Vũ trụ do tâm tạo

Đã đọc: 328           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Đức Phật đã khám phá ra Tâm

Trong tĩnh lặng, hãy cầu khẩn Nó,

Nó là hậu quả nguyên nhân

Nó là nguồn gốc sắc tướng, chúng sinh

*

Nó là sống ở, thác đi về

Nó là sinh khí, là sự sống

Vô diện mục không bản lai

Nó vô nhất vật, vô ngã, vô sắc

*

Tự Nó thanh tịnh, bất nhị nguyên

Từ nơi tâm mình mà tìm Nó

Vô sở trụ kiến kỳ tâm

Tất cả pháp giới đều ở trong tâm

*

Tâm sẽ chỉ dạy cho chúng ta

Cho ta thấy, cảm, nghĩ, tưởng, thức

Như thị như thật như không

Tâm cấu tạo vũ trụ lẫn chúng sinh

*

Nó như như bất động, có không

Tam giới duy chỉ nhất chân tâm

Như kỳ tâm, Phật cũng thế

Như Phật ba đời, chúng sanh đồng Tâm

*

Quán tánh pháp giới duy tâm thức

Phật Như Lai là pháp giới thân

Tâm ấy chính là Phật tâm

Tâm tưởng niệm Phật, tâm quán Như Lai

*

Chỉ Phật biết pháp bất nhị nguyên

Phi pháp thể tánh vốn chẳng khác

Tâm sanh thì vạn pháp sanh

Tâm diệt thì nhất thiết vạn pháp biến

*

Tánh nghiệp vốn tự không diệt sinh

Chúng sanh nương nơi thức sắc tướng

Nghiệp lực rất khó nghĩ bàn

Chiếu kiến viên diệu ngũ uẩn giai không

*

Tất cả pháp không chỗ đi đến

Vạn pháp không có kẻ tạo tác

Vô sanh diệt vô thủy chung

Giác ngộ như thị tri kiến Như Lai

 

******

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập