Thiên thừa thi hóa qua điệp khúc 60 chữ đầu

Đã đọc: 3008           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thiên thừa qua thập thiện nghiệp : Thân nghiệp : Sát sanh, du đạo, tà dâm. Khẩu nghiệp : Vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý nghiệp : Tham-sân-si. Hành mười nghiệp lành : không-không-không-không-mà-mà-mà-mà-mà-mà-nên-nên-nên-nên hành mười nghiệp lành là nền tản vào hàng thánh chúng không xa.

THIÊN nhân hai chữ nối liền

THỪA là xe pháp nhân hiền tiến lên

QUA phần giáo lý nêu tên

THẬP thiện pháp-giới cũng nên am tường

THIỆN lành hành sử tình thương

NGHIỆP nhân tạo tác nhiễu nhương đề phòng

THÂN nầy mang nghiệp hay không

NGHIỆP thân hành động chờ mong giải bày

SÁT sinh hại vật liền tay

SANH vào tù tội ai thay cho mình

DU đạo lấy trộm thình lình

ĐẠO đồ trộm cắp quả tình vào trong

TÀ tình chất chứa trong lòng

DÂM càn tan nát bên trong gia đình

KHẨU thời tạo nghiệp linh tinh

NGHIỆP nào quả nấy trọng khinh giải bày

VỌNG ngôn chuốc lấy họa tai

NGỮ ngôn chân thật tương lai khải hoàn

Ỷ lời văn đẹp mưu toan

NGỮ ngôn hơn kém kiện toàn đến đâu

LƯỠNG ngôn tạo nghiệp âu sầu

THIỆT thành đòn sóc hai đầu rẻ đôi

ÁC khẩu quả thật đầu môi

KHẨU liền  nặng nhẹ thế rồi đấu nhau

Ý nghiệp hoạt động như sau

NGHIỆP theo dòng khởi đeo sầu rõ phân

THAM lam muốn mãi trăm phần

SÂN lên đốt hết cái thân thể này

SI mê tà kiến xưa rày

HÀNH theo thập thiện trang đài từ đây

MƯỜI điều thiện thế gian nầy

NGHIỆP nhơn rỏ biết tròn đầy thanh cao

LÀNH thay thập thiện như sau:

KHÔNG sát đạo dâm, thanh tao trọn đời

KHÔNG vọng, ỷ ngữ đồng thời.

KHÔNG lưỡng thiệt ác khẩu đời thêm tươi

KHÔNG tham sân si tuyệt vời

MÀ nên phóng thích cho đời thêm vui

MÀ nên bố thí ban vui

MÀ nên đoan chánh an vui gia đình

MÀ nên nói thật chân tình

MÀ nên thành thật giữ gìn bạn thân

MÀ nên đúng đắn tha nhân

NÊN lời ái ngữ tình thân thêm gần

NÊN buôn bỏ tham lam dần

NÊN hành nhẫn nhục rõ phần tâm sân

NÊN gìn chánh kiến chuyên cần

HÀNH theo thập thiện tiến gần thánh nhân

MƯỜI điều thiện của hiền nhân

NGHIỆP lành quả tốt trong thân mỗi loài

LÀNH thay giáo lý Như lai

LÀ bi là trí ai ai cũng làu

NỀN tản thập thiện lớn lao

TẢN nguyên bản vị cùng nhau giữ gìn

VÀO trong thôn xóm quê mình

VÒNG quanh thôn dã tâm tình ngân nga  

THÁNH hiền cũng tại lòng ta

CHÚNG trung tôn tại ta bà nầy thôi

KHÔNG nên nhảy vọt lên ngôi

XA gần cần phải tô bồi từ đây

 

T. Minh Đức

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.18

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập