Trường Ca Pháp Hoa 1

Đã đọc: 3576           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

thnhattan@yahoo.com.au

Lời tự thuật của tác giả

 

Chắp tay đê đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ Bổn Sư,

 

Bản thân con, TNT Mặc Giang, tâm lực yếu hèn, đức mỏng tội dày, lại dân giả quê mùa, học ít hiểu nông, lời nói thô thiển, chữ nghĩa hẹn hẹp. Bộ Kinh Pháp Hoa, vua của các Kinh, con đã từng trì tụng mấy chục năm trường, chỉ trì và tụng chứ hiểu, nhận, ngộ chẳng khác nào như giọt sương khô rơi trên rừng cây núi thẳm.

 

Do đó, về chiều rộng, chiều sâu, sự uyên áo, liễu triệt và có tính toàn bộ, con không dám lạm bàn mà chỉ xin mạo muội nhận, nhìn yếu chỉ, yếu nghĩa tâm đắc của từng phẩm, với giọt sương kia chân thành chuyển tải thật cô đọng qua biến thể thi ca, và có ý muốn nhờ phương tiện văn mỹ nghệ để phổ cập cho những ai hữu duyên hữu ngộ.

 

Nếu không tột, không siêu, chẳng qua là thiếu học, hiểu cạn, chưa thấm, chưa chín, tự nguyện tô bồi thêm. Thành tâm đảnh lễ Đức Từ Tôn từ bi lượng thứ.

 

Tất cả, xuất phát bằng tấm lòng thành, sự tận tụy của bản thân, nhằm góp phần xiển dương chánh pháp. Tuyệt nhiên không vì bào ảnh ngã nhân danh lợi.

 

Kính mong những ai nhìn thấy bản văn này, xin hoan hỷ cảm nhận với ý hướng trên.

 

Trân trọng,

Tịch liêu, tháng 11-2009

TNT Mặc Giang

 

LỜI NGỎ CỦA TÁC GIẢ CHUYỂN THỂ

 

                      1). Trước hết, tôi hoan hỷ chọn tựa đề cho album cổ nhạc này là “TRƯỜNG CA PHÁP HOA” như bản tựa của nhà thơ Mặc Giang. Tuy “Trường Ca” theo khái niệm văn học có phần khác biệt với “Trường Ca” của nghệ thuật biểu diễn, và thay vì phải gọi là “Liên Ca Diễn Khúc” phù hợp hơn, tôi chọn “Trường Ca” là để dung hòa hai khái niệm cũng như trước nhất giữ vẹn nguyên danh xưng ban đầu của nhà Thơ Mặc Giang.

               

                 2). Quá trình chuyển thể những tác phẩm tương tự có những khó khăn nhất định. Thí dụ phải cố gắng đến mức có thể, giữ nguyên ý tứ văn phong của nhà thơ, tránh diễn đạt theo chủ quan cũng như khả năng của người chuyển thể. Bên cạnh đó, còn phải tìm tòi và vận dụng cách lồng ghép bài bản cho phù hợp với mỗi Phẩm Kinh cũng như tình huống pháp thoại Đức Phật tuyên giảng. Vì vậy sẽ không tránh khỏi cấu trúc ca từ bị “trắc”, gây khó khăn cho giới Nhạc Sĩ và Nghệ Sĩ tham gia thu âm sau này. Điều này, với tư cách là một soạn giả chuyển thể, rất mong anh em Nhạc sĩ, Nghệ Sĩ hiểu cho và hoan hỷ, để cùng nhau bảo đảm tính trung thực của tác phẩm.

 

                3). Album “Trường Ca Pháp Hoa” này, tác giả chuyển thể cố gắng tránh khuôn mẫu, lê thê, than vãn dễ gây cảm giác nhàm chán ; nên đã tìm mọi cách thể hiện mới mẻ, tách hằn từng Phẩm Kinh một vào trong một bài ca hoặc trong một phần riêng biệt. Sau này nếu có muốn tách ra ca lẻ cũng rất dễ dàng.

 

               4). Để làm được như thế, tác giả chuyển thể muốn dàn Tân Nhạc đóng vai trò quan trọng, chuyển và kết nối từng Phẩm trong album, bên cạnh dàn Cổ Nhạc. Nói theo phong cách nghề nghiệp là “Nhạc Màn”.

 

               Rất mong được sự hỗ trợ của tất cả.  

 

Năm 2010

Dương Kinh Thành    

-----------

 

Nội dung 15 bài

CD Vọng Cổ - Trường Ca Pháp Hoa 1

(Số 00 đến Số 15)

 

30 bài Trường Ca Pháp Hoa

 

01.      Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở)

02.      Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1)

03.      Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ 2)

04.      Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3)

05.      Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4)

06.      Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)

07.      Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6)

08.      Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)

09.      Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọ ký, thứ 8)

10.      Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học, thứ 9)

11.      Trường Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sư, thứ 10)

12.      Trường Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp, thứ 11)

13.      Trường Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12)

14.      Trường Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13)

15.      Trường Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ 14)

16.      Trường Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõng xuất, thứ 15)

17.      Trường Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Như Lai thọ lượng, thứ 16)

18.      Trường Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Công đức, thứ 17)

19.      Trường Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức, thứ 18)

20.      Trường Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sư Công đức, thứ 19)

21.      Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinh Bồ Tát, thứ 20)

22.      Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)

23.      Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)

24.      Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23)

25.      Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)

26.      Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25)

27.      Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ 26)

28.      Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự, thứ 27)

29.      Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, thứ 28)

30.      Trường Ca Pháp Hoa 30 (Hồi hướng công đức - Tác giả xin kết)

 

------------------------

 

 

Trường Ca Pháp Hoa

                              (Phần mở - 00)

 

             (Giọng đọc-echo, chậm rãi trên nhạc nền)

 

-               Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn

      Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu.

 

                                    NHẠC PHỐI

            

                     -Trong cổ, nước cam lồ rịn nhuận

                      Trong miệng, chất đề hồ nhỏ mát

                      Bên răng, ngọc trắng tuôn Xá Lợi

                      Trên lưỡi, sen hồng phóng hào quang

                      Dầu cho, tạo tội hơn núi cả

                      Chẳng nhọc, Diệu Pháp vài ba hàng.

 

                                     NGÂM THƠ

 

                      Phật Pháp cao siêu ý thâm sâu

                      Trăm ngàn muôn kiếp biết tìm đâu

                      Con nay nghe thấy xin ca tụng

                        Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

                                                                                                               

                                        LÝ ĐÊM TRĂNG

 

-         Vào nhà Như Lai, Ta bước theo mặc vào chiếc áo 

của Như Lai, hòa chung tấm lòng, cùng ăn cơm của

Như Lai rồi.

Nói với nhau chuyện của Như Lai, ớ ơ ơ. Vào nhà Như Lai.

Cùng mặc áo Như Lai, cơm Như Lai. Dùng lời Như Lai, Nói với nhau chuyện Như Lai ấy, Cùng nhau ta ngồi,

Mà nghe Pháp Hoa vô cùng.

 

                     ĐẢO NGŨ CUNG

 

1)     …Pháp Hoa.

  Vi diệu khôn lường

2)     Ba đời, Chư Phật tán dương

Tâm thành quy ngưỡng chúng sanh

3)     Như ánh vàng trăng thanh

Đưa đường xa mê vọng

4)     Lìa khổ não u sầu

Con đường thẳng đến Như Lai        

5)     Pháp Hoa là vua các pháp

Không lý luận dong dài

6)     Căn bản Đại Thừa

Phật Thừa chỉ một không hai (Tạm dứt).

 

(Nhạc Phối)

                 -Nam Mô Pháp Hoa Hội 

                 -Nam Mô Pháo Hoa Hội Thượng Phật

                 -Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát…Ma Ha Tát.

 

Trường Ca Pháp Hoa - 01

                                           PHẨM TỰA – Thứ Nhất

 

                Mười phương Chư Phật trong…

 

                                XUÂN TÌNH

 

                 1) …quá khứ.

                     Mười phương Chư Phật hiện tại thời

                 2) Mười phương Chư Phật trong tương lai

                     Truyền tiếp nhau và thị hiện ra đời

                 3) Chỉ vì, nhân duyên duy nhất một đại sự

                     Vũ trụ bao la trời đất bao trùm

                 4) Pháp giới hằng sa tri kiến Phật không ngoài

                    Tại núi Kỳ Xà Quật, Vương Xá Thành đẹp thay

                 5) Đại chúng hơn số ngàn vân tập

                     Bồ Tát hơn số muôn, Thiên nhơn số ức tựu về

                  6) Đức Thế Tôn quyền giáo chân thật bày

                      Dùng phương tiện chuyển Ba Thừa Hoa Kinh.

                  7) Như ngàn mây hội tụ đổ mưa

                      Chuyển trời đất nhờ ơn Pháp Vũ tràn đầy

                  8) Đây là chuyến xe nhỏ bày ra

                      Và đây là chuyến xe lớn lẫn xe vừa

                  9) Ba chuyến xe cũng chỉ là một

                      Khai mở, tỏ ngộ Phật Tri Kiến giài bày

                10) Khi nói ngàn vạn tiếng, ngưng bặt dứt âm thinh

                      Đâu là bóng là hình, ta tuy một mà hai. (Tạm dứt)

 

                                       NGÂM

                       Tiếng chuông thức tỉnh ngân dài

                       Linh Sơn vi diệu phương đài Linh Sơn.

 

Trường Ca Pháp Hoa - 02

PHẨM PHƯƠNG TIỆN – Thứ hai

 

                                NAM XUÂN

 

1)     Đẹp thay.

Luôn sáng ngời hai tiếng Pháp Hoa

2)     Nơi chốn Như Lai

Ngự Liên tòa tỏa dáng oai nghi

3)     Sáu lần rung chuyển đất trời

Hoa thơm hương thoảng ngạt ngào

4)     Tất cả luôn hướng về

Phật nói Diệu Pháp Liên Hoa.

5)     Nhiệm mầu diệu tâm bổn giác

Sáng hơn ánh trăng rằm tròn vạnh

6) Thanh hơn trăng mười sáu tròn

Tam Thừa chuyên chở Pháp âm (Pháp Luân)

7) Khôn lường Phật Tri Kiến

Trong ba đời Chư Phật mười phương

8) Xuất Thánh nhập phàm Giáng hiện

Mở ra một đường duy nhất thênh thang.

9) Đường đi ngàn vạn lối

Nẻo đến chỉ một phương về

10)Phá tan màn tăm tối u minh

Chúng sanh mê muội, sinh tử đọa trầm   

11)Và vì biển khổ mênh mông

Quên thuyền Bát Nhã đợi trông.

12)Linh Sơn mở hội Pháp Hoa này

Kết tòa diệu pháp hoa sen

13)Đuốc tuệ soi đường mở lối

Mười phương gần xa ba cõi

14)Một nhà bốn biển năm châu

Không phân chủng tộc màu da

15)Cùng chung chủng tử đau thương

Trí tuệ vượt tầm pháp giới

   (Chuyển hơi NAM để sang luôn Nam Ai)

16)Thăm thẳm tuyệt vời

Đây Hải Hội Pháp Hoa.

 

     (Sang Nam Ai)

 

Trường Ca Pháp Hoa - 03

PHẨM THÍ DỤ - Thứ ba

                              Pháp Hoa diệu pháp huyền vi

                            Pháp Hoa diệu pháp từ bi độ đời

                              NAM AI

1)     …Tội thay !

Này ông trưởng giả sang giàu

2)     Ở trong nhà lửa mà chi

Các con còn nhỏ hiểu biết được gì

3)     Tam đồ bát nạn sinh tử, tử sinh

Thất tán, tan hợp, hợp tan

4)     Biết đâu tìm lại bóng hình

Lửa vô thường từ vô thỉ đến nay

5)     Đốt tan cho đến bao giờ

Sá gì nhà cao cửa rộng của cải xêng xang

6)     Một mai nếu vô thường

Nổi chìm bong bóng giọt mưa

7)     Này ta có xe dê, xe hưu rất đẹp

Lại còn xe trâu, các con muốn thứ nào

8)     Ta sẽ cho toại lòng

Có nghe lời ta nói không. (Tạm dứt)

 

              NÓI LỐI

 

Đây là cổ xe nhỏ, Đây là cổ xe trung

Đây là cổ xe lớn, Xe nào cũng đẹp, chờ các con.

            

           VỌNG CỔ

             4) Các con hãy nhanh chân ra đây, thoát khỏi căn nhà lửa, thoát khỏi biển khổ trầm mê, tìm hướng tương lai rực sáng cho mình …

                 Cuộc sống tử sinh từ nay mở lối nẻo về …

                 Phật quý chúng sanh như thương đàn con thơ nhỏ, Nên thương chúng sanh còn lạc lối bơ vơ –

                 Các con ơi đừng có chần chờ, Hãy mau mau lên đường giác ngộ, Cổ xe Tam Thừa thênh thang rộng mở, Ta sẽ là người chở các con đi./.

 

                                        NGÂM

                       Pháp Hoa diệu pháp huyền vi

                       Pháp Hoa Diệu Pháp Từ Bi độ đời.

 

Trường Ca Pháp Hoa - 04

PHẨM TÍN GIẢI – Thứ tư

                                 

                                       NHẠC PHỐI    

                               Ta là người Cùng Tử đi hoang

                               Đi lang thang trên những lối mòn

                               Đi lang thang, không nhà không cửa

                               Sống lạc loài, gian khổ, héo hon.

 

                                    PHỤNG HOÀNG

 

1)     Ta là người cùng tử bơ…vơ.

Đi lang thang từ nơi vô thỉ

2)     Không người thân nào, không họ hàng thân thích

Không cha không mẹ, sống dại khờ như kẻ ngu ngơ.

3)     Ta là người cùng tử cô đơn,

Đờn đứt dây, cung bậc xa xăm còn hỏi nữa chi đờn 

4)     Vọng không vang, không âm không tiếng

Sống trơ vơ quán trọ vô thường, ta là người cùng tử phiêu du.

5)     Đi lang thang

Muôn kiếp mù khơi, không có ai trong sáu nẻo ba đường

6)     Còn mấy thiên thu, biết hỏi ai, hỡi đất trời

Ta không có hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng vậy

7)     Không mái ấm gia đình bếp lửa nhà tranh

Nào có chi ai hỏi cuộc đời không cha không mẹ

8)     Không có tuổi thơ từ đó đến giờ

Nhưng có ngờ đâu, nhà ta giàu có một thời

9)     Đường đất lối mòn,

Bước ra con lộ cái quan

10)Lối ngõ đi về, có phải nhà của ta

       Mở mắt rõ nhìn, còn chi mong nữa ước thề xa xăm

11)Kiếp sống bơ vơ.

       Đã qua đi, còn đây ta trang công tử đường hoàng

12)Đẹp như đóa sen vàng thanh cao tôn quý

       Ẩn chứa trong mình, sanh trổ Diệu Pháp Liên Hoa./.

 

                          NGÂM THƠ

                Thôi rồi, một kiếp không nhà

                Hát lên ngàn vạn câu ca

                Cung đàn hòa âm trỗi khúc

                Hát mừng Diệu Pháp Liên Hoa.

 

Trường ca Kinh Pháp Hoa - 05

PHẨM DƯỢC THẢO DỤ - Thứ năm

 

                                    NHẠC PHỐI

                       Ta là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri,

                       Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ,

                       Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ,

                       Điều Ngự, Trượng Phu,

                       Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

 

                                  KHỐC HOÀNG THIÊN

                        Thân Phật là…

                        Thân Kim Cương. Trí Phật là trí kim sắc

                        Lời Phật là lời bền chắc

                        Nói ra từ miệng vàng như pháp vũ mưa sa

                        Thấm nhuần cây lớn nhỏ xanh màu

                        Như vầng trăng sáng tỏa rọi khắp thế gian

                        Là vầng thái dương lên

                        Trãi nắng vàng cho khắp nơi tươi đẹp

                        Rộng khắp hải hồ hay đồng ruộng sông khô

                        Nghèo khó không phân hay học vị thấp hèn

                        Khi đuốc tuệ soi vào ơn tế độ là đây

                        Đó là Tri Kiến Phật Pháp Hoa Hội hiển bày

                        Từ quá khứ đến nay./.

 

                                            NGÂM

                          Từ quá khứ đến nay ngàn sau không thay đổi

                          Mãi mãi trụ bền Pháp Hoa Hội bừng khai.

 

                                      NHẠC PHỐI NGẮN

 

                          Nam Mô Pháp Hoa hội – Pháp Hoa hội.

                             Thượng Phật Bồ Tát ... Ma Ha Tát./.

 

Trường Ca Pháp Hoa - 06

PHẨM THỌ KÝ  -  Thứ sáu

 

                              LIỄU THUẬN NƯƠNG 

                  

1)     Hạnh phúc thay, Ngài Ma Ha Ca Diếp

2)     Diễm phúc thay, Bồ Tát Mục Kiền Liên

3)     Cao thượng thay, Ca Chiên Diên Tôn giả

4)     Cao quý thay Tu Bồ Đề tựu trung.

5)     Được Phật truyền thọ ký tuyên dương

6)     Vô lượng kiếp sau giác hạnh toàn viên

7)     Vuông tròn công đức lợi tha

8)     Tràn đầy chơn thể, Phật pháp chân như

9)     Ở đâu, đầu nguồn vô thỉ

10)Và ở đâu hay tận đáy vô chung

11)Biển tuệ soi, vô cùng tận

12)Chiếu Mười phương Ba cõi mênh mông

13)Đâu, Bát nạn Tam Đồ

14)Đâu, sáu nẻo xuống lên.

15)Thệ nhất tâm, chỉ một thôi

16)Đoạn pháp giới hằng sa.

         (Tiếp đoạn II)

01)     Chắp tay, đảnh lễ Ngài Ca Diếp

02)     Và chắp tay đảnh lễ Ngài Mục Liên

03)     Chắp tay xưng tán Ngài Chiên Diên tiếp

04)     Và Tu Bồ Đề tôn giả, thành tâm

05)     Có đường về cho tất cả chúng sanh

06)     Căn nhà xưa đã bỏ ngõ từ lâu

07)     Đấng Cha Lành đứng đợi chờ ta

08)     Một đàn con trầm biển đục đi hoang

09)     Khơi bấc lên ngọn đèn tâm bừng sáng

10)     Vì trong lòng vẫn ẩn hiện dấu son

11)     Vượt núi cao, đèo thác lượn

12)     Vượt sông mê bến hẹn cầu kinh

13)     Đêm, đêm về

14)     Xin thắp ánh hỏa châu

15)     Rực sáng lên, thành kính dâng

16)     Ơn Vô Thượng Giác hoằng khai./.

 

Trường Ca Pháp Hoa - 07

PHẨM HÓA THÀNH DỤ - Thứ bảy

                                      

                                       NGÂM

                         Mau lên sắp đến Hóa Thành

                         Mười sáu vương tử an lành Pháp Vương

                         Mỗi vị Hóa Phật một phương

                         Trăm nơi ngàn cõi, vạn đường độ sanh.

 

                                     VỌNG CỔ

 

             15) Soi gương ngỡ bóng là mình trong đó, khi lìa xa gương tìm bóng hỏi đâu hình ảnh xa rồi…

                   Sao hôm sao mai cứ mãi đợi chờ…

                   Màn đêm biến mất phơi đài xa thăm thẵm, Thương không con lạc đà trụt trồi giữa sa mạc hoang vu –

                   Thẩn thờ đi mãi về cuối nẻo chân trời, nghe thèm khát giọt sương rơi thấm đượm. Chừng như thấy lá đâm chồi giữa đồng xanh non ngọn cỏ, Lạc đà mõi mòn trông còn đồng cỏ đứng chờ.

 

16) Khi có biển phải có sông, hễ có núi phải có đồi bên cạnh. Thẩn thờ bên sông con nai vàng ngơ ngẩn, Hóa Thành – Hóa Thành mộng mơ. Khi đến đó đâu thể ai ngờ, Hóa Thành - sao dễ bao giờ tìm kiếm.

Hóa Thành sao lại tìm cầu, Còn kia Bảo Sở Bảo châu liên đài.

 

                     Sáng rồi, sao đợi ban mai

                     Hỏi thêm tiếng nữa, đánh vài hèo nghe

                     Sáng rồi, sao đợi ban mai

                     Hỏi thêm tiếng nữa, đánh vài hèo nghe ./.            

  

Trường Ca Pháp Hoa – 08

PHẨM NGŨ BÁ ĐỆ TỬ THỌ KÝ – Thứ tám

 

                                        NGÂM

                              Hóa Thành Dụ, trông ly kỳ thế ấy

                              Khi đến nơi, đom đóm giữa hư không

                              Khi có mưa, bong bóng nước lông bông

                              Cơn mưa tạnh, tìm đâu bong bóng nữa.

 

                                 SƯƠNG  CHIỀU

                           Từ Hóa…Thành.

                           Chân Bảo Sở nhận ra, Năm trăm La Hán mỉm cười,

                           Khi Phật đưa lên cành hoa sen quý

                           Ngài Ca Diếp nở trên môi, nụ hàm tiếu sâu xa.

                           Biển tuệ Phật bao la, dùng trí sao hiểu thâm

                           Rùa không lông, soi rọi kính hiển vi

                           Sừng thỏ đâu, mờ mắt tìm đi

                           Như người mù rờ voi đâu khác

                           Như con dã tràng, nhọc lòng bờ cát xa.

                           Cả đời ta lầm lũi kiếp không nhà

                           Như ban mai sương sa trãi thảm

                           Nắng lên cao treo đầu ngọn cỏ cây.

 

                                      (Sang) TÚ ANH

                           Từ đó, chỉ có bậc nhơn hiền

                            Phật bản hoài thọ ký Tánh Như Lai

                            Bậc A La Hán từ đó nhận chân

                            Đầu nguồn không vương, cuối ngọn không vương

                            Ngộ lý chơn thường, nhờ ơn Pháp Hội này,

                            Diệu Pháp Liên Hoa.

                            Pháp Hoa, Linh Sơn diệu kỳ 

                            Đạo lý Phật pháp khôn lường

                            Ngàn năm soi sáng đường đi.

                            Gặp pháp kết duyên, Từ Hóa Thành nay kết Bảo 

                                                                              Sở phương đài.

                            Đấng Pháp Vương vi diệu sáng ngời

                            Muôn vàn vô lường./.

 

Trường Ca Pháp Hoa - 09

THỌ HỌC, VÔ HỌC NHƠN KÝ – Thứ chín

 

                            (Nói chậm rải trên nền nhạc phối) 

       

                           «Tu, mà không học là tu mù

                             Học, mà không tu chính là đãy sách

                             “Y kinh giải nghĩa, Tam thế Phật oan

                             Lìa kinh nhất tự, tức thành ma thuyết ».

 

                                          XUÂN TÌNH

                           Học mà vô học, tức không còn…

01)     … gì nữa.

Học mà có học, học mãi cũng không cùng

02)     Như vòng tròn mà còn vẽ cong cong

Sẽ không thấy vòng tròn ở vị trí nào 

03)     Vòng tròn kín, cần chi mà vẽ lại

Ai vẽ lên chẳng khác đem ra đồ

04)     Hãy nhìn kia một cánh hoa khô vàng

Màu xanh tươi đâu còn mà cười với thiên nhiên.

05)     Tự nhiên, hương hữu xạ

Vô xạ, tìm đâu hương của mình

06)     Dù phết phấn thoa son bay trước gió phập phù  

Khi về trước ngõ lại hỏi tìm nhà đâu.

07)     Hàng Vô Học, đều dự vào bậc Thánh

Hàng Hữu Học, còn đứng ở cửa ngoài

08)     Còn hàng giậu rào ngăn khách lãng du

Chỉ bởi đèn Tâm chưa tỏ ngộ bao giờ.

09)     Khổ gì khổ, bởi trầm luân lặn ngụp

Thoát khổ ra, cái khổ đâu xem nào.

10) Bức màn the, một khi kéo khỏi thềm

 Bừng mắt tuệ trùm biển rộng trời cao.

                                                                           (Tạm dứt)   

 

Trường Ca Pháp Hoa – 10

PHẨM PHÁP SƯ – Thứ mười

 

                                               NGÂM

                   Pháp sư khi nói pháp – Phải vào nhà Như Lai

                   Phải vào nhà Như Lai – Phải nhập tọa Như Lai.

 

                                      XUÂN TÌNH  (Lớp II)

 

15) Nhà Như Lai, là đức Từ Bi

 Áo Như Lai là áo Nhẫn nhục

16) Tòa Như Lai là vô cầu vô vị

Đâu phải đèn dầu hay đom đóm nhỏ

17) Tri kiến Phật, biển tuệ thâm sâu

 Chị muốn thấy Phật thân, Anh muốn có Phật tuệ

18) Em muốn đón Phật thừa, nhờ Pháp Hoa Hải Hội       

Diệu âm vượt ba cõi, này đỉnh Linh Sơn

19) Phật pháp vượt phương mây ngàn

Trên núi Linh Thứu âm vang

20) Đều là Phật sẽ thành ở mỗi chúng sanh

Bởi đều có thường chơn, tánh chân thật

21) Pháp Hoa, ai nói ra một tiếng vọng

Pháp Hoa ấy, ai lắng nghe một câu

22) Như bắc nhịp cầu dòng sông

Đi được khắp đại hải trường giang.

23) Quan ải hay là đầu ghềnh

Cuối ngõ vẫn được mở thênh thang

24) Gieo rắc đạo vàng thơm ngát đài sen

Thần Tiên hạt cỡi, Tứ Thánh về theo./.

                                         (Xin dứt chữ XANG)

 

            NHẠC PHỐI

                           Tào Khê một bước thong dong

                           Hoa Nghiêm pháp giới chung lòng tiến tu.

 

Trường Ca Pháp Hoa - 11

PHẨM HIỆN BẢO THÁP - Thứ mười một

 

                                           NÓI LỐI

                              Phật Đa Bảo nhập Niết Bàn vô lượng kiếp

                              Nghe Pháp Hoa Ngài cũng hiện pháp thân

                              Bảo Tháp kia phương tiện nói ân cần

                              Pháp thân Phật vốn bất sanh bất diệt.

 

                                           VỌNG CỔ

 

1)         Phật Pháp Thân luôn thường hằng chân thật. Thể như thế - Tánh như thế - Tướng như thế và Dụng như thế tương đồng…

           Ta hát ca trên dòng sông bất nhị tuyệt vời …

      Bên này sông thuyền ai chờ ai đợi, Bên kia sông bến cũ đợi chờ ai -

     Xin đảnh lễ đấng Cha lành Điều ngự, Xin chân thành xưng tán đấng Pháp Vương. Chúng con đi trên con thuyền thanh lương, Thuyền Bát Nhã đưa người qua biển khổ.

 

2)         Phật Đa Bảo nhường nửa tòa pháp tọa, Để đức Bổn sư Thích Ca đến bên ngồi …

                              Hai đức Thế Tôn chung một mái nhà …

                         Vô lượng vô biên hằng hà sa chúng, hiện Bảo Tháp

                 là thân bất diệt không hai -

                         Hiện pháp tòa là thần lực Như Lai, Độ tận chúng 

sanh nhập Tỳ Lô Tánh Hải. Hai hình ảnh một con đường

                 Chân lý, Phật Pháp tràn đầy nguồn sữa vô biên.

 

Trường Ca Pháp Hoa - 12

PHẨM ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA – Thứ mười hai

 

NGÂM

                      Mở ra thêm một triện son

                   Tặng thêm dấu ấn tròn vuông vuông tròn

 

                                                TÂY THI

01)     Phật Thích Ca.

 Xưa có khác gì với Đề Bà Đạt Đa

02)    Vương vấn một mà hai

Nhưng đó tuy hai mà một

03)    Thật ra xưa đã có muôn đời kiếp

Cùng nhau tạo lấy nghiệp duyên

04) Nên hai chưa trọn mà một cũng không thông

Và còn ai kia nàng Long Nữ nào đây

05) Rất nhiều tướng hiện ra chân thật 

Không rõ nguồn cơn sanh khó hiểu vô cùng

06) Biết rồi thì hỏi làm chi

Nhưng không biết thì đừng thưa bạch

07) Nói sao nghe lạ bên tai

Biết thì không biết, biết không cái gì

08) Bởi trong cái đồng có luôn cái dị

Trong cái dị ai hay cái đồng

09) Như nghe tiếng vỗ bàn tay này

Khi không vỗ nữa thì vẫn còn bàn tay./.

                                                                        (Tạm dứt)

                                    

                                     NHẠC PHỐI

                             Đề Bà lên núi tìm non

                        Thích Ca đứng đợi bên hòn Tào Khê

                             Đưa thêm Long Nữ trở về

                         Chúng sanh Phật tánh đề huề Như Lai.

 

Trường Ca Pháp Hoa – 13

PHẨM TRÌ – Thứ mười ba

                                                                                   

                                         NGÂM THƠ

                      Kiều Đàm Di Mẫu thuở xa xưa

                      Thái tử sinh ra sao thế hè

                      Hoàng hậu Ma Da đà khuất bóng

                      Bà thay thế Mẹ nuôi con thơ.

 

                                      LÝ MỸ HƯNG

                       Còn đây. “Thiếu phụ” Gia Du bên thềm

                       Ai xui khiến làm chi Nguyệt lão se tơ vụng về

                       Và thêm hoàng nhi, ấy La Hầu La

                       Đêm tối tăm, Ngài Thái tử rời cung

                       Đâu phải là nhà, thế gian giục chân du xuất

                       Lúc Vua Cha băng hà, Phật về chu toàn phận con.

 

                                 ĐIỆU NÓI THƠ BẠC LIÊU

                       (Đề nghị cả hai dàn Tân và Cổ nhạc tập trung cho điệu này)

                  Nhưng Phật vẫn không tuôn dòng nước mắt ái lụy…

                      

01)     Như người … (Đàn chầu)

Thời gian thắm thoát mộng vô thường can qua

02)     Cầm bằng quán trọ còn chi .ơ.ớ.ờ.

Xuất gia cùng xuất giá, hiểu nhau tiếng “à”

03)     Hầu La Thái tử tinh tường

Xuất gia (mà) theo Phật con đường thiên thu

04)     Đàm Di cũng phát nguyện tu ... ơ.ớ.ờ.

Phật im (mà) chẳng nói, chẳng ừ trước sau

05)     A Nan thấy vậy đau lòng

Ba lần (mà) thưa thỉnh, ba lần Phật im

06)     Gia Du hòa nước mắt Kiều Đàm

Phật thương (mà) cám cảnh như mùa lá thu

07)     Cho hòa Ni giới chúng Tăng .ơ.ơ.ờ

Đạo mầu (mà) nhiễm thể giảm ngàn ngày đi

08)     Nói thêm cho rõ kẻo nghi

Gia Du (mà) với Phật chẳng đen vết tì

09)     Đi cùng nguyện ước bao đời

Cùng sanh (mà) tế độ nương thừa thuận duyên

10)     Chứ không oan nợ thê nhi .ơ.ơ.ờ.

Kiếp nay (mà) thành tựu khác gì nhớ ơn.

 

      (Nói dặm để dứt)

                        Xuất gia xuất thế khó khôn lường, Cắt ái từ thân tóc luôn. Cắt cả Tam Đồ và Bát Nạn, Con thuyền Bát Nhã thật thanh lương. Nhớ bao ơn giúp con…đường… (Đàn chầu dứt).

 

                                        VỌNG CỔ

 

16) Kết chuỗi thời gian duyên lành lấp lánh. Đến khi thọ ký ngóng trông…lòng.

      Mình sẽ xong, kìa Long nữ qua cầu …

      Phật tánh Phật tâm Tri kiến Phật, Trời xanh mây trắng

      mặt thong dong –

      Đức Phật tuyên dương nói một lời, Kiều Đàm Di       

      Mẫu của ta ơi. Gia Du Ni Trưởng kia cũng thế, thọ

      ký cùng nhau ráng cứu đời.

      Ca hát vạn lời Đức Thích Ca

       Đạo mầu chân thật chính là nhà

       Đường về đã biết còn tay chỉ

       Ni giới muôn đời đẹp sáng danh./.

 

 Trường Ca Pháp Hoa – 14                            

PHẨM AN LẠC HẠNH – Thứ mười bốn

      

             XANG XỪ LIẾU

 

Phẩm kinh nói…rằng.

           Người tu giới luật tinh nghiêm, Trần sa biến mất, phiền não tiêu tan, hiểu thông sự lý rõ ràng.

           Trên đường ta đi, duyên khởi trùng trùng dồn dập, Thượng hoằng Phật đạo.

           Hạ hoằng, pháp giới từ bi, vô nghì bất chấp xa tiến độ đời.

           Nơi nào chúng sanh cần, thì chúng ta đến.

            Khi đạo pháp cần, chúng ta đến đó.

            Không nài gian nguy, chẳng màng nhọc khó.

            Cho dù, muôn ngàn gian khổ nguy nan,

            Vạn núi ngàn đèo cũng qua./.

 

                              NGÂM THƠ

                   Dù qua tận cuối xóm nghèo

                   Hay về tận chốn vùng sâu mưa rừng

                   Hoặc qua thôn dã ruộng đồng

                   Lội sâu vùng thấp mặn nồng phèn chua.

 

                          NGÂM ĐIỆU VÂN TIÊN

                          Không vì thành thị gió lùa

                   Bèo tan mấy độ, bọt xua mấy thời

                          Đầm lầy nước đọng lở bồi

                   Sen vàng từ đó đâm chồi trổ bông

                          Bùn theo nước đổ ra sông

                   Gần bùn mà chẳng chút trông mùi bùn.

 

                                  NHẠC PHỐI

                   Nơi nào cần, chúng ta đến - Nơi nào gọi chúng ta đi

                   Đó là đạo huyền vi – Đó là đời phụng sự     

                   Không ngã nhân bỉ thử - Bình đẳng tánh Như Lai

                   Hoa sen kết liên đài – Bảo thành Vô Thượng Giác

                                                                        Ơ…ơ...ớ…ờ…/.

 

-----------------

                               

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập