Thi hóa: Lục hòa qua điệp khúc La Hầu La

Đã đọc: 2380           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

La là la lá la là

Các huynh đi trước đàn na chia phần

Lượt em hết sạch mấy lần

Đói ơi là đói phân trần cùng ai

La Hầu buồn tủi sơ khai

Lòng từ rõ thấu từ nay mở bày :

Lục hòa sống mãi đến nay

Vâng lời Phật dạy ngày ngày an vui

Thân hòa đồng trụ tới lui

Thuận hòa vui vẽ ngược xuôi thế nào

Dẫu sao đoàn thể thanh cao

Đừng vì danh phận lên cao xuống đài

Khẩu hòa kiên nhẩn thứ hai

Không điều tranh cải học ngay Thánh hiền

Giữ gìn ngôn ngữ đầu tiên

Chớ nên gây gỗ ở yên tu trì

Ý hòa đừng cãi sân si

Nhã nhặn đối với tăng ni ôn hòa

Đẹp thay là phép thứ ba

Kiến hòa đồng giải ấy là thứ tư

Nói năng cẩn thận từ từ

Những lời Phật dạy Trần Như tu hành

Giúp bày ý kiến tinh anh

Giới hòa tu học tịnh thanh hoàn thành

Cùng nhau trì giới nhân lành

Nếu ai lỡ phạm đừng đành khinh khi

Cầu Danh còn đó ứng thi đậu mà

Lợi hòa của chúng Đàn na

Ấy là thứ sáu Hầu la được phần

Đồng quân căn dặn ân cần

Có người cho của từng phần hiến dâng

La Hầu no dạ vui mừng

Phải đem chia sớt chớ đừng cố tham

La Hầu bạch Phật gắng làm

Việc dữ con tránh ác phàm lánh xa

La Hầu La lá la là

La Hầu La lá la là la la . . .

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập