Cúng Mặn, Cúng Chay

Đã đọc: 1103           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Về cách sắp đặt cúng tế, thì rất kỵ việc sát sinh, vì việc sát sinh càng làm liên lụy khổ quả cho người chết. Thân trung ấm nếu một phen thấy được việc ấy lập tức bảo thôi; nhưng ngặt nỗi âm, dương cách trở, người thân gia đình không thể nào nghe được, vẫn trở lại sát sanh như thường. Kẻ chết không thể ngăn nổi, sân niệm khởi lên, liền phải đọa vào địa ngục. Cho nên người sắp đặt cúng tế cần phải cẩn thận chú ý.

 

Xin mời quí vị đọc kĩ phần trích dẫn dưới đây để thấy CÚNG CHAY NGÀY GIỖ rất tốt cho hương linh. Những người con thật tình thương cha mẹ, sẽ không cầm được nước mắt vì trong nhiều năm mình đã cúng mặn, làm ảnh hưởng cho hương linh chậm về cảnh lành. Thậm chí, nếu cúng mặn trong vòng 49 ngày, hương linh hiểu đạo sẽ khởi tâm sân hận, liền bị đọa vào địa ngục. Ôi! Tội của con cái trong hoàn cảnh này nặng đến mứ nào!     

 

Đoạn dưới trích từ: https://phatgiao.org.vn/viec-cung-49-ngay-cho-nguoi-qua-vang-co-y-nghia-gi-d36788.html.

            Về cách sắp đặt cúng tế, thì rất kỵ việc sát sinh, vì việc sát sinh càng làm liên lụy khổ quả cho người chết. Thân trung ấm nếu một phen thấy được việc ấy lập tức bảo thôi; nhưng ngặt nỗi âm, dương cách trở, người thân gia đình không thể nào nghe được, vẫn trở lại sát sanh như thường. Kẻ chết không thể ngăn nổi, sân niệm khởi lên, liền phải đọa vào địa ngục. Cho nên người sắp đặt cúng tế cần phải cẩn thận chú ý.

Nếu muốn cúng tế, thì nên dùng đồ chay, hương, hoa, sữa, bánh và trái cây, chớ dùng những đồ uế tạp và sát hại sanh vật. Kinh Địa Tạng đã nói: “Làm những việc sát hại, cho đến bái tế quỉ thần đã không có một mảy may phước đức, không có lợi gì mà còn kết thêm tội lỗi sâu nặng cho người chết. Dù cho người chết, đời sau hoặc đời này có thể chứng được Thánh quả, hoặc sanh lên Trời, nhưng khi lâm chung bị gia đình làm những ác nhân ấy (tức là nhân sát hại) làm cho họ phải liên lụy nhiều bề, chậm sanh về chỗ lành. Huống chi kẻ chết đó khi sống còn chưa từng làm một chút việc lành, chỉ một bề nương theo gốc nghiệp mà tạo tác, theo lý phải chịu vào ác thú. Nỡ nào gia đình người thân lại gây thêm nghiệp cho họ?”. Gia đình nên lưu tâm đến điều này.

                                                                        ***********

            Sau khi đọc xong đoạn trích dẫn trên, xin quí vị cũng nên khuyên mọi người trong gia đình không vì thiếu một bữa mặn rồi phản đối. Thời buổi này có mấy người nghèo khổ đâu mà phải chờ bữa giỗ mới được ăn bữa mặn ngon lành. Nếu có thể được, hãy in đoạn trích dẫn trên đưa cho họ đọc.

 

-Lại còn có ý kiến cho rằng “lắm người ăn mặn, không cúng chay mà vẫn cứ giàu.” Họ

cho là đúng và kêu gọi người thân cùng tiếp tục cúng mặn. Ôi có phải là đảo điên lắm không?!

 

-Lại có gia đình, ngày giỗ cúng nửa mặn nửa chay, bảo rằng ai (hương linh) muốn ăn gì

thì ăn.

-Cũng có gia đình cúng chay hoàn toàn trên bàn thờ, nhưng lại có làm một số đồ mặn nữa cho những người không thích ăn chay. Rồi còn có người mời thêm hàng xóm, bạn bè quen biết đến ăn giỗ nữa. Số đồ mặn này cũng vì ngày giỗ hương linh mà làm. Làm mặn vào ngày này cho gia đình dùng, người thân quá vãng chịu tội rồi, lại còn làm mặm đãi khách nữa. Vậy, hương linh phải chịu tội chồng tội. Thôi thì, một năm có mấy ngày giỗ đâu, làm chay toàn bộ đi. Hương linh hưởng Phước trọn vẹn, còn gia đình ăn một bữa chay cũng đỡ mang tội sát sanh một ngày, dù là gián tiếp. Còn trường hợp muốn đãi mặn mời hàng xóm, bạn bè để trả nợ mình đã ăn của họ, thì hãy chọn một ngày nghỉ trước hoặc sau ngày giỗ rồi làm và mời. Nhớ là đừng nói ngày giỗ đã cúng chay rồi, bây giờ làm mặn đãi. Theo chúng tôi, nói vậy hương linh cũng phải liên đới chịu tội.

 

-Có một số ông chồng không thích đi chùa. Các bà đi, nghe Quí Thầy giảng nên cúng chay ngày giỗ rất tốt cho hương linh. Các bà muốn lắm, nhưng sợ các ông chồng gia trưởng nên không dám nói. Xin quí vị ấy cũng nên bỏ ra chút ít thời giờ, đọc lời căn bản này, đạo Phật đã dạy:

 

                                                Con vật cũng có tánh linh,

                                    Ham sống, sợ chết như mình chẳng sai.

                                                Giết chúng ăn, thật ác thay!

                                    Thân nhân đấy, Phật dạy bày, biết không?

                                                Bởi do nghiệp chướng chất chồng,                                                                                                    Phải đọa làm kiếp có lông, có sừng, … !

                                                Biết vậy, giết vật phải ngưng.

                                     Nếu không, nhân quả chẳng dừng lại đây :

                                                Có ngày họ sẽ băm (phanh, xé,...) thây,

                                    Ăn ta thỏa hận, những ngày bị ăn.

 

 

-Trong phần trích dẫn trên có đoạn: “Nếu muốn cúng tế, thì nên dùng đồ chay, hương, hoa, sữa, bánh và trái cây,…”. Vậy thì đủ biết, cúng một nải chuối và một đĩa xôi thôi cũng còn tốt hơn cúng mặn.

 

-Chúng tôi nghĩ những vị đã thọ Tam Qui, Ngũ Giới, nếu chưa đủ duyên ăn chay trường được, nên nhớ phải cúng chay ngày giỗ để cho hương bớt phải gánh thêm tội.

 

-Tới đây, người viết xin có lời góp ý nữa: mong quí vị nhà có thờ Phật phải nên cúng chay ngày giỗ. Làm được vậy, quí vị này đã chứng tỏ mình có hiểu đạo. Còn thờ Phật mà vẫn cúng mặn, chẳng qua thờ Phật chỉ là cách trang hoàng mà thôi, đã không tạo phước mà lại chịu tội.

Chúng tôi đã dựa vào những phần nêu trên để viết ra bài văn vần dưới đây. Xin mời quí vị đọc:

 

 

CÚNG MẶN, CÚNG CHAY

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

 

                                                            (1)   Ơn cha, nghĩa mẹ sâu dày,

                                                Làm sao đáp hết đời này cho xong.

                                                            Dù sao cũng phải hết lòng,

                                                Làm những điều dưới, ngưỡng mong chí thành:

 

                                                           (2)   Hiếu thảo đứng đầu hạnh lành,

                                                Làm con, nhớ phải thực hành thường xuyên.

                                                            Cha Mẹ: Phật sống chớ quên,

                                                Con CHÍ HIẾU, phước tạo nên hằng hà.

 

                                                            (3)   Cúng chay, tâm nguyện các bà,

                                                Các ông phản đối, nhớ ra điều này:

                                                            Hương linh tăng Phước, nhờ cúng chay,

                                                Nhiều lần, duyên đủ, tới ngày được lên,…

                                                           

                                                              Cúng mặn, vong nặng tội, chớ quên.

                                                Cúng chay mới thật đáp đền ơn thâm!

                                                            (hơn nữa) Một năm cúng chay mấy lần,

                                                Thiếu bữa mặn, chẳng có cần lắm đâu!

                                                           

                                                           Thương Tổ tiên, cha mẹ hàng đầu!

                                                Tốt nhất, cả nhà cùng nhau thực hành:

                                                           Ngày giỗ đọc chú Vãng Sanh,

                                                Phóng sinh, niệm Phật, làm lành hôm mai.

                                                           Tỏ lòng hiếu, để vợ cúng chay,

                                                Hương linh được hưởng, sớm ngày thoát ra,

                                               

                                                           (4)   Nhà có Phước, được các bà,

                                                Cúng chay ngày giỗ ông bà Tổ Tiên.

                                                            Lòng họ tốt, xứng vợ hiền,

                                                Hương linh hưởng, nào phải bên HỌ mình.

                                                           

                                                            Thế mà, cũng mong muốn nhiệt tình,

                                                Tổ tiên SIÊU, con cháu hiển vinh có ngày.

                                                            Các ông phải hiểu điều này,

                                                Thầm cám ơn vợ, từ nay mới là!

 

                                                            (5) Có người lập bàn thờ Mẹ Cha.

                                                Ở trên là tượng Phật Bà Quán Âm.

                                                            Giỗ, để thịt cá đầy mâm.

                                                Nếu dời đi một, sai lầm ít thôi!

                                                             

                                                           Phật trên, dưới cúng mặn, chao ôi?!

                                                Si mê quá đáng, tội thời gia tăng.

                                                            Thờ Phật, cúng chay, rất cần.

                                                    Làm gấp, (rồi) Sám hối, tội lần lần hết ngay!

 

                                                           (6)   Có người ăn mặn, không cúng chay,

                                                    Lại giàu,gián tiếp khen điều hay của mình.

                                                            Bà con hưởng ứng: quá vô minh,

                                                Cúng chay ngày giỗ đồng tình bỏ qua.

 

 

                                                            Ôi, cúng mặn nặng tội mẹ cha.

                                                Mỗi năm chồng tội, khó mà lên trên.

                                                            Người cúng mặn, tội trước tiên,

                                                Còn kêu gọi, tội nặng thêm chắc mà!

                                                            Ấy con bất hiếu không ngoa!

                                                Lại ngông cho đúng; quả là tâm ma!

                                                           

(7)   Giàu, hưởng Phước kiếp lâu xa.

                                                Nay không tạo phước, lại tỏ ra ngạo đời,

                                                            Ngày kia Phước hết đi rồi,

                                                 Xấu dồn dập đến, phí đời lắm thay!

 

                                                           (8)   Ngày giỗ cha mẹ, cúng chay,

                                                   (có người) Mất bữa mặn, SÂN lộn ngay lên đầu.

                                                            Con HIẾU chẳng làm vậy đâu!

                                                   Mà mong Cha Mẹ về mau cảnh lành.

                       

                                                            Cúng mặn, phải chịu nghiệp sát sanh,

                                                     Hương linh nặng tội, cam đành hay sao?

                                                            Xét chữ hiếu, mình dạng người nào?!(có hiếu hay bất hiếu)

                                                      Mà sao quên mất công lao sinh thành?!

 

                                                             (9)   Thêm nữa, cũng nên biết rằng:

                                                Cúng chay ngày giỗ được tăng phước nhiều:

                                                            Hương linh thân thuộc tiêu diêu,

                                                Về cảnh giới tốt là điều không ngoa.

                                               

                                                    (10)    (còn) Thịt thân nhân kiếp lâu xa,

                                                Đem lên dâng cúng ông bà,...đời nay.                                                                                                                       

                                                     Ôi, quả thật trớ trêu thay!

                                                Người làm mang tội, tới ngày nào thôi!?

                                                (để) Thần thức người nhà nổi trôi,

                                                Trong ba đường ác, biết hồi nào ra!

 

Mong rằng có nhiều Phật tử cùng chúng tôi thực tập khi gặp dịp. Chúng tôi xin đem công đức có được này, hồi hướng cho tất cả Pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo.

 

Chúng tôi cũng chân thành cám ơn quí Phật tử hữu duyên đã đọc và sẽ cố gắng thực hành.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Trần Thị Hiển 22/04/2024 17:49:54
Xin chào tác giả
Bản thân mình là người hiểu rằng mâm cúng trong gia đình nên được cúng chay sẽ thanh tịnh và nhẹ nhàng hơn, cũng như tốt cho hương linh người đã khuất.
Thế nhưng bản thân có một rào cản trong gia đình. Chính là cha của mình
Khi nhỏ cha của mình có cuộc sống khó khăn, gian khó, gia đình nếu mâm cơm bữa đó có chút thịt cá thì cảm thấy sung sướng, khấm khá hơn.
Chính tư tưởng đó đã ăn sâu vào tiềm thức của cha mình cho đến tận bây giờ, cha mình cũng đã 70 tuổi. Mọi người luôn nói cha mình có tư tưởng độc tài ( nhất nhất cho rằng ý mình là đúng, không tiếp thu ý kiến, nhất là từ con cái).
Luôn khó chịu với con cái, khi con cái làm mâm cơm cúng đồ chay. Cho rằng như vậy là không có lòng thành, không đủ hiếu thảo.
Sắp tới nhà mình có tận 3 đám giỗ ( của mẹ và của ông bà). Mà mình rất căng thẳng với tư tưởng này của cha mình. Mình không ngại đi chợ, nấu nướng hay chuẩn bị mọi thứ trong ngày giỗ. Mình chỉ cảm thấy mệt vì cha không có lắng nghe con cái trong vấn đề cúng chay, nhất quyết đòi cúng mặn. Cứ tới ngày giỗ, đám hay thậm chí tết trong gia đình, là y rằng cha con mặt nặng mày nhẹ với nhau. Thật sự cảm thấy áp lực về tinh thần ạ
Mong tác giả cho mình lời khuyên với trường hợp này ạ. Xin cảm ơn
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập