Ấn Tống Nghi Thức Tưởng Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm (C294)

Đã đọc: 553           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thành kính hướng về Bồ-tát Quán Thế Âm vị Bồ-tát của tình thương và ban vui cứu khổ, tôn vinh những hạnh lành của Bồ-tát, nguyện học theo hạnh nguyện cứu khổ ban vui của ngài, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã ấn tống 15.000 quyển Nghi Thức Tưởng Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm (C294) với tổng chi phí là hơn 162 triệu đồng.

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

ẤN TỐNG NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM (C294)

Bồ-tát Từ Bi Quán Thế Âm 

Thần công vô ngại và vô biên

Dời núi lấp biển rung trái đất

Thương xót chúng sanh như bản thân

Ghi nhớ danh hiệu phước còn nguyên 

Vì thế thành tâm niệm thường xuyên

Con kính niệm công đức Bồ-tát

Khen ngợi danh Ngài với thành tâm.

Thành kính hướng về Bồ-tát Quán Thế Âm vị Bồ-tát của tình thương và ban vui cứu khổ, tôn vinh những hạnh lành của Bồ-tát, nguyện học theo hạnh nguyện cứu khổ ban vui của ngài, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã ấn tống 15.000 quyển Nghi Thức Tưởng Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm (C294) với tổng chi phí là hơn 162 triệu đồng.

 Có độ dày hơn 200 trang, với nội dung là các nghi thức tưởng niệm đức Bồ-tát Quán Thế Âm thường dùng trong các lễ: Lễ tưởng niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/2), xuất gia (19/6), thành đạo (19/9), quyển Nghi Thức Tưởng Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm được TT. Thích Nhật Từ dày công soạn dịch. Nghi Thức Tưởng Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm được trình bày mạch lạc với ba phần: Phần dẫn nhập, Phần Chánh kinh và Phần Sám nguyện. Phần Chánh kinh là tuyển tập các bản kinh về đức Bồ-tát như: Kinh Phổ môn, Kinh về Bồ-tát Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, Kinh các cách tu viên thông, Kinh ghi nhận Bồ-tát Quán Thế Âm thành Phật…

Tên gọi Bồ-tát Quán Thế Âm mang ý nghĩa truyền lòng từ bi, thể hiện sự cảm thông sâu sắc đối với nỗi khổ niềm đau của nhân sinh qua các hành động cụ thể để giúp cho con người vượt qua các thử thách, kiếp nạn và từ đó vươn lên, sống hạnh phúc trong đời. Các bản kinh đều nêu bật lên thông điệp: “Tất cả chúng sinh đều có trong kho tàng tâm thức những tiềm năng đại từ bi, tiềm năng quán tự tại và mỗi khi đảnh lễ, kính lạy và niệm danh hiệu đức Bồ-tát Quán Thế Âm, ngoài việc bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc đối với Ngài, thì mỗi người nên đánh thức tiềm năng từ bi qua sự quan tâm và phụng sự – đã từng bị ngủ quên rất lâu trong chúng ta được tỉnh thức”. Đây chính là cách mà mỗi người trong chúng ta truyền thông một cách sống động đối với Bồ Tát Quán Thế Âm. Làm được như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ trở thành một vị Bồ-tát Quan Thế Âm qua các hóa thân/ ứng thân trong đời như trong Kinh Phổ môn, Phẩm 25, Kinh Pháp Hoa, cũng như kinh Thủ Lăng Nghiêm, phẩm Các Pháp môn viên thông, mà đức Phật đã nhấn mạnh. 

Các bài kinh quan trọng giới thiệu về Pháp tu của Bồ-tát Quán Thế Âm, (1) trong Phẩm Phổ Môn, kinh Pháp Hoa có năm pháp quán (quán chân thật, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán tâm bi, quán tâm từ) và năm loại âm thanh (tiếng vi diệu, tiếng quan âm, tiếng Phạm âm, tiếng sóng biển, âm thanh vượt trội hơn các âm thanh trên đời). (2) Trong kinh Thủ Lăng nghiêm, Pháp tu của Bồ-tát được hiểu là nhĩ căn viên thông (làm chủ được sự nghe đối với mọi âm thanh). (3) Trong hai bản kinh Pháp Hoa và kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ-tát Quán Thế Âm còn có danh hiệu Bồ-tát Thí vô úy – người ban tặng niềm vui không sợ hãi. Ban tặng niềm vui không sợ hãi vừa là hạnh nguyện dấn thân và vừa là kết quả của việc đạt được thành tựu cao quý.     

Quỹ ĐPNN xin chân thành cảm ơn Phật tử Jennifer Quach và các Phật tử đã tài trợ cho chương trình ấn tống 15.000 quyển Nghi Thức Tưởng Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm (C294) hơn 150 triệu đồng (phần còn lại là hơn 12 triệu đồng nhận từ Quỹ Lưu động), góp phần mang lại lợi lạc cho mọi người. Kính chúc quý vị thân khỏe, tâm an và hanh thông trong cuộc sống.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG
NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM BỒ TÁT QUAN ÂM (C294)

TP. HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2022

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

 
 
 
 
 

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

 

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Trị giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Chi phí công in Nghi thức tưởng niệm Bồ tát Quan Âm (252 trang, 14x20cm)

Quyển

15.000

3.950

59.250.000

   

2

Chi phí giấy in Nghi thức tưởng niệm Bồ tát Quan Âm (252 trang, 14x20cm)

Ram

242

422.000

102.124.000

   

3

Chi phí gửi sách Sóc Trăng

     

1.320.000

   
 

TỔNG

     

162.694.000

[a]

 

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

 

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Jennifer Quach

15/09/2022

   

100.000.000

   

2

Jennifer Quach

05/10/2022

   

50.000.000

   

3

Ngo Bach Hien

01/10/2022

   

200.000

   

4

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/10/2022

   

50.000

   

5

Gđ Pt Do Thi Hai

15/10/2022

   

40.000

   

6

Tran Phuoc Thinh

10/10/2022

   

20.000

   
 

TỔNG

     

150.310.000

[b]

 
               

C/ Xử lý Quỹ:

C1/ Nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu Động:

12.384.000

[c]=[a]-[b] (Chi > Thu)

 
 

Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:

Click để quay về đầu trang

         
 

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

           
 

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

           
 

P = Đóng góp qua Paypal

   
 

G = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003481551

   
 

Q = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003471369

   
 

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

   

U = Đóng góp tại Úc Châu

 

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

 

Lưu ý quan trọng:

 

1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 
Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập