Phương danh của những dịch giả dịch ra tiếng Anh và tiếng Hoa

Đã đọc: 8763           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

MẶC ĐỊNH

Bài đang dịch: Tên người dịch màu đen

Bài đã dịch xong: Tên người dịch màu đỏ

 

Bài pháp thoại Ngôn Ngữ                       Tên dịch giả  
Tự do nội tại Tiếng Anh Lệ Trinh  
Phước duyên của giống thiện (Kinh Địa Tạng phẩm 10) Tiếng Anh Nguyệt Vạn Hòa  
Thấy nghe được lợi ích (Kinh Địa Tạng phẩm 12) Tiếng Anh Hoàng Ngọc Hào  
Kết hôn với Phật pháp Tiếng Anh Lưu Ngọc Anh  
Bản chất của Nghiệp (Kinh Địa Tạng phẩm 5) Tiếng Anh Lệ Trinh  
Bản chất của ước vọng (Kinh Ước Nguyện 6) Tiếng Anh Lê Nguyên Long  
Không có kẻ thù (chương 1) Tiếng Anh Hoàng Ngọc Hào, Sư Cô Tịnh Quang  
Không có kẻ thù (chương 2) Tiếng Anh Hoàng Ngọc Hào, Sư Cô Tịnh Quang  
Không có kẻ thù (chương 3) Tiếng Anh Hoàng Ngọc Hào, Sư Cô Tịnh Quang  
Không có kẻ thù (chương 4) Tiếng Anh Hoàng Ngọc Hào, Nguyễn  Hoàng Long  
Chuyển hóa sân hận (Chương I) Tiếng Anh Thanh Trúc  
Quay đầu là bờ Tiếng Anh Lê Nguyên Long  
Chuyển Hóa Cảm Xúc giảng ngày 25-07-2007 Tiếng Anh Helen Hiền Nguyễn  
Làm Lại Cuộc Đời Tiếng Anh Viên Bảo An  
Phật Giáo Nhập Thế Tiếng Anh Viên Bảo An  
Chuyển Hóa Thói Quen Tiếng Anh Nguyệt Vạn Hòa  
Bỏ Kiếp Giang Hồ Tiếng Anh Nguyệt Vạn Hòa  
Làm Mới Cuộc Đời (ngày 29/1/2008) Tiếng Anh Lưu Ngọc Anh  
Chuyển Hóa Sân Hận (Chương II) Tiếng Anh Nguyệt Vạn Hòa  
Chuyển Hóa Sân Hận (Chương III) Tiếng Anh Nguyễn  Hoàng Long  
Kinh Trung Bộ Thuật Giáo Dục Trẻ Em Tiếng Anh Thuần Catherine Tran  
Kinh Phước Đức 4 - Hạt giống phước lành Tiếng Anh Thanh Trúc  
Kinh Phước Đức 3 - Hành xử và quan hệ Tiếng Anh Hoài Trâm  
Kinh Phước Đức 6 - Hạnh phúc trong thản nhiên Tiếng Anh Chánh Phụng  
Kinh Phước Đức 2 - Lập nghiệp và hiếu thảo Tiếng Anh Mỹ Phúc  
Kinh Phước Đức 7 - Sống trong hạnh phúc Tiếng Anh Thanh Trúc  
Kinh Phước Đức 5 - Tỉnh Thức và Thản Nhiên Tiếng Anh Nguyễn  Hoàng Long  
Kinh Phước Đức 1 - Môi Trường và Giao Tiếp Tiếng Anh Nguyễn  Hoàng Long  
Kinh Phước Đức 8 - Vấn đáp Tiếng Anh Thái Hằng  
Hoằng Pháp Trong Trại Giam Tiếng Anh Tâm Tín  
Chết đi về đâu (Chương I) Tiếng Anh Tâm Nguyện  
Chết đi về đâu (Chương II) Tiếng Anh Thanh Trúc  
Chết đi về đâu (Chương III) Tiếng Anh Thầy Thanh Lương, Cô Hoàng Thị Phương Thảo và Cô Trần Hương Đạo  
Chết đi về đâu (Chương IV) Tiếng Anh Nguyên Phương Tôn Nữ Bảo Trâm  
Thế Giới Cực Lạc (Chương I) Tiếng Anh Trương Ngọc Dung  
Thế Giới Cực Lạc (Chương II) Tiếng Anh Phước Thường và Diệu Tâm  
Thế Giới Cực Lạc (Chương III) Tiếng Anh Thông Đạt  
Thế Giới Cực Lạc (Chương IV) Tiếng Anh Trung Hợp  
Thế Giới Cực Lạc (Chương V) Tiếng Anh Lưu Trần Khôi Nguyên  
Đối Diện Cái Chết (Phần I) Tiếng Anh Nguyên Phương Tôn Nữ Bảo Trâm  
Đối Diện Cái Chết (Phần II) Tiếng Anh Cát Phúc  
Đối Diện Cái Chết (Phần III) Tiếng Anh Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)  
Đối Diện Cái Chết (Phần IV) Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 
Đối Diện Cái Chết (Phần V) Tiếng Anh Tường Quân  
Biên Tập Không có kẻ thù (Chương I) Tiếng Anh Trần Viết Hưng  
Biên Tập Không có kẻ thù (Các Chương còn lại) Tiếng Anh Thái Hằng và Hải Hạnh  
BiênTập Chuyển Hóa Sân Hận Tiếng Anh Thái Hằng và Hải Hạnh  
Hiểu Thương và Tùy Hỷ (Chương I) Tiếng Anh Nguyễn Hoàng Long  
Hiểu Thương và Tùy Hỷ (Chương II) Tiếng Anh

Diệu An Đỗ Hải Yến

 
Hiểu Thương và Tùy Hỷ (Chương III) Tiếng Anh

Diệu An Đỗ Hải Yến

 
Hiểu Thương và Tùy Hỷ (Chương IV) Tiếng Anh

Trương Ngọc Dung

 
Hiểu Thương và Tùy Hỷ (Chương V) Tiếng Anh Diệu Tâm (Lâm Thị Đức Trọng)  
Chuyển hóa sân hận (Chương I) Tiếng Hoa Tâm Ngọc Trương Kim Lan  
Chuyển hóa sân hận (Chương II & III) Tiếng Hoa Tâm Ngọc Trương Kim Lan  

Hạnh Phúc Trong Tầm tay (Chương I)

Tiếng Anh Diệu Trang  

Hạnh Phúc Trong Tầm tay (Chương II)

Tiếng Anh Thái Hằng  

Hạnh Phúc Trong Tầm tay (Chương III)

Tiếng Anh Pháp Đức (Vũ Tường Thịnh)  

Hạnh Phúc Trong Tầm tay (Chương IV)

Tiếng Anh Pháp Đức (Vũ Tường Thịnh)  

Hạnh Phúc Trong Tầm tay (Chương V)

Tiếng Anh Pháp Đức (Vũ Tường Thịnh)  
Chết đi về đâu (toàn bộ) Tiếng Hoa Cô Khanh  
Đôi Dép Triết Lý và Hôn Nhân (Sách) Tiếng Anh Trần Phong  
Không có kẻ thù Tiếng Hoa Tâm Ngọc Trương Kim Lan  
Thế Giới Cực Lạc Tiếng Hoa Katherine Ho  
Biên Tập Phước Đức và Sự An Lành Tiếng Anh Thái Hằng và Hải Hạnh  

Hạnh phúc giữa đời thường (chương I)

Tiếng Anh Mai Nguyên Thanh  

Hạnh phúc giữa đời thường (chương II)

Tiếng Anh

Trương Ngọc Dung

 

Hạnh phúc giữa đời thường (chương III)

Tiếng Anh Nguyễn Hoàng Long  

Hạnh phúc giữa đời thường (chương IV)

Tiếng Anh

Diệu An Đỗ Hải Yến

 

Hạnh phúc giữa đời thường (chương V)

Tiếng Anh Pháp Đức (Vũ Tường Thịnh)  

Hạnh phúc giữa đời thường (chương VI)

Tiếng Anh

Trương Ngọc Dung

 

Hạnh phúc giữa đời thường (chương VII)

Tiếng Anh

Trương Ngọc Dung

 
Kinh Phước Đức và Sự An Lành Tiếng Hoa Katherine Ho  
Con đường an vui (Chương 1) Tiếng Anh Hoàng Long  
Con đường an vui (Chương 2) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Con đường an vui (Chương 3) Tiếng Anh Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)  
Con đường an vui (Chương 4) Tiếng Anh Ann Tran (Ngọc)  
Con đường an vui (Chương 5) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Con đường an vui (Chương 6) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Con đường an vui (Chương 7) Tiếng Anh Ann Tran (Ngọc)  
Hạnh phúc tuổi già (Chương 1) Tiếng Anh Nguyễn Thị Pha  
Hạnh phúc tuổi già (Chương 2) Tiếng Anh Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)  
Hạnh phúc tuổi già (Chương 3) Tiếng Anh

Tường Trang

 
Hạnh phúc tuổi già (Chương 4) Tiếng Anh Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)  
Hạnh phúc tuổi già (Chương 5) Tiếng Anh Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)  
Phật giáo và Thời đại (chương 4, 5 & 6) Tiếng Anh Trương Ngọc Dung  
14 Điều Phật Dạy (Lời đầu sách và Điều 1) Tiếng Anh Mai Nguyên Thanh  
14 Điều Phật Dạy (Điều 2) Tiếng Anh Trương Thị Như Ngọc  
14 Điều Phật Dạy (Điều 3) Tiếng Anh

Trương Ngọc Dung

 
14 Điều Phật Dạy (Điều 4)
Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 
14 Điều Phật Dạy (Điều 5)
Tiếng Anh

Trương Thị Như Ngọc

 

14 Điều Phật Dạy (Điều 6)

Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 

14 Điều Phật Dạy (Điều 7)

Tiếng Anh

Trần Thị Hương Thảo

 

14 Điều Phật Dạy (Điều 8)

Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 

14 Điều Phật Dạy (Điều 9)

Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 

14 Điều Phật Dạy (Điều 10)

Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 

14 Điều Phật Dạy (Điều 11)

Tiếng Anh

Trương Ngọc Dung

 

14 Điều Phật Dạy (Điều 12)

Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 

14 Điều Phật Dạy (Điều 13 & 14)

Tiếng Anh

Diệu Nguyệt

 

Con Đường Chuyển Hóa (Chánh Kiến)

Tiếng Anh

Huyền Trang

 

Con Đường Chuyển Hóa (Thay Lời Tựa và Chánh Tư Duy)

Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 

Con Đường Chuyển Hóa (Chánh Ngữ)

Tiếng Anh

Diệu Nguyệt (Hằng Võ)

 

Con Đường Chuyển Hóa (Chánh Nghiệp)

Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 

Con Đường Chuyển Hóa (Chánh Mạng)

Tiếng Anh

Diệu Nguyệt

 

Con Đường Chuyển Hóa (Chánh Tinh Tấn)

Tiếng Anh

Huyền Trang

 

Con Đường Chuyển Hóa (Chánh Niệm)

Tiếng Anh

Diệu Nguyệt

 

Con Đường Chuyển Hóa (Chánh Định)

Tiếng Anh

Trương Ngọc Dung

 

Biên Tập Hạnh Phúc Trong Tầm tay

Tiếng Anh

Tú Lan  
Sống Vui Sống Khỏe (Chương 1) Tiếng Anh Huyền Trang  
Sống Vui Sống Khỏe (Chương 2) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Sống Vui Sống Khỏe (Chương 3) Tiếng Anh Huyền Trang  
Sống Vui Sống Khỏe (Chương 4) Tiếng Anh Huyền Trang  
Sống Vui Sống Khỏe (Chương 5) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Biên tập Sống Vui Sống Khỏe (Chương 2) Tiếng Anh Nguyên Tâm (Phù Thị Kim Chi)
 
Tinh Hoa Trí Tuệ (Chương 1) Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 
Tinh Hoa Trí Tuệ (Chương 2) Tiếng Anh Huyền Trang  
Biên tập Hiểu Thương và Tùy Hỷ Tiếng Anh Thiên Lý & Hải Hạnh
 
Tinh Hoa Trí Tuệ (Chương 3) Tiếng Anh Huyền Trang  
Tinh Hoa Trí Tuệ (Chương 4) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Giấc Mơ và Tâm Huyết và Đôi Lời Tâm Huyết Tiếng Anh Hải Yến (Jenny)  
Mười Điều Tâm Niệm (Chương 1) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Mười Điều Tâm Niệm (Chương 2) Tiếng Anh Trương Ngọc Dung  
Mười Điều Tâm Niệm (Chương 3 & 4) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Mười Điều Tâm Niệm (Chương 5, 6 & 7) Tiếng Anh Vy lam  
Mười Điều Tâm Niệm (Chương 8, 9 & 10) Tiếng Anh Hoàng Long
 
Mười Điều Tâm Niệm (Vấn đáp) Tiếng Anh Nguyễn Hoàng Long  
Tinh Hoa Trí Tuệ (Chương 5) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Tinh Hoa Trí Tuệ (Chương 6) Tiếng Anh Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)  
Tinh Hoa Trí Tuệ (Chương 7) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Tinh Hoa Trí Tuệ (Chương 8) Tiếng Anh Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)  
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Chương 1 và lời tựa) Tiếng Anh Thiên Lý  
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Chương 2) Tiếng Anh Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)  
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Chương 3) Tiếng Anh Thanh Tú (Tú Mai)  
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Chương 4) Tiếng Anh Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)  
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Chương 5) Tiếng Anh Thiên Lý  
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Chương 6) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Chương 7) Tiếng Anh Hoàng Long  
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Chương 8) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Phật giáo và Thời đại (chương 1) Tiếng Anh Vy lam  
Phật giáo và Thời đại (chương 2) Tiếng Anh Diệu Nguyệt  
Phật giáo và Thời đại (chương 3) Tiếng Anh

Nguyễn Kim Ngân

 
Để gió cuốn đi (Chương 1) Tiếng Anh

Trần Như Ngọc

 
Để gió cuốn đi (Chương 2) Tiếng Anh

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (PD: Giác Trúc Lệ)

 
Để gió cuốn đi (Chương 3) Tiếng Anh

Hoàng Long

 
Để gió cuốn đi (Chương 4) Tiếng Anh

Trương Ngọc Dung

 
Chết đi về đâu (trọn cuốn) Tiếng Hoa

Hwang Macy

 
100 Điều Đạo Đức Tại Gia (lời giới thiệu) Tiếng Anh

Diệu Nguyệt

 
100 Điều Đạo Đức Tại Gia (Chương 1 và 2) Tiếng Anh

Trần Như Ngọc

 
100 Điều Đạo Đức Tại Gia (Chương 3 và 4) Tiếng Anh

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (PD: Giác Trúc Lệ)

 
100 Điều Đạo Đức Tại Gia (Chương 5 và 6) Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 
100 Điều Đạo Đức Tại Gia (Chương 7 đến 10) Tiếng Anh

Diệu Nguyệt

 
100 Điều Đạo Đức Tại Gia (Chương 11 đến 15) Tiếng Anh

Diệu Nguyệt

 
100 Điều Đạo Đức Tại Gia (Kinh Người Áo Trắng) Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (PD: Giác Trúc Lệ)  
100 Điều Đạo Đức Tại Gia (Giới Sư Khai Đạo) Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 
Phòng chống và điều trị bệnh (bài 1 và 2) Tiếng Anh

Nguyễn Hoàng Long

 
Phòng chống và điều trị bệnh (bài 3) Tiếng Anh

Diệu Nguyệt

 
Chìa Khóa Hạnh Phúc (Lời giới thiệu và Lời đầu sách) Tiếng Anh

Ann Tran (Ngọc)

 
Con Đường Chuyển Hóa (Trọn cuốn) Tiếng Hoa

Macy Hwang 

 
Phòng chống và điều trị bệnh (bài 4) Tiếng Anh

Trần Như Ngọc

 
Phòng chống và điều trị bệnh (bài 5) Tiếng Anh

Diệu Nguyệt 

 
Chìa Khóa Hạnh Phúc (Chương 1) Tiếng Anh

Ann Tran (Ngọc)

 
Chìa Khóa Hạnh Phúc (Chương 2) Tiếng Anh

Giác Hồng Lạc (Võ Lê Hồng Phúc)

 
Để Gió Cuốn Đi (trọn cuốn) Tiếng Hoa

Macy Hwang 

 
Chìa Khóa Hạnh Phúc (Chương 3) Tiếng Anh

Diệu Nguyệt 

 
Chuyển Hóa Cảm Xúc(sách) Tiếng Anh

Thanh Tú (Tú Mai)

 
Chìa Khóa Hạnh Phúc (Chương 4) Tiếng Anh

Ann Tran (Ngọc)

 
Chìa Khóa Hạnh Phúc (Chương 5) Tiếng Anh

Ann Tran (Ngọc)

 
Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình (Trọn Bộ) Tiếng Hoa

Macy Hwang 

 
Con Đường An Vui Mới (trọn bộ) Tiếng Hoa

Nguyễn Ngọc Mỹ (Jennie Nguyen)

 
Chánh Niệm Trong Từng Cử Chỉ (trọn bộ) Tiếng Anh

Diệu Nguyệt (Võ Hằng)

 
Nghệ Thuật Ứng xử (Lời tựa) Tiếng Anh

Trương Ngọc Dung

 
Nghệ Thuật Ứng xử (Chương 1) Tiếng Anh Trương Ngọc Dung  
Chánh Niệm Trong Từng Cử Chỉ (trọn bộ) Tiếng Hoa Macy Hwang   
Nghệ Thuật Ứng xử (Chương 2) Tiếng Anh Thanh Tú (Tú Mai)  
Nghệ Thuật Ứng xử (Chương 3) Tiếng Anh Thanh Tú (Tú Mai)  
Nghệ Thuật Ứng xử (Chương 4) Tiếng Anh Thanh Tú (Tú Mai)  
Thiền Vipassanā (Bốn Nền Tảng Chính Niệm)
Tiếng Anh Cát Phúc  
Năm lợi ích của tu Thiền Tiếng Anh Diệu Nguyệt (Hằng Võ)  
Thiền chỉ và thiền quán Tiếng Anh Trần Ngọc Hà Vy  
40 Đề Mục Thiền Định Tiếng Anh Ngọc Trần  
Cẩm Nang Tu Học (Lời tựa và chương 1) Tiếng Anh Ngọc Trần  
Cẩm Nang Tu Học (Chương 2 & 3) Tiếng Anh Ngọc Trần  
Cẩm Nang Tu Học (Chương 4 & 5) Tiếng Anh Trần Ngọc Hà Vy  
Cẩm Nang Tu Học (Chương 6 & 7) Tiếng Anh Cát Phúc  
Cẩm Nang Tu Học (Chương 8 & 9) Tiếng Anh Ngọc Trần  
Cẩm Nang Tu Học (Chương 10 & phụ lục) Tiếng Anh Ngọc Trần  
Biên Tập Tinh Hoa Trí Tuệ (Sách) Tiếng Anh Thắng Lai  
Trí Tuệ, Cảm Xúc và Hạnh Phúc  Tiếng Anh Trần Như Ngọc  
Nghệ Thuật Ứng xử (Chương 5) Tiếng Anh Trần Như Ngọc  
Nghệ Thuật Ứng xử (Chương 6) Tiếng Anh Diệu Nguyệt (Hằng Võ)  

 

ú

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
Tam Ngoc 04/03/2011 08:28:21
Nam mo A Di Da Phat

Thay hoan hy cho con lien lac voi co Khanh dich sach Chet di ve dau de hoc hoi kinh nghiem.
avatar
Hoàng Thanh Vân 24/07/2011 07:37:30
Bạch thầy,

Thầy có thể tổ chức việc post lên mạng các bài đã dịch xong rồi để cho chúng con cùng học hỏi các thuật ngữ Đạo Phật và cách dịch sang tiếng nước ngoài được không Thầy? Hy vong như vậy chúng ta sẽ ngày càng có nhiều Phật tử có thể tự tin tham gia công việc này.

Con cảm ơn Thầy nhiều lắm.
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.33

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập