Phật đản sinh trong tâm mỗi người

Đã đọc: 823           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngày 14 và 15 âm lịch tháng 4 hằng năm, thành truyền thống thiêng liêng: là ngày lễ kỷ niệm Phật đản sanh - ngày quan trọng nhất đối với hàng Tăng Ni, Phật tử nói riêng và chúng sanh nói chung.

Đức Phật ra đời với sự Giác ngộ của Ngài đã chuyển hóa cứu độ cho rất nhiều chúng sanh, trong đó không chỉ có con người mà còn có cả muôn thú súc sanh.

Giáo pháp ngài tựa như cơn mưa giữa mùa hạn hán, không phân biệt cây cỏ hay cổ thụ, đồng bằng hay núi rừng sông suối ao hồ biển cả: cơn mưa xóa tan đi sự nóng bức của hạn hán (trừ nóng nảy, sân hận), trưởng dưỡng cây cối tươi tốt (trừ đi lòng si mê vô minh bám chấp, phát triển tâm từ - bi - hỷ - xả).

Lượng mưa không biệt mà tùy vào cây cối hấp thụ nhiều hay ít (biết đủ, không tham, tùy duyên).

Mưa hòa các dòng chảy, thấm vào trong đất, đi vào các mạch nước ngầm (tiếp thu giáo lý thấm nhuần trong tâm)... Qua đó đưa chúng sanh lên bờ giác ngộ tìm về con đường giải thoát thông qua việc hành trì thân tâm.

Ngày "Phật đản sanh" nhắc nhở trong mỗi chúng ta đều có hạt giống "Phật tánh"

"Phật đản sanh" chỉ cho "tâm giác ngộ" trong mỗi người chúng ta. Tâm là gốc vạn pháp, vạn pháp thảy đều ở trong tâm. Tức tâm là Phật, chỉ cho tâm không phân biệt, tâm không động niệm, khởi chấp trần lao, tâm an tĩnh vô vi, tâm không sinh không diệt thì tâm đó đồng tâm chư Phật mười phương.

"Tâm giác ngộ" là hạt giống "Phật tánh" nảy nở trong tâm, chúng ta tu theo Phật là phải làm sao cho hạt giống đó phát triển tốt lên.

Ngày "Phật đản sanh" nhắc nhở trong mỗi chúng ta đều có hạt giống "Phật tánh", hạt giống của sự giác ngộ, hạt giống của sự giải thoát, hạt giống của chân hạnh phúc.

Chúng ta học Phật phải hiểu giáo lý của Đức Phật thông qua thấy, nghe, đọc, tụng, hiểu nghĩa, thực hành, chiêm nghiệm, tự chứng ngộ - để từ đó phát triển tâm giải thoát, tâm giác ngộ, tâm từ, bi, hỷ, xả - ngõ hầu giải thoát được luân hồi sinh tử và cứu giúp mọi người.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập