Tánh Phật

Đã đọc: 1805           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

TÁNH PHẬT

 

Ai cũng có tánh nghe và tánh thấy

Trong muôn loài vẫn đều có như nhau

Động thực vật cũng cảm nhận dạt dào

Vô hữu tình như nhiên đều thanh tịnh

 

Ai cũng thấy cũng nghe khi định tĩnh

Các giác quan đều an lạc nhẹ nâng

Dầu lục căn không tiếp xúc lục trần

Tâm an tịnh đều suốt thông tất cả

 

Sức chú ý để một nơi rất khá

Nhứt minh tinh sinh được sáu hiệp hòa  

Biết vận dụng chính Phật tánh hiện ra

Không nhân ngã cũng là điều cần thiết

 

Trong Phật tánh vốn dỉ không phân biệt

Tự thanh tịnh đầy đủ chẳng diệt sanh

Không lay động sanh vạn pháp sự thành

Ngừng vọng tưởng lìa ngũ dục là phước

 

Chạy xe đạp bơi lội ai cũng được

Miễn làm sao phải tập luyện chuyên cần

Với PHẬT TÁNH đấy đích thật CHÁNH NHÂN

Năng TU HÀNH GIÁC NGỘ mới là QUẢ

 

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng

                          Thích Viên Thành

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập