Hoằng pháp thi hóa qua 38 chữ đầu

Đã đọc: 2930           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hoằng dương Phật pháp là đưa đạo vào đời bằng phương pháp thực tiễn qua giáo lý Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, thập nhị nhân duyên, lục độ, kết thành nền tảng cơ bản hậu lai. . .

HOẰNG dương chánh pháp Như Lai

DƯƠNG gian thông suốt trí khai đạo mầu

PHẬT Đà tỉnh giác từ lâu

PHÁP lành gieo hạt khởi đầu từ đây

LÀ nhân là quả kiếp nầy

ĐƯA sang bờ giác ơn này khắc ghi

ĐẠO cao trí sáng tâm bi

VÀO trong các giới thích nghi hiện thời

ĐỜI nay vượt tiến sáng ngời

BẰNG danh định vị tuyệt vời rõ phân

PHƯƠNG châm Pháp Cú ân cần

PHÁP mầu sẳn có từ lâu vững dàng

THỰC lòng nắm bắt kho tàng

TIỄN ngôn Phật học tăng đoàn nghiêm minh

QUA phần chứng nghiệm làm tin

GIÁO truyền khắp chốn giống in thuở đầu

LÝ mầu diệu dụng ẩn sâu

TỨ là bốn thật qua câu nghĩa này

DIỆU mầu tỏa sáng Đông Tây

ĐẾ thành sự thật ở ngay dương trần

VÀ kinh luật luân trong ngần

BÁT chánh là tám thành phần rõ phân

CHÁNH tri suy diễn mỗi phần

ĐẠO mầu bát chánh sống gần nhân gian

THẬP duyên thuận nghịch an khang

NHỊ phần còn lại tấc gang chu toàn

NHÂN lành quả tốt bình an

DUYÊN theo trần cảnh chứa chang đeo sầu

LỤC độ tỉnh thức nhiệm mầu

ĐỘ vô tận chúng không cầu lợi danh

KẾT đơm hoa đạo tinh anh

THÀNH văn thi kệ để dành hậu lai

NỀN mống xây dựng từ nay

TẢNG nguyên bản vị tương lai vững bền

CƠ duyên dẫn sẵn như trên

BẢN ghi tường lãm chớ quên phần nào

HẬU lai tân tiến làm sao

LAI phần kính cẩn chúc nhau hoàn thành.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.47

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập