Thi hóa: Lục Tức Phật

Đã đọc: 3032           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Lý tức Phật – Danh tự tức Phật – Quán hạnh tức Phật – Tương tợ tức Phật - Phần chơn tức Phật - Cứu cánh tức Phật

Lục Tức Phật.

 

Sáu điều sách tấn hậu lai

Lập ra Tông chỉ Thiên Thai mãi còn

Thánh phàm Phật lý vuông tròn

Ba đường ác đạo vẫn còn thiện tâm

Phật là Phật tánh cùng âm

Phật là Phật lý cũng Tâm này thôi

Một là Lý tức Phật rồi

Phật là danh tự chung ngôi mỗi loài

Bồ đề Phật hiệu Như lai

Nghe kinh kính Phật trên ngai đạo tràng

Tâm sanh niệm chính bình an

Nêu Danh Tự Tức Phật toàn hiệu danh

Quán Hành Tức Phật phát sanh

Nhờ danh rõ pháp thực hành kinh thư

Nhiếp tâm danh hiệu từ từ

Giữ gìn trong sạch giống như Phật đà

Tương Tợ Tức Phật nhà

Lần hồi tỏ sáng thêm ra từng phần

Đến khi sáng suốt toàn phần

Hôm nay hành giả dự phần Phật chơn

Phần Chơn Tức Phật đâu hơn

Khai tâm chỉ rõ Phật nhơn ngộ rồi

Hành trang Diệu giác tô bồi

Như Cứu Cánh Tức Phật ngồi tòa sen

Pháp Hoa biểu tượng hoa sen

Thiên Thai Tông Chỉ như đèn hải đăng

 

Kính cẩn

T. Minh Đức

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập