Ảo ảnh phù du! Tướng mạo chúng sinh muôn loài

Đã đọc: 513           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ảo ảnh phù du! Tướng mạo chúng sinh muôn loài.
 
Đời vốn dĩ chỉ là ảo ảnh phù du, hình tướng giả tạm duyên sanh duyên hợp: thành trụ hoại không.
Cuộc đời tựa như mây khói bèo trôi, hợp tan vô thường vọng tưởng phiền não mê lầm diệt sanh!
 
Mọi sự vật hiện tượng không gian thời gian hư không pháp giới, nhân loại chúng sinh muôn loài đều từ tâm thể, thức tánh kiến tạo biến hiện, nguyên nhân chính là do vô minh vọng tưởng mê lầm chấp trước, tạo nghiệp nhân quả luân chuyển xoay vần trôi theo dòng sanh tử luân hồi trong lục đạo chúng sinh.
Thông qua năm giác quan: mắt tai mũi lưỡi và thân xác tiếp xúc với cảnh trần nhận biết bằng thức tánh mà Ta có cái nhận thức phân biệt hiểu biết duyên theo bóng dáng hình tướng sự vật, sanh tâm cảm thọ tưởng nghĩ hành niệm tư duy kiến tạo phân biệt chấp trước phiền não nhiễm ô, buồn vui thương ghét.. (tâm Ý).
Thế gian cũng có những trường hợp có khả năng đặc biệt, hành động không do bởi nhận thức hiểu biết của các giác quan lục căn thô phù, dụ như: các nhà ngoại cảm, các bậc tiên tri, mà đó là sự tiếp xúc nhận biết của một giác quan thứ sáu, tịnh sắc căn tâm linh. Và cũng có những trường hợp lên đồng nhập cốt, thần y chữa bệnh...chỉ tiếp xúc  với cảnh trần sự việc bằng năm giác quan qua thức tánh, không có tư duy nghĩ tưởng phân biệt hiểu biết ý thức của chính mình, mà là ai đó đã dựa hay nhập vào thể xác mình để điều khiển và hành động.
Mọi tư duy, ý nghĩ, tưởng niệm dẫn đến những hành vi tác động trực tiếp hay gián tiếp vào cảnh vật trần tướng đều sanh ra Nghiệp. Căn cứ vào luật lệ, lương tri lý trí thì ta mới nhận thấy được Nghiệp đó là thiện, ác hay không thiện cũng không ác.
Cuộc đời nếu ta sống và hành động biết nương tựa vào luật lệ, đạo lý lẽ phải lương tri lỳ trí thì sẽ dẫn đến thiện nghiệp, đạo đức tốt. Ngược lại nếu ta sống và hành động không có ý thức luật lệ, đạo lý lẽ phải...thì sẽ dẫn đến ác nghiệp, gây tổn hại đến lợi ích sự sống của muôn loài, tổn hại đến đạo đức hay đạo đức xấu,  kém...
 
Tất cả chúng sinh muôn loài và chư Phật mười phương, bồ tát thánh hiền...đều đồng chung một tâm bản thể Chân không. Nhưng chỉ khác nhau ở chổ thức Tánh: giác ngộ thanh tịnh sáng suốt hay điên đảo mê lầm vọng tưởng phiền não nhiễm ô, tạo nghiệp nhân quả sanh diệt chuyển biến xoay vần trong tam giới lục đạo luân hồi. Tùy theo ánh sáng lương tri lý trí dẫn dắt thúc đẩy tâm tánh kiến tạo lập nghiệp nhân quả: thiện ác, xấu tốt..chiêu cảm hình thành nên tướng mạo hình thể thân mạng của một chúng sinh tương ứng, sanh vào các cảnh giới riêng biệt trong lục đạo luân hồi sanh tử, gồm: cõi Trời, A tu la, Người, Xúc sanh, Ngạ quỷ và địa ngục.
Theo đạo lý phương đông: Thái cực Âm dương Ngũ hành, thì mỗi một sinh mạng con người được sanh ra trong đời đều do một vì Sao chiếu mệnh tương ứng. Sao chiếu mệnh ở đây chính là ánh sáng lương tri lý trí tâm linh của mỗi một chúng sinh trong tam giới lục đạo luân hồi. 
 
Không mất gì hơn, mất tự tánh lương tri lý trí.
Không được gì bằng, được thật thể chân tâm.
 
Đạo đức nhân gian chính do trí tuệ
Thảm họa cuộc đời bởi mất lương tri.
 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập