Lục Độ Ba La Mật

Đã đọc: 3969           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 • Người con Phật phát tâm rộng lớn
 • Phải ngày đêm tinh tấn trau dồi
 • Thực hành SÁU HẠNH không thôi
 • BA LA MẬT PHÁP Thầy thời dạy khuyên
 • Hạnh thứ nhất hành tâm Bố Thí
 • Nội, ngoại tài nhớ nhé đừng quên
 • Chuyên tâm hoàng pháp vững bền
 • Mang niềm vô úy nhẹ tênh đến người
 • Hạnh thứ hai phải luôn Trì Giới
 • Nguyện giữ gìn bền chí bền tâm
 • Tránh xa dục vọng mê lầm
 • Đễ hòng thoát khỏi trói cầm nghiệp mang
 • Hạnh thứ ba bình tâm Nhẫn Nhục
 • Bởi biết thân, khẩu, ý vô thường
 • Quán từ thấm đẫm lòng thương
 • Mỉm cười hỷ lạc trên đường độ sanh
 • Hạnh thứ tư luôn luôn Tinh Tấn
 • “Tứ chánh cần” bốn phẩm nào xa
 • Tạc lòng diệt sạch tâm ma
 • Niệm lành nuôi dưỡng ấy là tấn tu
 • Hạnh thứ năm siêng năng Thiền Định
 • Tập trung từng niệm xứ không lơi
 • Quán thân ngũ uẫn chơi vơi
 • Nhất tâm dẹp vọng tìm nơi an bình
 • Hạnh thứ sáu phát dương Trí Tuệ
 • Nội minh bền chánh kiến xá chi
 • Nương theo kinh kệ tu trì
 • Đạo thời vững chắc Phật tri kiến mình
 • Phát nguyện rồi hằng luôn ghi nhớ
 • Sáu hạnh này tu tập không thôi
 • Ngày đêm tinh tấn trau dồi
 • Ắt rằng cõi Phật hiện thời trong ta.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập