Kiếp phù du

Đã đọc: 957           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Cuộc sống mong manh vần xoay không bờ bến 
Sanh tử luân hồi vô định mãi khổ đau
Dục ái tham si...tượng hình thân tướng mệnh
Lưu lạc xứ người tạo nghiệp kiếp phù du.
 
Tất cả những gì có mặt xảy ra trên đời này chỉ là "Pháp"mang tính chất khái niệm về hiện tượng duyên hợp xúc giác cảm thọ các hình tướng dáng mạo duyên sanh tương đối giữa Căn-Trần-Thức do Tâm vô minh vọng tưởng mê lầm phân biệt chấp trước khởi tác dụng hình thành tạo nên hư không vũ trụ, muôn loài muôn vật bao gồm: Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến, Thức, Toán, Lý, Hóa, Sinh vật, Văn hóa tín ngưỡng, mê tín dị đoan định kiến ngã chấp, tư duy sáng tạo... Tất cả đều không có tự thể, tự tánh và tướng, huyễn vọng giả tạm.
Vậy đâu là cái thật thể tự tánh và chân tướng, chân thật vĩnh hằng!?
Đó chính là cái Thấy biết mà không có tướng thấy biết. Cái bản giác minh diệu Chân linh tự tánh của Bản thể Chân không diệu pháp tổng trì Như lai tạng (kho tàng) lưu xuất biến chiếu khởi tạo hình thành muôn vật hiện tượng hư không pháp giới...mà tất cả chúng sinh đều tự có đầy đủ. Khi phiền não vô minh được giác ngộ và đoạn tận thì Bản thể chân như, chân linh tự tánh mới hiển hiện, đó cũng gọi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Niết Bàn tịch tịnh vô dư.
 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập