Cúng Dường Học Bổng Thạc Sĩ Kỳ 1 (Hb-1)

Đã đọc: 527           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Với nguyện vọng hỗ trợ và khuyến khích các Tăng, Ni sinh vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, nghiên cứu đạt thành tích cao, trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc tu học Phật và phụng sự nhân sinh, từ năm 2016 đến nay, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã triển khai tổ chức chương trình cúng dường Học bổng Tiến sĩ, cúng dường hơn 200 suất học bổng đến hơn 60 Tăng, Ni sinh Việt Nam đang theo học chương trình Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ và Tiến sĩ tại nước ngoài. Trong khuôn khổ chương trình Học bổng Thạc sĩ kỳ 1 (HB-1) này, Quỹ ĐPNN đã cúng dường đến 19 vị Tăng, Ni đang theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các nước. Tổng tịnh tài cúng dường lên đến hơn 681 triệu đồng.

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG THẠC SĨ KỲ 1 (HB-1)

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Với nguyện vọng hỗ trợ và khuyến khích các Tăng, Ni sinh vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, nghiên cứu đạt thành tích cao, trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc tu học Phật và phụng sự nhân sinh, từ năm 2016 đến nay, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã triển khai tổ chức chương trình cúng dường Học bổng Tiến sĩ, cúng dường hơn 200 suất học bổng đến hơn 60 Tăng, Ni sinh Việt Nam đang theo học chương trình Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ và Tiến sĩ tại nước ngoài. Trong khuôn khổ chương trình Học bổng Thạc sĩ kỳ 1 (HB-1) này, Quỹ ĐPNN đã cúng dường đến 19 vị Tăng, Ni đang theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các nước. Tổng tịnh tài cúng dường lên đến hơn 681 triệu đồng. 

TĂNG, NI SINH NHẬN CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ

Trong số 19 vị Tăng Ni nhận cúng dường trong kỳ này có 12 vị Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 6 vị Thạc sĩ. Cụ thể, Quỹ đã cúng dường:

  • 12 vị Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Ấn Độ. 
  • 03 vị Phó Thạc sĩ tại Ấn Độ
  • 02 vị Thạc sĩ tại Thái Lan
  • 01 vị Thạc sĩ tại Tích Lan

CHUNG TẤM LÒNG YỂM TRỢ HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY – HỌC BỔNG THẠC SĨ (HB-2)

Mặc dù chuỗi chương trình cúng dường Học bổng Tiến sĩ đã kết thúc), ngừng tiếp nhận hồ sơ Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ mới, nhưng với các quý Tăng, Ni sinh đang được tài trợ theo chương trình Học bổng Tiến sĩ sẽ tiếp tục được cúng dường học bổng khi đáp ứng đủ các quy định của chương trình cho đến khi đủ 3 năm (6 kỳ) với Tiến sĩ, 1,5 năm (3 kỳ) với Thạc sĩ.

Phát huy vai trò hộ trì chánh pháp, góp sức vào sự nghiệp đào tạo Tăng tài của Giáo hội, Quỹ ĐPNN thiết tha kêu gọi quý Phật tử gần xa, quý thiện hữu tri thức, hãy tiếp tục dành tình cảm, phát tâm yểm trợ cho chương trình Học bổng Thạc sĩ kỳ 2 (HB-2) – cúng dường học bổng cho Tăng, Ni sinh đang theo học Thạc sĩ tại nước ngoài. Sự trợ duyên của quý vị sẽ là một duyên lành lớn cho quý Tăng, Ni sinh an tâm tu học tại nước ngoài. Sau khi kết thúc chương trình học Thạc sĩ, quý Thầy, quý Sư Cô sẽ có đầy đủ hành trang kiến thức, vững vàng cho chặng đường học vấn và hành đạo, đem đạo vào đời để người người thấm nhuần mưa pháp, đạt được an vui, hạnh phúc trong cuộc đời.

LỜI CẢM ƠN

Kết thúc chương trình, Quỹ ĐPNN đã nhận được 531 lượt đóng góp với số tịnh tài là hơn 630 triệu đồng (tịnh tài còn lại là hơn 49 triệu đồng nhận từ Quỹ Lưu động). Quỹ ĐPNN xin chân thành cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, quý Phật tử gần xa đã đóng góp tịnh tài cho chương trình ý nghĩa này. Kính chúc quý vị và quý quyến thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường như nguyện.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG
HỌC BỔNG THẠC SĨ - TIẾN SĨ TĂNG NI DU HỌC (HB1)

TP. HCM, Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

 
 

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

             

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Trị giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Cúng dường HB1 - Thích Nữ Tuyền Liên (Thạc sĩ lần 1)

     

34.650.000

   

2

Cúng dường HBTS-8 - Thích Nữ Như Ý

     

34.650.000

   

3

Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Đức Nguyên - Acharya Nagarjuna Univeristy - Ấn Độ - Lần 5

     

35.175.000

   

4

Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Chánh Ngộ - Nalanda University - Ấn Độ - Lần 4

     

35.175.000

   

5

Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Trung Thuận - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 4

     

35.175.000

   

6

Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Khai Pháp - Acharya Nagarjuna Univeristy - Ấn Độ - Lần 4

     

35.175.000

   

7

Cúng dường TNS Tiến sĩ - Indatthero - Visva Bharati University - Ấn Độ - Lần 4

     

35.175.000

   

8

Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Trung Thức - Acharya Nagarjuna Univeristy - Ấn Độ - Lần 3

     

35.175.000

   

9

Cúng dường TNS Phó TS - Tiến sĩ - Thích Giác Tự - Subharti University - Ấn Độ - Lần 3

     

35.175.000

   

10

Cúng dường TNS Phó TS - Tiến sĩ - Thích Nữ Hải Liên - Subharti University - Ấn Độ - Lần 3

     

35.175.000

   

11

Cúng dường TNS Thạc sĩ - Thích Nữ Tuyền Liên - Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA) - Sri Lanka - Lần 2

     

35.175.000

   

12

Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Diệu Hân - Acharya Nagarjuna Univeristy - Ấn Độ - Lần 3

     

35.175.000

   

13

Cúng dường Học bổng tiến sĩ Ấn Độ sư cô TN Tịnh Huệ

     

36.750.000

   

14

Cúng dường Học bổng tiến sĩ Ấn Độ sư cô TN Hạnh Thường

     

36.750.000

   

15

Cúng dường HB1 SC TN An Tâm- Thái Lan lần 1

     

37.320.000

   

16

Cúng dường HB1 Thầy T.Thanh Giới- Thái Lan lần 1

     

37.320.000

   

17

Cúng dường HB1 Thích Vạn Đắc Tích Lan lần 1

     

37.320.000

   

18

Cúng dường HB1 SC TN Liên Đức - Ấn Độ lần 1

     

37.320.000

   

19

Cúng dường HB1 Thầy T.Thông Viên - Ấn Độ lần1

     

37.320.000

   
 

TỔNG

     

681.150.000

[a]

 

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

 

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Le H Ly

20/01/2022

   

67.510.549

   

2

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/10/2022

   

40.000.000

   

3

Gia Đình Lê Thị Tư PD Hoa Hương

26/06/2022

   

20.000.000

   

4

Ngô Minh Khoa PD Chánh Minh Đat

29/12/2021

   

17.500.000

   

5

Mong Nauy

21/01/2022

   

17.000.000

   

6

Gia Đình Nguyên Tùng - DiệU ThủY

21/01/2022

   

12.000.000

   

7

Trần Thị Hiền

19/04/2022

500USD

23.470

11.735.000

   

8

Diệp Ngọc Lan

11/02/2022

500USD

23.430

11.715.000

   

9

Đường Thế Kiệt

24/03/2022

500USD

23.330

11.665.000

   

10

Gia Đình 2 Bé Tuệ Lạc Và Pháp Hỷ

31/12/2021

   

11.298.645

   

11

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

10/05/2022

   

10.000.000

   

12

TrầN Tâm Như

14/07/2022

   

8.558.000

   

13

Diệp Ngọc Lan

12/07/2022

300USD

23.900

7.170.000

   

14

ThiệN Hoa - ThiệN Phong

12/08/2022

   

6.082.800

HBTS-8

 

15

Gia Đình Nguyên Tùng - DiệU ThủY

21/01/2022

   

6.000.000

   

16

Gd Thu Hoang O Duc

24/11/2021

   

5.000.000

   

17

Gd Thu Cuong O Duc

30/11/2021

   

5.000.000

   

18

Nguyen Quoc Dung

01/12/2021

   

5.000.000

   

19

Gia Dinh Dieu Lien + Quang Tri (O Duc)

05/01/2022

   

5.000.000

   

20

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/02/2022

   

5.000.000

   

21

Gd Hoa Duc

22/02/2022

   

5.000.000

   

22

My Van

09/04/2022

   

5.000.000

   

23

An-Ngoc

04/07/2022

   

5.000.000

   

24

Lê Thanh Sương PD Diệu Nghiêm

01/12/2022

   

5.000.000

   

25

Vũ Thủy Tiên PD Giác Ngọc Pháp

20/12/2022

200EUR

24.860

4.972.000

   

26

Quảng Khánh, Quảng Hậu

28/02/2022

200USD

23.430

4.686.000

   

27

Phạm Thanh Phong PD Minh Thuận

05/11/2021

   

4.000.000

   

28

Thai Thi Thu Trang

02/12/2021

   

4.000.000

   

29

Diệu Đào & Tịnh Tấn

16/01/2022

   

4.000.000

   

30

Le Pham Gia Khiem

12/08/2022

   

4.000.000

   

31

ThiệN Hoa & ThiệN Phong (15/8/22,15/9/22,17/10/22)

15/11/2022

   

3.935.520

HBTS-8

 

32

Trần Quỳnh Trang PD Tịnh Trí

08/01/2022

   

3.650.000

   

33

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/11/2021

   

3.500.000

   

34

Tran Thi Kim Lien

07/12/2021

   

3.500.000

   

35

Hoang Phi Vu

31/12/2021

   

3.500.000

   

36

Vuong Hue Ha

01/01/2022

   

3.500.000

   

37

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/01/2022

   

3.500.000

   

38

Cao Ngoc Dung

15/01/2022

   

3.500.000

   

39

Dang Thi Truc Phuong

07/02/2022

   

3.500.000

   

40

Hoang Phi Vu

26/02/2022

   

3.500.000

   

41

Pham Quang Phong

11/10/2021

   

3.000.000

   

42

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/01/2022

   

3.000.000

   

43

Sư Cô Huệ Trí

19/01/2022

   

3.000.000

   

44

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/01/2022

   

3.000.000

   

45

Gia Đình Chú Trung

24/01/2022

   

2.500.000

   

46

Thiện Hiển - Ngộ Ngọc - Diệu Thiện

13/01/2021

100 USD

23.550

2.355.000

C258

 

47

Nguyễn Diệu

19/04/2022

100USD

23.470

2.347.000

   

48

Trần Khoa

19/04/2022

100USD

23.470

2.347.000

   

49

Gia Đình Phật Tử Quảng Lợi

21/04/2022

100USD

23.470

2.347.000

   

50

Thiện Hoa - Thiện Phong

24/02/2022

   

2.300.200

(17/01/22, 15/02/22), 140 Aud

 

51

Thiện Hoa - Thiện Phong (15/11/2021,15/12/2021)

31/12/2021

   

2.280.460

   

52

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/11/2021

   

2.000.000

   

53

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/11/2021

   

2.000.000

   

54

Thien Nhan Va Thien Tam

28/12/2021

   

2.000.000

   

55

Trần Thị Hồng Hải PD Tâm Tụ

19/01/2022

   

2.000.000

   

56

Nguyen Thi Khuong

03/02/2022

   

2.000.000

   

57

Trần Ngô Minh Nghi PD Hương Ngọc

04/02/2022

   

2.000.000

   

58

Phạm Kim Hoa

15/02/2022

   

2.000.000

   

59

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/02/2022

   

2.000.000

   

60

Ngô Nguyễn Đoan Trang PD Hương Hà

18/02/2022

   

2.000.000

   

61

Diệu Tuyết

26/02/2022

   

2.000.000

   

62

Thiện Minh- Diệu Tuyền

09/05/2022

   

2.000.000

   

63

Gđ Ngô Thị Hảo PD Hoa Tâm

13/05/2022

   

2.000.000

   

64

Le Phuong Loan

27/05/2022

   

2.000.000

   

65

Gia Đình Cô Trương Thị Như Sanh PD Tường Thanh

26/06/2022

   

2.000.000

   

66

Le Phuong Nghi

11/07/2022

   

2.000.000

HBTS-5

 

67

Trần Thị Thu Thủy PD Giác Hạnh Tâm

12/08/2022

   

2.000.000

   

68

E Phuong Loan

11/11/2022

   

2.000.000

   

69

Pham Ngoc Quynh Nhu

05/12/2022

   

2.000.000

   

70

Hương Linh Viên Thị Hồng Nhung Hưởng Dương 57t

06/03/2022

   

1.500.000

   

71

Nguyen Huynh Nghia

29/01/2022

   

1.400.000

   

72

Duong Thang Loi(1971), Le Thi My Van(1970), Le Thi Mong Diep(1968), Duong Nguyen Tung (2005)

05/08/2022

   

1.400.000

   

73

Diep Thi Thu Phuong

20/10/2021

   

1.200.000

   

74

Nguyễn Hữu Trí - Nguyễn Thị Huệ - Lê Bảo Lạc Patrick

31/07/2022

50USD

23.900

1.195.000

   

75

Nguyễn Văn Hai - Võ Thị Hương- Nguyễn Thị Kim Trang

31/07/2022

50USD

23.900

1.195.000

   

76

Thiện Hoa - Thiện Phong (15/11/21)

31/12/2021

   

1.140.230

   

77

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/10/2021

   

1.000.000

   

78

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/11/2021

   

1.000.000

   

79

Kim Phuong

02/11/2021

   

1.000.000

   

80

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/11/2021

   

1.000.000

   

81

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/11/2021

   

1.000.000

   

82

Thien Tuan

18/11/2021

   

1.000.000

   

83

Gia Dinh Phat Tu Dong An

23/11/2021

   

1.000.000

   

84

Dieu Tho

01/12/2021

   

1.000.000

   

85

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/12/2021

   

1.000.000

   

86

Giac Chon Ngan

23/12/2021

   

1.000.000

   

87

Pham Hong Son Pd Ngo Hung Phuoc

27/12/2021

   

1.000.000

   

88

Dieu Tu

28/12/2021

   

1.000.000

   

89

Ngo Tung Lac, Ngo Tung Tri

28/12/2021

   

1.000.000

   

90

Pham Thi Trang Van

28/12/2021

   

1.000.000

   

91

Phuong Vinh Xuong

28/12/2021

   

1.000.000

   

92

Pham Thi Le

29/12/2021

   

1.000.000

   

93

Ng T Bich Loc

30/12/2021

   

1.000.000

   

94

Nguyen Thi Thuy Ngan

30/12/2021

   

1.000.000

   

95

Mai Van Lan

01/01/2022

   

1.000.000

   

96

Nguyen Thuy Mai Dung

02/01/2022

   

1.000.000

   

97

Mai Van Lan

09/01/2022

   

1.000.000

   

98

Le Thuy Hoai Ngoc Thai Phuong

16/01/2022

   

1.000.000

   

99

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/01/2022

   

1.000.000

   

100

Trần Thị Định PD Diệu Hạnh

20/01/2022

   

1.000.000

   

101

Bui Thi Lai, Phan Diem, Bao Khanh, An Nhien, Bao Thanh

28/01/2022

   

1.000.000

   

102

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/01/2022

   

1.000.000

   

103

Nguyen Huu Bang

01/02/2022

   

1.000.000

   

104

Vu Hoang Anh

03/02/2022

   

1.000.000

   

105

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/02/2022

   

1.000.000

   

106

Đoàn Ngọc Tuệ Uyên

12/02/2022

   

1.000.000

   

107

Anh Kevin Minh Thiện + Vợ Tường Phượng

13/02/2022

   

1.000.000

   

108

Nguyen Thi Thu Ngan

14/02/2022

   

1.000.000

   

109

Nguyen Dang

15/02/2022

   

1.000.000

   

110

Ly Thi Cam Nhung

17/02/2022

   

1.000.000

   

111

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/02/2022

   

1.000.000

   

112

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/02/2022

   

1.000.000

   

113

Nguyen Thi Thanh Hoa

17/02/2022

   

1.000.000

   

114

Thanh Hieu

17/02/2022

   

1.000.000

   

115

Trần Thị Khánh Phương PD Chúc Hoài

20/02/2022

   

1.000.000

   

116

Thiện Minh- Diệu Tuyền

21/02/2022

   

1.000.000

   

117

Tran Kim Yen

22/02/2022

   

1.000.000

   

118

Do Thi Thanh Thao

23/02/2022

   

1.000.000

   

119

Nguyen Huu Bang

01/03/2022

   

1.000.000

   

120

Duong Tung Lam

27/03/2022

   

1.000.000

   

121

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

31/03/2022

   

1.000.000

   

122

Ngo Phi Phung

11/04/2022

   

1.000.000

   

123

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/04/2022

   

1.000.000

   

124

Nguyen Huu Bang

01/05/2022

   

1.000.000

   

125

Nguyễn Thị Cúc PD Diệu Hồng

10/05/2022

   

1.000.000

   

126

Gđ Lê Quang Tri PD Tâm Mặc Hạnh

15/05/2022

   

1.000.000

   

127

Hương Linh Trâu Khôn Tích Tự Trần Khì PD Huệ Nghi

15/05/2022

   

1.000.000

   

128

Trương Hồng Quân

22/05/2022

   

1.000.000

   

129

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

31/05/2022

   

1.000.000

   

130

Tiền Phúng Điều Hương Linh Cụ Bà Nguyễn Cửu Thị Nhuận PD Nhẫn Hiền

13/06/2022

   

1.000.000

   

131

Thiện Minh- Diệu Tuyền

29/06/2022

   

1.000.000

   

132

Nguyễn Đình Tùng, Nguyễn Phương Thảo

05/07/2022

   

1.000.000

   

133

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/07/2022

   

1.000.000

   

134

Nguyen Thi Phuong Ha

03/08/2022

   

1.000.000

   

135

Duong Thang Loi(1971), Le Thi My Van(1970), Le Thi Mong Diep(1968), Duong Nguyen Tung (2005)

05/08/2022

   

1.000.000

   

136

Dieu Tho

30/09/2022

   

1.000.000

   

137

Hương Linh Quang Minh Cường

03/12/2022

   

1.000.000

   

138

Duong Quynh Huong

30/12/2022

   

1.000.000

   

139

Lại Nguyệt Nga

03/11/2022

3390INR

284

962.760

   

140

CẩM Loan

14/07/2022

   

945.600

   

141

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/11/2021

   

750.000

   

142

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/01/2022

   

750.000

   

143

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

24/11/2021

   

700.000

   

144

Anh Tuyet O Duc

30/11/2021

   

700.000

   

145

Nguyen Thi Thanh Hai

28/12/2021

   

700.000

   

146

Thien Kim

29/12/2021

   

700.000

   

147

Nguyen Huu Bang

01/01/2022

   

700.000

   

148

Tam Lien

05/01/2022

   

700.000

   

149

Tran Thi Thanh Thuy

07/01/2022

   

700.000

   

150

Huynh Hong

11/01/2022

   

700.000

   

151

Giac Minh Huong

16/01/2022

   

700.000

   

152

Phan Huynh Tan Thinh

26/01/2022

   

700.000

   

153

Nguyen Huynh Nghia

29/01/2022

   

700.000

   

154

Do Thanh Son

06/02/2022

   

700.000

   

155

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/02/2022

   

700.000

   

156

Thinh Vs Hop

17/02/2022

   

700.000

   

157

Tra Truong

17/02/2022

   

700.000

   

158

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/02/2022

   

700.000

   

159

Trịnh Thị Vân (sn 1961)

19/02/2022

   

700.000

   

160

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/04/2022

   

700.000

   

161

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/04/2022

   

700.000

   

162

Le Thi My Ngoc

31/07/2022

   

700.000

   

163

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/11/2021

   

600.000

   

164

Luong Thi Tuyen

09/12/2021

   

600.000

   

165

Chương Thị Trinh - Huỳnh Kiến An

17/02/2022

   

600.000

   

166

Gia Đình Ông Nguyễn Ngọc Vân

26/09/2022

   

600.000

   

167

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/01/2021

   

500.000

C258

 

168

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/01/2021

   

500.000

C258

 

169

Nguyen Ngoc Thuong

09/11/2021

   

500.000

   

170

Thanh Phuong

16/11/2021

   

500.000

   

171

Huynh Thi Yen Nhi

17/11/2021

   

500.000

   

172

Nguyen Tran Quynh Uyen

17/11/2021

   

500.000

   

173

Doan Viet Tien Dat-Ngo Vien Tinh

18/11/2021

   

500.000

   

174

Hung

18/11/2021

   

500.000

   

175

Pham Nhu Ngoc

18/11/2021

   

500.000

   

176

Duong Quynh Huong

19/11/2021

   

500.000

   

177

Giac Chon Khai

19/11/2021

   

500.000

   

178

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/11/2021

   

500.000

   

179

Nguyen Phuoc Tam

24/11/2021

   

500.000

   

180

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/12/2021

   

500.000

   

181

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/12/2021

   

500.000

   

182

Cô Xuyến

04/12/2021

   

500.000

   

183

Tường Châu

09/12/2021

   

500.000

   

184

Lê Tấn Phát

13/12/2021

   

500.000

   

185

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/12/2021

   

500.000

   

186

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/12/2021

   

500.000

   

187

Giac Minh Huong

18/12/2021

   

500.000

   

188

Duong Quynh Huong

20/12/2021

   

500.000

   

189

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/12/2021

   

500.000

   

190

Lê Giang Thùy Linh PD Hoa Tâm

24/12/2021

   

500.000

   

191

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/12/2021

   

500.000

   

192

Nguyen Thi Thu Hieu

27/12/2021

   

500.000

   

193

Nguyen Ngoc Thuong

01/01/2022

   

500.000

   

194

Tran Van Dat

06/01/2022

   

500.000

   

195

Duong Quynh Huong

10/01/2022

   

500.000

   

196

Thanh Sang

12/01/2022

   

500.000

   

197

Nguyen Ngoc Nga Pd Dieu Phuong

15/01/2022

   

500.000

   

198

Nguyễn Minh Hoàng Vương

16/01/2022

   

500.000

   

199

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/01/2022

   

500.000

   

200

To Uyen

27/01/2022

   

500.000

   

201

Ha Mai

28/01/2022

   

500.000

   

202

Nguyen Thi Minh Truyen

01/02/2022

   

500.000

   

203

Đoàn Thị Trúc Linh

04/02/2022

   

500.000

   

204

Nguyễn Ngọc Minh Trí

05/02/2022

   

500.000

   

205

Duong Quynh Huong

07/02/2022

   

500.000

   

206

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/02/2022

   

500.000

   

207

Phạm Khánh Quỳnh

12/02/2022

   

500.000

   

208

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Tâm

13/02/2022

   

500.000

   

209

Bui Thi Lai, Phan Diem, Bao Khanh, An Nhien, Bao Thanh

15/02/2022

   

500.000

   

210

Trinh Thi Thu

15/02/2022

   

500.000

HBTS

 

211

Tran Thi Nhu Hong

17/02/2022

   

500.000

   

212

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/02/2022

   

500.000

   

213

Nguyen Thi Thanh Hai

19/02/2022

   

500.000

   

214

Bùi Thị Kim Ánh PD Giác Mai Như

20/02/2022

   

500.000

   

215

Nguyen Thi Kieu Oanh

21/02/2022

   

500.000

   

216

Brian Cathey Va Zack

01/03/2022

   

500.000

   

217

Kha Tuấn Kiệt - Kha Bội Sang - Kha Vy

03/03/2022

   

500.000

   

218

Cao Thị Tuyết Nhung PD Giác Diệu Thanh

04/03/2022

   

500.000

   

219

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

06/03/2022

   

500.000

   

220

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

500.000

   

221

Nguyễn Chí Dũng

17/03/2022

   

500.000

   

222

Nguyễn Thị Nga PD Diệu Bích

17/03/2022

   

500.000

   

223

Đoàn Trần Khánh Vi

17/03/2022

   

500.000

   

224

Duong Quynh Huong

21/03/2022

   

500.000

   

225

Le Thi My Ngoc

31/03/2022

   

500.000

   

226

Lê Thị Hạnh PD Như Ngôn

03/04/2022

   

500.000

   

227

Dao Ngoc Diem Trang

08/04/2022

   

500.000

   

228

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

11/04/2022

   

500.000

   

229

Duong Quynh Huong

15/04/2022

   

500.000

   

230

Hoàng Ngọc Linh Đan

16/04/2022

   

500.000

   

231

Lê Hoàng Sơn PD Tịnh Sơn

16/04/2022

   

500.000

   

232

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/04/2022

   

500.000

   

233

Trần Thị Xuyến

30/04/2022

   

500.000

   

234

Alan Minh Nguyễn

07/05/2022

   

500.000

   

235

Duong Quynh Huong

16/05/2022

   

500.000

   

236

Nguyễn Văn Bổn/ Nguyễn Phan Mỹ Phượng- Nguyễn Ngọc Yến Phương/ Nguyễn Ngọc Yến Linh

25/05/2022

   

500.000

   

237

Phan Quốc Thái- Bùi Thị Ngọc Tâm- Phan Keito- Phan Yumi

25/05/2022

   

500.000

   

238

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

29/05/2022

   

500.000

   

239

Le Thi My Ngoc

12/06/2022

   

500.000

   

240

Duong Quynh Huong

13/06/2022

   

500.000

   

241

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/06/2022

   

500.000

   

242

Le Thi My Ngoc

02/07/2022

   

500.000

   

243

Duong Quynh Huong

13/07/2022

   

500.000

   

244

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/07/2022

   

500.000

   

245

Nguyễn Văn Thắng PD Trí Phước Chính

13/08/2022

   

500.000

   

246

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

13/08/2022

   

500.000

   

247

Phạm Quốc Tuấn PD Hoằng Diễn

19/08/2022

   

500.000

   

248

Một Phật Tử Bố Thí Ba-la-mật

03/09/2022

   

500.000

   

249

Lê Thị Mỹ Phương PD Giác Ánh Ngọc

05/09/2022

   

500.000

   

250

Nguyễn Lưu Tuyết Hương PD Diệu Hậu

10/09/2022

   

500.000

   

251

Nguyễn Thị Na PD Diệu Hoa

25/09/2022

   

500.000

   

252

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

25/09/2022

   

500.000

   

253

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/09/2022

   

500.000

   

254

Le Thi My Ngoc

01/10/2022

   

500.000

   

255

Phạm Thùy Dương

07/10/2022

   

500.000

   

256

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/11/2022

   

500.000

   

257

Chúc Luân

06/11/2022

   

500.000

   

258

Pham Chi Thanh- Pd Ngo Tung Dai

08/11/2022

   

500.000

   

259

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

12/11/2022

   

500.000

   

260

Hòa Ngọc

13/11/2022

   

500.000

   

261

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/12/2022

   

500.000

   

262

Lê Thị Mỹ Hương PD Giác Ánh Ngọc

09/12/2022

   

500.000

   

263

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

11/12/2022

   

500.000

   

264

Bé Dương Minh Như

26/12/2022

   

500.000

   

265

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

31/12/2022

   

500.000

   

266

Pham Dinh Minh

07/02/2022

   

492.000

   

267

Gd Lam

19/11/2021

   

450.000

   

268

Le Kim Ngoc

13/04/2022

   

450.000

   

269

:Duong Quynh Huong

12/08/2022

   

450.000

   

270

Duong Quynh Huong

12/09/2022

   

450.000

   

271

Pham Dinh Minh

25/01/2022

   

393.839

   

272

Le Thi Hieu

16/11/2021

   

350.000

   

273

Minh Nhan

17/11/2021

   

350.000

   

274

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/11/2021

   

350.000

   

275

Le Huynh Ngoc Han

29/11/2021

   

350.000

   

276

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/11/2021

   

350.000

   

277

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/12/2021

   

350.000

   

278

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/12/2021

   

350.000

   

279

Nguyen Minh Ngoc

12/12/2021

   

350.000

   

280

Pham Thanh Tam

13/12/2021

   

350.000

   

281

Nguyen Thi Ngoc Cat

18/12/2021

   

350.000

   

282

Be Huynh Lam Khanh Nhan

28/12/2021

   

350.000

   

283

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/12/2021

   

350.000

   

284

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/12/2021

   

350.000

   

285

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/12/2021

   

350.000

   

286

Nguyen Khoa Thang

28/12/2021

   

350.000

   

287

Bui Thi Thuy( Tue Luu)

29/12/2021

   

350.000

   

288

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

31/12/2021

   

350.000

   

289

Tran Van Phi

02/01/2022

   

350.000

   

290

Dieu Nhan

05/01/2022

   

350.000

   

291

Nguyen Minh Thao Pd Giac Dieu Hien

10/01/2022

   

350.000

   

292

Dam Trong Vinh

13/01/2022

   

350.000

   

293

Dieu Chan

15/01/2022

   

350.000

   

294

Ngo Tu Liem

20/01/2022

   

350.000

   

295

Nguyen Thi Cam Nhung

21/01/2022

   

350.000

   

296

Do Ngoc Xuyen (Pd Giac Diep Doan)

27/01/2022

   

350.000

   

297

Nguyen Chi Thien

27/01/2022

   

350.000

   

298

La Quoc Quy

29/01/2022

   

350.000

   

299

Le Van Son

29/01/2022

   

350.000

   

300

Nguyen Van Phai

01/02/2022

   

350.000

   

301

Tran Hoai Trang

06/02/2022

   

350.000

   

302

Pham Dinh Minh

07/02/2022

   

350.000

   

303

Pham Hoang Tung, Pham Hoang Phuc

08/02/2022

   

350.000

   

304

Kim Diu

09/02/2022

   

350.000

   

305

Chau Vy

10/02/2022

   

350.000

   

306

Tran Tuan Khuong

10/02/2022

   

350.000

   

307

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/02/2022

   

350.000

   

308

Nguyen Thi Minh Tam

14/02/2022

   

350.000

   

309

Tran Ngoc Linh

16/02/2022

   

350.000

   

310

Minh Dao

17/02/2022

   

350.000

   

311

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/02/2022

   

350.000

   

312

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/02/2022

   

350.000

   

313

Quach Dinh Bach

18/02/2022

   

350.000

   

314

Thach Ton Thien Son

18/02/2022

   

350.000

   

315

Thao Le

25/02/2022

   

350.000

   

316

Phan Huynh Tan Thinh

28/02/2022

   

350.000

   

317

Nguyen Thi Vieng Pd Dieu Nhu

05/01/2021

   

300.000

C258

 

318

Trung Hieu Trung Dung Tuy Van

04/11/2021

   

300.000

   

319

Nguyễn Thị Hồng Diệu

14/11/2021

   

300.000

   

320

Quan Dang

30/11/2021

   

300.000

   

321

Kim Huong Bien Hoa

01/12/2021

   

300.000

   

322

Nguyen Thanh Phong Np

12/12/2021

   

300.000

   

323

Nguyen Thanh Phong Np

16/12/2021

   

300.000

   

324

Kim Huong Bien Hoa

02/01/2022

   

300.000

   

325

Nguyen Thanh Phong Np

04/01/2022

   

300.000

   

326

Nguyen Tien Dat

06/01/2022

   

300.000

   

327

Nguyen Thanh Phong Np

01/02/2022

   

300.000

   

328

Hoa Dang Pho

12/02/2022

   

300.000

   

329

Thien Quang Quy Nhon

17/02/2022

   

300.000

   

330

Nguyen Ngoc Thuong

10/03/2022

   

300.000

   

331

Nguyen Ngoc Thuong

13/04/2022

   

300.000

   

332

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/04/2022

   

300.000

   

333

Nguyen Ngoc Thuong

13/06/2022

   

300.000

   

334

Nguyen Ngoc Thuong

09/07/2022

   

300.000

   

335

Trương Thị Trinh

15/09/2022

   

300.000

   

336

Trần Ngọc Sương PD Hồng Huệ

30/10/2022

   

300.000

   

337

Duong Quynh Huong

25/11/2022

   

300.000

   

338

Nguyen Ngoc Thuong

08/12/2022

   

300.000

   

339

Bui Thi Lai, Phan Diem, Bao Khanh, An Nhien

15/02/2022

   

250.000

   

340

Nguyễn Thị Ngọc Phượng PD Huệ Lan

17/04/2022

   

250.000

   

341

Duong Quynh Huong

25/10/2022

   

250.000

   

342

Nguyễn Thị Kim PD Diệu Thông

02/12/2022

   

250.000

   

343

Vo Duc Thanh

17/01/2022

   

240.000

   

344

Nguyen Nguyen Ngoc

13/01/2021

   

200.000

C258

 

345

Nguyen Anh Tuan

10/10/2021

   

200.000

   

346

Nguyen Thi Le

15/10/2021

   

200.000

   

347

Phan Thị Mộng Thúy

14/11/2021

   

200.000

   

348

Dieu Thao

17/11/2021

   

200.000

   

349

Gd Giac Huong Hiep

18/11/2021

   

200.000

   

350

Dang Thi Hien

19/11/2021

   

200.000

   

351

Thu Lam

21/11/2021

   

200.000

   

352

Nhom Tu Tam Ha Noi

22/11/2021

   

200.000

   

353

Nguyen Thuy Ha

23/11/2021

   

200.000

   

354

Mẫn Tri Hoàng - Huỳnh Tấn Trợ - Nguyễn Thị Sửu

24/11/2021

   

200.000

   

355

Phat Tu Phap Dao

24/11/2021

   

200.000

   

356

Nguyen Thi Vien

02/12/2021

   

200.000

   

357

Le Van Phuc

28/12/2021

   

200.000

   

358

Phan Thị Trang

30/12/2021

   

200.000

   

359

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/01/2022

   

200.000

   

360

Dao Thi Minh Tam

07/01/2022

   

200.000

   

361

Nguyễn Quang Huynh

10/01/2022

   

200.000

   

362

Ngo Vinh Ngoc 3 Tuoi

17/01/2022

   

200.000

   

363

Phan Dinh Tri

25/01/2022

   

200.000

   

364

Phan Quang Vinh PD Pháp Thiện

26/01/2022

   

200.000

   

365

La Thi Cham

03/02/2022

   

200.000

   

366

Nguyễn Ngọc Anh Tú

04/02/2022

   

200.000

   

367

Dieu Nghiem

06/02/2022

   

200.000

   

368

Tran Hien Thao

08/02/2022

   

200.000

   

369

Lê Thị Hồng Nhung

15/02/2022

   

200.000

   

370

Tin Uyen

17/02/2022

   

200.000

   

371

Nguyễn Thị Kim Mai

18/02/2022

   

200.000

   

372

Pham Hoang Tung

18/02/2022

   

200.000

   

373

Pham Ngoc Luan 12.03.1981

18/02/2022

   

200.000

   

374

Trung Hiếu, Trung Dũng, Túy Vân

19/02/2022

   

200.000

   

375

Simba

27/02/2022

   

200.000

   

376

Gđpt Nguyễn Thị Kim Thoa- Nguyễn Thị Thanh Hương- Nguyễn Thị Thanh Tuyền- Nguyền Hồng Nam

02/03/2022

   

200.000

   

377

Lê Hoàng Sơn ; Hoàng Ngọc Hạ Vy PD Tịnh Sơn

07/04/2022

   

200.000

   

378

Võ Đức Thanh

20/04/2022

   

200.000

   

379

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/05/2022

   

200.000

   

380

Trương Thị Hiền

05/06/2022

   

200.000

   

381

Nguyễn Anh Tuấn

06/06/2022

   

200.000

   

382

Võ Đức Thanh

23/06/2022

   

200.000

   

383

Le Nguyen Duong

09/07/2022

   

200.000

   

384

Trung Hiếu, Trung Dũng, Túy Vân

09/10/2022

   

200.000

   

385

Đặng Giáng My Và Đặng Hạ My

30/10/2022

   

200.000

   

386

Giác Dung Ý

24/12/2022

   

200.000

   

387

Lien Oanh

16/01/2022

   

180.000

   

388

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/11/2021

   

170.000

   

389

Tran Ngoc Linh

17/11/2021

   

150.000

   

390

Kinh Can

01/05/2022

   

150.000

   

391

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/10/2021

   

134.000

   

392

Dpk

27/01/2022

   

125.000

   

393

D

27/02/2022

   

125.000

   

394

Toan An

12/01/2021

   

100.000

C258

 

395

Gd Giac Huong Hiep

22/01/2021

   

100.000

C258

 

396

Nguyen Tan Hao

28/01/2021

   

100.000

C258

 

397

Nguyen Quang Khai Pd Ngo Bach Hien

17/09/2021

   

100.000

   

398

Dpk

28/09/2021

   

100.000

   

399

D

29/10/2021

   

100.000

   

400

Le Thuy My Dung

18/11/2021

   

100.000

   

401

Pham Thi Cam Chi

18/11/2021

   

100.000

   

402

Quang Dong

19/11/2021

   

100.000

   

403

Minh Dong

20/11/2021

   

100.000

   

404

Gd Thu Hoang O Duc, Phat Tu Phap Dao

24/11/2021

   

100.000

   

405

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/11/2021

   

100.000

   

406

Vo Huy Cuong

26/11/2021

   

100.000

   

407

Dpk

30/11/2021

   

100.000

   

408

Tran Duc Huy

01/12/2021

   

100.000

   

409

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/12/2021

   

100.000

   

410

Nguyễn Thúy Linh

05/12/2021

   

100.000

   

411

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/12/2021

   

100.000

   

412

Diệu Mỹ Và Diệu Thái

07/12/2021

   

100.000

   

413

Ho Ngoc Khoi

11/12/2021

   

100.000

   

414

Gia Đình Trương Thanh Thảo - Phan Hữu Nghĩa - Hữu Tín - Tâm Phan - Vinh Hoàng - Trần Thị Hiên

12/12/2021

   

100.000

   

415

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/12/2021

   

100.000

   

416

Quach Gia Bao

23/12/2021

   

100.000

   

417

The Vi Nhat

25/12/2021

   

100.000

   

418

Gd Luu Tinh

28/12/2021

   

100.000

   

419

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/12/2021

   

100.000

   

420

Vo Huy Cuong

28/12/2021

   

100.000

   

421

Dpk

29/12/2021

   

100.000

   

422

Tran Thanh Phuc

29/12/2021

   

100.000

   

423

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/12/2021

   

100.000

   

424

Trần Phước Mừng

30/12/2021

   

100.000

   

425

Trần Thị Đúng

30/12/2021

   

100.000

   

426

Trần Văn Tường

30/12/2021

   

100.000

   

427

Gia Đình Huỳnh Thanh Tuấn (52 Tuổi) PD Thành Tâm

03/01/2022

   

100.000

   

428

Hương Linh Trần Văn Dũ (1944 - 2020)

03/01/2022

   

100.000

   

429

Hương Linh Trần Văn Dũ (1944 - 2020)

03/01/2022

   

100.000

   

430

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/01/2022

   

100.000

   

431

Hồ Trung Vỹ PD Thiện Đạt

11/01/2022

   

100.000

   

432

Truc Mai

14/01/2022

   

100.000

   

433

Truong Cong Thao

18/01/2022

   

100.000

   

434

Gd Thong Huyen

22/01/2022

   

100.000

   

435

Nguyễn Thị Ni Khoa PD Diệu Khoa

23/01/2022

   

100.000

   

436

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/01/2022

   

100.000

   

437

Tran Cong Khanh

01/02/2022

   

100.000

   

438

Nguyen Nguyen Ngoc

02/02/2022

   

100.000

   

439

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/02/2022

   

100.000

   

440

Phan Trung Nhan

05/02/2022

   

100.000

   

441

Tran Binh Minh

06/02/2022

   

100.000

   

442

Tran Cong Khanh

10/02/2022

   

100.000

   

443

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/02/2022

   

100.000

   

444

Nguyễn Trung Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Hiền

13/02/2022

   

100.000

   

445

Nguyễn Trung Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Hiền

13/02/2022

   

100.000

   

446

Luong Thi Duyen

15/02/2022

   

100.000

   

447

Gd Thong Huyen

16/02/2022

   

100.000

   

448

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/02/2022

   

100.000

   

449

Võ Đức Thanh

19/02/2022

   

100.000

   

450

Tran Cong Khanh

28/02/2022

   

100.000

   

451

Huỳnh Thanh Tuấn PD Thành Tâm

03/03/2022

   

100.000

   

452

Huỳnh Trung Hậu

06/03/2022

   

100.000

   

453

Ngộ Tấn Phát

06/03/2022

   

100.000

   

454

Lê Thị Mỹ Niên PD Hạnh Phương

21/03/2022

   

100.000

   

455

Tran Cong Khanh

22/03/2022

   

100.000

   

456

Nhom Tu Tam Ha Noi

24/03/2022

   

100.000

   

457

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/03/2022

   

100.000

   

458

Nguyen Duc Trung

28/03/2022

   

100.000

   

459

Tran Pham Luong

06/04/2022

   

100.000

   

460

Luc Thi Cam Tu

08/04/2022

   

100.000

   

461

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

24/04/2022

   

100.000

   

462

Duc Trung

14/05/2022

   

100.000

   

463

Duc Trung

14/05/2022

   

100.000

HBTS

 

464

Tuệ Trí - Diệu Anh - Thư Hiền

15/05/2022

   

100.000

   

465

Lê Ngọc Minh Diệp PD Giác Châu Hà

21/05/2022

   

100.000

   

466

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/05/2022

   

100.000

   

467

Huỳnh Thanh Tuấn PD Thành Tâm

30/05/2022

   

100.000

   

468

Tường Từ

02/06/2022

   

100.000

   

469

Tường Từ

02/06/2022

   

100.000

   

470

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/06/2022

   

100.000

   

471

Nguyen Thai Nguyen

19/06/2022

   

100.000

   

472

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

24/06/2022

   

100.000

   

473

Nguyen Thi Thu Vinh

03/07/2022

   

100.000

   

474

Trương Thị Hiền

19/07/2022

   

100.000

   

475

Gia Đình Trương Thanh Thảo - Phan Hữu Nghĩa - Hữu Tín - Tâm Phan - Vinh Hoàng - Trần Thị Hiên

07/08/2022

   

100.000

   

476

Nguyễn Hữu Anh

12/08/2022

   

100.000

   

477

Một Phật Tử

15/10/2022

   

100.000

   

478

Nguyễn Thị Hoài Nguyên PD Giác Danh Thọ

16/10/2022

   

100.000

   

479

Trần Thị Mai PD Thanh Hà

16/10/2022

   

100.000

   

480

Phan Hữu Nghĩa - Trương Thanh Thảo - Phan Trương Hữu Tín - Tâm Phan- Vinh Hoàng

25/10/2022

   

100.000

   

481

Phạm Trung Nghĩa PD Ngộ Từ Việt

12/11/2022

   

100.000

   

482

Huỳnh Trung Hậu PD Minh Hiền

13/11/2022

   

100.000

   

483

Gia Đình Trương Thanh Thảo - Phan Hữu Nghĩa - Hữu Tín - Tâm Phan - Vinh Hoàng - Trần Thị Hiên

24/11/2022

   

100.000

   

484

Nguyễn Ngọc Diệp - Lê Văn Đức

04/12/2022

   

100.000

   

485

Nguyễn Ngọc Diệp - Lê Văn Đức

18/12/2022

   

100.000

   

486

Gia Đình Trương Thanh Thảo - Phan Hữu Nghĩa - Hữu Tín - Tâm Phan - Vinh Hoàng - Trần Thị Hiên

23/12/2022

   

100.000

   

487

Huỳnh Thanh Tuấn (53 Tuồi) PD Thành Tâm

23/12/2022

   

100.000

   

488

Nguyễn Ngọc Diệp - Lê Văn Đức

24/12/2022

   

100.000

   

489

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/02/2022

   

60.000

   

490

Bao Ngoc

13/01/2021

   

50.000

C258

 

491

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

08/10/2021

   

50.000

   

492

Trần Thùy Dương PD Minh Liễu

13/11/2021

   

50.000

   

493

Quach Gia Bao

16/11/2021

   

50.000

   

494

Gdpt Do Thi Hai Pd Dieu Phap

24/11/2021

   

50.000

   

495

Gdpt Tran Quoc Cuong Pd Tam Thinh

24/11/2021

   

50.000

   

496

Gdpt Tran Thi Hoai Anh Pd Giac Giang Thanh

24/11/2021

   

50.000

   

497

Tran Quoc Thinh Lop 36T He 4 Khoa Ngon Ngu Tq Hoc Vien Khoa Hoc Quan Su

24/11/2021

   

50.000

   

498

Nguyen Thanh Tuan

30/11/2021

   

50.000

   

499

Diệu Liên Hoa Thiện

11/12/2021

   

50.000

   

500

Cuc Tinh Y

12/12/2021

   

50.000

   

501

Tran Thi Vu Trang Gd Pd Quang Nghiem

18/12/2021

   

50.000

   

502

Tran Vu Manh Tuyen Gd Pd Quang Chanh

18/12/2021

   

50.000

   

503

Nguyen Thanh Tuan

28/12/2021

   

50.000

   

504

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/01/2022

   

50.000

   

505

Gd Thong Huyen

28/01/2022

   

50.000

   

506

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/02/2022

   

50.000

   

507

Diệu Thiện

02/02/2022

   

50.000

   

508

Lam An

12/02/2022

   

50.000

   

509

Nguyen Thi Huong

22/02/2022

   

50.000

   

510

Nth

19/03/2022

   

50.000

   

511

Hoàng Thị Thùy Trang PD Như Mẫn

07/04/2022

   

50.000

   

512

Lê Hiệp Thành

07/04/2022

   

50.000

   

513

Nguyễn Thị Thanh Tuyền- Nguyễn Thị Thanh Phương- Nguyễn Hồng Nam- Lưu Ngọc Hòa- Nguyễn Thị Kim Thoa

18/04/2022

   

50.000

   

514

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/05/2022

   

50.000

   

515

Nguyễn Thị Kim Thoa PD Tâm Thường

23/05/2022

   

50.000

   

516

Ngo Tuan Anh

15/07/2022

   

50.000

   

517

Trương Thị Hiền

07/08/2022

   

50.000

   

518

Lê Quang Thiện PD Trung An

27/08/2022

   

50.000

   

519

Trần Thị Kim Thoa

31/08/2022

   

50.000

   

520

Huỳnh Trung Hậu

18/09/2022

   

50.000

   

521

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/12/2022

   

50.000

   

522

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/01/2022

   

40.000

   

523

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/04/2022

   

30.002

   

524

Nguyễn Thị Ngọc Hân PD Hiền Quý Lương

26/11/2021

   

30.000

   

525

Vodanh

28/12/2021

   

20.000

   

526

Trương Thị Hiền

07/10/2022

   

20.000

   

527

Trương Thị Hiền

30/10/2022

   

20.000

   

528

Vodanh

12/12/2021

   

10.000

   

529

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/02/2022

   

10.000

   

530

Lê Quang Thiện PD Trung An

08/10/2022

   

10.000

   

531

Lê Quang Thiện Pd: Trung An; Huỳnh Bảo Nam

05/11/2022

   

10.000

   

532

Huỳnh Bảo Nam

12/11/2022

   

10.000

   

533

Số dư HBTS-8

31/10/2021

   

14.932.073

   
 

TỔNG

     

631.505.678

[b]

 

C/ Xử lý Quỹ:

C1/ Nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu Động:

49.644.322

[c]=[a]-[b] (Chi > Thu)

 

Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:

Click để quay về đầu trang

   

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

 

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

 

P = Đóng góp qua Paypal

 

G = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003481551

 

Q = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003471369

 

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

 

U = Đóng góp tại Úc Châu

 

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

 

Lưu ý quan trọng:

 

1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 
Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập