Danh sách các Mạnh Thường Quân ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt - Đợt 1

Đã đọc: 4260           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Tổng số Từ Thiện ở Quảng Bình: 250 triệu

STT Họ và Tên Số tiền ủng hộ
1 Phạm Lý Xuân Hằng 100.000 Đ
2 Nguyễn thế Hùng 100.000 Đ
3 Lý Xuân Nga 100.000 Đ
4 Hồ Ngọc Minh 100.000 Đ
5 Diệu Hương 200.000 Đ
6 Thái Thị Lỷ 1.000.000 Đ
7 Trần Quốc Thanh 1.000.000 Đ
8 Quang Nhật 100.000 Đ
9 Ngộ Huệ Tùng 200.000 Đ
10 1 Phật tử 30.000 Đ
11 Chơn Không 2.000.000 Đ
12 GĐ. Diệu Phước 100.000 Đ
13 Mai Thị Lan 100.000 Đ
14 Phương Luân - Đức Chí 3.000.000 Đ
15 Mai Thị Huệ 100.000 Đ
16 Minh Xuân 100.000 Đ
17 Diệu Hạnh 1.000.000 Đ
18 Lưu Ngũ 100.000 Đ
19 Lưu Vi 100.000 Đ
20 Huỳnh Kim Liên 20.000 Đ
21 Lưu Lệ Phân 20.000 Đ
22 Tạ Văn Bảy 100.000 Đ
23 1 Phật tử 100.000 Đ
24 Vương Huệ Vân 100.000 Đ
25 Trần Mỹ Hoa 400.000 Đ
26 Huỳnh Ngọc Hạnh 500.000 Đ
27 Giác Phước Thừa 2.500.000 Đ
28 Diệu Nhàn 100.000 Đ
29 Nguyễn Nhựt Phương 100.000 Đ
30 Quân - Nguyên 2.000.000 Đ
31 Ngộ (giữ cốt tại chùa Giác Ngộ) 50.000 Đ
32 Trần Hoa Mai - PD: Giác Tâm Trí 5.000.000 Đ
33 Nguyễn Thị Hồng Cúc - PD: Giác Lệ Hoa 500.000 Đ
34 Diệu Minh 100.000 Đ
35 Nguyễn Thị Như Giang 500.000 Đ
36 Khúc Thị Kim Thái 50.000 Đ
37 Huỳnh Anh Tuấn 50.000 Đ
38 Phan Thị Rí - PD: Giác Phước Thạnh 100.000 Đ
39 Lê Hồng Ngọc - PD: Giác Phước Ánh 50.000 Đ
40 Đàm Thu Trang - PD: Giác Hồng Thanh 200.000 Đ
41 Phạm Thị Thu Hồng - PD: Giác Tâm Hạnh 100.000 Đ
42 Trương Thị Nhạn 100.000 Đ
43 Diệu Thường 100.000 Đ
44 Giác Hạnh Lệ 100.000 Đ
45 Diệu Bàng 100.000 Đ
46 Thiện Sanh 100.000 Đ
47 Phước Mai 50.000 Đ
48 Huệ Khánh 100.000 Đ
49 Cô Liên (An Đông) 2.000.000 Đ
50 Diệu Quảng 100.000 Đ
51 Diệu Quang 50.000 Đ
52 Bạch Vân 100.000 Đ
53 Hoàng Văn Ngọc 50.000 Đ
54 Diệu Hiếu 100.000 Đ
55 Lưu Thu Trang 1.000.000 Đ
56 Nguyễn Thị Thức - PD: Giác Hạnh Ngộ 50.000 Đ
57 GĐ. Tâm Thành - Tâm Hạnh 20 USD
58 Chùa Vạn Hạnh 10.000.000 Đ
59 Diệu Nguyện 700.000 Đ
60 Ngọc 3.000.000 Đ
61 Thanh 500.000 Đ
62 Cô Tám Ẩn 1.000.000 Đ
63 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 1.000.000 Đ
64 Trần Thị Thu Sang
65 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
66 Lê Ngọc Phượng
67 Trương Thị Nguyệt
68 Trần Thị Vẽ - PD: Diệu Hiền 200.000 Đ
69 Giác Hạnh Đức 100.000 Đ
70 Diệu Trí 100.000 Đ
71 Diệu Ngọc 100.000 Đ
72 Cô Tám Chánh 100.000 Đ
73 Ngộ Nhật Thắng 100.000 Đ
74 Bảo Nhung 300.000 Đ
75 Nguyễn Ngọc Hoa 200.000 Đ
76 Đàm Khiết Minh 100.000 Đ
77 Đàm Nữ 100.000 Đ
78 Đàm Doãn Xương 100.000 Đ
79 Trâm 50.000 Đ
80 Hoa 50.000 Đ
81 Trần Phước Hậu 500.000 Đ
82 Hứa Kim Hoa 50.000 Đ
83 Nguyễn Hữu Nghị 500.000 Đ
84 Nguyễn Thị Thanh 100.000 Đ
85 Nghị Văn Lái 500.000 Đ
86 Nguyễn Thị Đức
87 Chơn Thiện Minh 200.000 Đ
88 GDDPT Tâm Thiện 1.000.000 Đ
89 Nguyễn Thị Lan Hương 500.000 Đ
90 Phạm Thị Lựa 330.000 Đ
91 Vợ chồng Việt Thảo 3.000.000 Đ
92 Nguyễn Thị Bạch Mai 500.000 Đ
93 Phan Thị Kim Thảo 50.000 Đ
94 Nguyễn Thị Sương 200.000 Đ
95 Nguyễn Thị Trơn 100.000 Đ
96 Kim Anh 50.000 Đ
97 Giác Hồng Tâm 100.000 Đ
98 Giác Thiệt 100.000 Đ
99 Diệu Tịnh 50.000 Đ
100 Giác Đức Nguyệt 1.000.000 Đ
101 Đoàn Thị Mai 3.000.000 Đ
102 Trương Thị Nhạn 100.000 Đ
103 Giác Bảo Tâm 100.000 Đ
104 Diệu Thanh 40.000 Đ
105 Lý Thị Ngọc Trang 100.000 Đ
106 Lý Phước Hải 50.000 Đ
107 Diệu Kim 1.000.000 Đ
108 Giác Hạnh Hương 100.000 Đ
109 Quang 200.000 Đ
110 Giác Hạnh Huệ 50.000 Đ
111 Cụ Phúc 50.000 Đ
112 Huỳnh Thị The 50.000 Đ
113 1 Phật tử 100.000 Đ
114 Diệu Đắc 200.000 Đ
115 Diệu Phú 200.000 Đ
116 Nguyễn Tuấn Đức 100.000 Đ
117 Diệu Viên 500.000 Đ
118 Hạnh Trí 320.000 Đ
119 Giác Hạnh Phúc 50.000 Đ
120 Thanh (Vé số) 100.000 Đ
121 Diệu Thanh - Diệu Cẩm 150.000 Đ
122 Lê Thị Thu 200.000 Đ
123 Công ty TECHNIP (72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3) 2.700.000 Đ
124 Nguyễn Thị Thúy Vân 100.000 Đ
125 Giác Hạnh Thanh 100.000 Đ
126 GĐ. Giác Thanh Mai 150.000 Đ
127 Chơn Hòa 500.000 Đ
128 Tài 100.000 Đ
129 Trần Thị Kiều Hạnh 500.000 Đ
130 Thiều Bạch Mai 200.000 Đ
131 Bùi Thị Kim Thanh 50.000 Đ
132 Lê Thị Nguyên Tính 500.000 Đ
133 Phan Văn Hòa 50.000 Đ
134 Võ Thị Thúy Hằng 500.000 Đ
135 Trần Thị Kim Phượng 100.000 Đ
136 Phạm Thị Hoài Trinh 50.000 Đ
137 Giác Hồng Xuân 200.000 Đ
138 Huỳnh Nhã Quân 50.000 Đ
139 Nguyễn Thị Đặng 200.000 Đ
140 Lý Tân 100.000 Đ
141 Trần Thể Hoàn 50.000 Đ
142 Diệu Thiện 100.000 Đ
143 Diệu Hòa 100.000 Đ
144 Giác Hạnh Thảo 50.000 Đ
145 Nguyễn Thị Kim Thanh 200.000 Đ
146 Lao Thị Thuận 200.000 Đ
147 Giác Hồng Anh 100.000 Đ
148 Võ Thị Phỉ Hiền 100.000 Đ
149 Tô Lan Hương 20.000 Đ
150 Huỳnh Thị Mỹ Dung 200.000 Đ
151 Nguyễn Thị Minh Hằng 100.000 Đ
152 Giác Tịnh Bảo 100.000 Đ
153 Giác Minh Lệ 50.000 Đ
154 Tâm Trang 100.000 Đ
155 Chung Quế Anh 500.000 Đ
156 Trần Thị Muội 100.000 Đ
157 Lý Huệ Châu 200.000 Đ
158 Hưng - Nga (Mỹ) 500.000 Đ
159 Hoa Huệ 500.000 Đ
160 GĐ. Kim Ngân 300.000 Đ
161 Lâm Thị Hoa 50.000 Đ
162 Bé Thịnh 100.000 Đ
163 Trần Lê Thúy Quỳnh 20.000 Đ
164 Phan Ngọc Thi 30.000 Đ
165 Trương Thị Tú Loan 100.000 Đ
166 Phùng Thị Thu Nghĩa 100.000 Đ
167 Triệu Vĩnh Nhiên 100.000 Đ
168 Triệu Vĩnh Nghiệp 100.000 Đ
169 Như Hạnh 500.000 Đ
170 Lý Diệu Uy 250.000 Đ
171 Lý Diệu Thăng
172 Trần Phước Hậu 500.000 Đ
173 Ngô Thị Bích Loan 200.000 Đ
174 Trịnh Thị Xuân 100.000 Đ
175 Trịnh Thị Liêng 200.000 Đ
176 Trịnh Thị Ngọc 200.000 Đ
177 Trần Thanh Nhạc 500.000 Đ
178 Đoàn Kim Chi 500.000 Đ
179 Nguyễn Thanh Dũng 100.000 Đ
180 Giác Tâm Phương 50.000 Đ
181 Lăng Khâm Hùng 100.000 Đ
182 Phạm Thị Thanh Bình 300.000 Đ
183 Nguyễn Thị Mai Loan 200.000 Đ
184 Nguyễn Thị Vấn 150.000 Đ
185 Nguyễn Thị Hà 100.000 Đ
186 Linh 200.000 Đ
187 Đoàn Thị Phương 5.000.000 Đ
188 Chùa Phật Quang 5.000.000 Đ
189 Lê Thái Sơn 200.000 Đ
190 Đỗ Văn Ngân 1.000.000 Đ
191 Diệu Âm 600.000 Đ
192 Diệu Âm 250.000 Đ
193 Giày dép Hoài Nam 1.000.000 Đ
194 Giang Tuyết Mai 50.000 Đ
195 1 Phật tử 500.000 Đ
196 Bùi Ngân Hà 300.000 Đ
197 Trần Thị Thu Thảo 500.000 Đ
198 Huỳnh Thị Thể 300.000 Đ
199 Trần Văn Tuấn 300.000 Đ
200 Nguyễn Thị Xuân Trinh
201 Liên Hường 500.000 Đ
202 Giác Phước 2.000.000 Đ
203 Mai Hà 300.000 Đ
204 Bà vú của Thầy Nhật Bình 500.000 Đ
205 Phan Thị Điệp 1.000.000 Đ
206 Võ Mạnh Cường 1.000.000 Đ
207 Thiện Sanh 150.000 Đ
208 Diệu Thuận 50.000 Đ
209 Ngộ Trí Thịnh 100.000 Đ
210 Nguyễn Cung Mi 500.000 Đ
211 Phan Thống Nhất 1.000.000 Đ
212 Nguyễn Thị Ngọ 30.000 Đ
213 Võ Thị Hồng Lệ 200.000 Đ
214 Mỹ Tú 100.000 Đ
215 Hoàng Thị Toan 100.000 Đ
216 Diệu Hoa 100.000 Đ
217 Diệu Báu 100.000 Đ
218 Hoằng Hạo 100.000 Đ
219 Hoàng Thị Hồng 100.000 Đ
220 Lê Thị Thùy Trang 100.000 Đ
221 1 Phật tử 5.000.000 Đ
222 Phan Thị Nhã Trang 500.000 Đ
223 Chú Minh Đài 2.000.000 Đ
224 Nguyễn Thị Nở 600.000 Đ
225 Lê Thanh Trúc 1.000.000 Đ
226 Lê Quang Vũ
227 Diệu Quý 1.000.000 Đ
228 Phương Anh 100.000 Đ
229 Tâm Vỹ 200.000 Đ
230 Diệu Đạo 100.000 Đ
231 Giác Hạnh Thanh 200.000 Đ
232 Lê Ngọc Lang 100.000 Đ
233 GDDPT Giác Lệ Hảo 500.000 Đ
234 Nguyễn Thị Giát 500.000 Đ
235 Giác Hồng Triều 50.000 Đ
236 Chú Huy 6.000.000 Đ
237 Nguyên Bảo 100.000 Đ
238 Trương Thị Ngọc Phú 200.000 Đ
239 Lê Thị Hân 200.000 Đ
240 Nguyễn Thị Hoa (Đại Diệu) 200.00 Đ
241 Đái Việt Quốc Thống 1.000.000 Đ
242 Nguyễn Thị Bích Vân 500.000 Đ
243 Nhóm đi Ấn Độ với Thầy Nhật Thiện 7.700.000 Đ
244 Nguyễn Thiện Đức 100.000 Đ
245 2 Phật tử 40.000 Đ
246 Trang 100.000 Đ
247 Hạnh 100.000 Đ
248 Vân 100.000 Đ
249 Cô Sáu - cô Hạnh 100.000 Đ
250 Phước Quả - Diệu Tuyết 200.000 Đ
251 Giác Hạnh Anh 200.000 Đ
252 Hoàng Oanh 100.000 Đ
253 Giác Châu 100.000 Đ
254 GĐ. Trương Tố Mai 100 USD
255 GĐ. Từ Ngọc An 50 EURO
256 Chơn Thượng Hằng 500.000 Đ
257 Tăng Đệ 200.000 Đ
258 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 50.000 Đ
259 Nguyễn Văn Thể 500.000 Đ
260 Tám (em Hạnh) 2.000.000 Đ
261 Giác Đức Ân 2.000.000 Đ
262 Nguyễn Đăng Hưng 1.000.000 Đ
263 Lê Thị Ngọc Yên
264 Lê Thị Minh Châu
265 Nguyễn Thị Được 500.000 Đ
266 Greg Kleven
267 Cô Liễu 1.000.000 Đ
268 Kiều Minh 200.000 Đ
269 Ngộ An Nghĩa 100.000 Đ
270 Lâm Văn Hơn 50.000 Đ
271 1 Phật tử ở Phú Nhuận 100.000 Đ
272 Tất Thuận Hoa 200.000 Đ
273 Tất Chi Hoa 100.000 Đ
274 Tất Quý Hòa 100.000 Đ
275 Trần Bửu An 150.000 Đ
276 Võ Văn Thông 50.000 Đ
277 Nguyễn Văn Bình 100.000 Đ
278 Lý Tô Nữ 100.000 Đ
279 Nguyễn Thị Lang 300.000 Đ
280 Nguyễn Trúc Lâm 500.000 Đ
281 Đoàn Thị Lan Anh - PD: Diệu Thư 500.000 Đ
282 Vũ Thị nguyệt - PD: Diệu Phát 100.000 Đ
283 Khánh oa 150.000 Đ
284 Xíu (Café) 100.000 Đ
285 Lưu Tú Kim 1.000.000 Đ
286 Cù Khắc Dũng 1.000.000 Đ
287 Nguyễn Thị Lài 100.000 Đ
288 Huỳnh Thị Hai 200.000 Đ
289 1 Phật tử 100.000 Đ
290 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 100.000 Đ
291 Diệu Định 500.000 Đ
292 Mạch Vĩ Cường 50.000 Đ
293 Diệu Bình 200.000 Đ
294 Hồ Thị Thanh Thủy 300.000 Đ
295 Võ Thị Hà Phương 200.000 Đ
296 Nguyễn Thị Thu Thanh 400.000 Đ
297 Cô Hà 200.000 Đ
298 Nguyễn Đặng Hoàng Kim Thùy 500.000 Đ
299 Đoàn Thanh Thy 300.000 Đ
300 Lê Bá Minh Mẫn 500.000 Đ
301 Phương Trâm - Quốc Thái 500.000 Đ
302 Phú Nhuận 100.000 Đ
303 Nguyễn Văn Thành 50.000 Đ
304 Phan Thị Kim Liễu 100.000 Đ
305 Phan Thị Kim Thảo 50.000 Đ
306 Quốc Bảo 20 triệu
307 Diệu Thuận 5 triệu
308 Diệu Đạo 14 triệu
309 Khưu Thị Hồng 6 triệu
400 Đạo Phật Ngày Nay Úc Châu như danh sách sau đây: 35,5 triệu
  Hải Hạnh 200 AUD
  Trần Văn Tâm, PD: Chơn Tánh 250 AUD
  Tô Minh Ký, PD: Chơn Đức 250 AUD
  Võ Thị Cúc, PD: Phước Viên 250 AUD
  Lê Thị Em, PD: Diệu Hậu 250 AUD
  1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội 40 AUD
  Chân Phúc Hiền 50 AUD
  Thiện Hòa 100 AUD
  Chị Hoa & anh Cường 50 AUD
  GĐ Chị Tâm Nghiêm 200 AUD
  Diệu Âm Thúy Nhi 200 AUD

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập