MỤC LỤC THAM LUẬN HỘI THẢO “Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long”

Đã đọc: 6562           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

1. Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Thích Trí Quảng 

2. Phát biểu chào mừng Hội thảo của GS.NGND. Hoàng Như Mai

3. Báo cáo đề dẫn của GS.Trần Hữu Tá

PHẬT GIÁO VỚI 1000 NĂM THĂNG LONG

Phật giáo đời Lý

4. Lê Cung                             Chính sách nội trị và ngoại giao của nhà Tiền Lê qua thi pháp của thiền sư Đỗ Pháp Thuận

5. Minh Mẫn                          Lý Thái Tổ và chiến lược xây dựng đất nước

6. Nguyễn Đại Đồng               Những đóng góp của Phật giáo thời Lý đối với Thăng Long – Hà Nội

7. Nguyễn Văn Sang, Lê Thị Thu Hiền: Vai trò của đội ngũ tăng quan đối với sự phát triển của Đại Việt dưới triều Lý (1010 - 1225)

8. Nhuận Thành                      Từ Vạn Hạnh thiền sư đến sự hưng thịnh của Phật giáo thời Lý

9. Phương Huyền                    Quốc giáo Phật giáo thời Lý

10. Thích Nữ Viên Giác            Dấu ấn thiền sư Vạn Hạnh với kinh thành Thăng Long

11. Thích Tuệ Nhật                   Lý Nhân Tông, vị vua Phật tử

12. Thuỳ Dương                       Mối quan hệ tam giáo trong thời Lý

13. Thích Thông Thức              Một số quan điểm triết lý nhập thế của các vị thiền sư góp phần xây dựng dân tộc trong giai đoạn triều đại nhà Lý

14. Trần Mai Ước                    Giá trị văn hoá và ý nghĩa lịch sử của triết học Phật giáo thời Lý

15. Trần Trọng Dương              Khuông Việt thiền sư hay phức thể dung hội Nho- Phật

16.        Viên Giác                           Thiền sư Vạn Hạnh trong chiến lược dựng nước và giữ nước thời Lý  

Phật giáo thời Lý - Trần

17. Hồng Ngọc                        Một số đặc điểm của hai triều đại Lý Trần

18. Nguyễn Khắc Thuần           Tăng ban trong bộ máy nhà nước thời Lý – Trần

19. Nguyễn Công Lý                Phật giáo thời Lý – Trần với bản sắc dân tộc Đại Việt

20. Nguyễn Thanh Tuyền          Một số suy nghĩ về vai trò của Phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân Đại Việt

21. Nguyễn Thị Bích Hải           Phật giáo Việt Nam – con đường đồng hành cùng dân tộc

22. Tạ Đức Tú                         Khởi sùng Nho bất như Thích chi thâm tai!

23. Thích Đạt Đạo                    Những nét tương đồng giữa văn hóa Phật giáo và       văn hóa dân tộc

24. Thích Huệ Thông                Vai trò của Phật giáo đối với việc thành lập, phát        triển kinh đô Thăng Long và nước Đại Việt thời Lý Trần và những thời đại về sau

25. Thích Nữ Như Hạnh           Vai trò của Phật giáo đối với việc thành lập, phát triển kinh đô Thăng Long và nước Đại Việt thời Lý – Trần và những triều đại về sau

26. Thích Phước Sơn, Đào Nguyên: Một số góp ý về bộ sách Thơ văn Lý Trần I, II

27. Trương Văn Chung             Phật giáo – một sức mạnh tinh thần thời Đại Việt

Phật giáo sau đời Trần

28. Lê Ngọc Thuý                    Phật giáo và văn học Phật giáo trên vùng đất mới Nam Bộ

29. Tạ Đức Tú, Võ Quang Vinh: Văn bia chùa Huế và tiến trình phát triển Phật giáo Đàng Trong

30. Thiền Phong                       Trí Nhu và sự nối kế thiền Trúc Lâm Yên Tử

31. Trần Hoàng Hùng               Nhận thức mới về Phật giáo của Hải Lượng thiền sư Ngô Thì Nhậm qua Trúc lâm tông chỉ nguyên thanh

32. Trần Hồng Liên                  Phật giáo Bình Dương đầu TK.XX qua tác phẩm Hán Nôm Lưu hương diễn nghĩa bảo quyền

 

VĂN HỌC VỚI 1000 NĂM THĂNG LONG

Văn học Lý Trần

1. Đoàn Lê Giang                   Mỹ học Thiền và sự thể hiện của thẩm mỹ Thiền trong thơ Thiền Lý Trần

2. Đoàn Thị Thu Vân              Ba bài chiếu đời Lý – một tầm cao văn hóa mở đầu cho kỷ nguyên Thăng Long – Đại Việt

3. Hà Văn Hoàng                   Sự đốn ngộ của bậc chân tu qua thơ Thiền thời Lý-Trần

4. La Mai Thi Gia                   Nguồn gốc Phật giáo của mô típ tái sinh trong truyện kể dân gian Việt Nam

5. Lê Sơn                               Văn học Phật giáo đã viết nên chương mở đầu xuất sắc của nền văn học Việt Nam

6. Lê Thanh Tâm                    Con người giải thoát và con người mộng huyễn như là nguồn cảm hứng lớn trong thơ Thiền Lý – Trần

7. Nguyễn Hữu Sơn                Tác gia hoàng đế-thi nhân Lý Nhân Tông trong tiến trình văn học sử thời Lý

8. Nguyễn Kim Châu              Ngộ và hành trình trải nghiệm đời sống của thiền nhân đời Trần

9. Phạm Quang Trung             Vạn Hạnh thiền sư và công cuộc khởi nghiệp của triều Lý

10. Phạm Văn Ánh                   Về việc xây dựng chùa tháp và mô hình vua Phật        thời Lí (Khảo sát qua hệ thống văn khắc thời Lí hiện còn)

11. Phan Thị Hồng                    Suy nghĩ về cảm hứng Thiền qua Thiền uyển tập anh

12. Thích Đồng Bổn                 Đóng góp thêm các bản dịch mới về bài kệ của thiền sư Từ Đạo Hạnh

13. Thích Tuệ Nhật                   Một số vấn đề xung quanh bài thơ Cây Gạo

14. Trầm Thanh Tuấn               Cảm hứng thiền trong thơ thiên nhiên đời Trần

15. Trịnh Thị Minh Hương       Vai trò của giáo lý Thiền tông trong sáng tác thơ Thiền Lý- Trần

16. Vu Gia                                 Văn học thời Lý – Trần và công cuộc dựng nước, giữ nước

Văn học cổ điển sau đời Trần

17. Đàm Anh Thư:                    Cảnh sắc và con người đất kinh kỳ trong thơ văn thời thịnh Lê

18. Đinh Phan Cẩm Vân           Trí thức kinh kỳ - người trần thuật trong Vũ trung tùy bútTang thương ngẫu lục

19. Lê Thu Yến                        Thăng Long trong thơ xưa

20. Lý Thị Mai                         Lực lượng sáng tác văn học Phật giáo thời Lý – Trần

21. Nguyễn Công Lý                Danh nhân Nguyễn Trãi: Sự hội tụ những tinh hoa của văn hoá Thăng Long thời Lý - Trần

22. Nguyễn Đình Chú               Đệ nhất minh quân Lê Thánh Tông -  nhà văn hoá lớn của đất nước Đại Việt  

23. Nguyễn Đông Triều            Cảm hứng vô thường trong một số bài văn tế trung đại Việt Nam

24. Nguyễn Đức Mậu               Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh – một biểu hiện của xu hướng dung hợp tư tưởng

25. Nguyễn Hùng Vỹ, Trần Trọng Dương: Những ghi chép chữ nghĩa khi đọc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi

26. Nguyễn Thanh Tùng            Thăng Long – Hà Nội với sự tiếp nhận và truyền bá tư tưởng thi học mới từ Trung Hoa: trường hợp thuyết Tính linh

27. Phùng Hoài Ngọc                 Thưởng thức danh tác “Tụng Tây Hồ phú” của Nguyễn Huy Lượng

28. Tô Văn Thiện                      Tiếng kêu vang vọng ngàn năm

Văn học hiện đại

29. Lê Huỳnh Diệu                   Thăng Long Hà Nội ngàn năm thương nhớ trên những trang thơ An Giang

30. Nguyễn Thành Thi              Xu hướng tổng hợp thể loại trong Ngày xưa của Nguyễn Nhược Pháp

31. Nguyễn Thị Lam Anh          Tư tưởng Phật giáo Việt Nam thời Lý- Trần qua         vở kịch “Rừng trúc”

32. Nguyễn Thị Phương Thuý: Trúc Hà, nhà văn Hà Tiên khởi nghiệp trên đất Bắc

33. Nguyễn Thị Thu Trang        Hình ảnh Thăng Long – Hà Nội trong văn xuôi đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975

34. Phạm Ngọc Lan                 Vàng lửa của Nguyễn Huy Thiệp như một dụ ngôn về lịch sử và quá trình viết lại lịch sử

35. Phạm Thanh Hùng              Thăng Long – Hà Nội trong sáng tác của một số nhà văn dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam (1954 – 1975)

36. Phong Lê                            Hà Nội với quá trình hiện đại hóa văn học và Hà         Nội trong văn học hiện đại (trước 1945)

37. Trần Thị Tú Nhi                  Hà Nội giai đoạn giao thời qua những trang du ký

38. Trần Tùng Chinh                 Tìm hiểu công thức truyền thống trong một số bài ca dao mới Nam bộ về hình ảnh Bác Hồ

39. Trần Viết Thiện                   Nguyễn Khải - người đi tìm hồn thiêng của đất kinh kỳ           

40. Võ Văn Nhơn                     Đôi thi sĩ đất Hà Tiên và Thăng Long – Hà Nội

Những bài chỉ có trong danh mục

41. Hồ Sĩ Hiệp                         Giao hoà giữa Phật giáo với thơ ca cổ điển

42. Lê Thị Hồng Minh              Ngôn ngữ và tính cách Thuý Kiều

43. Ngô Thị Hy                        Truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

44. Nguyễn Đăng Vy                Chùm tác phẩm viết về “cô hàng nước Việt Nam” của Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam

45. Nguyễn Đình Chú              Người Nguyễn Đức viết về Hà Nội (Ngàn năm bái tạ đất Thăng Long)

46. Nguyễn Đình Phức             Về phương thức tiếp cận không gian trong thơ Đường

47. Nguyễn Thị Hồng Hà          Nguyễn Tuân và một tình yêu lớn

48. Tôn Thị Tuyết Oanh          Bảy nữ thi nhân Việt Nam với kinh thành Thăng Long

 

        

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Vương Trần Minh Tú 02/08/2010 04:34:30
Chương trình hoành tráng thật đấy! Hy vọng trong tương lai không xa, (sớm thôi), Phật giáo dễ thương sẽ trở thành Quốc giáo tại Việt Nam.
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập