Mục lục Tựa đề 1500 bài thơ, Từ Quyển 01 đến Quyển 15, mỗi quyển 100 bài của MG

Đã đọc: 2626           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

macgiang@y7mail.com ; thnhattan@yahoo.com.au

Thơ Mặc Giang - Quyển 1 :

(bài số 02 đến 100)

Tựa đề                                             STT của bài

Tiếng lòng quê hương                                 02

Thầm lặng                                                  03

Việt Nam, quê hương còn đó                       04

Quê hương còn đó, đợi chờ                         05

Từ đó xa mờ                                                06

Tiếng kêu cứu quê hương                            07

Thương Thầy An Thiên                               08

Thương Thầy An Thiên (tiếp theo)               09

Chùa tôi                                                      10

Niềm thương                                               11

Ta cùng em hiện hữu vô cùng                     12

Em là ai, thi sĩ ?                                          13

Nụ hồng cho em                                          14

Sám nguyện                                                15

Sars, cướp em tôi                                         16

Sars, cướp em tôi, (tiếp theo)                       17

Vài cảm xúc                                                18

Một nụ cười                                                 19

Sắc không mỉm nụ vô cùng                          20

Một chuyến giã từ                                        21

Dòng sông, tôi gọi tên em                            22

Mừng khánh thọ một vị Thầy                       23

Từng cuộc hành trình                                  24

Viết cho anh                                                         25

Tôi chỉ là Một Ông Thầy Tu                        26

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam                             27

Tôi là Người Mắt Cườm                                        28

Cuộc sống Người Cùi                                  29

Em bé mồ côi                                              30

Tôi mang thân phận Người Mù                            31

Non nước Việt Nam                                     32

Cảm niệm Mùa An Cư                                33

Cái nhìn thực tại                                         34

Vô tình tôi thăm Nấm mộ hoang Bé Thơ     35

Quê nhà sẵn có từ lâu                                 36

Đức Phật vẫn ngồi yên                                37

Núi có từ đồi, biển có từ sông                      38

Bùng vỡ                                                      39

Tình dài hóa ngắn, một cõi đi về                 40

Thăm chùa, thăm quê                                 41

40 năm, (bỏ ra)                                           42

Việt Nam, (bỏ ra)                                        43

Tự tại là đây                                               44

Cuốn một bờ lau, bụi mờ bỏ lại                            45

Xin chắp đôi bàn tay                                   46

Điệp khúc quê hương                                  47

Cái đẹp vô thường                                                48

74 năm, nlhv (bỏ ra)                                   49

Bài ca sỏi đá                                               50

Từ cõi chết, em lần mò sống lại                             51

Xin cho em một đó nhiệm mầu  * thơ  nhạc 52

Một cây hai lá                                             53

Hỏi, đáp                                                      54

Bước đi rơi rụng mây ngàn                         55

Một nụ cười vang                                        56

Ta đi, một cõi phù sinh hiện về                             57

Trẻ thơ, bên cạnh cuộc đời                          58

Gợi lòng con quốc, quốc kêu sương             59

Biết rồi thì tích tịch tình tang                       60

Làng quê yêu dấu                                                 61

Dịch cúm này, làm hại gà tôi                      62

Tình ca muôn thuở của Người Việt Nam     63

Quê hương nguồn cội                                  64

Tiễn một người thân đi vào cõi chết             65

Hạn hán bạo tàn                                         66

Tôi là người nông dân                                67

Tôi thương em bé nhà nghèo                       68

Dệt mộng mười đi                                                 69

Khôn chết, dại chết, biết sống                      70

Cuộc sống xưa nay, quay cười hố hố           71

Tôi là một người điên                                  72

Trần gian qua khỏi, tôi còn em tôi               73

Tôi nói anh nghe                                         74

Ta còn Việt Nam, sông núi hồn thiêng                  75

Tôi đi, còn đó tôi đi                                     76

Ta là người thanh niên                               77

Tôi là người chinh nhân                                       78

Tôi là người thanh nữ                                 79

Nối một nhịp cầu                                         80

Này người cảm tử ơi                                    81

Tôi là một người già                                    82

Ta là người công nhân viên                        83

Cửa Phật từ bi hóa nhiệm mầu                             84

Gãy một nhịp cầu sa bóng nước                  85

Tiếng kêu cứu của Lương Tâm                             86

Hỏa hoạn điêu tàn                                                87

Bão lụt thảm thương                                   88

Tôi gọi tên tôi                                              89

Tiếng kêu thương thứ hai                            90

Em là người khuyết tật                                91

Tôi là người lái đò                                      92

Ta đi, trên nước non mình                           93

Mẹ Việt Nam, muôn đời  * thơ nhạc            94

Một ngày như mọi ngày                              95

Tôi là người tài xế xe đò                                        96

Từ ly ngày tàn  *  thơ nhạc                         97

Những đứa em tôi  *  thơ  nhạc                            98

Chấm một điểm son, Em tôi bất diệt            99

99. Tôi còn đứng đó với tôi                          100

 

Thơ Mặc Giang - Quyển 2 :

(bài số 101 đến 200)

Tựa đề                                             STT của bài

 

Bữa hôm nay, mặt trời đi ngủ sớm                101

Người dân quê đất mới                                 102

Tôi là một người câm                                   103

Tôi là một người điếc                                   104

Tôi là một người khùng                                 105

Cành không điểm nụ, trổ bông mỉm cười      106

Thơ tôi                                                        107

40 năm, nhớ Ngài Quảng Đức                       108

Tôi là người đạp xích lô                               109

Tôi đâu có nói tôi làm thơ                            110

Cho hay, tỉnh mộng đêm dài                         111

Em bé không biết nói                                   112

Trọn chưa, nửa kiếp con người !                   113

Ba mươi năm, như một giấc mơ !                  114

Mai mốt tôi về thăm quê cũ                          115

Tiếng hát chưa tan                                        116

Rừng nội thi ca                                            117

Đỡ nét mây ngàn                                          118

Nguyên sơ, còn đó bóng hình !                    119

Giật mình tỉnh mộng ô hô !                          120

Loay hoay cho hết một ngày                         121

Tôi người tài xế tắc xi                                   122

Nương thân quán trọ, cuộc chơi vô cùng       123

Tôi thương                                                   124

Tôi chỉ là tôi                                                          125

Ta còn nhớ ta                                              126

Tạ từ, chưa vẹn tình quê !                            127

Xin nguyện làm người Nước Việt Nam 128

Non nước Việt Nam, non nước tôi                129

Miền Bắc quê hương tôi-1                            130

Miền Trung quê hương tôi-1                         131

Miền Nam quê hương tôi-1                           132

Cao Nguyên quê hương tôi                           133

Trung Du quê hương tôi                               134

Đảo, Hòn va vắng đó, quê tôi                       135

Tôi là người du thủ, em ơi !                          136

Hoa Đàm một đóa xinh tươi                         137

Châu viên một đóa tinh anh mỉm cười           138

Vô thường nhân ảnh, kê đầu điểm canh         139

Vào cửa tử, tôi tìm về cõi chết                      140

Mang hạnh nguyền, từ đó ta đi-thơ nhạc        141

Tôi xin-thơ nhạc                                           142

Vào cửa sinh, tôi đi tìm cõi sống                  143

Tôi bước đi giữa đôi bờ sinh tử                    144

Tiếng gọi thương yêu                                    145

Phương xa mất Mẹ                                       146

Tình Mẹ muôn đời                                       147

Nhắc những em tôi                                       148

Bóng hình Cha muôn thuở                            149

Xóa tan những nhục của người con gái VN         150

Tử sinh cất bước rong chơi                          151

Chú Cuội đánh ghen                                     152

Trêu mình thế nhân                                      153

Đại Bàng tung cánh gió                                154

Một vòng xoáy, ngửa nghiêng vầng nhật nguyệt 155

Tan biến mãi bên bờ lau cát bụi                    156

Tang tình bao gánh, nợ lần tình tang             157

Sông bến cũ, mái nhà xưa ấm-lạnh !              158

Người lớn đã giết các em rồi !!!                    159

Núi rừng kỳ vĩ của ta ơi !                              160

Tôi viết thơ để lại cho đời                             161

Máu chảy về tim, rung lòng nhân thế             162

Tôi là Cô Thôn Nữ                                                163

Lăn quay con tạo, huyễn sinh vô cùng          164

Mai tôi về                                                    165

Trái đất của ta                                              166

Tôi là một con tàu                                        167

Tôi là Người Phu Quét Đường                      168

Tôi là Người Phu Khuân Vác                        169

Tôi là Một Người Thợ May                          170

Héo Hon, Còn Đó Nụ Cười !                       171

Nắng đổ ngày về                                          172

Tôi Người Cạo Mủ Cao Su                          173

Tôi là Người Phu Hầm Mỏ                           174

Ta đứng đó, nhìn ta cùng hư huyễn               175

Tôi đi Mở Cửa Thềm Hoang                        176

Tôi đi Mở Cửa Ngày Mai                             177

Tôi gởi bài thơ Thứ Nhất                              178

Tôi gởi bài thơ Thứ Hai                                179

Tôi gởi bài thơ Thứ Ba                                 180

Tôi gởi bài thơ Thứ Tư                                 181

Tôi gởi bài thơ Thứ Năm                              182

Nát cõi Trần Gian, Thiên Đàng chấn động    183

Cõi Bào Ảnh Phù Sinh hằng hiển hiện           184

Ta bước đi trên quê hương ta                        185

Ta xin vào cõi trần gian                                186

Buông tay, Vô Cùng !                                  187

Ta là Ta mãi mãi                                          188

Tôi không hứa, và tôi không làm được          189

Tuổi Trẻ đi qua, Thần Tiên biến mất             190

Vương hình cát bụi lang thang-thơ nhạc        191

Chiếc bóng theo hình                                   192

Xóm nhỏ Tình Quê                                      193

Tôi là Người Dân Quê Đồn Điền                   194

Tôi là Người Giáo Viên                                195

Một ngày mai sẽ mới                                    196

Khốn khổ một đời xe thổ mộ !                      197

Tôi còn đó, vô cùng !                                  198

Té một lần ngã gục !                                    199

100. Lại một nhịp cầu !                                 200

 

Thơ Mặc Giang - Quyển 3 :

(từ bài số 201 đến 300)

Tựa đề                                             STT của bài

 

Hư vô, Một cõi riêng mình !                         201

Ngươi là ai, đó nhĩ !                                     202

Thú rừng cứ mãi đi hoang                             203

Hôm qua Em đi Lễ Chùa (thơ nhạc)              204

Mai sau, dù mất hay còn !                            205

Tiếng vọng ngục tù                                      206

Đường lên viễn xứ                                        207

Nhớ lại ngày qua                                          208

Tôi đã thoát trong đường tơ kẽ tóc               209

Biết mặt mũi ngươi rồi !                                210

Chuyện dài khùng điên                                 211

Đừng làm ô nhục Quê Hương !                     212

Xin mở mắt nhìn đời (thơ nhạc)                    213

Sẽ có ngày về !                                            214

Bên bờ lau biển động - thơ nhạc                   215

Mơ màng ôm vũ trụ !                                   216

Tiếng gọi Quê Hương - thơ nhạc                   217

Tiếng gọi tình người                                     218

Nụ cười điểm hoa - thơ nhạc                         219

Sắc thân tam thể Việt Nam                            220

Ta nhủ mình nghe !                                      221

Vung lật úp, coi chừng, hết thở !                   222

Không nghe và không nói !                           223

Uốn, tan tác, còn chi uốn nữa !                     224

Hỡi hai mùa mưa nắng !                                225

Bài thơ thứ sáu : Kéo lại vầng thơ                  226

Bài thơ thứ bảy : Gởi Quê Hương                  227

Bài thơ thứ tám : Gởi Đồng Quê                   228

Bài thơ thứ chín : Gởi Vùng Sâu                   229

Bài thơ thứ mười : Gởi Thị Thành                 230

Bài thơ mười một : Gởi riêng nhà                  231

Bài thơ mười hai : Thăm lại trường xưa 232

Bài thơ mười ba : Thăm người nghèo             233

Bài thơ mười bốn : Gởi người phế nhân         234

Bài thơ 15 : Gởi miền nước mặn đồng chua   235

Bài thơ 16 : Gởi người ở vùng cao                 236

Bài thơ 17 : Thăm người mua bán ve chai      237

Bài thơ 18 : Thăm chị bán hàng rong             238

Bài thơ 19 : Thăm giới doanh thương             239

Bài thơ 20 : Tôi gởi thơ tôi                            240

Xin chắp tay, cho hận thù chấm dứt !            241

Xin chắp tay, cho hòa bình trở lại !               242

Âm vang Hồn Tử Sĩ !                                  243

Đổ thành Chuyện, Ngày xưa Ngày xửa !       244

Những nấm mồ không tên tuổi !          245

Không biết sống, nghĩa là Xuân Đã Chết !     246

Tìm sự sống nhưng đi vào Cõi Chết !           247

Tôi nhắm mắt, thu mình căn gác nhỏ !          248

Đất Trời sao lắm phũ phàng !                       249

Tiếng gõ của thời gian                                  250

Sám Hồi Đầu                                               251

Còn gì nữa, người ơi !                                  252

Dấu ấn năm thứ tư Thế Kỷ                            253

Mừng đhkđk8                                              254

Con người phiêu bạt                                     255

Tung hoành trong trời đất                             256

Thương không, con dã tràng se cát !             257

Ai hiểu được, con rùa già rút cổ !                  258

Nhát gan như thỏ đế !                                   259

Cảm thương Sư Cô Diệu Pháp                      260

Cảm niệm Cố HT Thích Huyền Vi                261

Ta cứ tưởng, đời ta ghê gớm lắm !                262

Qua từng lăng kính !                                     263

Ta xin Góp Mặt Cuộc Đời !                         264

Vén lau lách bên bờ rêu sỏi đá !                    265

Này em nhé, cuộc đời là thế đó !                   266

Thân cát bụi, cũng tiêu ma một kiếp !            267

Tôi không vẽ một khung trời thơ mộng         268

Đời ta, từ đó vậy mà !                                  269

Ba mươi năm, lịch sử trôi dòng ! Thơ Nhạc   270

Ba mươi năm rồi đó !                                   271

Dòng thời gian, em có nghe !                        272

Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ !                  273

Nếu một mai có về thăm quê mẹ !                 274

Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng !    275

Vô âm, cất tiếng thành lời !                           276

Ta tìm lại rêu mờ trong dĩ vãng !                  277

Mặt nạ cuộc đời !                                         278

Bình minh chưa ló dạng !                             279

Tử Thần, đang ở đâu thế nhĩ !                      280

Vầng thơ còn đó, đẹp thay !                         281

Là thi sĩ, nghĩa là . . . !                                 282

Cuộc đời như một cái máy !                         283

Nhìn băng tuyết lở, hờn căm !                       284

Thương những gia đình bất hạnh !                285

Thương cho cảnh người già                          286

Thương trẻ thơ quê nghèo khốn khó !           287

Chết, sẽ còn hay mất !                                  288

Dan gay tai trâu ! Nước đổ lá khoai !             289

Bịnh tham ô, nằm ụ, ù lì !!!                           290

Cái nghề bán cái !                                        291

Lá rụng về cội                                              292

Uống nước nhớ nguồn                                  293

Nào có nghĩa một vành cong trời đất !          294

Ta đây, hiện hữu vô cùng !                           295

Tôi không có bán thơ đâu !                          296

Nơi quê nghèo nho nhỏ !                              297

Tôi phải chết !                                             298

Tôi phải sống !                                            299

100. Những người em bé nhỏ của tôi ơi !       300

 

Thơ Mặc Giang - Quyển 4

(từ bài số 301 đến 400)

Tựa đề                                             STT của bài

 

01. Phải biết sống và bình yên vững sống   301

02. Đổi thành họ “ĐỔ” !                                     302

03. Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá !     303

04. Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo !      304

05. Những vành Hoa Thế Hệ !                    305

06. Đừng khổ nữa, người ơi !                      306

07. Tình non nước không phai !                            307

08. Reo bình minh thức dậy !                      308

09. Bài thơ 21 : Rủ thơ đi chơi !                           309

10. Bài thơ 22 : Thăm viếng Nhà Thương   310

11. Bài thơ 23 : Thăm nơi Dưỡng Lão                 311

12. Bài thơ 24 : Thăm Viện Cô Nhi             312

13. Bài thơ 25 : Thăm nơi Giữ Trẻ              313

14. Bài thơ 26 : Không bán thơ đâu !                   314

15. Bài thơ 27 : Thăm Nhà Thương Điên   315

16. Bài thơ 28 : Thăm viếng Trại Cùi                   316

17. Bài thơ 29 : Thăm Người Lao Động     317

18. Bài thơ 30 : Xin gởi cho Anh !               318

19. Bài thơ 31 : Xin gởi cho Chị !               319

20. Bài thơ 32 : Xin gởi cho Em !               320

21. Bài thơ 33 : Trao thế hệ đàn em            321

22. Bài thơ 34 : Thăm hỏi Tiền Nhân                   322

23. Bài thơ 35 : Không biết ngày mai tôi trở về 323

24. Thoát khỏi, được mấy người !                324

25. Cho thõa mãn cuộc đời !                       325

26. Con người khờ khạo của tôi ơi !             326

27. Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !     327

28. Vì không thấy thế nhân cười khúc khích !     328

29. Tình quê hong giọt nắng !                     329

30. 10 năm kỷ niệm Chùa Giác Nhiên                  330

31. Một cái nhíu mày, Nát hai huyễn tượng 331

32. Leo lên đồi hy vọng                               332

33. Đã đến ngày mai !                                333

34. Năm mươi thương                                 334

35. Năm mươi thương nữa !                        335

36. Mười thương-một                                  336

37. Mười thương-hai                                   337

38. Mười thương-ba                                    338

39. Mười thương-bốn                                  339

40. Mười thương-năm                                 340

41. Mười thương-sáu                                   341

42. Mười thương-bảy                                  342

43. Mười thương-tám                                  343

44. Mười thương-chín                                 344

45. Mười thương-mười                                345

46. Việt Nam, còn đó muôn đời !                 346

47. Dòng thơ ươm tình tự                                     347

48. Dòng thơ gọi tình người                        348

49. Ta tin tưởng ở ngày mai                        349

50. Nực cười                                               350

51. Đã mòn ba vạn sáu !                                      351

52. Ta đang sống nghĩa là ta sẽ chết !                  352

53. Nâng tay ôm giấc ngủ yên                     353

54. Hồn sông núi gát câu thề, bỏ ngỏ !                 354

55. Ta về                                                     355

56. Dù cát bụi hay là tôi, vẫn thế !              356

57. Sống, biết sống, và phải sống !              357

58. Khổ nghèo ôm thân phận !                    358

59. Tôi sẽ ngủ một giấc yên, bất động !       359

60. Không thành danh cũng thành nhân em nhé !  360

61. Phiêu du một mình !                              361

62. Dòng lịch sử, xin đừng ai, vẩn đục !!!   362

63. Đời như một giấc mộng !                      363

64. Ngày qua như một cơn mê !                            364

65. Kê đầu gối trăng !                                 365

66. Trả cho người nhân thế !                      366

67. Trăm năm chi nữa, đón mời thế nhân ! 367

68. Bao năm đi nữa, vẫn còn trời quê !       368

69. Nhìn bóng đêm ngái ngủ !                    369

70. Thương người phế binh                        370

71. Hãy nói dùm tôi !                                  371

72. Sao lại khóc !                                        372

73. Gởi cho người và gởi cho ai !                373

74. Trả lời đi anh !                                               374

75. Em đừng hỏi ???                                  375

76. Đâu nguồn cảm hứng !                         376

77. Xác xơ cát bụi đón mời tử sinh !            377

78. Hoa nở giữa rừng hoang                      378

79. Đường dài, nào có ngại chi !                379

80. Chim ơi, như một giấc mơ !                            380

81. Tự chiếu rọi mình !                                381

82. Thương cảnh ngục tù !                          382

83. An bình từ đâu có !                                   383

84. Ngày về, lại một chuyến đi !                            384

85. Còn đó cơn mê !                                    385

86. Này những người tử đạo !                     386

87. Tương duyên tác trợ                              387

88. Quê hương là khung trời muôn thuở !   388

89. Ngươi là ai ? Ma túy !!!                        389

90. Quê hương máu chảy ruột mềm            390

91. Ta nhắm mắt, thời gian còn đi mãi !     391

92. Vơi hết khổ thì tình người mới đẹp !      392

93. Mong sao đời hết khổ đau !                            393

94. “Đi đâu cũng nhớ quê nhà”                          394

95. Xin tiễn người đi . . .                                       395

96. Tình thương của Mẹ đong đầy trần gian        396

97. Tình Cha, còn đó đẹp thay !                           397

98. Ta đưa nhau đi trên quê nghèo nho nhỏ !       398

99. Ta đưa nhau đi trên quê hương ta đó ! 399

100. Con chim nho nhỏ bay quanh lối về    400

 

Thơ Mặc Giang - Quyển 5 :

(từ bài số 401 đến 500)

Tựa đề                                             STT của bài

 

01   Một vạch—Ba thế hệ !                          401

02   Tình núi nghĩa rừng !                          402

03   Tình biển nghĩa sông !                         403

04   Nắng—Mưa tranh biện !                      404

05   Ngày—Đêm tâm sự !                                      405

06   Hữu không hữu, khác gì không diệu hữu !       406

07   Tôi đi mãi trên hành trình bất diệt !     407

08   Nghe rừng khua gió núi                       408

09   Đôi vành khô ứ đọng !                          409

10   Mai nầy biết ru !                                  410

11   Em còn nhiều diễm phúc !                    411

12   Xóm nhỏ làng quê                                412

13   Em là người bất hạnh ?                       413

14   Rau cỏ bốn mùa                                   414

15   Giữa muôn ngàn miên viễn                            415

16   Tình non nghĩa nước                                     416

17   Sắc thắm muôn hoa                             417

18   Sông nước Việt Nam                                      418

19   Ngày trở về                                          419

20   Lá rụng về cội                                                420

21   Hãy nói dùm cho                                  421

22   Giọt nước mắt !                                    422

23   Đường vào khổ ải !                              423

24   Nẻo đến thiên thai !                              424

25   Trời mưa làm ngập không gian            425

26   Thương cho kiếp lạc đà !                      426

27   Tái tạo thuở hồng hoang !                             427

28   Tuổi thơ em học đánh vần                    428

29   Nhớ thương ngày về . . .                       429

30   Tiễn biệt lối đi về !                                430

31   Một túi hành trang !                                      431

32   Mơ màng cùng thần ngủ !                             432

33   Hư vô, một nắm trong tay !                            433

34   Đưa tay mở cửa trần gian !                           434

35   Vỗ về sông bến cũ !                              435

36   Nói đi anh !                                          436

37   Ta không nói !                                               437

38   Vợ chồng quê                                       438

39   Trái cây bốn mùa                                 439

40   Muôn Chim ca hát                               440

41   Gia cầm và Dã thú                               441

42   Cá nước mặn—nước ngọt                    442

43   Mái tranh nghèo xa xưa ấy !                443

44   Chim bay vỗ cánh tầm không               444

45   Đi đâu cũng nhớ trở về !                      445

46   Trăm năm một kiếp con người     446 & 447

47   Miền Trung quê hương tôi                             447

48   Miền Bắc quê hương tôi                       448

49   Miền Nam quê hương tôi                      449

50   Việt Nam quê hương tôi                       450

51   Ba chị em                                             451

52.  Ba anh em                                           452

53. Như giọt sương đêm                              453

54. Đừng thu mình ngõ hẹp !                      454

55. Tặng người hạnh phúc trần gian !                 455

56. Trong phòng chờ chẩn bịnh !                456

57. Những con tàu định mệnh                     457

58. Nhớ thương về Mẹ  *   Thơ nhạc           458

59. Kỷ niệm 60 đêm không ngủ                   459

60. Để còn nhớ Việt Nam * Thơ nhạc         460

61. Thuyền về bến cũ * Thơ nhạc                461

62. Nếu không người thì cũng không ta * thơ nhạc  462

63. Đường hầm bỏ lại !                               463

64. Thân phận người nghèo khổ !               464

65. Những em bé cơ cùng !                         465

66. Hỏi những hương hồn đã chết ?            466

67. Ếch nằm đáy giếng !                             467

68. Trung Nguyên khấn nguyện                  468

69. Bốn mùa quốc quốc gia gia                  469

70. Vỡ toang một tiếng ô hô !                      470

71. Tôi muốn nói …                                    471

72. Cái đài danh vọng ô hô !                      472

73. Bức lụa ngân sương                              473

74. Hòa bình nào có trong chiến tranh !     474

75. Chiến tranh và thù hận !                       475

76. Cho tà tháng năm                                 476

77. Hãy đến với nhau con đường chân thực          477

78. Hòa bình ló dạng !                                478

89. Bão Katrina, đổ nát Hoa Kỳ                 479

80. Người thương nước lại 2 lần thoát nước         480

81. Nước mắt nào ?                                    481

82. Bảo vệ hành tinh xanh !                        482

83. Tử sinh, hai nhịp vơi đầy !                    483

84. Đi là đến, đường về luôn bỏ ngõ !         484

85. Người về, tôi đi !                                   485

86. Mỗi kiếp, mở một đường đi mới !           486

87. Người sung sướng chắc gì hơn ta được           487

88. Cõi mộng cuộc đời                                488

89. Ai giúp ngươi cho được !                       489

90. Vui lên đi !                                            490

91. Dòng thời gian ghê gớm thiệt !             491

92. Biển trần đập giũa trôi lăn !                 492

93. Chàng dũng sĩ ngày xưa . . .                 493

94. Xin chắp tay !                                       494

95. Xin đừng nghĩ !                                     495

96. Sao không ngừng tay lại !                     496

97. Thơ thẩn gì mà còn mơ với mộng !                 497

98. Mỉm cười, tôi vẫn là tôi !                       498

99. Đừng đòi hỏi các em nhiều quá !          499

100. Xoay quả địa cầu                                500

 

Thơ Mặc Giang - Quyển 6 :

(từ bài số 501 đến 600)

Tựa đề                                             STT của bài

 

01.  Xin cảm ơn người !                              501

02.  Những con người chịu khó                   502

03.  Đừng có mãi hoàng hôn và đêm tối !    503

04.  Thơ tôi để đó tôi chơi                            504

05.  Bước qua ngưỡng cửa dị đồng !           505

06.  Chỉ còn vang tiếng vọng !                     506

07.  Tôi vẫn cứ ra đi !                                  507

08.  Là của Việt Nam                                  508

09.  Lại động đất Kashmir                          509

10.  Tôi là một người đầu bếp                     510

11.  Tôi là một người thợ mộc                      511

12.  Tôi là một người thợ nề                        512

13.  Tôi là người phu cầu đường                 513

14.  Tôi là một người đạo tỳ                        514

15.  Tôi là một người xây mộ                       515

16.  Tôi là một người tiều phu                     516

17.  Tôi là người công an-cảnh sát              517

18.  Tôi là một người tiếp thị                       518

19.  Tôi là một người y tá                            519

20.  Tôi là một người ở đợ                           520

21.  An bình ơi, ngươi trốn mất ở đâu !                 521

22.  Những chân trời cao rộng                    522

23.  Giải mở khối đầu, đè chi gai góc !                 523

24.  Nở mặt, nở mũi ơi !                              524

25.  Tiếng chuông vang vọng ngân dài                 525

26.  Xưa nay, cái thế cuộc đời                     526

27.  Ta sẽ lên ngôi !                                     527

28.  Xuân ơi, em đâu đó !                            528

29.  Nụ cười điểm hoa                                 529

30.  Mê-Giác đây rồi !                                 530

31.  Chân tâm hiển lộ                                  531

32.  Nếu tôi chỉ sống riêng tôi                      532

33.  Hai nẻo cùng đường                             533

34.  Cát đá sẫm màu                                   534

35.  Tuổi ngọc thiên thần                            535

36.  Thời oanh liệt nay còn đâu !                 536

37.  Hành trình du thủ !                              537

38.  Phai mờ gió bụi                                   538

39.  Nhân sinh tự thán !                              539

40.  Ở đời, xử sự dễ coi !                             540

41.  Trăm năm chưa vẹn lời thề !                 541

42.  Phải biết sống !                                    542

43.  Quê hương, Dân tộc tồn sinh bất diệt   543

44.  Chưa về cuối đỉnh                                544

45.  Trên chuyến tàu đêm                            545

46.  Phù ảnh hư hao                                   546

47.  Bốn chiều gió động                              547

48.  Xây mộng kê thành                               548

49.  Nhiều khung chưa đóng                       549

50.  Khứ-Lai đáp khẽ, thế à !                      550

51.  Trường ca người viễn xứ                      551

52.  Sinh tồn là giành nhau sống chết !                 552

53.  Đất chùi ! Đất sụt !                              553

54.  Đủ rồi, thôi máu lệ !                             554

55.  Cứ sống đi em !                                    555

56.  Thương-Ghét trong đời                        556

57.  Đôi bờ nhớ thương                               557

58.  Tiếng hát Việt Nam muôn đời               558

59.  Chưa nghẽn lối về                               559

60.  Chuyện dài thi nhân                             560

61.  Cất bước rong chơi                              561

62.  Hòa reo vạn hữu                                  562

63.  Chia xẻ với đời                                     563

64.  Màn đêm xin khép lại !                         564

65.  Cúng dường Phật Đản                         565

66.  Một cành hoa dâng Mẹ !                      566

67.  Một cành hoa trắng thiên thu               567

68.  Công đức sinh thành                            568

69. Phù sinh khua sỏi đá                            569

70.  Mừng Phật Đản Sanh                          570

71.  Mừng ngày Phật Đản                          571

72.  Kính lạy Đức Phật Thích Ca                572

73.  Kính lạy Đức Phật Di Đà                     573

74.  Nam Mô Đức Phật Di Đà                     574

75.  Kính lạy Đức Phật Dược Sư                 575

76.  Nam Mô Di Lặc Tôn Phật                    576

77.  Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề             577

78.  Xưng tán Đức Quán Thế Âm                578

79. Xưng tán Ngài Đại Thế Chí                 579

80.  Xưng tán Bồ Tát Văn Thù                    580

81.  Xưng tán Bồ Tát Phổ Hiền                   581

82.  Noi gương Đức Mục Kiền Liên             582

83.  Xưng tán Bồ Tát Địa Tạng                   583

84.  Xưng tán Bồ Tát Hộ Pháp                    584

85.  Xưng tán Bồ Tát Giám Trai                 585

86.  Phật Giáo Việt Nam Ca                       586

87.  Phật Giáo Sử Ca                                  587

88.  Xưng tán Tôn giả Ma Ha Ca Diếp                 588

89.  Xưng tán Tôn giả Xá Lợi Phất             589

90.  Xưng tán Tôn giả Mục Kiền Liên         590

91.  Xưng tán Tôn giả Ca Chiên Diên         591

92.  Xưng tán Tôn giả A Nan Đà                592

93.  Xưng tán Tôn giả A Na Luật                593

94.  Xưng tán Tôn giả La Hầu La               594

95.  Xưng tán Tôn giả Tu Bồ Đề                 595

96.  Xưng tán Tôn giả Phú Lâu Na             596

97.  Xưng tán Tôn giả Ưu Ba Ly                 597

98.  Biết sống bình an                                 598

99.  Đóa hồng mỉm nụ trầm kha                  599

100. Đâu phải là gỗ đá                               600

 

Thơ Mặc Giang - Quyển 7 :

(từ bài số 601 đến 700)

Tựa đề                                             STT của bài

 

01. Nụ cười cho nhau                                  601

02. Tặng một cành hoa                               602

03. Thanh âm ẩn hiện bóng hình                603

04. Gõ cửa vô thinh                                     604

05. Quy ẩn thế thôi !                                   605

06. Điếu văn TT Chơn Kiến                        606

07. Gõ cửa giọt không                                 608

08. Thương về Miền Trung                         609

09. Cảm niệm HT Mãn Giác                       610

10. Xin tiễn Thầy đi                                    612

11. Hình bóng Thầy                                    613

12. Nhớ ơn Thầy                                         614

13. Hình bóng Mẹ Hiền                              615

14. Hình bóng Cha Già                              616

15. Một người đi                                         617

16. Hạnh nguyện người tu                          618

17. Nhớ nghĩa ân Sư                                   619

18. Đời tôi là Tăng Sĩ                                 620

19. Đời tôi là Ni Cô                                     621

20. Cung tiễn HT Đổng Chơn                     622

21. Cảm niệm Ni trưởng Như Trí                 624

22. Ngắm nhìn vạn hữu                               626

23. Bờ cây khép lá                                                627

24. Chiếc lá thương thương                         628

25. Kính ngưỡng HT TQ (1) bỏ ra              629

26. Ngưỡng vọng HT HQ (2) bỏ ra             631

27. Thương về Miền Nam                                     634

28. Thương tiễn Cô Ba                                635

29. Một nhà Việt Nam                                 637

30. Thương lấy quê mình                                     638

31. Ánh đạo nhiệm mầu                              639

32. Đóa hoa vô thường                                640

33. An Giang quê tôi                                   641

34. Bà Rịa – Vũng Tàu quê tôi                             642

35. Bạc Liêu quê tôi                                    643

36. Bắc Giang quê tôi                                 644

37. Bắc Kạn quê tôi                                    645

38. Bắc Ninh quê tôi                                    646

39. Bình Dương quê tôi                               647

40. Bình Định quê tôi                                  648

41. Bình Phước quê tôi                                649

42. Bình Thuận quê tôi                                650

43. Bến Tre quê tôi                                               651

44. Cà Mau quê tôi                                     652

45. Cao Bằng quê tôi                                  653

46.Cần Thơ quê tôi                                     654

47. Đà Nẵng quê tôi                                   655

48. Đắk Lắk (Đắc Lắc) quê tôi                    656

49. Đồng Nai quê tôi                                   657

50. Đồng Tháp quê tôi                                658

51. Gia Lai quê tôi                                                659

52. Hà Giang quê tôi                                  660

53. Hà Nam quê tôi                                     661

54. Hà Nội - Thủ đô                                    662

55. Hà Tây quê tôi                                                663

56. Hà Tĩnh quê tôi                                     664

57. Hải Dương quê tôi                                665

58. Hải Phòng quê tôi                                 666

59. Hòa Bình quê tôi                                   667

60. Hưng Yên quê tôi                                  668

61. Khánh Hòa quê tôi                                669

62. Kiên Giang quê tôi                                670

63. Kon Tum quê tôi                                   671

64. Lâm Đồng quê tôi                                 672

65. Lai Châu quê tôi                                   673

66. Lạng Sơn quê tôi                                   674

67. Lào Cai quê tôi                                     675

68. Long An quê tôi                                     676

69. Nam Định quê tôi                                  677

70. Nghệ An quê tôi                                    678

71. Ninh Bình quê tôi                                  679

72. Ninh Thuận quê tôi                               680

73. Phú Thọ quê tôi                                    681

74. Phú Yên quê tôi                                     682

75. Quảng Bình quê tôi                               683

76. Quảng Nam quê tôi                               684

77. Quảng Ngãi quê tôi                              685

78. Quảng Ninh quê tôi                              686

79. Quảng Trị quê tôi                                 687

80. Sài Gòn, thành phố mến yêu                           688

81. Nhớ Sài Gòn                                         689

82. Sơn La quê tôi                                                690

83. Sóc Trăng quê tôi                                  691

84. Tây Ninh quê tôi                                   692

85. Thái Bình quê tôi                                  693

86. Thái Nguyên quê tôi                              694

87. Thanh Hóa quê tôi                                695

88. Thừa Thiên - Huế quê tôi                      696

89. Tiền Giang quê tôi                                697

90. Trà Vinh quê tôi                                    698

91. Tuyên Quang quê tôi                                      699

92. Vĩnh Long quê tôi                                 700

93. Vĩnh Phúc quê tôi                                 700’

94. Yên Bái quê tôi                                               700’’

 

Thơ Mặc Giang - Quyển 8 :

(từ bài số 701 đến 800)

Tựa đề                                             STT của bài

 

01. Đừng gọi tôi là người tù !                      701

02. Quên cảnh ngục tù                                702

03. Mở cửa mà đi                                        703

04. Ta không cần ngươi nữa                       704

05. Tha thứ cho con                                     705

06. Chờ anh bên khung sắt                         706

07. Gà trống nuôi con                                 707

08. Mẹ ngồi chờ con                                    708

09. Con xin hứa                                           709

10. Tâm sự người tù                                    710

11. Quê hương tình tự muôn đời                  711

12. Màn ảnh nhỏ, ta đi …                                    712

13. Tình tự nâng niu                                   713

14. Vịnh nước non                                                714

15. Con tạo khác gì tôi                                715

16. Chuyển trao từng thế hệ                        716

17. Biết người, biết ta                                  717

18. Diêm phù treo ảo ảnh                                     718

19. Giữa muôn ngàn sinh thể                      719

20. Quyền ban : Sống—Chết ?                             720

21. Hòa reo cùng vạn thể                                     721

22. Chim khuyên cất cánh                           722

23. Xin chúc mừng xuân                             723

24. Tiếng lặng thinh                                    724

25. Thưa Mẹ, con đi                                    725

26. Nhớ Mẫu Từ                                          726

27. Vành tang cho Mẹ                                 727

28. Mẹ đã đi rồi                                           728

29. Từ tạ Mẹ Hiền                                       729

30. Chận đầu con tạo                                  730

31. Cát bụi lên ngôi                                     731

32. Xin cảm ơn lòng                                    732

33. Từ tạ Ơn Thầy                                                733

34. Phật Pháp trường tồn                                     734

35. Bóng Thầy vi tiếu niêm hoa                             735

36. Hình bóng tôn thờ                                 736

37. Phát nguyện hồi hướng                         737

38. Nửa vầng trăng                                     738

39. Sao khác năm xưa                                 739

40. Chiếc xe vô thường                                740

41. Hành trình 25 năm                                741

42. Hoa Đạo Pháp                                               742

43. Kính mừng Khánh Tuế HTHT               743

44. Mộng bình thường                                 744

45. Cỡi không trung vờn thế giới                 745

46. Đừng hỏi ngày mai                                746

47. Khách lữ hành                                               747

48. Vạc rừng khua kẽ lá                              748

49. Ta nghe rồi em !                                    749

50. Em là ai ?                                             750

51. Bảo ngọc trên tay                                  751

52. Nét ngọc diễm hằng                              752

53. Hoa lá đơm cành                                  753

54. Nỗi niềm còn đó                                    754

55. Nghe từ bản thể                                    755

56. Bay về tổ ấm                                         756

57. Tinh sầu vụn vỡ                                    757

58. Đường xưa lối cũ đi về                          758

59. Còn đâu tuổi trẻ ngây thơ                     759

60. Nụ cười                                                 760

61. Mang lại niềm tin                                  761

62. Quê Hương đâu rồi !                                      762

63. Xây dựng Nhà Lam                               763

64. Hãy trả lại tôi !                                     764

65. Bước chân không mỏi                                     765

66. Một lần ra đi                                         766

67. Ấp ủ niềm tin                                         767

68. Vỗ cánh mênh mông                             768

69. Đừng mê ngủ nữa                                 769

70. Xây dựng tình người                                       770

71. Hỏi ai mang nửa vầng trăng ?              771

72, Một chút lưu tình                                   772

73. Mảnh trăng treo !                                  773

74. Vành trăng treo dốc đá                         774

75. Ca vang Đồi Thế Kỷ                             775

76. Đưa em về quê cũ                                  776

77. Hoa Đàm reo nhân thế                          777

78. Khép cửa Thiên Thu                             778

79. Chính ta là Vũ Trụ                               779

80. Khúc nhạc Thần Tiên                                     780

81. Em là Vũ Trụ Thần Tiên !                     781

82. Hành trình bất diệt                               782

82. Tiếng khóc Nhiệm Mầu                         783

84. Khúc nhạc Tình Người                          784

85. Cảm thương Sư Cô Trí Bửu                    785&786

86. Sóng vỗ đôi bờ !                                    787

87. Màu Hoa trăng trắng phủ dày              788

88. Nâng vành tang trắng                           789

89. Mẹ đi, lối cỏ hoa cài                              790

90. Đóa Hoa Song Đường                          791

91. Một Đóa Song Đường                           792

92. Song Đường, một đóa không tên !                   793

93. Bài ca hay nhất                                     794

94. Xin dành cho Cha Mẹ                                    795

95. Tiếng nói Không Cha !                          796

96. Mẹ còn đây, mãi mãi !                           797

97. Một mình chưa thỏa, là hai !                 798

98. Những Lời Mẹ Thương !                        799

99. Còn Mẹ là còn tất cả                                      800

100. Công Cha, một tiếng, một đời !            800’

 

Thơ Mặc Giang - Quyển 9 :

(từ bài số 801 đến 900)

Tựa đề                                             STT của bài

 

01.  Ngập ngừng hai tiếng : Từ Thân      801

02.  Khép cửa Đơn Côi                                     802

03.  Một đời Ơn Cha                               803

04.  Mẹ cuối trời quê !                             804

05.  Con trở về                                         805

06.  Vòng hoa trắng, phủ mộ phần                   806

07.  Một lòng thương nhớ mãi                 807

08.  Thắp nén hương mờ                         808

09.  Ðôi dòng lệ                                       809

10.  Dậy sóng thi thơ                               810

11.  Tình tự mênh mông                           811

12.  Một mai nhức nhối hoàng tuyền !     812

13.  Ði vào giấc ngủ ngàn năm               813

14.  Tiếng khóc cội nguồn                        814

15.  Mấy mươi năm                                 815

16.  Sông trăng bến cũ                                      816

17.  Hoàng hôn tan đêm tối                     817

18.  Hoa Chân Lý                                    818

19.  Hoa Bất Diệt                                    819

20.  Vũ trụ nở hoa                                   820

21.  Hoa Ðạo Pháp                                 821

22.  Hoa Vô Thường                                822

23.  Hoa Tạng trổ bong                           823

24.  Hoa Diễm Hằng mỉm nụ                            824

25.  Hoa Chơn Thường                           825

26.  Hoa Từ Bi Hỷ Xả                              826

27.  Hoa Chánh Pháp                             827

28.  Hương thơm giải thoát                     828

29.  Hoa Phật Pháp                                 829

30.  Hoa Giác Ngộ                                  830

31.  Vạn đóa hoa                                     831

32.  Hoa Chánh Ðạo                               832

33.  Hoa Vô Lượng Tâm                          833

34.  Hoa Bồ Ðề Tâm                                834

35.  Hoa Tu Tập                                               835

36.  Hoa Giải Thoát                                836

37.  Hoa Vô Thường bất biến                            837

38.  Hoa Không Sắc                                838

39.  Hoa Từ Tâm                                     839

40.  Hành trình giải thoát                        840

41.  Lên Ðường Tứ Thánh                       841

42.  Khuyến tĩnh tu                                  842

43.  Ðiểm nụ không hoa                          843

44.  Hoa Rộng Lượng                              844

45.  Hoa Dấn Thân                                 845

46.  Hoa Thân Thiện                               846

47.  Hoa Nhân Ái                                    847

48.  Hoa Nhân Sinh                                 848

49.  Hoa Tình Thương                                      849

50.  Thỏa tâm nguyền                                       850

51.  Không thương tiếc !                          851

52.  Hai mảnh cuộc đời                           852

53.  Khép lại Vô Cùng !                           853

54.  Tiếng hát bình an                                       854

55.  Không ai không có !                         855

56.  Em và tôi                                          856

57.  Em tôi, ai nhớ ai thương ?                857

58.  Ai vì, vì ai ?                                                858

59.  Khù khờ !                                         859

60.  Ai thương ?                                                860

61.  Vùi sâu đất mẹ                                  861

62.  Hoa Ðồng Nội                                  862

63.  Hoa Không Tên                                863

64.  Hoa Tự Tôn                                                864

65.  Hoa Tủi Thân                                   865

66.  Hoa Mặc Cảm                                  866

67.  Thức dậy đi !                                    867

68.  Ðau lòng non nước!                          868

69.  Hãy vẽ, hãy tô                                   869

70.  Son sắt tôn thờ                                  870

71.  Kết vòng tay hoa                               871

72.  Nếu có thể                                         872

73.  Nếu đủ sức                                        873

74.  Khép lại đôi bờ                                 874

75.  Đạo giáo, không nên hí luận !          875

76.  Sao lại là văn nhân, thi sĩ !               876

77.  Xếp lại tử sinh                                  877

78.  Nước mắt loanh quanh                     878

79.  Thế là hết !                                       879

80.  Sao lại khóc tôi ?                              880

81.  Hợp tan này còn nhỏ                        881

82.  Thảm trạng xây cầu Cần Thơ           882

83.  Lại thương về Miền Trung !              883

84.  Châu sa thành gia bảo !                            884

85.  Ai chưa từng biết khóc ?                             885

86.  Nghề nào cũng lắm công phu           886

87.  Cơ cầu chi ai ?                                 887

88.  Bao giờ thoát khổ ?                          888

89.  Người dân quê thống khổ !               889

90.  Nhớ mãi nghe em !                           890

91.  Là cái chi chi                                    891

92.  Mảnh rách nát                                  892

93.  Diện bích riêng mình                        893

94.  Xin Cha chứng giám                        894

95.  Xin  Mẹ chứng tri                              895

96.  Rồi cũng xa xăm !                                      896

97.  Bóng thời gian tim tím                      897

98.  Lung linh bờ thạch thảo                             898

99.  Đâu rồi xa xưa !                               899

100.Bao thuở can qua !                         900

 

     Thơ Mặc Giang - Quyển 10

         (Từ bài 901 đến bài số 1000)

Tựa đề                                            STT của bài

 

01.  Một cuộc tao phùng                          901

02.  Thương về Yến Phi                           902

03.  Một cõi mênh mông                          903

04.  Đốt tâm nguyền                                904

05.  Nhớ Thiều Nguyên                            905

06.  Nhớ về Huyền Trân                          906

07.  Núp bóng sân chùa                          907

08.  Khôn nhà dại chợ                                      908

09.  Cái nỗi Ta Bà                                   909

10.  Trường giang mặc tử                        910

11.  Mở cửa tình thương                          911

12.  Chân thân bất tuyệt                          912

13.  Gõ tiếng Diệt – Sinh                         913

14.  Bảo châu như ý                                914

15.  Kết một đài sen                                 915

16.  Tâm như bất thối                              916

17.  Dòng sông nhân ái                           917

18.  Tàn cát bụi                                       918

19.  Trái tim biết thở                                919

20.  Chuyện Hai Dòng Sông                    920

21.  Hát bản trường ca                                      921

22.  Bóng núi lưng đồi                                      922

23.  Đường về Bên Nội                                      923

24.  Đường về Quê Ngoại                        924

25.  Tiếng đoạn trường                            925

26.  Ai bảo em là thơ ?                                      926

27.  Nói Tiếng Yêu Thương                      927

28.  Vần thơ tuyệt mỹ !                                      928

29.  Thương quá em tôi                           929

30.  Hai tiếng Mẹ Quê                             930

31.  Một mái tình quê                              931

32.  Một mái quê nhà                              932

33.  Biết bao giờ                                                933

34.  Hai thế hệ                                         934

35.  Đừng hỏi ngày mai - 1 -                             935

36.  Một mảnh trăng mờ                          936

37.  Sông nhỏ bên làng                                     937

38.  Đâu những ngày xưa                        938

39.  Chuyến xe vô thường                        939

40.  Nhà xưa ta đó                                   940

41.  Tìm tiếng lặng thinh                         941

42.  Ai bảo em lặng thinh                        942

43.  Tìm em từ thuở                                 943

44.  Đừng hỏi chi em                               944

45.  Đỉnh uyên nguyên                                      945

46.  Tuyệt thế Em Tôi                               946

47.  Vượt thoát không thời                       947

48.  Kết vòng hư vô                                  948

49.  Mơ,…!                                              949

50.  Sao ơi, Trăng mờ !                           950

51.  Núi ngã lưng đồi                              951

52.  Biết sống, dễ không ?                        952

53.  Khổ với Lỗ, trả giá !                         953

54.  Quan tài chưa đổ lệ                          954

55.  Xuân cười gió nắng                          955

56.  Bài ca bất tuyệt                                 956

57.  Khép cửa Vô Môn                                      957

58.  Điệp khúc an bình                                      958

59.  Khi nào mới đến ngày mai                959

60.  Những cánh hoa rừng                      960

61.  Đâu phải là chiến sĩ                         961

62.  Bãi đầm lầy                                                962

63.  Lâu đài cổ                                        963

64.  Ung thư toàn châu thể                      964

65.  Tây Tạng giá băng !                         965

66.  Mỗi nguời là Đấng Vô Song             966

67.  Giữa vành hư vô                               967

68.  Gối mộng Vô Sinh                                      968

69.  Vòng tay ôm vũ trụ                           969

70.  Hoa trắng trọn đời                            970

71.  Đừng hỏi ngày mai - 2 -                             971

72.  Hoa vũ trụ                                        972

73.  Người Già dễ quên ?                        973

74.  Có những con đường                        974

75.  Thấm đau lòng mẹ                                     975

76.  Mẹ chờ con                                       976

77.  Nhớ lại chùa xưa                              977

78.  Quê hương đâu của riêng ai             978

79.  Quê hương chỉ một                           979

80.  Mở cửa thiên thai                             980

81.  Biết đến bao giờ                               981

82.  Cuốn thả bờ lau                               982

83.  Chiếc bóng hợp tan                          983

84.  Vỗ cánh phương đài                         984

85.  Xuân bốn mùa                                  985

86.  Thông điệp sống                               986

87.  Lại viết cho em                                  987

88.  Sỏi đá kêu đau                                  988

89.  Biết mấy dòng sông                          989

90.  Tiếng chim gọi hồn                           990   

91.  Xóm nhỏ quê nghèo                          991

92.  Một mái Chùa Quê                           992

93.  Nhớ mãi tình quê                              993

94.  Cho trọn tình quê                              994

95.  Từ kiếp nào                                                995

96.  Đợi trăng về                                     996

97.  Trăng với ta                                      997

98.  Một bến sông trăng                           998

99.  Ơn Cha - Đức Mẹ                                       999

100.Tiếng nói hồn thiêng                       1000

 

     Thơ Mặc Giang - Quyển 11

         (Từ bài 1001 đến bài số 1100)

Tựa đề                                             STT của bài

 

01.  Hoa Ngũ Giới                                   1001

02.  Hoa Bát Chánh Đạo                         1002

03.  Hoa Tứ Diệu Đế                               1003

04.  Hoa Diệu Liên                                  1004

05.  Hoa Thanh Tịnh                               1005

06.  Hoa Thập Nhị Nhân Duyên              1006

07.  Hoa Thập Thiện                               1007

08.  Hoa Lục Độ                                      1008

09.  Hoa Niệm Phật                                 1009

10.  Hoa Sám Hối                                    1010

11.  Hoa Quy Y                                        1011

12.  Hoa Tam Bảo                                   1012

13.  Hoa Ăn Chay                                    1013

14.  Hoa Bát Phong                                 1014

15.  Hoa Lục Hòa                                    1015

16.  Hoa Tứ Nhiếp Pháp                         1016

17.  Hoa Ngũ Căn                                   1017

18.  Hoa Ngũ Lực                                    1018

19.  Hoa Tứ Niệm Xứ                               1019

20.  Hoa Tứ Chánh Cần                          1020

21.  Hoa Tứ Như Ý Túc                            1021

22.  Hoa Thất Giác Chi                           1022

23.  Hoa Cứu Khổ                                   1023

24.  Hoa Phước Đức                                1024

25.  Hoa Hạnh Phúc                               1025

26.  Hoa Lục Thân                                  1026

27.  Hoa Tổ Tông                                    1027

28.  Hoa Luân Hồi                                  1028

29.  Hoa Lục Phàm                                 1029

30.  Hoa Xuất Gia                                   1030

31.  Hoa Nhập Thế                                  1031

32.  Hoa Tứ Thánh                                  1032

33.  Hoa Năm Hạnh                                1033

34.  Hoa Màu Cờ Phật Giáo                             1034

35.  Hoa Lục Thông                                1035

36.  Hoa Bát Khổ                                    1036

37.  Hoa Tứ Ân                                        1037

38.  Hoa Tha Nhân                                 1038

39.  Hoa Xá Lợi                                                1039

40.  Hoa Nghiệp Báo                               1040

41.  Hoa Nhân Quả                                 1041

42.  Hoa Tam Vô                                     1042

43.  Cửa Chùa                                         1043

44.  Chuyến Xe Tam Thừa                       1044

45.  Gợn sóng tuyền đài                           1045

46.  Cuối bờ rêu thiên cổ                         1046

47.  Cơn bão thảm khốc Nargis               1047

48.  Khua sỏi đá                                                1048

49.  Bên đồi vắng                                    1049

50.  Rùng rợn con tàu                              1050

51.  Ta xếp bút !                                                1051

52.  Niềm vui chưa vẹn                                      1052

53.  Hiến máu cứu đời                                       1053

54.  Cho giọt máu hồng                           1054

55.  Cảm tạ ơn người                              1055

56.  Một chuyến ra đi                               1056

57.  Giọt lệ sầu mầu nhiệm                      1057

58.  Người và tôi đã thấy                         1058

59.  Cuộc đời nào đau khổ !                    1059

60.  Trên đường ta đi                               1060

61.  Tôi tìm em                                         1061

62.  Vì em, nên tôi                                    1062

63.  Em từ nay thôi khóc                          1063

64.  Đạo vàng tỏa rạng Như An               1064

65.  Năm năm trước năm năm sau           1065

66.  Sẽ biết làm gì                                    1066

67.  Tọa thị phương đài                           1067

68.  Không mộng hoa gầy                       1068

69.  Có đổi gì không                                1069

70.  Tiếng chim gọi đàn                           1070

71.  Tỉnh mộng hồn đau                          1071

72.  Cánh chim bạt gió                                      1072

73.  Xin mẹ chờ con                                 1073

74.  Nhớ bóng hình cha                           1074

75.  Có một ngày                                     1075

76.  Từ giã con tàu                                  1076

77.  Hành trình lữ thứ                              1077

78.  Cùng ta xuyên vũ trụ                        1078

79.  Tử Thần lên tiếng !                           1079

80.  Chuyển trao thế hệ                            1080

81.  Trắng bạc úa màu                                     1081

82.  Gió thoảng đêm dài                          1082

83.  Khép lại khung trời                           1083

84.  Cái thế phù sinh                               1084

85.  Mẹ tóc trắng – Cha bạc đầu             1085

86.  Sao lại làm thơ                                 1086

87.  Còn trống trang thơ                          1087

88.  Một bọc tình quê                               1088

89.  Đẽo gọt lòng ta                                 1089

90.  Viết một trang thơ                                      1090

91.  Ưu Đàm vô nhiễm                                      1091

92.  Tìm em cho đến vô cùng                             1092

93.  Mai tôi đi rồi                                     1093

94.  Kết tòa thiên thu                               1094

95.  Khép cửa đêm dài                                      1095

96.  Những giọt nước cuối cùng đem đổ quách ! 1096

97.  Có phải : Câm, Điếc, Ngọng, Mù !!! 1097

98.  Phải chi, thời ăn lông ở lỗ !              1098

99.  Thời kỳ tin học                                  1099

 1. 100.                   Tiếng gõ cô liêu                       1100

 

Thơ Mặc Giang - Quyển 12

 (Từ bài 1101 đến bài số 1200)

 

Tựa đề                                             STT của bài

01.  Còn gì sau trái tim đau                     1101

02.  Trái tim đau                                     1102

03.  Ta mang một trái tim đau                 1103

04.  Thắp đèn trượng phu quân tử           1104

05.  Người Việt Nam phải nhớ                 1105

06.  Đẹp mãi tình quê                              1106

07.  Câu thơ bỏ ngõ                                 1107

08.  Ta là tất cả                                       1108

09.  Lại nhớ quê mình                             1109

10.  Bức ảnh vẹn toàn                              1110

11.  Ca vang cùng vạn thể                       1111

12.  Dữ - Hiền nhân thế                           1112

13.  Hằng hữu vô cùng                            1113

14.  Việt Nam ngạo nghễ                         1114

15.  Nghe tiếng quê hương                      1115

16.  Thương mãi làng quê                       1116

17.  Chỉ một vần thơ                                1117

18.  Tặng một cõi thơ                               1118

19.  Trả ta sông núi                                 1119

20.  Dõng dạc tuyên ngôn                        1120

21.  Ta bước đi                                        1121

22.  Xin ngưỡng phục                              1122

23.  Trả trăng về                                      1123

24.  Bốn mùa thương nhớ                        1124

25.  Hư vô nhờ hạt bụi                                      1125

26.  Vào vườn lục bát ta chơi                            1126

27.  Trăng tàn chưa pha !                       1127

28.  Thói quen lên tiếng                           1128

29.  Chào ánh bình minh                         1129

30.  Thơ tuyệt ý lời                                   1130

31.  Câu thơ lục bát là gì ?                      1131

32.  Đồng nội hương quê                         1132

33.  Nào ai muốn viết !                                      1133

34.  Chim bay cuối trời                            1134

35.  Bí quyết làm thơ ?                                      1135

36.  Thơ cóc, thơ gặm !                            1136

37.  Thế thái nhân tình                                      1137

38.  Tâm hồn Việt Nam                            1138

39.  Anh hùng còn rơi lệ !                        1139

40.  Đọc trang Sử Việt                             1140

41.  Bốn bài vừa qua                               1141

42.  Anh về thăm lại tình quê                             1142

43.  Em về thăm lại quê xưa                    1143

44.  Cha về thăm lại quê nhà                            1144

45.  Mẹ về thăm lại quê nghèo                 1145

46.  Bài ca Mẹ Việt Nam                          1146

47.  Hồn non nước                                   1147

48.  Tuyên Ngôn của Nước Việt Nam       1148

49.  Mỉm nụ cười khô                               1149

50.  Trời quê bỏ ngõ                                1150

51.  Xin hỏi người, đó là ai ?                            1151

52.  Đừng đợi ngày mai                           1152

53.  Dòng suối nhỏ                                  1153

54.  Nghe tiếng chuông ngân                            1154

55.  Hăm bốn chữ cái                              1155

56.  Cha kể con nghe                               1156

57.  Cha theo tiếng gọi sơn hà                 1157

58.  Đổi cả trần gian                               1158

59.  Người Cha Việt Nam                        1159

60.  Ông Cha của ta                                1160

61.  Có bao giờ em hỏi ?                         1161

62.  Đừng quên có Mẹ trong đời              1162

63.  Tìm Mẹ không lời                              1163

64.  Tặng phẩm Mẹ cho đời                     1164

65.  Tìm Mẹ đêm mơ                                1165

66.  Đóa hoa đạo đức                              1166

67.  Trái ngọt tình thương                       1167

68.  Bóng hình cóc khô !                          1168

69.  Lệ đá đơm bong                               1169

70.  Chưa viết đã thành thơ                     1170

71.  Hoa Đàm reo pháp giới                    1171

72.  Đừng theo ta nhé !                            1172

73.  Ngày mới tinh khôi                           1173

74.  Bóng Mẹ cuối trời                                       1174

75.  Tưởng nhớ Vua Trần Nhân Tông và Huyền Trân Công Chúa         1175

76.  Ai cũng có quê hương !                     1176

77.  Không mong đất nở hoa !                 1177

78.  Một cõi trời quê                                1178

79.  Nói đi                                               1179

80.  Thôi nghe                                         1180

81.  Biết chưa                                          1181

82.  Biết rồi                                              1182

83.  Mẹ về cửa tử                                     1183

84.  Hiểu Đễ cho vừa                               1184

85.  Hát Mẹ bốn mùa                               1185

86.  Điểm nụ cành khô                                      1186

87.  Dù có vô thường                               1187

88.  Mười đi                                             1188

89.  Cảm ơn Cha Mẹ                               1189

90.  Ân nghĩa Song Đường                      1190

91.  Mất Mẹ là mất tất cả                        1191

92.  Vời vợi Công Cha                                      1192

93.  Hỏi thăm Cha                                   1193

94.  Mỗi năm Giỗ Mẹ                               1194

95.  Trắng một lần trắng cả thiên thu      1195

96.  Bài thơ chưa gởi                               1196

97.  Giữ trọn tình quê                              1197

98.  Đừng đổ giọt đau                             1198

99.  Bài thơ bất tuyệt                               1199

100.Bên chiếu thi đàn                                      1200

--------------------------------

Thơ Mặc Giang - Quyển 13

 (Từ bài 1201 đến bài số 1300)

 Tựa đề                                            STT của bài

 

01.  Còn viết nổi không ?                         1201

02.  Ai bảo em là quê hương                    1202

03.  Tôi vẫn mang theo                                      1203

04.  Đời lữ thứ là thế đó                           1204

05.  Chưa nát đầu vũ trụ                         1205

06.  Nhặt bóng ru mơ                              1206

07.  Ôm quê hương vào lòng                             1207

08.  Trổi khúc hoan ca                                      1208

09.  Trả lại núi sông                                1209

10.  Ta dắt nhau về                                 1210

11.  Ác mộng đêm mơ  !                           1211

12.  Ai không có quê hương ?                            1212

13.  Vịnh núi sông                                   1213

14.  Vịnh quê hương                                1214

15.  Vịnh nước non                                  1215

16.  Vịnh cơ đồ                                        1216

17.  Bừng tỉnh cơn mơ                                       1217

18.  Chỉ có quê mình                               1218

19.  Nhớ thuở học đường                         1219

20.  Dù có vô thường                               1220

21.  Dòng sông mấy bến !                        1221

22.  Một khối tình quê !                            1222

23.  Cho nhau nụ cười                                      1223

24.  Hai tiếng quê hương                         1224

25.  Cái kiếp mồ côi                                 1225

26.  Trả lại cho em                                  1226

27.  Cô gái nhà quê                                 1227

28.  Đâu là quê hương                                      1228

29.  Vui với học đường                                      1229

30.  Đi giữa Lòng Đất Mẹ                       1230

31.  Tung hê phù bọt mép !                      1231

32.  Chưa thấm tương chao                     1232

33.  Tay hoa nhiệm mầu                          1233

34.  Tu cái gì ?                                        1234

35.  Xin chắp tay hoa                              1235

36.  Lòng nhớ dặn lòng                           1236

37.  Nhớ chùa nhớ quê                                      1237

38.  Lối về ngàn xưa                                1238

39.  Toàn vẹn núi sông                                      1239

40.  Quê hương ta đó                               1240

41.  Sao thương Quê Cha Đất Mẹ !                   1241

42.  Hành trình Quê Mẹ                          1242

43.  Hương lành Việt Nam                       1243

44.  Mấy tuổi trong đời                            1244

45.  Quê Cha - Đất Mẹ                                      1245

46.  Hết rồi tiếng nói Mẹ Cha                  1246

47.  Tiếng khóc mồ côi                                       1247

48.  Nhà ma bỏ xó                                   1248

49.  Đi tận cùng chung thỉ                       1249

50.  Mặc Tử trăm năm                                      1250

51.  Vương chút chi lan                           1251

52.  Con đi giữa lòng đất mẹ                             1252

53.  Ai bảo em là vũ trụ                           1253

54.  Nguyện cầu Phật Đản                      1254

55.  Kính mừng Phật Đản                       1255

56.  Thơ nhạc quê hương                        1256

57.  Mơ bến sông trăng                           1257

58.  Kết sợi thơ nào                                 1258

59.  Tập làm thơ                                      1259

60.  Sông núi Việt Nam                            1260

61.  Quốc ngữ Việt Nam                          1261

62.  Ca ngợi núi sông                              1262

63.  Mở rộng nhịp cầu                                      1263

64.  Bạn học thuở nào                             1264

65.  Hương Thảo Phương Đài                 1265

66.  Thì thầm nước non                           1266

67.  Thức tỉnh hồn mê                              1267

68.  Tiếng hát đồng quê                           1268

69.  Không vẽ nổi chân dung                            1269

70.  Ta mang giọt lệ hoài thương !          1270

71.  Cái nghèo quê tôi                             1271

72.  Tạ tội quê nghèo                               1272

73.  Chưa hẳn là người                           1273

74.  Quê hương là nhất                           1274

75.  Chờ một nhịp cầu                                       1275

76.  Một khối tình quê                              1276

77.  Lại một dòng sông                                      1277

78.  Tiếng gọi dòng sông                         1278

79.  Non nước quê mình                          1279

80.  Đóa Hoa Hiếu Hạnh                        1280

81.  Hai sắc Bông Hồng                          1281

82.  Một đóa Trắng - Hồng                      1282

83.  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh                        1283

84.  Lại thương Xứ Huế !                         1284

85.  Trăm cánh hoa cười                         1285

86.  Điểm nụ hoa rừng                            1286

87.  Giấc dài hoa mộng                           1287

88.  Ta là Người Việt Nam                       1288

89.  Nước Việt kiêu hùng                         1289

90.  Ta mãi đi hoài !                                1290

91.  Xin chắp tay hoa                              1291

92.  Mẹ là tất cả                                                1292

93.  Không gì so sánh Mẹ                        1293

94.  Quê hương ôm ấp trong lòng            1294

95.  Mây treo đầu núi                              1295

96.  Hình bóng quê nhà                           1296

97.  Ai có nghe                                         1297

98.  Tiếng nói Mùa Đông                        1298

99.  Mắt ướt Đông Về                              1299

 1. 100.                   Quê nhà ta đó                          1300

 

Thơ Mặc Giang - Quyển 14

 (Từ bài 1301 đến bài số 1400)

Tựa đề                                             STT của bài

 

30 bài đầu: Trường Ca Pháp Hoa

              TNT Mặc Giang ; macgiang@y7mail.com

 

 1. 01.      Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở)
 2. 02.      Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1)
 3. 03.      Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ 2)
 4. 04.      Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3)
 5. 05.      Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4)
 6. 06.      Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)
 7. 07.      Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6)
 8. 08.      Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)
 9. 09.      Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọ ký, thứ 8)
 10. 10.      Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học, thứ 9)
 11. 11.      Trường Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sư, thứ 10)
 12. 12.      Trường Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp, thứ 11)
 13. 13.      Trường Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12)
 14. 14.      Trường Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13)
 15. 15.      Trường Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ 14)
 16. 16.      Trường Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõng xuất, thứ 15)
 17. 17.      Trường Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Như Lai thọ lượng, thứ 16)
 18. 18.      Trường Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Công đức, thứ 17)
 19. 19.      Trường Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức, thứ 18)
 20. 20.      Trường Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sư Công đức, thứ 19)
 21. 21.      Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinh Bồ Tát, thứ 20)
 22. 22.      Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)
 23. 23.      Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)
 24. 24.      Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23)
 25. 25.      Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)
 26. 26.      Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25)
 27. 27.      Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ 26)
 28. 28.      Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự, thứ 27)
 29. 29.      Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, thứ 28)
 30. 30.      Trường Ca Pháp Hoa 30 (Hồi hướng công đức - Tác giả xin kết)
 31. Trao lại cho em
 32. Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng
 33. Thương Người Miền Trung
 34. Cát bụi hoen mờ
 35. Thế à!
 36. Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1
 37. Quán Âm Thị Kính Việt Nam 2
 38. Mấy cuộc phù sinh
 39. Con tàu quê hương
 40. Con tàu tha phương
 41. Đừng tan tro bụi tâm hồn
 42. Biên Hòa - Chợ Quán xác xơ
 43. Ai thương Thầy Chùa
 44. Nhớ chuyện Vân Tiên
 45. Giấc ngủ quê hương (1 người bạn gởi tặng)
 46. Như cánh chim bay
 47. Vọng cố hương
 48. Tiếng vọng núi rừng
 49. Thương cội tùng già
 50. Ai Vua, ai Cọp!
 51. “Quê hương thứ hai” nghe nhục lắm!
 52. Dìu dắt vào Nhà Như Lai
 53. Đạo Pháp và Dân Tộc
 54. Ba nghiệp thanh tịnh
 55. Ngưỡng vọng hành trạng Ngài Nhật Liên
 56. Tiễn Người thăm lại nhà xưa
 57. Tiễn bước về Tây
 58. Thương lấy Haiti
 59. Việt Nam dân tộc anh hùng
 60. Ba mươi lăm năm
 61. Quán trọ vô thường
 62. Biết thương Cha Mẹ
 63. Quê hương yêu dấu
 64. Nhớ mãi Tình Quê
 65. Một tiếng Tình Quê
 66. Chiêu hồn Lịch Sử
 67. Từ tạ Song Đường
 68. Không sao đánh đổi Tình Quê
 69. Thăm cánh hoa này
 70. Hoa Sen tám cánh
 71. Sống đi, đừng hỏi!                            1371
 72. Ca ngợi quê hương                            1372
 73. Em tôi thường hỏi                    1373
 74. Tô thắm giang sơn                            1374
 75. Hùng ca Sông Núi                             1375
 76. Tuyệt thế sơn hà                               1376
 77. Đầy bãi thuẫn mâu                            1377
 78. Dựa lưng cõi chết                              1378 
 79. Cuộc lữ hành                                    1379
 80. Ta mãi thiên thu                                1380
 81. Lại mình với ta                                  1381
 82. Mang kiếp gió sương                         1382
 83. Cành hoa dâng Cha Mẹ                     1383
 84. Tuổi Trẻ Phật Giáo                           1384
 85. Đất Tổ, Quê Cha                              1385
 86. Gia tài của Mẹ                                  1386
 87. Ngàn năm Thăng Long                      1387
 88. Tình Quê sống mãi                           1388
 89. Không bao giờ bỏ cuộc                    1389
 90. Một đời chưa trọn                                      1390
 91. Tìm một bóng hình                           1391
 92. Tìm em từ thuở ban sơ                      1392
 93. Ta đi tìm em                                     1393
 94. Nước Non Nhà                                 1394
 95. Non nước hữu tình                            1395
 96. Nước Việt dấu yêu                            1396
 97. Ấm lạnh tình quê                              1397
 98. Quyền thiêng liêng tối thượng            1398
 99. Bảo tồn sông núi                               1399

100. Dư đồ Tổ Quốc                               1400

 

 Thơ Mặc Giang - Quyển 15

 (Từ bài 1401 đến bài số 1500)

Tựa đề                                             STT của bài

 

Lưu ý: Không hiểu tại sao số thứ tự dưới đây lại bị trục trặc ?

không theo số 01 trở đi mà lại là 100 ?

 

 1. Nhà xưa đổ nát                         1401
 2. Con tàu dĩ vãng                        1402
 3. Bông hồng trên nấm mồ hoang  1403
 4. Bông hồng cho ai
 5. Thông Điệp Phật Đản
 6. Vô Ưu kết nụ Liên Đài
 7. Phật Đản bất diệt
 8. Đây Mùa Phật Đản
 9. Cuộc đời Đức Phật

10. Kính lạy Đức Phật Thích Ca

11. Dưới Bóng Cha Lành

12. Phật Đản thiêng liêng

13. Phật Đản nhiệm mầu

14. Phật Giáo Việt Nam muôn năm

15. Phật Đản muôn năm

16. Đích thực Cúng dường Phật Đản

17. Gia Đình Phật Tử Việt Nam

18. Mở Trang Hiếu Hạnh

19. Thông Điệp Vu Lan

20. Hoa Trắng thiên thu

21. Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời

22. Vu Lan, Cha có buồn không ?

23. Vu Lan nhớ Mẹ Hiền

24. Còn đó quê tôi

25. Quốc Lễ Thù Ân 

26. Còn đó Vu Lan

27. Bông Trắng thôi cài

28. Bông Hồng, một đóa em mang

29. Bông Hồng, một đóa nâng niu

30. Mẹ Cha là nhất trần gian

31. Nhờ Hội Vu Lan

32. Hoa Hồng muôn thuở

33. Cánh Hoa thiên thu

34. Ước vọng Vu Lan

35. Vin Cành Hoa Trắng

36. Hiếu Hạnh Phật Giáo

37. Hoa Trắng Thù Ân

38. Theo chân Đức Phật

39. Tịch diệu chơn thường

40. Huyền nhiệm Đạo Mầu

41. Hoa Tạng huyền môn

42. Ba tháng An Cư

43. Cũng vì độ sanh

44. An Cư Kiết Hạ

45. An trụ Nhà Xưa

46. Bồ Đề độc chiếu

47. Tiếng nói Vô Ngôn

48. Cư trần lạc đạo

49. Tay trắng trắng tay!

50. Nhớ thời Đức Phật

51. Sống đời phụng sự

52. Nhớ về Đức Phật

53. Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức

54. Lên đường độ sanh

55. Kỷ niệm 20 năm Quảng Đức

56. Nở Đóa Từ Thân

57. Thắm tô Tình Mẹ

58. Công đức Phụ thân

59. Công đức Song Đường

60. Hoa Hồng dâng Mẹ

61. Hiếu Hạnh đền ơn

62. Bản hoài tâm nguyện

63. Ngưỡng phục Tôn Sư

64. Xin cảm Ơn Thầy

65. Kính mừng Thầy

66. Công đức Tôn Sư

67. Hành trạng Ơn Thầy

68. Trọn nghĩa Ơn Thầy

69. Hạnh nguyện đăng trình

70. Đền Ơn Thầy Tổ

71. Xin Thầy quay lại

72. Bài ca Diệu Hữu

73. Hạnh nguyện cưu mang

74. Hát Chứng đạo ca

75. Lời cầu nguyện

76. Việt Nam ngạo nghễ

77. Bài ca ngợi Núi Sông

78. Dừng lại con tàu

79. Hai ngả đôi bờ

80. Tình tự hương quê

81. Kết Sử đan thanh

82. Quê nghèo có tội gì đâu!

83. Bỗng nhớ quê nghèo

84. Đừng ai đánh mất

85. Con tàu quê hương

86. Những mảnh tối cuộc đời

87. Xin cảm ơn đời

88. Trái tim đâu rồi ?

89. Người con Đức Phật

90. Đừng có than van!

91. Yêu quê hương đích thực

92. Trường ca sông núi

93. Ai bì Việt Nam ?

94. Ôm quê hương vào lòng

95. Việt Nam non nuớc hữu tình

96. Lớp ba trường làng

97. Quê Hương là gì hỡ Mẹ ?

98. Sức sống Việt Nam

99. Khúc ruột Miền Trung

100. Ngàn bài thơ (bài số 1500)           1500

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập