Cúng Dường Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Cho Quý Tăng Ni (C282)

Đã đọc: 483           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Người xuất gia được gọi là Tăng bảo vì là bậc tôn quý trong Tam bảo. Đức Phật đã tịch diệt Niết bàn từ hơn hai nghìn sáu trăm năm lẻ, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn để hàng hậu học gìn giữ, hành trì, đó là nhờ ơn đức của Tăng bảo. Chư Tăng ba đời mười phương với sứ mệnh “truyền đăng tục diệm”, để rồi nhờ đó mà ngọn đèn chánh pháp sáng mãi cho đến ngày hôm nay. Người con Phật có cội nguồn huyết thống và gốc rễ tâm linh. Nên vóc thành hình là nhờ vào ông bà, cha mẹ, nhưng gốc rễ tâm linh, nơi nương tựa đời sống tinh thần, để được khai sinh lần nữa trong giáo pháp của đức Thế tôn lại chính là quý Tăng Ni đạo hạnh. Cảm ơn đức ấy, cũng như nhận rõ tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe của quý Tăng Ni đối với sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp, từ tháng 02 năm 2022, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã triển khai chương trình “Cúng dường thẻ bảo hiểm y tế cho Tăng Ni sinh” (C282). Đến nay, chương trình đã cúng dường 1.297 thẻ Bảo hiểm y tế đến quý Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và chùa Thanh Tâm, chư Tăng Ni các chùa Đại Tòng Lâm, Chùa Mai Sơn, Tu viện Long Hưng với tổng tịnh tài chi phí cho chương trình lên đến hơn 1 tỷ đồng.

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

CÚNG DƯỜNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI  (C282)

Người xuất gia được gọi là Tăng bảo vì là bậc tôn quý trong Tam bảo. Đức Phật đã tịch diệt Niết bàn từ hơn hai nghìn sáu trăm năm lẻ, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn để hàng hậu học gìn giữ, hành trì, đó là nhờ ơn đức của Tăng bảo. Chư Tăng ba đời mười phương với sứ mệnh “truyền đăng tục diệm”, để rồi nhờ đó mà ngọn đèn chánh pháp sáng mãi cho đến ngày hôm nay. Người con Phật có cội nguồn huyết thống và gốc rễ tâm linh. Nên vóc thành hình là nhờ vào ông bà, cha mẹ, nhưng gốc rễ tâm linh, nơi nương tựa đời sống tinh thần, để được khai sinh lần nữa trong giáo pháp của đức Thế tôn lại chính là quý Tăng Ni đạo hạnh. Cảm ơn đức ấy, cũng như nhận rõ tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe của quý Tăng Ni đối với sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp, từ tháng 02 năm 2022, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã triển khai chương trình “Cúng dường thẻ bảo hiểm y tế cho Tăng Ni sinh” (C282). Đến nay, chương trình đã cúng dường 1.297 thẻ Bảo hiểm y tế đến quý Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và chùa Thanh Tâm, chư Tăng Ni các chùa Đại Tòng Lâm, Chùa Mai Sơn, Tu viện Long Hưng với tổng tịnh tài chi phí cho chương trình lên đến hơn 1 tỷ đồng.

  • Cúng dường 820 thẻ Bảo hiểm y tế đến Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh

Vào ngày 16/11/2022, tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh cơ sở 2, đoàn chùa Giác Ngộ – Quỹ ĐPNN dưới hướng dẫn của TT. Thích Nhật Từ đã thành tâm cúng dường 820 thẻ BHYT đến quý Tăng Ni đang theo học tại Học viện. Buổi lễ được diễn ra trang nghiêm tại giảng đường Học viện với sự hiện diện chứng minh của chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện: TT. Thích Nhật Từ – Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, TT. Thích Phước Lượng – Hội đồng Điều hành, Phó Ban Quản Viện Học viện. Tại đây, Quỹ ĐPNN đã dâng lời tác bạch cúng dường và dâng cúng bảng tượng trưng 820 thẻ BHYT đến đại diện Tăng sinh nội viện.

– Cúng dường 400 thẻ Bảo hiểm y tế đến chư Tăng Ni chùa Đại Tùng Lâm

– Cúng dường 47 thẻ Bảo hiểm y tế đến chư Ni chùa Mai Sơn

– Cúng dường 30 thẻ Bảo hiểm y tế đến chư Ni  Tu viện Long Hưng

Bệnh của chúng sinh đều không ngoài thân bệnh và tâm bệnh. Việc trị liệu tâm bệnh và chăm sóc thân bệnh cho chúng sinh là một việc làm mang lại vô lượng công đức. Trong Kinh Vô Lượng Thọ: “Nếu là Phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường chư Phật không khác. Trong tám món phước điền, phước thăm bệnh là đứng đầu.” Trong Kinh Phạm Võng: “Nếu các vị Quốc Vương hay Bà-la-môn thấy người già cả, tật bệnh, phụ nữ sinh sản… mà trong một niệm, đủ lòng đại từ, bố thí thuốc thang, ăn uống, áo mền… khiến cho họ được an ủi; tu phước như thế không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện: “Từ nay về sau, cần thăm nuôi người bệnh. Nếu ai muốn cúng dường cho Ta (ý chỉ đức Phật) thì cúng cho người bệnh trước.” 

 Được sự phát tâm ngoại hộ dõng mãnh từ các quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, chương trình Cúng dường thẻ bảo hiểm y tế cho Tăng Ni sinh” (C282) đã nhận được 620 lượt đóng góp với tịnh tài lên đến hơn 1 tỷ đồng (tịnh tài còn lại là gần 32 triệu đồng sẽ được chuyển vào Quỹ Lưu động). Những suất bảo hiểm y tế ý nghĩa này sẽ giúp đỡ, san sẻ được phần nào những khó khăn về mặt tài chính mỗi khi quý Tăng, Ni đối mặt với bệnh duyên, đó chính là một thuận duyên hỗ trợ đắc lực cho quý Tăng, Ni trên con đường Tu học. Thay mặt quý Tăng Ni, Quỹ ĐPNN xin thành kính tri ân công đức của quý vị. Nguyện chúc quý vị và gia quyến năm phước lành tăng trưởng, sống an vui trong thiện pháp.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG
THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI (C282)

TP. HCM, Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

 
 
 
 
 

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

 

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Trị giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Cúng dường thẻ BHYT Tăng Ni HVPGVN và Chùa Thanh Tâm

Suất

145

805.000

116.830.000

   

2

Cúng dường BHYT Tăng Ni Đại Tòng Lâm

Suất

400

805.000

322.000.000

   

3

Cúng dường BHYT Ni đoàn tu viện Long Hưng

Suất

30

805.000

24.150.000

   

4

Cúng dường BHYT Ni đoàn Chùa Mai Sơn

Suất

47

805.000

37.835.000

   

5

Cúng dường BHYT Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ

Suất

92

805.000

74.060.000

   

6

Cúng dường thẻ BHYT Tăng Ni Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM (bao gồm phí chuyển tiền)

Suất

675

805.089

543.434.771

   

7

In bảng trao tặng thẻ BHYT tượng trung tại Học viện Lê Minh Xuân

Cái

1

130.000

130.000

   

8

In bảng trao tặng thẻ BHYT tượng trung tại chùa Đại Tòng Lâm

Cái

1

110.000

110.000

   

9

Hoàn trả tiền thu bảo hiểm theo QĐ 931 QĐ-BHXH

     

-43.770.240

   

10

Hoàn trả tiền thu bảo hiểm theo QĐ 709 QĐ-BHXH

     

-41.839.200

   
 

TỔNG

     

1.032.940.331

[a]

 

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

 

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/03/2022

   

160.800.000

   

2

Đạo Phật Ngày Nay Hải Dương

16/03/2022

   

54.000.000

   

3

Đạo Phật Ngày Nay Hà Nội

11/03/2022

   

50.000.000

   

4

Quý Phật Tử Mừng Ngày Tiếp Nối Sư Phụ

18/03/2022

   

37.150.000

   

5

Nguyen Thi Anh Dao

03/04/2022

   

24.000.000

   

6

Ngo Chu Anh Tuyet

13/03/2022

   

20.000.000

   

7

Giac Dieu Tho

16/03/2022

   

20.000.000

   

8

Le Thi Phuong

16/03/2022

   

20.000.000

   

9

Bảo Ngọc - Bảo Nhi - Chơn Lạc - Diệu Thông

25/05/2022

   

20.000.000

   

10

Nguyen Thi Anh Dao

23/03/2022

   

16.000.000

   

11

Vũ Thị Hoa Pd Lạc Ngọc

29/03/2022

   

16.000.000

   

12

Phạm Kim Hoa Pd Diệu Tâm

01/04/2022

   

12.060.000

   

13

Thanh Nguyen

15/03/2022

500 USD

23.330

11.665.000

   

14

Lớp Giáo Lý Bát Chánh Đạo

17/03/2022

   

11.600.000

   

15

Gdpt Thanh Giap

17/03/2022

   

10.000.000

   

16

Gia Đình Phong Ngọc Q8

18/03/2022

   

10.000.000

   

17

Đỗ Việt Hào Hương Và Đỗ Việt Tiệp

06/04/2022

   

9.805.960

   

18

Pham Ngoc Minh Tam

17/03/2022

   

8.500.000

   

19

Gd Hanh Phung

15/03/2022

   

8.040.000

   

20

Nguyen Thi My A

17/03/2022

   

8.040.000

   

21

Phật Tử Biên Hòa

22/03/2022

   

7.000.000

   

22

Nguyễn Thị Nguyệt Pd Hoa Minh

27/03/2022

   

7.000.000

   

23

Gd Tuan Lan

12/03/2022

   

5.000.000

   

24

Gia Dinh Nguyen Thi Tram

16/03/2022

   

5.000.000

   

25

Hung Yen

17/03/2022

   

5.000.000

   

26

Gia Đình Giác Diệu Thanh

18/03/2022

   

5.000.000

   

27

Lê Thị Hiền - Lê Thị Mỹ Hảo - Nguyễn Thị Bích Yên

19/03/2022

   

5.000.000

   

28

Phước Huệ

22/03/2022

   

5.000.000

   

29

Chan Thong

24/03/2022

   

5.000.000

   

30

Nguyen Van Quang

14/04/2022

   

5.000.000

   

31

Le Thi Phuong

14/11/2022

   

5.000.000

   

32

Ngan

14/11/2022

   

5.000.000

   

33

Huynh Le Phung

15/11/2022

   

5.000.000

   

34

Huynh Thi Kim Anh

13/03/2022

   

4.020.000

   

35

Ngan

17/03/2022

   

4.020.000

   

36

Nguyen Thi Thanh Huyen

17/03/2022

   

4.020.000

   

37

Tran Uyen Phuong

17/03/2022

   

4.020.000

   

38

Do Ngoc Chin, Dang Thi Hoa, Hoang Thien Nhan, Hoang Thien Tam

14/03/2022

   

4.000.000

   

39

Nguyen Thi Ngoc Han

16/03/2022

   

4.000.000

   

40

DiệU Từ

17/03/2022

   

4.000.000

   

41

Nguyen Thi Hoa

17/03/2022

   

4.000.000

   

42

Nguyễn Thị Nguyệt Pd Giác Dung Vy

17/03/2022

   

4.000.000

   

43

Tran Vinh Linh

05/06/2022

   

4.000.000

   

44

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/08/2022

   

4.000.000

   

45

Tuan Anh Van Anh Singapore

18/08/2022

   

4.000.000

   

46

Anh Nguyen

27/09/2022

   

3.522.930

   

47

Hon Sien

12/08/2022

   

3.288.000

   

48

Tran Thi Loan

13/03/2022

   

3.250.000

   

49

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/03/2022

   

3.216.000

   

50

Gd Be Rot Va Be Dau

15/04/2022

   

3.200.000

   

51

Trần Ngọc Nga

08/12/2022

   

3.200.000

   

52

Chon Ha

11/11/2021

   

3.000.000

C272

 

53

Gđpt Lê Phước Đại - Nguyễn Thị Ky

27/12/2021

   

3.000.000

C272

 

54

Giac An Dieu

14/03/2022

   

3.000.000

   

55

Dang Thi Hong

15/03/2022

   

3.000.000

   

56

Nguyễn Thị Tình Pd Giác Chơn Tâm

15/03/2022

   

3.000.000

   

57

Klien - Dieu Tri

19/03/2022

   

3.000.000

   

58

Vũ Viết Hưng Và Các Con

22/05/2022

   

3.000.000

   

59

An Dieu

15/11/2022

   

3.000.000

   

60

Nguyễn Thị Tình Pd Giác Chơn Tâm

16/11/2022

   

3.000.000

   

61

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

2.800.000

   

62

Gd Be Le Ha Anh

12/03/2022

   

2.500.000

   

63

Ly My Hanh

04/04/2022

   

2.500.000

   

64

Kim Thị Thu Vân Pd Liên Vân

09/05/2022

   

2.500.000

   

65

Tap The Cty Omina

26/05/2022

   

2.500.000

   

66

Tran Thi Luon

15/03/2022

   

2.412.000

   

67

Lương Mỹ Hiền, Lương Mỹ Lan, Lương Thuận Lan

31/03/2022

   

2.412.000

   

68

GiáC PhúC DiễM

18/03/2022

   

2.400.000

   

69

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/04/2022

   

2.400.000

   

70

Hoang Phi Vu

28/04/2022

   

2.400.000

   

71

Gđ Bs Hanhcong

07/07/2022

   

2.400.000

   

72

Gia Đình Phật Tử Quảng Lợi

21/04/2022

100USD

23.470

2.347.000

   

73

Brian Cathey Va Zack

07/04/2022

   

2.300.000

   

74

Dao Trang Chay Giac Ngo Thai Binh

01/04/2022

   

2.100.000

   

75

Pham Thi Ha

12/03/2022

   

2.000.000

   

76

Ngo Tung Lac, Ngo Tung Tri

13/03/2022

   

2.000.000

   

77

Gd Lam Na Panh

14/03/2022

   

2.000.000

   

78

Cô Huệ (Bình Thạnh)

15/03/2022

   

2.000.000

   

79

Gd Nguyen Thi Thao - Pd Dieu Hien

15/03/2022

   

2.000.000

   

80

Ho Minh Tan

15/03/2022

   

2.000.000

   

81

Pham Hong Son Pd Ngo Hung Phuoc

15/03/2022

   

2.000.000

   

82

Chuc Nghia

16/03/2022

   

2.000.000

   

83

Giac Ngoc Gioi

16/03/2022

   

2.000.000

   

84

Le Phuong Mai

16/03/2022

   

2.000.000

   

85

Nhuan Tam

16/03/2022

   

2.000.000

   

86

Dieu Loc

17/03/2022

   

2.000.000

   

87

Gđ Ngô Thị Hảo Pd Hoa Tâm

17/03/2022

   

2.000.000

   

88

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

2.000.000

   

89

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

2.000.000

   

90

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

2.000.000

   

91

Nguyễn Ngọc Châu

17/03/2022

   

2.000.000

   

92

Tran Hoai Man

17/03/2022

   

2.000.000

   

93

Đức Trí

17/03/2022

   

2.000.000

   

94

Nguyen Thi Ngoc Han

18/03/2022

   

2.000.000

   

95

Nguyen Thi Nhan

19/03/2022

   

2.000.000

   

96

Phan Thị Thái Hòa Pd Diệu Vân

22/03/2022

   

2.000.000

   

97

Cao Van Dung

23/04/2022

   

2.000.000

   

98

Gd Hanhcong

01/05/2022

   

2.000.000

   

99

Dao Thi Ha Ly

30/05/2022

   

2.000.000

   

100

Gd Bs Hanhcong

03/06/2022

   

2.000.000

   

101

Lâm Ngọc Hoàn - Tăng Tố Nga - Lâm Thoại Vinh - Trương Giới Thinh - Lâm Ái Yến - Lê Viết Đức Hiền

10/10/2022

   

2.000.000

   

102

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/11/2022

   

2.000.000

   

103

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/03/2022

   

1.610.000

   

104

Châu Háng Quang Pd Từ Minh 69T - Châu Kiến Lâm 46T Pd Minh Quang

17/03/2022

   

1.610.000

   

105

Lý Vương Và Vương Nam

17/03/2022

   

1.610.000

   

106

Trần Thị Thu Hà

31/03/2022

   

1.610.000

   

107

Trần Ngọc Nga

15/05/2022

   

1.610.000

   

108

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/03/2022

   

1.609.200

   

109

An Chanh

11/03/2022

   

1.608.000

   

110

Do Thuy Hien

12/03/2022

   

1.608.000

   

111

Pham Ngoc Trinh

12/03/2022

   

1.608.000

   

112

Hoa Thien

14/03/2022

   

1.608.000

   

113

Ho Van The

15/03/2022

   

1.608.000

   

114

Giac Xuan Dung (Gd Be Sulala)

16/03/2022

   

1.608.000

   

115

Hoang Le Van, Pham Thi Thanh Tam

17/03/2022

   

1.608.000

   

116

Ngo Thi Quynh Nga 65 T Pd Dieu My, Vu Hoang Lan Chi 34 Tuoi

19/03/2022

   

1.608.000

   

117

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/03/2022

   

1.608.000

   

118

Vương Thị Thất

27/03/2022

   

1.600.000

   

119

Le Tuyen (Pd Thien Chinh)

09/04/2022

   

1.600.000

   

120

Gd Huynh Ky Xuong

05/05/2022

   

1.600.000

   

121

Ngo Vien Phuc

01/08/2022

   

1.600.000

   

122

Dieu Nhu Dieu Hanh

08/09/2022

   

1.600.000

   

123

Ngo Truong Huan-Chung Diep-Ngo Tue Tai-Ngo Minh Phuc-Ngo Minh Loc

08/11/2022

   

1.600.000

   

124

Do Nhat Anh

17/03/2022

   

1.500.000

   

125

Pgd Phat Tu Thu Nga

17/03/2022

   

1.500.000

   

126

Nguyễn Thị Kim Thu Pd Hạnh Quỳnh Và Lê Thanh Liêm

18/03/2022

   

1.500.000

   

127

De Tu T.T

22/03/2022

   

1.500.000

   

128

Đào Thị Lan Pd Phương Giải

28/03/2022

   

1.500.000

   

129

Cao Thi Thanh Thuy_Phap Danh Dieu Diem

30/04/2022

   

1.500.000

   

130

Nhom Tu Hoc Phat Tu Bien Hoa

20/03/2022

   

1.400.000

   

131

Diep Thi Thu Phuong

17/03/2022

   

1.300.000

   

132

Diep Thi Thu Phuong

11/04/2022

   

1.100.000

   

133

Phạm Thị Khen - Phạm Thị Rảnh

12/03/2022

   

1.007.000

   

134

Cao Van Dung

05/11/2021

   

1.000.000

C272

 

135

Dao Thi Kim Thoa

30/11/2021

   

1.000.000

C272

 

136

My Hanh Tien Giang

03/03/2022

   

1.000.000

C272

 

137

Le Quang Vinh

11/03/2022

   

1.000.000

   

138

Tran Thi Minh Hai

11/03/2022

   

1.000.000

   

139

Bui Thi Kim Oanh

12/03/2022

   

1.000.000

   

140

Gd Be Rot Va Be Dau

12/03/2022

   

1.000.000

   

141

Gd Tran Thi Phuong Mai

12/03/2022

   

1.000.000

   

142

Huynh Chu

12/03/2022

   

1.000.000

   

143

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/03/2022

   

1.000.000

   

144

Shop Baby Dung Suong Tdm Binh Duong

12/03/2022

   

1.000.000

   

145

Hoang Van

13/03/2022

   

1.000.000

   

146

Nguyen Huynh Gia Han

13/03/2022

   

1.000.000

   

147

Nguyen Thi Thuy Ngan

13/03/2022

   

1.000.000

   

148

Nguyên Đào

13/03/2022

   

1.000.000

   

149

Nguyễn Thị Nhàn Pd Nhật An

13/03/2022

   

1.000.000

   

150

Nguyễn Thị Xuân Pd Liên Xuân

13/03/2022

   

1.000.000

   

151

Pham Thi Lan

13/03/2022

   

1.000.000

   

152

Tuan Tram

13/03/2022

   

1.000.000

   

153

Tuyet Nguyen Binh Duong

13/03/2022

   

1.000.000

   

154

Luong Huong Pd Giac Chuc Nhi Hp

14/03/2022

   

1.000.000

   

155

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/03/2022

   

1.000.000

   

156

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/03/2022

   

1.000.000

   

157

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/03/2022

   

1.000.000

   

158

Nguyen Thi Bich Thuy

14/03/2022

   

1.000.000

   

159

Phan Thanh Quan

14/03/2022

   

1.000.000

   

160

Tran Thi Dieu Hong

14/03/2022

   

1.000.000

   

161

Ngộ Hưng Phú

15/03/2022

   

1.000.000

   

162

Bui Cai

15/03/2022

   

1.000.000

   

163

Bui Thi Nhung

15/03/2022

   

1.000.000

   

164

Gd Lam Na Panh

15/03/2022

   

1.000.000

   

165

Hương Linh Voong A Tài

15/03/2022

   

1.000.000

   

166

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/03/2022

   

1.000.000

   

167

Tran Thi Anh Thu

15/03/2022

   

1.000.000

   

168

Trinh Thi Le Hien

15/03/2022

   

1.000.000

   

169

Gia ĐìNh HoàNg Thị ChíN Pd Nguyên CháNh

16/03/2022

   

1.000.000

   

170

Lai Thi Thuy Nga

16/03/2022

   

1.000.000

   

171

Ngo Thi My Loi

16/03/2022

   

1.000.000

   

172

Nguyễn Thị Hoàng Yến

16/03/2022

   

1.000.000

   

173

Vũ Thị Thu Hà

16/03/2022

   

1.000.000

   

174

Duong Thu Huong, Binh Thuan

17/03/2022

   

1.000.000

   

175

Gia Dinh Phat Tu Nguyen Hiep

17/03/2022

   

1.000.000

   

176

Giac Tu Dieu

17/03/2022

   

1.000.000

   

177

Huynh Thi Phuong Thao

17/03/2022

   

1.000.000

   

178

Mã Hạnh Nhi

17/03/2022

   

1.000.000

   

179

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

1.000.000

   

180

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

1.000.000

   

181

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

1.000.000

   

182

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

1.000.000

   

183

Nguy Thi Canh Hn

17/03/2022

   

1.000.000

   

184

Nguyen Thuy Doai

17/03/2022

   

1.000.000

   

185

Phan Thi Thu Thuy

17/03/2022

   

1.000.000

   

186

Truc Nguyen

17/03/2022

   

1.000.000

   

187

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/03/2022

   

1.000.000

   

188

Phan Xuan Lieu

18/03/2022

   

1.000.000

   

189

Tran Nguyet Minh

18/03/2022

   

1.000.000

   

190

Gia Đình Phật Tử Diệu Hoa

19/03/2022

   

1.000.000

   

191

Vương Mộng Hồng Pd Quảng Phước

19/03/2022

   

1.000.000

   

192

Bùi Thị Kim Ánh Pd Giác Mai Như

20/03/2022

   

1.000.000

   

193

Phạm Văn Ba

20/03/2022

   

1.000.000

   

194

Pt Nhan

20/03/2022

   

1.000.000

   

195

Trần Thụ Thịnh

20/03/2022

   

1.000.000

   

196

Anh Đào - Diệu Giác

23/03/2022

   

1.000.000

   

197

Đào Đắc Thu Pd Đức Tâm

28/03/2022

   

1.000.000

   

198

Huong Giao Vien Ha Noi Phap Danh Chon Dieu Tanh

29/03/2022

   

1.000.000

   

199

Gd Ngo An Duong, Dong Anh

05/04/2022

   

1.000.000

   

200

Đinh Văn Tiếp

05/04/2022

   

1.000.000

   

201

Vo Nguyen Thu Phong

06/04/2022

   

1.000.000

   

202

Gd Van Kiet, Gd Lien Uyen

07/04/2022

   

1.000.000

   

203

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/04/2022

   

1.000.000

   

204

Nguyen Huu Tuan

10/04/2022

   

1.000.000

   

205

Nguyen Thi Minh Truyen

10/04/2022

   

1.000.000

   

206

Diệp Kim Lâm

14/04/2022

   

1.000.000

   

207

Lê Thị Minh Nguyệt Pd Diệu Giác

17/04/2022

   

1.000.000

   

208

Gd Con Lam Na Panh

18/04/2022

   

1.000.000

   

209

Nguyen Dang

22/04/2022

   

1.000.000

   

210

Gd Phuc Thao Mam Bien

28/04/2022

   

1.000.000

   

211

Hà Thanh Thuận

01/05/2022

   

1.000.000

   

212

Giac Phuoc Binh

07/05/2022

   

1.000.000

   

213

Phạm Thị Chậm Pd Phổ Hiền

10/05/2022

   

1.000.000

   

214

Phạm Thị Tuất Pd Giác Minh Tâm - Nguyễn Thiên Phú

10/05/2022

   

1.000.000

   

215

Gia Đình Châu Văn Chất Pd Pháp Thiện

14/05/2022

   

1.000.000

   

216

Lê Trung Hậu Pd Giác Hiền

06/06/2022

   

1.000.000

   

217

Ngo Vien Phuc

16/06/2022

   

1.000.000

   

218

Nguyen Thi Bich Lien

21/06/2022

   

1.000.000

   

219

Dieu Chan

11/07/2022

   

1.000.000

   

220

Giac Phuoc Binh

01/09/2022

   

1.000.000

   

221

Trần Thị Kiều Hạnh Pd Chơn Hảo

05/09/2022

   

1.000.000

   

222

Gđ Vien Thuy

15/11/2022

   

1.000.000

   

223

Thanh Tam Va Gd Dieu Hien

15/11/2022

   

1.000.000

   

224

Giac Phuoc Binh

20/11/2022

   

1.000.000

   

225

Đỗ Thị Thanh Thảo Pd Thanh Hậu

26/11/2022

   

1.000.000

   

226

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/12/2022

   

1.000.000

   

227

Gd Lam Na Panh

14/03/2022

   

900.000

   

228

TrầN HoàNg ChíN Pd PháP ThiệN TíN

16/03/2022

   

900.000

   

229

Doan Van Ha

17/03/2022

   

900.000

   

230

Nguyen Thi Khuong

16/03/2022

   

850.000

   

231

Khoa Phuc

18/03/2022

   

850.000

   

232

Minh Khanh

16/03/2022

   

810.000

   

233

Nguyen Thi Duyen

16/03/2022

   

810.000

   

234

Nguyen Thi Lan Phuong

12/04/2022

   

810.000

   

235

Trần Thị Kim Khánh Pd Tâm Đạo

13/03/2022

   

805.000

   

236

Be Tue Minh

14/03/2022

   

805.000

   

237

Bui Ngoc Nhu Quynh

14/03/2022

   

805.000

   

238

Gia Đình Lâm Thành Minh

17/03/2022

   

805.000

   

239

Le Van Chuan

17/03/2022

   

805.000

   

240

Ngô Phương Anh Pd Nguyên Khoa

22/03/2022

   

805.000

   

241

Giac Han Cat

11/03/2022

   

804.000

   

242

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/03/2022

   

804.000

   

243

Su Co Trieu Hieu Nhu

11/03/2022

   

804.000

   

244

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/03/2022

   

804.000

   

245

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/03/2022

   

804.000

   

246

Nguyen Ngoc Nga (Pd Dieu Phuong)

12/03/2022

   

804.000

   

247

Quang Hieu, Quang Tam

12/03/2022

   

804.000

   

248

Dương Thị Xuyến Pd Tâm Bình

13/03/2022

   

804.000

   

249

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

804.000

   

250

Ngo Tuc Hai

13/03/2022

   

804.000

   

251

Nguyen Thi Thanh Hai

13/03/2022

   

804.000

   

252

Gdpt Giac Dieu Hoai

14/03/2022

   

804.000

   

253

Gdpt Hoa Hanh

14/03/2022

   

804.000

   

254

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/03/2022

   

804.000

   

255

Nguyen Thi Ngoc Phuong

14/03/2022

   

804.000

   

256

Tk Qlmb Huynh Tuyet Mai

14/03/2022

   

804.000

   

257

Tran Thi Hoai Thu

14/03/2022

   

804.000

   

258

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/03/2022

   

804.000

   

259

Huynh Hong

16/03/2022

   

804.000

   

260

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/03/2022

   

804.000

   

261

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/03/2022

   

804.000

   

262

Pham Minh Tuyet Trang Dieu Nghiem

16/03/2022

   

804.000

   

263

Ung Nho Hoanh

16/03/2022

   

804.000

   

264

Vu Thi My Dung Pd Dieu Ly

16/03/2022

   

804.000

   

265

Gdpt Do Thi Hai Pd Dieu Phap, Tran Quoc Cuong Pd Tam Thinh, Tran Thi Hoai Anh Pd Giac Giang Thanh

17/03/2022

   

804.000

   

266

Gdpt Nguyen Thi Khanh Van Tp Bac Ninh

17/03/2022

   

804.000

   

267

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

804.000

   

268

Nguyen Kim Ngan

17/03/2022

   

804.000

   

269

Nguyen Thi Phuong Hoa

17/03/2022

   

804.000

   

270

Trang Ngoc Thao

17/03/2022

   

804.000

   

271

Trịnh Xuân Yến Pd Tường Huệ

17/03/2022

   

804.000

   

272

Hoa Tri Long An

18/03/2022

   

804.000

   

273

Ngo Anh Tung Va Phap Tam

18/03/2022

   

804.000

   

274

Hai Binh Quoc Cuong

21/03/2022

   

804.000

   

275

Au Le Hong

25/05/2022

   

804.000

   

276

Bui Thi Huong Pd Giac Huong Hien

13/03/2022

   

800.000

   

277

Quach Kim Hai

14/03/2022

   

800.000

   

278

Cao Thi Kim

17/03/2022

   

800.000

   

279

Dung

17/03/2022

   

800.000

   

280

Tran Thi Hue Pd Tinh Hanh

21/03/2022

   

800.000

   

281

Le Trong Hieu

05/04/2022

   

800.000

   

282

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/04/2022

   

800.000

   

283

Thich Hue Tien

07/04/2022

   

800.000

   

284

Dì Nga

01/05/2022

   

800.000

   

285

Tran Thi Thanh Thuy

05/05/2022

   

800.000

   

286

Gd Dieu Dao

13/05/2022

   

800.000

   

287

Mai Thi Hien

16/05/2022

   

800.000

   

288

Tran Thi Thanh Thuy

15/06/2022

   

800.000

   

289

Nguyen Dieu Linh

17/06/2022

   

800.000

   

290

Le Cao Son

20/06/2022

   

800.000

   

291

Diệu Thanh

26/06/2022

   

800.000

   

292

Duongtuanh

08/07/2022

   

800.000

   

293

Gđ Dieu Kim

17/07/2022

   

800.000

   

294

Dieu Nhu Dieu Hanh

27/07/2022

   

800.000

   

295

Hien Nguyen

31/08/2022

   

800.000

   

296

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

24/11/2022

   

800.000

   

297

Giac Le Tinh

15/03/2022

   

750.000

   

298

Nguyen Thi Thanh Hoa

14/03/2022

   

730.000

   

299

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/03/2022

   

600.000

   

300

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/03/2022

   

600.000

   

301

Vu Thi Huong (Giac Chon Quy)

01/04/2022

   

600.000

   

302

Nguyễn Thị Thu Hà Pd Duy Ngọc

15/05/2022

   

600.000

   

303

Pham Thi Dieu Linh

27/05/2022

   

580.000

   

304

Phan Trung Nhan

09/06/2022

   

525.000

   

305

Gia Dinh Banh Thanh Hung

11/03/2022

   

500.000

   

306

Nguyen Tan Ngoc

11/03/2022

   

500.000

   

307

Nguyen Thi Nhu Sao Pd Lien Nha

11/03/2022

   

500.000

   

308

Vu Thi Ha

11/03/2022

   

500.000

   

309

Bui Thi Ngoc Ha

12/03/2022

   

500.000

   

310

Mai Thi Huong

12/03/2022

   

500.000

   

311

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/03/2022

   

500.000

   

312

Dao Thi Hoan

13/03/2022

   

500.000

   

313

Gd Phat Tu Dang Quoc Thu (Nam Dinh)

13/03/2022

   

500.000

   

314

Le Hong Hai Pd Tinh Thanh Phuoc

13/03/2022

   

500.000

   

315

Lư Khải Chương, Kim Sơn, Kim Liên, Khánh Ngọc, Khánh Nhân, Jemi

13/03/2022

   

500.000

   

316

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

500.000

   

317

Nguyen Thi Thu Nga

13/03/2022

   

500.000

   

318

Nguyễn Thị Bạch Nga

13/03/2022

   

500.000

   

319

To Thi Thuy Hang

13/03/2022

   

500.000

   

320

Dang Thi Thanh Nga Pd Giac Diem Duong Tinh Dien Bien

14/03/2022

   

500.000

   

321

Luong Thi Tuyen

15/03/2022

   

500.000

   

322

Minh Luong

15/03/2022

   

500.000

   

323

Nguyen Thi Tam

15/03/2022

   

500.000

   

324

Nguyen Thi Lien

16/03/2022

   

500.000

   

325

Phạm Thị Phương Dung

16/03/2022

   

500.000

   

326

Phạm Thị Thanh Dung

16/03/2022

   

500.000

   

327

Phạm Thị Thùy Dung

16/03/2022

   

500.000

   

328

Ho Kim Hao

17/03/2022

   

500.000

   

329

Hoang Thi Phung

17/03/2022

   

500.000

   

330

Hương Lệ Pd Giác Danh Lệ

17/03/2022

   

500.000

   

331

Hồ Ngọc Vy Pd Giác An Minh

17/03/2022

   

500.000

   

332

Lai Thi Thin

17/03/2022

   

500.000

   

333

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

500.000

   

334

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

500.000

   

335

Nguyen Thi Yen

17/03/2022

   

500.000

   

336

Nguyễn Chí Dũng

17/03/2022

   

500.000

   

337

Nguyễn Thị Nga Pd Diệu Bích

17/03/2022

   

500.000

   

338

Pham Thu Ha

17/03/2022

   

500.000

   

339

Ly Thi Cam Nhung

18/03/2022

   

500.000

   

340

Ly Trung Ha Phap Danh Ngawang Sandrup

18/03/2022

   

500.000

   

341

Ly Trung Ha Phap Danh Ngawang Sandrup

18/03/2022

   

500.000

   

342

Nguyễn Thành Hiếu Pd Minh Tín

18/03/2022

   

500.000

   

343

Phan Thị Trúc Phượng

18/03/2022

   

500.000

   

344

Thái Thị Ngọc Trân Pd Quảng Trang

19/03/2022

   

500.000

   

345

Dương Thị Dung Pd Tâm Nhan

20/03/2022

   

500.000

   

346

Lê Huỳnh Công Danh

20/03/2022

   

500.000

   

347

Nguyễn Thị Của Pd Lệ Tài

20/03/2022

   

500.000

   

348

Ngô Thị Lan

20/03/2022

   

500.000

   

349

Thang Gia Thang

20/03/2022

   

500.000

   

350

Thu Hương

20/03/2022

   

500.000

   

351

Giac Huong Binh

21/03/2022

   

500.000

   

352

Trần Văn Trung Pd Ngộ Tuệ Tấn

22/03/2022

   

500.000

   

353

Tue Giac

24/03/2022

   

500.000

   

354

Bùi Thị Kim Ánh Pd Giác Mai Như

27/03/2022

   

500.000

   

355

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

31/03/2022

   

500.000

   

356

Lê Thị Lượng

01/04/2022

   

500.000

   

357

Trần Muồi Pd Giác Minh Ngọc

02/04/2022

   

500.000

   

358

Lê Thị Hạnh Pd Như Ngôn

03/04/2022

   

500.000

   

359

Nguyễn Ngọc Diệp - Lê Văn Đức

03/04/2022

   

500.000

   

360

Giác Phương Hòa

04/04/2022

   

500.000

   

361

Bé Diệp Kim Lâm

05/04/2022

   

500.000

   

362

Thanh Phuong

05/04/2022

   

500.000

   

363

Đoàn Thị Uyên Dung Pd Ngọc Công

11/04/2022

   

500.000

   

364

Nguyễn Văn Trung Pd Từ Như

14/04/2022

   

500.000

   

365

Trương Thị Phương Thúy Pd Giác Giới Nghi

18/04/2022

   

500.000

   

366

Ho Nhat Thanh, Phan Thi Ly Huynh

29/04/2022

   

500.000

   

367

Nguyễn Đông Phú Tiên

03/05/2022

   

500.000

   

368

Pham Thi Ngoc Tu

08/05/2022

   

500.000

   

369

Trần Thị Liễu

13/05/2022

   

500.000

   

370

Ho Nhat Thanh, Phan Thi Ly Huynh

25/05/2022

   

500.000

   

371

Nguyen Khiem

23/06/2022

   

500.000

   

372

Trần Ngọc Sương Pd Hồng Huệ

03/07/2022

   

500.000

   

373

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/07/2022

   

500.000

   

374

Bui Van Ca

20/07/2022

   

500.000

   

375

Dieuthu

31/07/2022

   

500.000

   

376

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/08/2022

   

500.000

   

377

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/09/2022

   

500.000

   

378

Nguyễn Thu Trang

06/11/2022

   

500.000

   

379

Tran Thi Thu Huong

17/01/2022

   

450.000

C272

 

380

Thanh Minh - Hang Hoang

12/03/2022

   

400.000

   

381

Nguyen Thi Xuan Ai

14/03/2022

   

400.000

   

382

Giac Dung Ha

15/03/2022

   

400.000

   

383

Doan Thi Lo Pd Ngoc Chanh

20/03/2022

   

400.000

   

384

Gd Ton, Tram, Khoi Tung

23/03/2022

   

400.000

   

385

Dieu Chan

06/04/2022

   

400.000

   

386

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/04/2022

   

400.000

   

387

Hoang Trong Phuc

10/04/2022

   

400.000

   

388

Thuong Hoa Hung

10/04/2022

   

400.000

   

389

Hanh Chau - Tri Dat

12/04/2022

   

400.000

   

390

Thai Thanh Ha - Nguyen Thi Chuoi

16/04/2022

   

400.000

   

391

T Kieu

25/04/2022

   

400.000

   

392

Nguyen Dinh Huy

01/05/2022

   

400.000

   

393

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/05/2022

   

400.000

   

394

Gd Trieu Mai Lan

04/05/2022

   

400.000

   

395

Ngọc Dung + Gia Trân

08/05/2022

   

400.000

   

396

Tu Van

13/05/2022

   

400.000

   

397

Nguyễn Ngọc Ảnh Pd Diệu Hiền

15/05/2022

   

400.000

   

398

Ngoc Quyen

18/05/2022

   

400.000

   

399

Một Phật Tử Chị Hà

22/05/2022

   

400.000

   

400

Phan Trung Nhan

27/05/2022

   

400.000

   

401

Nguyen Tien Tuan

17/06/2022

   

400.000

   

402

Gđ Trieu Mai Lan

28/06/2022

   

400.000

   

403

Nguyen Anh Tuan

24/07/2022

   

400.000

   

404

Trinh Cong Tuan

26/07/2022

   

400.000

   

405

Nguyen Thi Hoa

27/08/2022

   

400.000

   

406

2 De Tu

22/03/2022

   

350.000

   

407

Luong Thu

11/03/2022

   

300.000

   

408

Gd Thien Tam

12/03/2022

   

300.000

   

409

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/03/2022

   

300.000

   

410

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

300.000

   

411

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

300.000

   

412

Tu Hai Ngoc

13/03/2022

   

300.000

   

413

Tran Hoang Hiep, Nguyen Thi Ngoc Lan

15/03/2022

   

300.000

   

414

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/03/2022

   

300.000

   

415

Nguyen Tan Ngoc

16/03/2022

   

300.000

   

416

An Dung Dan

17/03/2022

   

300.000

   

417

Le Thi Thu Ha

17/03/2022

   

300.000

   

418

Trần Hằng Pd Giác Hà Bảo

17/03/2022

   

300.000

   

419

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/03/2022

   

300.000

   

420

Gđpt Trần Thùy Giang

22/03/2022

   

300.000

   

421

Le Thi Ngoc Mai Va Chung Duc Kien

23/03/2022

   

300.000

   

422

Do Thi Phuong

01/04/2022

   

300.000

   

423

Lê Ngọc Hân Pd Giác Ngọc Hạnh

03/04/2022

   

300.000

   

424

Dieu Nhu

06/04/2022

   

300.000

   

425

Cao Thị Mai Phương Pd Giác Ánh Ngọc

12/04/2022

   

300.000

   

426

Cao Thị Mai Phương Pd Giác Ánh Ngọc

04/05/2022

   

300.000

   

427

Gđ Giac Huong Hiep

30/05/2022

   

300.000

   

428

Nguyen Khiem

14/07/2022

   

300.000

   

429

Tran Hien Thao

07/12/2022

   

300.000

   

430

Cty Tnhh Trung Tam Y Khoa Phuoc An Hoan Tra Tien Thu Bao Hiem Y Te Ho Gia Dinh Theo Qdso 728

21/10/2022

   

295.020

   

431

Phạm Thị Khen - Phạm Thị Rảnh

12/03/2022

11 USD

23.330

256.630

   

432

Hoang Bui Bach Nguyen

11/03/2022

   

250.000

   

433

Chung Huy Tuan

12/03/2022

   

250.000

   

434

Tuan Kieu

07/04/2022

   

250.000

   

435

Nguyễn Thị Ngọc Phượng Pd Huệ Lan

17/04/2022

   

250.000

   

436

Giác Liên Thọ

01/05/2022

   

250.000

   

437

Đặng Duy Đôn Pd Quảng Hậu - Phạm Quang Huy Pd Quảng Điền

15/05/2022

   

250.000

   

438

Bảo Tiên + Bảo Ngọc

15/05/2022

   

240.000

   

439

Hoang Trong Phuc

11/03/2022

   

200.000

   

440

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/03/2022

   

200.000

   

441

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/03/2022

   

200.000

   

442

Nguyen Tran Thanh Chau

11/03/2022

   

200.000

   

443

Thien Tri

11/03/2022

   

200.000

   

444

Truong Van Be

11/03/2022

   

200.000

   

445

Vuong Thi Giang

11/03/2022

   

200.000

   

446

Dieu Phuong

12/03/2022

   

200.000

   

447

Huynh Thanh Son

12/03/2022

   

200.000

   

448

Le Van Tuc

12/03/2022

   

200.000

   

449

Ngo Thi Lan Huong

12/03/2022

   

200.000

   

450

Nguyen Quang Tuan

12/03/2022

   

200.000

   

451

Pham Thi Mai Huong

12/03/2022

   

200.000

   

452

Tran Cong Khanh

12/03/2022

   

200.000

   

453

Tran Ngoc Linh

12/03/2022

   

200.000

   

454

Trung Hieu Trung Dung Tuy Van

12/03/2022

   

200.000

   

455

Duc Hue

13/03/2022

   

200.000

   

456

Gia Dinh Quoc Luan - Gia Le

13/03/2022

   

200.000

   

457

Huynh Thi Bich Ngoc

13/03/2022

   

200.000

   

458

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

200.000

   

459

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

200.000

   

460

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

200.000

   

461

Nguyen Thi Thu Trang

14/03/2022

   

200.000

   

462

Nhom Tu Tam Ha Noi

14/03/2022

   

200.000

   

463

Lien Thanh

15/03/2022

   

200.000

   

464

Quang Hoa

15/03/2022

   

200.000

   

465

Cao Kim Toan

16/03/2022

   

200.000

   

466

Gd Giac Huong Hiep

16/03/2022

   

200.000

   

467

Luu Thi Thanh Thao

16/03/2022

   

200.000

   

468

Mai Duc Tri

16/03/2022

   

200.000

   

469

Nguyen Manh Tuan

16/03/2022

   

200.000

   

470

Giác Chơn Mẫn

17/03/2022

   

200.000

   

471

Giác Ánh Yến

17/03/2022

   

200.000

   

472

Hà Thanh Diệu

17/03/2022

   

200.000

   

473

Thien Tri

17/03/2022

   

200.000

   

474

Thái Thị Thu Hồng Pd Diệu Huy

17/03/2022

   

200.000

   

475

Tran Thi Nghe

17/03/2022

   

200.000

   

476

Vo Chong Phuc Hue

17/03/2022

   

200.000

   

477

Võ Ngọc Thảo Pd Giác Diệu Yến

17/03/2022

   

200.000

   

478

Bui Thi Van

18/03/2022

   

200.000

   

479

Vo Thi Hong Van

20/03/2022

   

200.000

   

480

Trần Thị Thanh Dung Pd Chúc Diệu Mẫn

22/03/2022

   

200.000

   

481

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/03/2022

   

200.000

   

482

Huỳnh Trung Hiếu Pd Huệ Lộc

01/04/2022

   

200.000

   

483

Lưu Đức Quang

01/04/2022

   

200.000

   

484

Nguyễn Phước Quý Thịnh Pd Quãng Minh

01/04/2022

   

200.000

   

485

Võ Thị Mỹ Phượng Pd Quảng Hiếu

01/04/2022

   

200.000

   

486

Võ Văn Lợi Pd Phúc Giác

01/04/2022

   

200.000

   

487

Võ Văn Sơn Pd Minh Giác

01/04/2022

   

200.000

   

488

Võ Văn Tuấn Pd Chúc Thiện

01/04/2022

   

200.000

   

489

Ho Quoc Luc

07/04/2022

   

200.000

   

490

Pham Hoang Viet

07/04/2022

   

200.000

   

491

Trieu Doan Anh

07/04/2022

   

200.000

   

492

Hương Linh Phạm Thị Đang Pd Giác An Phúc

08/04/2022

   

200.000

   

493

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/04/2022

   

200.000

   

494

Triệu Thị Hồng

17/04/2022

   

200.000

   

495

Võ Đức Thanh

20/04/2022

   

200.000

   

496

Huynh Lam Minh Tam Phap Danh Lien Tam

21/04/2022

   

200.000

   

497

Ngo Kieu Nga

22/04/2022

   

200.000

   

498

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/04/2022

   

200.000

   

499

Gd Phat Tu Dang Quoc Thu (Nam Dinh)

01/05/2022

   

200.000

   

500

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/05/2022

   

200.000

   

501

Nguyễn Thị Thư Pd Nguyện Hòa

02/05/2022

   

200.000

   

502

Nguyen Quang Khai Pd Ngo Bach Hien

03/05/2022

   

200.000

   

503

Ho Quoc Luc

07/05/2022

   

200.000

   

504

Quy Nguyen

08/05/2022

   

200.000

   

505

Phan Hien Hoai Mai

09/05/2022

   

200.000

   

506

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/05/2022

   

200.000

   

507

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/05/2022

   

200.000

   

508

Nguyen Bang Vie

19/05/2022

   

200.000

   

509

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/06/2022

   

200.000

   

510

Thuong Hoa Hung

18/06/2022

   

200.000

   

511

Võ Đức Thanh

23/06/2022

   

200.000

   

512

Nguyen Bang Viet

14/07/2022

   

200.000

   

513

Thuong Hoa Hung

13/08/2022

   

200.000

   

514

Tran Hien Thao

09/09/2022

   

200.000

   

515

Huỳnh Thanh Tuấn Pd Thành Tâm

07/12/2022

   

200.000

C272

 

516

Tran Phuoc Thinh

11/03/2022

   

150.000

   

517

Tam Hy

12/03/2022

   

144.353

   

518

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/03/2022

   

100.000

   

519

Phan Thi Nhiem

11/03/2022

   

100.000

   

520

Vo Huy Cuong

11/03/2022

   

100.000

   

521

Dang Tung Lam Pd Nguyen Binh Tam

12/03/2022

   

100.000

   

522

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/03/2022

   

100.000

   

523

Pham Giang Thuy Ngoc Hien

12/03/2022

   

100.000

   

524

Gd Kim Linh

13/03/2022

   

100.000

   

525

Le Thi Quyen

13/03/2022

   

100.000

   

526

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

100.000

   

527

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

100.000

   

528

Nguyen Duy Phuc

13/03/2022

   

100.000

   

529

Nguyen Lam Truong

13/03/2022

   

100.000

   

530

Nguyen Thi Bich Thuy (Pd Dieu Tam)

13/03/2022

   

100.000

   

531

Nguyen Thi Minh Ngoc

13/03/2022

   

100.000

   

532

Phat Tu Facebook

13/03/2022

   

100.000

   

533

Tran Van Lam

13/03/2022

   

100.000

   

534

Vo Thi Cam Phuong

13/03/2022

   

100.000

   

535

Giac Nguyet San

14/03/2022

   

100.000

   

536

Giac Hai Cat

15/03/2022

   

100.000

   

537

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/03/2022

   

100.000

   

538

Thanh Ho

15/03/2022

   

100.000

   

539

Thu Ngân

15/03/2022

   

100.000

   

540

Truong Cong Thao

15/03/2022

   

100.000

   

541

Nguyen Thi Thuy Luan

16/03/2022

   

100.000

   

542

Pham Thao

16/03/2022

   

100.000

   

543

Tran Thuy Kieu

16/03/2022

   

100.000

   

544

Le Thi Kieu Oanh

17/03/2022

   

100.000

   

545

To Hoang Hao

17/03/2022

   

100.000

   

546

Ha Anh

19/03/2022

   

100.000

   

547

Huỳnh Thị Thùy Trang Pd Giác Hoài Tâm

19/03/2022

   

100.000

   

548

Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc Pd Giác Hạnh Bảo

19/03/2022

   

100.000

   

549

Nguyễn Huỳnh Kim Phụng Pd Giác Minh Thùy

19/03/2022

   

100.000

   

550

Nguyễn Tuấn Phi Long

19/03/2022

   

100.000

   

551

Lê Thị Mỹ Niên Pd Hạnh Phương

21/03/2022

   

100.000

   

552

Trường + Lợi

21/03/2022

   

100.000

   

553

Phan Lê Hoàng Oanh

22/03/2022

   

100.000

   

554

Tran Cong Khanh

22/03/2022

   

100.000

   

555

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/03/2022

   

100.000

   

556

Huỳnh Thị Tuyết Sương (Bình Thạnh)

27/03/2022

   

100.000

   

557

Huỳnh Phạm Mỹ Uyên

01/04/2022

   

100.000

   

558

Lại Thị Ngọc Quyên

01/04/2022

   

100.000

   

559

Liên Hòa

02/04/2022

   

100.000

   

560

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/04/2022

   

100.000

   

561

Nguyen Thi Tuyet

05/04/2022

   

100.000

   

562

Luc Thi Cam Tu

08/04/2022

   

100.000

   

563

Pham Thi Mai Huong

10/04/2022

   

100.000

   

564

Nhom Tu Tam Ha Noi

13/04/2022

   

100.000

   

565

Gd Giac Huong Hiep

16/04/2022

   

100.000

   

566

Trương Thị Vang

17/04/2022

   

100.000

   

567

Nguyen Thi Hoa

18/04/2022

   

100.000

   

568

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/04/2022

   

100.000

   

569

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

24/04/2022

   

100.000

   

570

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/04/2022

   

100.000

   

571

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/05/2022

   

100.000

   

572

Nguyen Ngoc Thang

08/05/2022

   

100.000

   

573

Phan Hữu Nghĩa - Trương Thanh Thảo - Phan Trương Hữu Tín - Tâm Phan- Vinh Hoàng

08/05/2022

   

100.000

   

574

Chiếu Tâm

15/05/2022

   

100.000

   

575

Nguyen Nguyen Ngoc

15/05/2022

   

100.000

   

576

Dang Thi Diep

16/05/2022

   

100.000

   

577

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/05/2022

   

100.000

   

578

Nguyen Quang Khai Pd Ngo Bach Hien

01/06/2022

   

100.000

   

579

Giac Chau Bich

09/06/2022

   

100.000

   

580

Gđ Ngoc Oanh

12/07/2022

   

100.000

   

581

Nguyen Ngoc Thang

16/07/2022

   

100.000

   

582

Tran Thi Giang

16/07/2022

   

100.000

   

583

Nguyen Doan Ngoc Han

28/07/2022

   

100.000

   

584

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/06/2022

   

87.000

   

585

Tran Thanh Phuc

11/03/2022

   

50.000

   

586

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

50.000

   

587

Nguyen Huynh Hung

13/03/2022

   

50.000

   

588

Giap Chan Oanh

15/03/2022

   

50.000

   

589

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/03/2022

   

50.000

   

590

Tran Thi Cam Van

16/03/2022

   

50.000

   

591

Gd Luu Tinh

17/03/2022

   

50.000

   

592

Túy Vân - Trung Hiếu - Trung Dũng

02/04/2022

   

50.000

   

593

Nguyen Duc Anh

06/04/2022

   

50.000

   

594

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/04/2022

   

50.000

   

595

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/04/2022

   

50.000

   

596

Nguyễn Tuấn Vĩ

11/04/2022

   

50.000

   

597

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/04/2022

   

50.000

   

598

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/04/2022

   

50.000

   

599

Giac An Thuy

20/04/2022

   

50.000

   

600

Nguyen My Ky

23/04/2022

   

50.000

   

601

Tran Dai Duong

23/04/2022

   

50.000

   

602

The Tam Vien

27/04/2022

   

50.000

   

603

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/05/2022

   

50.000

   

604

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

08/05/2022

   

50.000

   

605

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/05/2022

   

50.000

   

606

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/06/2022

   

50.000

   

607

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/07/2022

   

50.000

   

608

Một Phật Tử Chia Sẽ Ba La Mật

14/07/2022

   

50.000

   

609

Giac Chau Bich

31/08/2022

   

50.000

   

610

Bui Minh Hien

26/09/2022

   

50.000

   

611

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/11/2022

   

50.000

   

612

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/05/2022

   

40.000

   

613

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/03/2022

   

30.000

   

614

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

30.000

   

615

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

25.000

   

616

Vu Thi Tung Lam

12/03/2022

   

20.000

   

617

Nguyen Dang Khoa

14/03/2022

   

20.000

   

618

Võ Thành Đạt

01/04/2022

   

20.000

   

619

Pham Tan Sang ( Ngo Tue Nang )

23/05/2022

   

20.000

   

620

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/05/2022

   

8.000

   
 

TỔNG

     

1.064.848.093

[b]

 

C/ Xử lý Quỹ:

C2/ Chuyển vào Quỹ Lưu Động

   

31.907.762

[c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

 

Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:

Click để quay về đầu trang

 

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

 

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

 

P = Đóng góp qua Paypal

 

G = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003481551

 

Q = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003471369

 

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

 

U = Đóng góp tại Úc Châu

 

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

 

Lưu ý quan trọng:

 

1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 

 

 
Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập