Lễ Truyền Đăng và Thọ Giới Sa-di cho người Mỹ tại Chùa Pháp Nhãn, Texas, Hoa Kỳ

Đã đọc: 1055           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay, Sư chú Pháp Thanh người Mỹ có đầy đủ duyên lành nhận được truyền đăng và thọ giới Sa-di tại Chùa Pháp Nhãn, Texas, Hoa Kỳ dưới sự yểm trợ và chứng mình của chư tôn Thiền Đức Tăng Ni qua sự hướng dẫn và giảng dạy Phật Pháp của thầy Thích Trừng Sỹ, trụ trì Chùa Pháp Nhãn.

Kính mời Đại Chúng đọc thơ, thi kệ truyền Ca-sa, truyền đăng, và xem hình ảnh dưới đây cho vui.

THƠ CÙNG TU

Vui thay phụng dưỡng mẹ cha

Vui thay cung kính ông bà Tổ tiên

Vui thay gieo ruộng phước điền

Vui thay Phật tử khắp miền cùng tu.

By Thích Trừng Sỹ

THƠ NHỚ ƠN

Vu Lan con tỏ lòng thành

Nhớ ơn cha mẹ ông bà tổ tiên

Nhớ ơn Phật, Pháp, Thánh hiền

Nhớ ơn thầy tổ khắp miền nở hoa

Nhớ ơn tín thí đàn na

Nhớ ơn xã hội quốc gia thanh bình

Nhớ ơn pháp giới chúng sinh

Nhớ ơn dân tộc anh hùng khai sơn

Nhớ ơn đồng loại chúng sinh

Đã cho cuộc sống an bình hôm nay.

By Thích Trừng Sỹ

 

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Hôm nay, đại lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn, 

mang ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đệ tử chúng con một lòng kính lạy Chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương.

Mang ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đệ tử chúng con một lòng kính lạy tôn Pháp thường trú trong ba đời và mười phương.

Mang ơn công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đệ tử chúng con một lòng kính lạy chư hiền Thánh Tăng thường trú trong ba đời và mười phương.

NHỮNG THI KỆ TRUYỀN CA-SA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

(3 lần)

MẶC ÁO NHẬT BÌNH

Mang áo của người tu

Tâm tư thường khỏe nhẹ

Nguyện sống đời thảnh thơi

Đem vui cho trần thế. 

KHOÁC ÁO CA-SA

(Quỳ xuống và nâng y ngang trán)

Đẹp thay áo giải thoát

Áo ruộng phước nhiệm mầu

Con cúi đầu tiếp nhận

Đời đời nguyện mang theo.

Nam Mô Phật-đà.

Nam Mô Đạt-mạ.

Nam Mô Sangha.

(*Ca-sa là áo tu người xuất gia thường mặc trong buổi lễ trang trọng.)

BÀI KỆ TRUYỀN ĐĂNG CHO SƯ CHÚ PHÁP THANH

PHÁP Phật tu học hết lòng

Âm THANH diệu Pháp sáng ngời muôn nơi

Minh tâm kiến tánh tuyệt vời

Con đường chánh Đạo giúp đời thêm vui.

(PHÁP THANH là Pháp hiệu.

Minh Đạo là Pháp danh.

Michael là tên thế danh.)

https://phapnhan.org/tv/hinh-anh-tho-gioi-sa-di-va-truyen-dang-cho-su-chu-phap-thanh/

 

 

The Images and Ceremony of Lamp Transmission and Novice Ordination for the U.S. Person

at Pháp Nhãn Temple in Texas, the U.S.A.

In Vu Lan’s Filial Piety Season of this year, the American novice monk Pháp Thanh, who is full of good conditions, received the transmitted lamp and was ordained as a novice at Pháp Nhãn Temple, Texas, the U.S.A. under the support and presence of the Venerable monastic people through the guidance and teaching of Buddha Dharma by Master Thích Trừng Sỹ, the Abbot of the Pháp Nhãn Temple.

We would like to invite you all to read the poems, verses of Kasa robe transmission, lamp transmission, and see the pictures below happily.

CO-CULTIVATION POEM

Happy is to nurture and look after parents

Happy is to pay respects to ancestors

Happy is to sow the fields of blessings

Happy is that people from everywhere coming here cultivate the Dharma together.

GRATEFUL POEM

Vu Lan festival, we would like to express our deep

Gratitude to parents, grandparents, the ancestors

Gratitude to the Buddha, the Dharma, and the Sangha

Gratitude to the Dharma Masters blooming everywhere

Gratitude to donors, givers, and benefactors

Gratitude to the peaceful society

Gratitude to the dharma realm of beings

Gratitude to the national and founding heroes

Grateful to fellow sentient and insentient beings that have given us peaceful and happy life today.

By Thích Trừng Sỹ 

PAYING HOMAGE TO THE TRIPLE GEM

Today, Vu Lan festival – Parents’ Day at Pháp Nhãn Temple,

Bringing birth, upbringing, and gratitude to the parents, we, disciples, wholeheartedly pay homage to the Buddha forever present in the three lifetimes and ten directions.

Bringing birth, upbringing, and gratitude to the parents, we, disciples, wholeheartedly pay homage to the Dharma forever present in the three lifetimes and ten directions.

Bringing birth, upbringing, and gratitude to the parents, we, disciples, wholeheartedly pay homage to the Sangha forever present in the three lifetimes and ten directions.

THE VERSES OF KASA ROBE TRANSMISSION

 Namo The Original Master Sakyamuni Buddhaya

(3 times) 

PUTTING ON MONASTIC DAILY ROBE

Putting on the monastic daily robe,

My heart is at ease.

I vow to live a life of freedom,

bringing joy and peace to the world. 

PUTTING ON THE SANGHATI OR KASA ROBE*

(Please kneel down and raise the robe across the forehead.)

How wonderful is the robe of freedom

The robe of the rice field of merit is marvelous

I bow my head to receive it happily

and vow to wear it lifetime after lifetime.

Namo Buddhaya.

Namo Dharmaya.

Namo Sanghaya.

(*Sanghati or Kasa is the robe the monastic people wear on formal occasions.)

LAMP TRANSMISSION POEM FOR THE U.S. NOVICE MONK PHÁP THANH

Wholeheartedly learn and practice the Buddha DHARMA

The SOUND of the wonderful Dharma shines everywhere

The Bright mind with insight is marvelous

The right Path makes life more beautiful, joyful, and peaceful.

(PHÁP THANH (the DHARMA SOUND) is the Dharma Title.

Minh Đạo (the Bright/ Right Path) is the Dharma Name.

Michael is the family name.)

 

https://phapnhan.org/en/the-images-ceremony-of-lamp-transmission-and-novice-ordination-for-dharma-brother-phap-thanh/

 

 
Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập