Đã đọc: 9204           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thế Tôn! Con xin cúi lạy sự thanh tịnh vô nhiễm vĩ đại của Người. Suốt 500 kiếp trước khi thành đạo, Ngài luôn có một đời sống phạm hạnh sạch trong, lìa xa ái dục, tinh khiết như một đoá sen thơm ngát. Đến kiếp làm thái tử Tất Đạt Đa, Ngài lìa xa ái dục ngay từ tuổi 12, khi bắt chân ngồi kiết già và chứng được Sơ Thiền trong buổi lễ hạ điền cùng vua cha Tịnh Phạn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Kính lạy Người! Con nguyện đời đời kiếp kiếp gìn giữ tâm khiêm hạ tột cùng, con chỉ là cát bụi vô thường, con chỉ là cỏ rác bên đường, con chỉ là giẻ lau hèn mọn với vô vàn lầm lỗi, ý nghĩa bẩn thỉu trong tâm. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Kính lạy Người! Con nguyện luôn quỳ xuống, nâng con người bước lên, Xin Phật gia hộ cho ai cũng giỏi hơn con, hay hơn con, tài năng hơn con, tất cả mọi người thành công hơn con, thành công trước con, giỏi hơn con và hạnh phúc hơn con. Nguyện cho con chỉ là người thấp hơn, kém hơn, để con giúp, con hỗ trợ những người khác làm việc. Con xin nguyện đứng sau, ngồi dưới, dâng hai tay, quỳ gối để phụng sự mọi người, trong lòng luôn kính trọng vô biên. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Kính lạy Người! Con nguyện khi nhìn thấy bất kì người nữ (người nam) nào con đều yêu thương chan hoà, thắm thiết như thương chị (anh), em gái (em trai), mẹ (bố), ...trong một gia đình. Tất cả người khác giới đều là thân quyến của con, để con yêu thương, phụng sự và tuyệt nhiên không có một niệm ái dục nào dấy khởi. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(1 lạy).

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 3 lạy).

(Sưu tầm)


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập