Ấn Tống Sách Giáo Khoa Cho 33 Trường Trung Cấp Phật Học – Gđ6 (C84-6)

Đã đọc: 330           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Từ năm 2017, vinh dự nhận được sự tin tưởng của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã in ấn khoảng 35 đầu sách giáo khoa làm giáo trình phục vụ cho toàn bộ cho 33 trường Trung cấp Phật học trên toàn quốc. Sau bốn năm thực hiện, Quỹ ĐPNN đã in 17 đầu sách với 205.000 ấn bản. Trong đợt in ấn thứ lần thứ sáu này với chương trình “Ấn tống sách giáo khoa cho 33 trường Trung cấp Phật học giai đoạn 6” (C84-6), Quỹ ĐPNN đã tái bản 02 đầu sách thuộc bộ giáo trình Trung cấp Phật học với 20.000 ấn bản; và 05 đầu sách với 24.500 ấn bản phục vụ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Tổng kinh phí của chương trình lên đến hơn 585 triệu đồng.

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG

SÁCH GIÁO KHOA CHO TRƯỜNG PHẬT HỌC (C84-6)

Từ năm 2017, vinh dự nhận được sự tin tưởng của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã in ấn khoảng 35 đầu sách giáo khoa làm giáo trình phục vụ cho toàn bộ cho 33 trường Trung cấp Phật học trên toàn quốc. Sau bốn năm thực hiện, Quỹ ĐPNN đã in 17 đầu sách với 205.000 ấn bản. Trong đợt in ấn thứ lần thứ sáu này với chương trình “Ấn tống sách giáo khoa cho 33 trường Trung cấp Phật học giai đoạn 6” (C84-6), Quỹ ĐPNN đã tái bản 02 đầu sách thuộc bộ giáo trình Trung cấp Phật học với 20.000 ấn bản; và 05 đầu sách với 24.500 ấn bản phục vụ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Tổng kinh phí của chương trình lên đến hơn 585 triệu đồng.

SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC

Đây là bộ giáo trình được thống nhất giảng dạy tại các trường Trung cấp Phật học tại Việt Nam. Bộ giáo trình này bao gồm 35 cuốn, gồm trong sáu nhóm: Kinh, Luật, Luận, văn học, sử học, và ngôn ngữ. Các môn thuộc Kinh Luật Luận bao gồm sáu phần: phiên âm và dịch nghĩa, giải thích thuật ngữ, phân tích nội dung, ứng dụng thực tiễn, câu hỏi và thảo luận, bài và sách đọc thêm. Nội dung của các bài học chủ yếu cung cấp những thông tin căn bản và chính xác từ Kinh, Luật, Luận, từ điển, hạn chế những bình luận và tư duy mang tính cá nhân nhằm đảm bảo tính khách quan và sự vận dụng sáng tạo, triển khai các tư tưởng của Ban giáo thọ và Tăng Ni sinh.

Cho đến nay, qua 06 đợt in ấn, Quỹ ĐPNN đã in ấn được 17/35 đầu sách với 225.000 ấn bản, phục vụ hiệu quả cho công tác giáo dục Phật giáo. Cụ thể trong đợt 6 này, Quỹ ĐPNN đã in ấn tái bản 10.000 quyển Phật học căn bản, in tái bản 10.000 quyển Anh văn Phật pháp 1 (tái bản lần thứ ba).

Những đầu sách đã được in ấn sau 06 đợt:

 

Đầu sách Tên Kinh sách
1 Phật học căn bản 1
2 Kinh Tứ thập nhị chương
3 Chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày (Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu)
4 Oai nghi (cách hành xử của người xuất gia)
5 Anh Văn Phật Pháp – English for Buddhism
6 Kinh Bát Đại Nhân Giác
7 Lược sử Phật giáo Ấn Độ
8 Đại Cương Văn Điển Phật Giáo
9 Kinh Di Giáo
10 Kinh Pháp Cú
11 Kinh Trung bộ
12a Luật Tỳ Ni
12b Hán Văn tập 1
13 Văn Cảnh sách
14 Kinh Trung Bộ tập 2
15 Anh Văn Phật Pháp tập 2 – 3
16 Đại cương lịch sử văn học Việt Nam (tập 1)
17 Đại cương lịch sử văn học Việt Nam (tập 2)

 

SÁCH IN PHỤC VỤ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

(TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHIÊN DỊCH PHẬT HỌC)

 

Số thứ tự Tên sách/ấn phẩm Số lượng
1 Thiền Tứ niệm xứ  10.000
quyển
2 Tịnh độ tông và Mật tông 10.000  quyển
3 Mục lục Tam tạng đại chánh – 27 (Đại chánh tân tu Đại Tạng Kinh) 1.500  quyển
4 Phật điển thông dụng hướng dẫn và tuệ tri của đức Phật – Quyển 10 1.000  quyển
5 Luận về Trung quán (Trung Quán Kim Luận) 2.000  quyển

Quỹ ĐPNN xin thành kính cảm niệm công đức từ 701 lượt đóng góp của quý mạnh thường quân đã chung tay ấn tống Pháp bảo với hơn 753 triệu đồng. Số tịnh tài còn lại là hơn 184 triệu đồng được chuyển vào chương trình “Ấn tống sách giáo khoa cho 33 trường Trung cấp Phật học giai đoạn 7” (C84-7). Hiện còn rất nhiều đầu sách vẫn đang được biên soạn và hoàn thiện để tiếp tục đưa vào in ấn phục vụ cho 33 trường Trung cấp Phật học trên cả nước. Kính mong quý vị liễu tri và tiếp tục đồng hành cùng Quỹ ĐPNN trong chương trình “Ấn tống sách giáo khoa cho 33 trường Trung cấp Phật học giai đoạn 7” (C84-7).

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG
SÁCH GIÁO KHOA CHO TRƯỜNG PHẬT HỌC (C84-6)

TP. HCM, Ngày 30 tháng 12 năm 2022

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

 
 
 
 
 

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

 

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Trị giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Chi phí công in Thiền tứ niệm xứ (14x20cm - 128trang)

Quyển

10.000

2.300

23.000.000

   

2

Chi phí giấy in Thiền tứ niệm xứ (14x20cm - 128trang)

Ram

82

392.000

32.300.800

   

3

Chi phí công in Tịnh độ tông và Mật tông (14x20cm - 252trang)

Quyển

10.000

3.600

36.000.000

   

4

Chi phí giấy in Tịnh độ tông và Mật tông (14x20cm - 252trang)

Ram

165

392.000

64.601.600

   

5

Chi phí công in Quyển 1 - Phật học căn bản (316 trang)

Quyển

10.000

4.050

40.500.000

   

6

Chi phí giấy in Quyển 1 - Phật học căn bản (60x84cm)

Ram

206

405.000

83.430.000

   

7

Chi phí công in Quyển 5 - Anh văn Phật pháp 1 (in lần 3) (270 trang)

Quyển

10.000

3.800

38.000.000

   

8

Chi phí giấy in Quyển 5 - Anh văn Phật pháp 1 (in lần 3) (60x84cm F66,3)

Ram

175

405.000

70.875.000

   

9

Mục lục Tam tạng đại chánh - 27 (Đại chánh tân tu Đại Tạng Kinh) (16x24cm, 828 trang)

Quyển

1.500

49.500

74.250.000

   

10

Phật điển thông dụng hướng dẫn và tuệ tri của đức Phật - Quyển 10 (16x24cm, 968 trang)

Quyển

1.000

63.500

63.500.000

   

11

Chi phí công in Luận về Trung quán (Trung Quán Kim Luận) (352 trang, 14x20cm)

Quyển

2.000

7.700

15.400.000

   

12

Chi phí giấy in Luận về Trung quán (Trung Quán Kim Luận) (352 trang, 14x20cm)

Ram

48

422.000

20.256.000

   

13

GPXB Mục lục Tam tạng đại chánh - 27 - 800 trang - 16x24cm

     

3.000.000

   

14

GPXB Sổ tay mục lục mục lục tam tạng Pali - 28 - 220 trang - 16x24cm

     

2.000.000

   

15

C84-6: In giáo trình PP căn bản

     

2.050.000

   

16

Chi phí gửi sách Nha Trang

     

1.600.000

   

17

GPXB Phật học căn bản (BGDPG TƯ) => thầy Viên Trí

     

3.000.000

   

18

GPXB Anh văn Phật pháp-English for Buddhism 1 (BGDPG TƯ) => thầy Viên Trí

     

3.000.000

   

19

GPXB Chào mừng GHPGVN TP.HCM 40 năm hình thành và phát triển (1982-2022) - Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

     

2.500.000

   

20

GPXB Luận về trung quán (Trung quán kim luận)

     

2.500.000

   

21

GPXB Bản chất đạo đức học Phật giáo 17

     

3.500.000

   
 

TỔNG

     

585.263.400

[a]

 

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

 

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Le Kim Hue

31/07/2022

   

50.000.000

   

2

Ngo Chu Anh Tuyet

13/03/2022

   

20.000.000

   

3

Le Kim Hue

16/04/2022

   

20.000.000

   

4

Nga Huynh Waldron

24/03/2022

500USD

23.330

11.665.000

   

5

Nguyen Thi Thai

07/03/2022

   

10.450.000

   

6

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

10.000.000

   

7

Nhóm SuốI Từ

06/04/2022

   

10.000.000

   

8

Giac Kim Hao

04/03/2022

   

6.500.000

   

9

Bui Thi Minh Tram

26/11/2022

   

6.000.000

   

10

Trần Bình An PD Nguyên Thiện Trí

06/05/2022

   

5.500.000

   

11

Bui Thi Kim Phung 1953

01/03/2022

   

5.000.000

   

12

Gd Hung Thuy (Giac Diem Danh)

01/03/2022

   

5.000.000

   

13

Gd Lam Na Panh Hien Rat Nhung

01/03/2022

   

5.000.000

   

14

Gd Tuan Lan

01/03/2022

   

5.000.000

   

15

Phan Nhat Tinh

01/03/2022

   

5.000.000

   

16

Tinh Du

01/03/2022

   

5.000.000

   

17

Bui Thi Huan

02/03/2022

   

5.000.000

   

18

Nguyen Hong Minh

02/03/2022

   

5.000.000

   

19

Nguyen Thi Anh Nguyet

07/03/2022

   

5.000.000

   

20

Nguyen Thi Anh Dao

08/03/2022

   

5.000.000

   

21

Trần Thụy Uyên Phương

30/03/2022

   

5.000.000

   

22

Ngô Thị Nguyệt PD Diệu Quang

08/04/2022

   

5.000.000

   

23

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/04/2022

   

5.000.000

   

24

Cao Van Hiep

05/09/2022

   

5.000.000

   

25

Hue An

27/10/2022

   

5.000.000

   

26

Le Thi My Dung

07/12/2022

   

5.000.000

   

27

Hiếu Andy Nguyễn + Tommy Hoài Nguyễn

13/03/2022

200USD

23.330

4.666.000

   

28

Phan Thị Minh Tâm PD Diệu Liêm

01/10/2022

   

4.000.000

   

29

Duong Thi Van Huong

16/03/2022

   

3.500.000

   

30

Bui Ngoc Mai

01/03/2022

   

3.000.000

   

31

Le Quang Vinh

01/03/2022

   

3.000.000

   

32

Le Thi Mai Hoa

01/03/2022

   

3.000.000

   

33

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

3.000.000

   

34

Luu Duc Hiep

03/03/2022

   

3.000.000

   

35

Con Nguyen Ngoc Giau, Me Luan Thi Xan, Ba Nguyen Anh Tai

07/03/2022

   

3.000.000

   

36

Gia Đình Lê Thị Nhứt

07/03/2022

   

3.000.000

   

37

Từ Ý - Huệ Tài - Phương Thùy

22/03/2022

   

3.000.000

   

38

Nguyen Van Quang

17/05/2022

   

3.000.000

   

39

Khuat Van Chinh

27/05/2022

   

3.000.000

   

40

Hue Chau

18/06/2022

   

3.000.000

   

41

Lê Đăng Đảnh

28/09/2022

   

3.000.000

   

42

Hoang Phi Vu

28/04/2022

   

2.600.000

   

43

Hà Thị Thanh Nga (USA)

21/06/2022

   

2.500.000

   

44

Gia Đình Phật Tử Quảng Lợi

21/04/2022

100USD

23.470

2.347.000

   

45

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

08/03/2022

   

2.300.000

   

46

Nguyễn Thị Kim Loan - Phạm Thế Khôi _ Usa

16/04/2022

   

2.300.000

   

47

Dieu Ban

01/03/2022

   

2.000.000

   

48

Gd Be Rot Va Be Dau

01/03/2022

   

2.000.000

   

49

Gd Hung,Thuy

01/03/2022

   

2.000.000

   

50

Le Thi Ngan

01/03/2022

   

2.000.000

   

51

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

2.000.000

   

52

Nguyen Chi Thanh

01/03/2022

   

2.000.000

   

53

Nguyen Ngoc Thanh Phap Danh Chuc Tinh

01/03/2022

   

2.000.000

   

54

Tran Thi Xuan

01/03/2022

   

2.000.000

   

55

Thai Thanh Thanh Nguyen

02/03/2022

   

2.000.000

   

56

Dieu Nguyet Cung Bao Phuong

03/03/2022

   

2.000.000

   

57

Duong Duc Thang

04/03/2022

   

2.000.000

   

58

Gd Lan Thu

04/03/2022

   

2.000.000

   

59

Pho Giac

04/03/2022

   

2.000.000

   

60

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/03/2022

   

2.000.000

   

61

Gd Vu Thuy Thai Binh

11/03/2022

   

2.000.000

   

62

Ho Thi Ngoc Loan

14/03/2022

   

2.000.000

   

63

Nguyen Ngoc Nhu Tam (Pd Quang Nhu)

02/04/2022

   

2.000.000

   

64

Gd Dieu Thanh Osterland

03/04/2022

   

2.000.000

   

65

Gd Be Rot Va Be Dau

19/04/2022

   

2.000.000

   

66

Ogtc, L, B Va Dieu Ngan 2014

19/04/2022

   

2.000.000

   

67

Châu Vinh Phát 39 Tuổi

21/08/2022

   

2.000.000

   

68

CẩM Loan

12/08/2022

   

1.644.000

   

69

Giac Huong Oanh

23/04/2022

   

1.512.000

   

70

Hdpt Dieu Hoai

04/03/2022

   

1.500.000

   

71

Hương Linh Viên Thị Hồng Nhung Hưởng Dương 57t

06/03/2022

   

1.500.000

   

72

Dieu Ngan 2014

31/08/2022

   

1.500.000

   

73

L.B

31/08/2022

   

1.500.000

   

74

Vu Tien Nguyen

04/05/2022

   

1.200.000

   

75

Nguyễn Hữu Trí - Nguyễn Thị Huệ - Lê Bảo Lạc Patrick

31/07/2022

50USD

23.900

1.195.000

   

76

Nguyễn Văn Hai - Võ Thị Hương- Nguyễn Thị Kim Trang

31/07/2022

50USD

23.900

1.195.000

   

77

Nguyen Khiem

07/01/2022

   

1.000.000

   

78

Gd Osterland Tran

24/01/2022

   

1.000.000

   

79

Do Thi Thanh Thao

26/02/2022

   

1.000.000

   

80

Bui Ngoc Xuyen

01/03/2022

   

1.000.000

   

81

Chanh Hoi Kha

01/03/2022

   

1.000.000

   

82

Duc Hue Man

01/03/2022

   

1.000.000

   

83

Gd H M Chau

01/03/2022

   

1.000.000

   

84

Lai Thi Thin

01/03/2022

   

1.000.000

   

85

Le Danh Hung

01/03/2022

   

1.000.000

   

86

Le Van Huong

01/03/2022

   

1.000.000

   

87

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

1.000.000

   

88

Nguyen Thi Minh

01/03/2022

   

1.000.000

   

89

Nguyen Thi Que Huong

01/03/2022

   

1.000.000

   

90

Phan Nguyen Ngoc Yen Dieu Ngoc Thanh

01/03/2022

   

1.000.000

   

91

Tuong Chau

01/03/2022

   

1.000.000

   

92

Chi Hieu

02/03/2022

   

1.000.000

   

93

Duong Thi Minh Phuong

02/03/2022

   

1.000.000

   

94

Duong Thi Van Huong

02/03/2022

   

1.000.000

   

95

Kim Thanh

02/03/2022

   

1.000.000

   

96

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

1.000.000

   

97

Ng T Dung

02/03/2022

   

1.000.000

   

98

Phan Ngọc Vũ PD Ngộ Túc Lợi

02/03/2022

   

1.000.000

   

99

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/03/2022

   

1.000.000

   

100

Ngo Thi Quynh Nga Pd Dieu My 65T

03/03/2022

   

1.000.000

   

101

Nguyen Huu Tuan

03/03/2022

   

1.000.000

   

102

Ta Cat Tuong 14 Tuoi

03/03/2022

   

1.000.000

   

103

Đoàn Lê Thuận PD Minh Thuần

03/03/2022

   

1.000.000

   

104

Gd Nghia Nhi Mon

04/03/2022

   

1.000.000

   

105

Gdpt Dieu Phuoc Xuan

04/03/2022

   

1.000.000

   

106

Tran Duc Hue

04/03/2022

   

1.000.000

   

107

Gia Đình Phật Tử Kim Liên

05/03/2022

   

1.000.000

   

108

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/03/2022

   

1.000.000

   

109

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/03/2022

   

1.000.000

   

110

Gd Ngo An Duong, Dong Anh

06/03/2022

   

1.000.000

   

111

Gd Van Kiet, Gd Lien Uyen

06/03/2022

   

1.000.000

   

112

Doan Van Phuc

09/03/2022

   

1.000.000

   

113

Dieu Lien Hn

11/03/2022

   

1.000.000

   

114

Nguyen Thi Thao 1980 An Giang

12/03/2022

   

1.000.000

   

115

Nguyễn Thị Xuân Thu

12/03/2022

   

1.000.000

   

116

Phạm Thị Phương Chi PD Diệu Ngọc

12/03/2022

   

1.000.000

   

117

Phạm Thị Phương Khanh

12/03/2022

   

1.000.000

   

118

Nguyễn Huy Thiệp; Phạm Ngọc Nguyên; Nguyễn Minh Châu

14/03/2022

   

1.000.000

   

119

Diệu Tâm Thoại

22/03/2022

   

1.000.000

   

120

Anh Đào - Diệu Giác

23/03/2022

   

1.000.000

   

121

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/03/2022

   

1.000.000

   

122

Le Thi Lang

01/04/2022

   

1.000.000

   

123

Tran Thi Kim Lien

01/04/2022

   

1.000.000

   

124

Gdpt Dieu Phuoc Xuan

03/04/2022

   

1.000.000

   

125

Huỳnh Thị Kiều Phương PD Thu Ngọc

10/04/2022

   

1.000.000

   

126

Duc An

13/04/2022

   

1.000.000

   

127

Nguyen Thai Duc

14/04/2022

   

1.000.000

   

128

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/04/2022

   

1.000.000

   

129

Nguyen Van Lac Va Ho Thi My

21/04/2022

   

1.000.000

   

130

Phuc Truong Tuong Vy

24/04/2022

   

1.000.000

   

131

Tường Phượng - Gia Minh

24/04/2022

   

1.000.000

   

132

Vien Hanh

24/04/2022

   

1.000.000

   

133

Josie Team

06/05/2022

   

1.000.000

   

134

Cụ Bà Nguyễn Thị Sáng 86 Tuổi

07/05/2022

   

1.000.000

   

135

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/05/2022

   

1.000.000

   

136

Trannhatquang

25/05/2022

   

1.000.000

   

137

To Nhu Phuong

26/05/2022

   

1.000.000

   

138

Nguyen Thanh Binh

28/05/2022

   

1.000.000

   

139

Cao Thi Thanh Thuy Pd Dieu Diem

29/05/2022

   

1.000.000

   

140

Tuyet Phuong

30/05/2022

   

1.000.000

   

141

Tiền Phúng Điều Hương Linh Cụ Bà Nguyễn Cửu Thị Nhuận PD Nhẫn Hiền

13/06/2022

   

1.000.000

   

142

Hoai Huong

17/06/2022

   

1.000.000

   

143

Dieu Am Viet

21/06/2022

   

1.000.000

   

144

Tran Hao Nam

22/06/2022

   

1.000.000

   

145

Ogtc-L Va Dieu Ngan 2014

13/07/2022

   

1.000.000

   

146

Phan Ngọc Vũ PD Ngộ Túc Lợi

31/07/2022

   

1.000.000

   

147

Mai Sy Quang

30/08/2022

   

1.000.000

   

148

Nguyễn Ngọc Phúc PD Hành Thiền

11/09/2022

   

1.000.000

   

149

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

10/10/2022

   

1.000.000

   

150

Cs Do Cuong Pd Giac Anh Sn 1952 Mat Ngay 2 10 2022 Nham Ngay 7 9 Al Nham Dan

14/10/2022

   

1.000.000

   

151

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/11/2022

   

1.000.000

   

152

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

893.000

   

153

Gđ Ba Dang Thi Hanh (Pd: Quang Dieu Tho)

26/05/2022

   

850.000

   

154

Ngân & Ben

12/08/2022

   

822.000

   

155

Thi Do

12/08/2022

   

822.000

   

156

Thi Luu

12/08/2022

   

822.000

   

157

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/03/2022

   

820.000

   

158

Hương Linh Lâm Kim Si PD Quảng Giác

17/03/2022

50AUD

16.070

803.500

   

159

Cao Thi Kim

03/03/2022

   

800.000

   

160

Nguyen Huu Bang

01/04/2022

   

800.000

   

161

Gđ Ong Truong Hong Cung

26/05/2022

   

800.000

   

162

Phạm Văn Ân

03/03/2022

   

730.000

   

163

Cam Tuyen

05/03/2022

   

700.000

   

164

Phung Thuy Van

30/03/2022

   

680.000

   

165

Dieu Thai

18/03/2022

   

650.000

   

166

Ogtc-L

07/01/2022

   

600.000

   

167

Dang Minh Phuong

18/01/2022

   

600.000

   

168

Đàm Ngọc Dung + Lâm Gia Trân

03/02/2022

   

600.000

   

169

Giac Lien Hoa

01/03/2022

   

600.000

   

170

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

600.000

   

171

Van Tu Nhi + Van Kim Chau

01/03/2022

   

600.000

   

172

Gia Dinh Ong Nguyen Ngoc Van

22/04/2022

   

600.000

   

173

Mai Phuong Thao

06/06/2022

   

600.000

   

174

Ngo Tu Thong

03/03/2022

   

555.555

   

175

Bui Thi Thuy Ha Slf

24/01/2022

   

550.000

   

176

Dinh Thi Le Thuy Phap Danh Ngoc Thu

17/01/2022

   

500.000

   

177

Dinh Thi Le Thuy Phap Danh Ngoc Thu

17/01/2022

   

500.000

   

178

Hl Tran Thien Duyen (Pd Thien Ngo) Tho 83 Tuoi Mat 03/11 Al/2021

21/01/2022

   

500.000

   

179

Dieu Hai, Kim Hoan

01/03/2022

   

500.000

   

180

Do Phuoc Oanh

01/03/2022

   

500.000

   

181

Gd Tran Thi Phuong Mai

01/03/2022

   

500.000

   

182

Giac Dung Nhan

01/03/2022

   

500.000

   

183

Ho Nhat Thanh, Phan Thi Ly Huynh

01/03/2022

   

500.000

   

184

Ho Thi Phuc An

01/03/2022

   

500.000

   

185

Huynh Nhu

01/03/2022

   

500.000

   

186

Kim Dung

01/03/2022

   

500.000

   

187

Ly Thi Cam Nhung

01/03/2022

   

500.000

   

188

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

500.000

   

189

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

500.000

   

190

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

500.000

   

191

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

500.000

   

192

Nguyen Huynh Thien Ngan

01/03/2022

   

500.000

   

193

Nguyen Le Gia Linh, Nguyen Tan Gia Hung

01/03/2022

   

500.000

   

194

Nguyen Ngoc Phuong Dung Pd Quang Hanh

01/03/2022

   

500.000

   

195

Nguyen Phung Uyen

01/03/2022

   

500.000

   

196

Nguyen Quoc Dung

01/03/2022

   

500.000

   

197

Nguyen Thi Hong Loan

01/03/2022

   

500.000

   

198

Nguyen Thi Thuy An

01/03/2022

   

500.000

   

199

Nguyen Thi Tien Ky

01/03/2022

   

500.000

   

200

Nguyen Thu

01/03/2022

   

500.000

   

201

Nguyen Tran Tho

01/03/2022

   

500.000

   

202

Pham Thu Nga

01/03/2022

   

500.000

   

203

Phan Thanh Tra

01/03/2022

   

500.000

   

204

Phuong Diep

01/03/2022

   

500.000

   

205

Thanh Ngoc- Thanh Vy

01/03/2022

   

500.000

   

206

Tien Phong Me Linh Ha Noi

01/03/2022

   

500.000

   

207

Trang Ngoc Thao

01/03/2022

   

500.000

   

208

Vuong Ho Sy

01/03/2022

   

500.000

   

209

Gd Duong Mo

02/03/2022

   

500.000

   

210

Hoang Kim

02/03/2022

   

500.000

   

211

Hoang Ngoc Thanh Thuy Phap Danh Dieu Hang

02/03/2022

   

500.000

   

212

Hoang Quoc Huy

02/03/2022

   

500.000

   

213

Hoang Thi Lan Thanh

02/03/2022

   

500.000

   

214

Mai Ngoc Vung Tau

02/03/2022

   

500.000

   

215

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

500.000

   

216

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

500.000

   

217

Nguyen Huu Huy

02/03/2022

   

500.000

   

218

Nguyen Thi Kim Xuyen - Dieu Lan

02/03/2022

   

500.000

   

219

Nguyen Thi Trung Thao

02/03/2022

   

500.000

   

220

Pham Thi Ngoc Bich

02/03/2022

   

500.000

   

221

Thai Thi Nghia

02/03/2022

   

500.000

   

222

Thanh Phuong

02/03/2022

   

500.000

   

223

Thanh Sang

02/03/2022

   

500.000

   

224

Tran Phuoc Thinh

02/03/2022

   

500.000

   

225

Tran Thanh Tung

02/03/2022

   

500.000

   

226

Tu Cao Thanh Thuy

02/03/2022

   

500.000

   

227

Dao Thi Hoan

03/03/2022

   

500.000

   

228

Gia Dinh Phat Tu Tam Duyen

03/03/2022

   

500.000

   

229

Huynh Hong

03/03/2022

   

500.000

   

230

Ly Le Thanh

03/03/2022

   

500.000

   

231

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/03/2022

   

500.000

   

232

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/03/2022

   

500.000

   

233

Nguyen Thi Dung

03/03/2022

   

500.000

   

234

Nguyen Thi Tra Giang

03/03/2022

   

500.000

   

235

Nguyen Tu Van

03/03/2022

   

500.000

   

236

Tran Thi Truc Van

03/03/2022

   

500.000

   

237

Truong Tan Dat

03/03/2022

   

500.000

   

238

Vo Thi Hong Dieu

03/03/2022

   

500.000

   

239

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/03/2022

   

500.000

   

240

Nguyen Thi Kieu Oanh

04/03/2022

   

500.000

   

241

Mai Van Lan

05/03/2022

   

500.000

   

242

Nguyen Thi Thanh Hai

05/03/2022

   

500.000

   

243

Tran Kim Yen

05/03/2022

   

500.000

   

244

Tran Ngoc Minh Hang

05/03/2022

   

500.000

   

245

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/03/2022

   

500.000

   

246

Nguyen Ngoc

06/03/2022

   

500.000

   

247

Tô Mỹ Yến PD Diệu Trí

06/03/2022

   

500.000

   

248

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

06/03/2022

   

500.000

   

249

Mai Cẩm Loan PD Diệu Yến

07/03/2022

   

500.000

   

250

Thai Ngoc Nhat Minh

07/03/2022

   

500.000

   

251

Huynh Thi Yen Nga

08/03/2022

   

500.000

   

252

Lư Khải Chương, Kim Sơn, Kim Liên, Khánh Ngọc, Khánh Nhân, Jemi

13/03/2022

   

500.000

   

253

Nguyễn Thị Kiều Nga PD Tịnh Quyền

13/03/2022

   

500.000

   

254

Tran Phat Dat

14/03/2022

   

500.000

   

255

Thanh Phuc

15/03/2022

   

500.000

   

256

Van Thi Bich Nhut

19/03/2022

   

500.000

   

257

Nguyên Tuệ

22/03/2022

   

500.000

   

258

Tue Giac

24/03/2022

   

500.000

   

259

Gd Tran Thi Phuong Mai

25/03/2022

   

500.000

   

260

Trần Thị Bích Nhi PD Liên Nhi

27/03/2022

   

500.000

   

261

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/03/2022

   

500.000

   

262

Nhuan Tri Nang

30/03/2022

   

500.000

   

263

Bui Thuy Giang Pd Giac Dong Chuc

31/03/2022

   

500.000

   

264

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/04/2022

   

500.000

   

265

Nguyen Ngo

01/04/2022

   

500.000

   

266

Le Hoang Vu

02/04/2022

   

500.000

   

267

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/04/2022

   

500.000

   

268

Dinh Thi Hanh Thuan

13/04/2022

   

500.000

   

269

Gd Tran Thi Phuong Mai

13/04/2022

   

500.000

   

270

Gia Dinh Phat Tu Nguyen Thang Chau

13/04/2022

   

500.000

   

271

Lien Phuong

17/04/2022

   

500.000

   

272

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/04/2022

   

500.000

   

273

Nguyen Thi Xuan Ai

18/04/2022

   

500.000

   

274

Le Thi Hong Nhung

21/04/2022

   

500.000

   

275

Nguyen Quoc Tuan

22/04/2022

   

500.000

   

276

Nguyen Minh Quan

23/04/2022

   

500.000

   

277

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/04/2022

   

500.000

   

278

Giac Dac Hoa

28/04/2022

   

500.000

   

279

Phan Diem, Bui Thi Lai

28/04/2022

   

500.000

   

280

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

29/04/2022

   

500.000

   

281

Lý Thị Vân PD Huệ Thủy

01/05/2022

   

500.000

   

282

Vưu Ái Linh

06/05/2022

   

500.000

   

283

Châu Ngọc Bích PD Diệu Tấn

07/05/2022

   

500.000

   

284

Le Minh Dat

18/05/2022

   

500.000

   

285

Duc Dinh

25/05/2022

   

500.000

   

286

Ta Ha Quang Vu

26/05/2022

   

500.000

   

287

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/05/2022

   

500.000

   

288

Trần Thiện Nguyện

04/06/2022

   

500.000

   

289

Tran Van Duc

13/06/2022

   

500.000

   

290

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/06/2022

   

500.000

   

291

Nguyen Khiem

23/06/2022

   

500.000

   

292

Hồ Thị Hiệp PD Giác Danh An

02/07/2022

   

500.000

   

293

Vo Nguyen Thu Phong

09/07/2022

   

500.000

   

294

Phạm Khánh Quỳnh

30/07/2022

   

500.000

   

295

Nguyễn Văn Thắng PD Trí Phước Chính

13/08/2022

   

500.000

   

296

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

13/08/2022

   

500.000

   

297

Phan Thanh Tâm PD Ngộ Tự Kim

21/08/2022

   

500.000

   

298

Lê Thị Nhị PD Liên Nhị

28/08/2022

   

500.000

   

299

Tô Thanh Thế PD Ngộ Vinh Hiệp

28/08/2022

   

500.000

   

300

Lâm Văn Tuấn Pd Tuệ Tâm- Nguyễn Thị Kim Phượng Pd Diệu Phụng

10/09/2022

   

500.000

   

301

Gđ Pt Quang Huong

11/09/2022

   

500.000

   

302

Lâm Võ Quốc Kiệt

24/09/2022

   

500.000

   

303

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

25/09/2022

   

500.000

   

304

Tống Thị Tồn

08/10/2022

   

500.000

   

305

Đàm Ngọc Dung (34 Tuổi); Lâm Gia Trân (13 Tuổi)

12/10/2022

   

500.000

   

306

Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Công

13/10/2022

   

500.000

   

307

Nguyen Hoang

22/10/2022

   

500.000

   

308

Nguyễn Thị Tưởng PD Liên Hường

11/12/2022

   

500.000

   

309

0Gtc, L, B

16/12/2022

   

500.000

   

310

Dieu Ngan 2014

16/12/2022

   

500.000

   

311

Nguyễn Ngọc Quỳnh

15/05/2022

   

400.000

   

312

Dieu Ton , Dieu Loan

21/06/2022

   

400.000

   

313

Triệu Quốc Hưng; Triệu Quốc Thuận

03/08/2022

   

400.000

   

314

Giác Ngọc Hồng

23/08/2022

   

400.000

   

315

Một Phật Tử Bố Thí Ba-la-mật

03/09/2022

   

400.000

   

316

Tran Thi Phuc

17/12/2022

   

400.000

   

317

Ha Thi Dong Lam

05/03/2022

   

333.000

   

318

Dieu Ngan 2014

07/01/2022

   

300.000

   

319

Gdpt Thien Tam

01/03/2022

   

300.000

   

320

Ha Thi Kim Ngan

01/03/2022

   

300.000

   

321

Le Tra My

01/03/2022

   

300.000

   

322

Minh Anh, Thanh Phat

01/03/2022

   

300.000

   

323

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

300.000

   

324

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

300.000

   

325

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

300.000

   

326

Nguyen Ngoc Tiem

01/03/2022

   

300.000

   

327

Nguyen Thi Lien

01/03/2022

   

300.000

   

328

Nguyen Thi Ngoc Trang

01/03/2022

   

300.000

   

329

Nguyen Thien

01/03/2022

   

300.000

   

330

Nhuan Chau

01/03/2022

   

300.000

   

331

Pham Hai Ninh Phap Danh Lien Minh

01/03/2022

   

300.000

   

332

Quach My Kim

01/03/2022

   

300.000

   

333

Thai Tue Duc

01/03/2022

   

300.000

   

334

Thien Quang Quy Nhon

01/03/2022

   

300.000

   

335

Dieu Hong

02/03/2022

   

300.000

   

336

Gia Dinh Be Khanh Ngan

02/03/2022

   

300.000

   

337

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

300.000

   

338

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

300.000

   

339

Nguyen Le Dinh Hung

02/03/2022

   

300.000

   

340

Nguyen Tien Dat

02/03/2022

   

300.000

   

341

Nguyen Tien Dat Pd Nguyen Thanh

02/03/2022

   

300.000

   

342

Tran Xuan Trung

02/03/2022

   

300.000

   

343

Nguyen Thi Ngoc Dung Pd Quang Thuy

03/03/2022

   

300.000

   

344

Phuong

03/03/2022

   

300.000

   

345

Lien Van

04/03/2022

   

300.000

   

346

Tran Thi Diem Hang

05/03/2022

   

300.000

   

347

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/03/2022

   

300.000

   

348

Tran Tien Thanh

07/03/2022

   

300.000

   

349

Nguyen Quy

14/03/2022

   

300.000

   

350

Phan Tan Minh

15/03/2022

   

300.000

   

351

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/03/2022

   

300.000

   

352

Dang Thi Thanh Nga Pd Giac Diem Duong Tinh Dien Bien

30/03/2022

   

300.000

   

353

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/03/2022

   

300.000

   

354

Nga

30/03/2022

   

300.000

   

355

Chon Hue Man

31/03/2022

   

300.000

   

356

Trần Nguyệt Nga PD Diệu Ngọc

31/03/2022

   

300.000

   

357

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/04/2022

   

300.000

   

358

Yen Vy

01/04/2022

   

300.000

   

359

Duong Kim Oanh

13/04/2022

   

300.000

   

360

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/04/2022

   

300.000

   

361

Nguyễn Thị Hiền

15/04/2022

   

300.000

   

362

Nguyễn Thị Thúy Cường

15/04/2022

   

300.000

   

363

Dinh Thi Thuy Duong

16/04/2022

   

300.000

   

364

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/04/2022

   

300.000

   

365

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/04/2022

   

300.000

   

366

Ngọc Dung + Gia Trân

08/05/2022

   

300.000

   

367

Trần Thị Thùy Trang PD Hạnh Đoan

11/05/2022

   

300.000

   

368

Nguyen Ngoc Thuong

12/05/2022

   

300.000

   

369

Vo Anh Tuan

17/05/2022

   

300.000

   

370

Mai Kim Yen

25/05/2022

   

300.000

   

371

Dieu Hoa

26/05/2022

   

300.000

   

372

Dieu Tue

26/05/2022

   

300.000

   

373

Dieu My

27/05/2022

   

300.000

   

374

Hoa Thien

27/05/2022

   

300.000

   

375

Gđ Tran Thi Phuong Mai

18/06/2022

   

300.000

   

376

Nguyen Khiem

14/07/2022

   

300.000

   

377

Phu Thi Kim Chi

23/07/2022

   

300.000

   

378

Than Va Phung

19/10/2022

   

300.000

   

379

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/10/2022

   

300.000

   

380

Mild

09/11/2022

   

300.000

   

381

Thai Ngoc Nhat Minh

25/04/2022

   

250.000

   

382

Vo Duc Thanh

17/01/2022

   

240.000

   

383

Dang Van Hiep (Ngo Duc Hoa)

15/03/2022

   

220.000

   

384

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/04/2022

   

205.000

   

385

Be Khanh Nhan

01/03/2022

   

200.000

   

386

Be Thuc Linh Pd Dieu Phung

01/03/2022

   

200.000

   

387

Bon Kiet

01/03/2022

   

200.000

   

388

Bui Thi Hong Lien

01/03/2022

   

200.000

   

389

Dao Thi Nhung

01/03/2022

   

200.000

   

390

Duong The Manh Tai

01/03/2022

   

200.000

   

391

Duong Thi Nhung

01/03/2022

   

200.000

   

392

Gd Giac Huong Hiep

01/03/2022

   

200.000

   

393

Hanh My

01/03/2022

   

200.000

   

394

Khanh

01/03/2022

   

200.000

   

395

Minh Trang

01/03/2022

   

200.000

   

396

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

200.000

   

397

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

200.000

   

398

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

200.000

   

399

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

200.000

   

400

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

200.000

   

401

Ngo Tuan Phong

01/03/2022

   

200.000

   

402

Nguyen Phi Hung - Tinh Hung

01/03/2022

   

200.000

   

403

Nguyen Thi Kieu Trang

01/03/2022

   

200.000

   

404

Nguyen Thi Lam (Bao Phuoc)

01/03/2022

   

200.000

   

405

Nguyen Thi Mai

01/03/2022

   

200.000

   

406

Nguyen Thi Uyen Luong

01/03/2022

   

200.000

   

407

Nguyen Van Ha

01/03/2022

   

200.000

   

408

Phan Thi Chanh

01/03/2022

   

200.000

   

409

Tin Uyen

01/03/2022

   

200.000

   

410

Tran Tan Phuc

01/03/2022

   

200.000

   

411

Tran Thi Nhu Thuy

01/03/2022

   

200.000

   

412

Trinh Thi Kim Le Thuy

01/03/2022

   

200.000

   

413

Gd Thien Tam

02/03/2022

   

200.000

   

414

Lien An Tinh Quang

02/03/2022

   

200.000

   

415

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

200.000

   

416

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

200.000

   

417

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

200.000

   

418

Ngo Thi Lan Huong

02/03/2022

   

200.000

   

419

Ngo Thi Lien

02/03/2022

   

200.000

   

420

Nguyen Khoa Thang

02/03/2022

   

200.000

   

421

Pham Thi Kim Hoa

02/03/2022

   

200.000

   

422

Pham Thi Lan

02/03/2022

   

200.000

   

423

Tran Thanh Phuc

02/03/2022

   

200.000

   

424

Trinh Thuong

02/03/2022

   

200.000

   

425

Hoang Thi Ha

03/03/2022

   

200.000

   

426

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/03/2022

   

200.000

   

427

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/03/2022

   

200.000

   

428

Tam Minh

03/03/2022

   

200.000

   

429

Trinh Thi Kim Thuy

03/03/2022

   

200.000

   

430

Thu Trang

04/03/2022

   

200.000

   

431

Nguyen Thi Tuyet Nhung

05/03/2022

   

200.000

   

432

Thien Tri

05/03/2022

   

200.000

   

433

Le Thi Thu Diem Phap Danh Giac Hoan Huong

06/03/2022

   

200.000

   

434

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/03/2022

   

200.000

   

435

Fortune

07/03/2022

   

200.000

   

436

Gói Mỹ Nga PD Diệu Mỹ

07/03/2022

   

200.000

   

437

Huỳnh Diễm Tuyền PD Diệu Thủy

07/03/2022

   

200.000

   

438

Nguyen Thi Thai

07/03/2022

   

200.000

   

439

Gd Trieu Mai Lan

08/03/2022

   

200.000

   

440

Quang Hung

08/03/2022

   

200.000

   

441

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/03/2022

   

200.000

   

442

To Thi Thuy Hang

12/03/2022

   

200.000

   

443

Gia Dinh Phat Tu Chieu Nhu Phuoc

13/03/2022

   

200.000

   

444

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/03/2022

   

200.000

   

445

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/03/2022

   

200.000

   

446

Nguyen Tran Ngoc Minh

14/03/2022

   

200.000

   

447

Truong Bao Doan Trinh Phap Danh Nguyen Tu

14/03/2022

   

200.000

   

448

Giac Bach Lien

15/03/2022

   

200.000

   

449

Le Tat Hung

15/03/2022

   

200.000

   

450

Lien Thanh

15/03/2022

   

200.000

   

451

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/03/2022

   

200.000

   

452

Nguyen Hoang Bao Vy

15/03/2022

   

200.000

   

453

Cao Kim Toan

16/03/2022

   

200.000

   

454

Nguyen Thi My Dung

19/03/2022

   

200.000

   

455

Giac Bach Lien

25/03/2022

   

200.000

   

456

Simba

25/03/2022

   

200.000

   

457

Dieu Nghiem

26/03/2022

   

200.000

   

458

Tran Hien Thao

27/03/2022

   

200.000

   

459

Ho Quoc Luc

30/03/2022

   

200.000

   

460

Nguyen Hong Thai Nguyen

30/03/2022

   

200.000

   

461

Tinh Khanh

30/03/2022

   

200.000

   

462

Truong Quoc Tam

01/04/2022

   

200.000

   

463

Túy Vân - Trung Hiếu - Trung Dũng

02/04/2022

   

200.000

   

464

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/04/2022

   

200.000

   

465

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/04/2022

   

200.000

   

466

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/04/2022

   

200.000

   

467

Nhuan Kim

14/04/2022

   

200.000

   

468

Ngo Tu Duy

16/04/2022

   

200.000

   

469

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/04/2022

   

200.000

   

470

Võ Đức Thanh

20/04/2022

   

200.000

   

471

Giac Tinh Hoa

21/04/2022

   

200.000

   

472

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/04/2022

   

200.000

   

473

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/04/2022

   

200.000

   

474

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/04/2022

   

200.000

   

475

Gau

03/05/2022

   

200.000

   

476

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/05/2022

   

200.000

   

477

Le Mai Hong Nhung

17/05/2022

   

200.000

   

478

Hương Linh Phạm Đang PD Giác An Phúc

22/05/2022

   

200.000

   

479

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/05/2022

   

200.000

   

480

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/05/2022

   

200.000

   

481

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

28/05/2022

   

200.000

   

482

Duong Thi Bich Phuong

30/05/2022

   

200.000

   

483

Huong

31/05/2022

   

200.000

   

484

Quang Dong

01/06/2022

   

200.000

   

485

Nguyen Thi Van

04/06/2022

   

200.000

   

486

Nguyễn Anh Tuấn

06/06/2022

   

200.000

   

487

Tran Hien Thao

10/06/2022

   

200.000

   

488

Tran Phuong Linh

28/06/2022

   

200.000

   

489

Gđ Pt Sau Xuan

30/06/2022

   

200.000

   

490

Nguyen Thai Nguyen

03/07/2022

   

200.000

   

491

Tô Thanh Thế PD Ngộ Vinh Hiệp

09/07/2022

   

200.000

   

492

Nguyễn Trường Khải

14/07/2022

   

200.000

   

493

Trần Thị Kim Liên PD Diệu Hải

17/07/2022

   

200.000

   

494

Nguyễn Phạm Quỳnh Anh PD Thiện Lễ

24/07/2022

   

200.000

   

495

Trinh Cong Tuan

26/07/2022

   

200.000

   

496

Tường Đoan

15/08/2022

   

200.000

   

497

Trung Hiếu - Trung Dũng - Túy Vân

28/08/2022

   

200.000

   

498

Vũ Ngọc Chi

07/09/2022

   

200.000

   

499

Đào Thị Thật PD Tường Đoan

18/09/2022

   

200.000

   

500

Nguyen Thanh Phong

09/10/2022

   

200.000

   

501

Hương Linh Bà Mai Thị Lộc

13/10/2022

   

200.000

   

502

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/10/2022

   

200.000

   

503

Nguyen Thanh Tuan

23/10/2022

   

200.000

   

504

The Tam Vien

28/10/2022

   

200.000

   

505

Dam Trong Vinh

25/11/2022

   

200.000

   

506

Nguyen Thanh Phong

04/12/2022

   

200.000

   

507

My Hien, Hue Minh, Dieu Lien

03/03/2022

   

170.000

   

508

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/10/2022

   

160.000

   

509

Vo Huy Cuong

01/03/2022

   

150.000

   

510

Nguyen Thi Be Phap Danh Giac Duc Mai

14/03/2022

   

150.000

   

511

Kinh Can

01/05/2022

   

150.000

   

512

Ngo Tu Dinh

25/05/2022

   

150.000

   

513

Nguyen Thi Be Pd Giac Duc Mai

25/05/2022

   

150.000

   

514

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/06/2022

   

150.000

   

515

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

131.000

   

516

Tran Thi Huong

05/03/2022

   

130.000

   

517

Dpk

27/01/2022

   

125.000

   

518

D

27/02/2022

   

125.000

   

519

Phan Xuan Bieu

01/03/2022

   

111.000

   

520

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/03/2022

   

105.000

   

521

Ba Hoa Mat T12-2021

07/01/2022

   

100.000

   

522

Bui Thi Kim Dung

01/03/2022

   

100.000

   

523

Gia Dinh Phat Tu Sau Xuan

01/03/2022

   

100.000

   

524

Giac Diep Khanh

01/03/2022

   

100.000

   

525

Ho Ngoc Khoi

01/03/2022

   

100.000

   

526

Le Thu Trang Pd Giac Bao Kieu

01/03/2022

   

100.000

   

527

Mai Hien

01/03/2022

   

100.000

   

528

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

100.000

   

529

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

100.000

   

530

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

100.000

   

531

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

100.000

   

532

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

100.000

   

533

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

100.000

   

534

Ngan

01/03/2022

   

100.000

   

535

Ngo Vinh Ngoc 10 Tuoi, Ngo Vinh Ngon 4 Tuoi

01/03/2022

   

100.000

   

536

Nguyen Huu Thuc

01/03/2022

   

100.000

   

537

Nguyen Huynh Hung

01/03/2022

   

100.000

   

538

Nguyen Le Hoai Trang

01/03/2022

   

100.000

   

539

Nguyen Ngoc Suong Pd Thanh Tuong

01/03/2022

   

100.000

   

540

Nguyen Quang Khai Pd Ngo Bach Hien

01/03/2022

   

100.000

   

541

Nguyen Thi Dang Huong

01/03/2022

   

100.000

   

542

Pham Van Thang

01/03/2022

   

100.000

   

543

Phan Trung Nhan

01/03/2022

   

100.000

   

544

Quang Nghiem

01/03/2022

   

100.000

   

545

Tran Thi Thuy

01/03/2022

   

100.000

   

546

Tran Thuy Kieu

01/03/2022

   

100.000

   

547

Trang

01/03/2022

   

100.000

   

548

Truong Cong Thao

01/03/2022

   

100.000

   

549

Vu Phuong Thao

01/03/2022

   

100.000

   

550

Chieu Nga

02/03/2022

   

100.000

   

551

Chuc Dieu Hieu

02/03/2022

   

100.000

   

552

Dieu An

02/03/2022

   

100.000

   

553

Fb Thuy Dung

02/03/2022

   

100.000

   

554

Lien Nhung

02/03/2022

   

100.000

   

555

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

100.000

   

556

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/03/2022

   

100.000

   

557

Nguyen Thi Ha Pd Giac Anh Thuy

02/03/2022

   

100.000

   

558

Nguyen Thi My Dung

02/03/2022

   

100.000

   

559

Quach Dinh Bach

02/03/2022

   

100.000

   

560

Vu Thi Mai

02/03/2022

   

100.000

   

561

Le Chi Hien

03/03/2022

   

100.000

   

562

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/03/2022

   

100.000

   

563

Nguyen Nguyen Ngoc

03/03/2022

   

100.000

   

564

Nguyen Thi Bich Thuy

03/03/2022

   

100.000

   

565

Uyen Van

03/03/2022

   

100.000

   

566

Huỳnh Trung Hậu

06/03/2022

   

100.000

   

567

Le Van Phuc

06/03/2022

   

100.000

   

568

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/03/2022

   

100.000

   

569

Doan Thi Bich Nguyen

07/03/2022

   

100.000

   

570

Huỳnh Diễm Cát Linh PD Diệu Thủy

07/03/2022

   

100.000

   

571

Tran Xuan An Nhien

07/03/2022

   

100.000

   

572

Txanhien

07/03/2022

   

100.000

   

573

Ngo Vinh Ngoc 10T, Ngo Vinh Ngon 4T

09/03/2022

   

100.000

   

574

Gdpt Tran Quoc Cuong Pd Tam Thinh

10/03/2022

   

100.000

   

575

Nguyen Thi Huong

10/03/2022

   

100.000

   

576

Phan Duc Son

10/03/2022

   

100.000

   

577

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/03/2022

   

100.000

   

578

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/03/2022

   

100.000

   

579

Phạm Thị Dung

13/03/2022

   

100.000

   

580

Giang My Linh

14/03/2022

   

100.000

   

581

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/03/2022

   

100.000

   

582

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/03/2022

   

100.000

   

583

Duong Duc Huy

15/03/2022

   

100.000

   

584

Nguyen Nguyen Ngoc

20/03/2022

   

100.000

   

585

Lê Thị Mỹ Niên PD Hạnh Phương

21/03/2022

   

100.000

   

586

Nhom Tu Tam Ha Noi

22/03/2022

   

100.000

   

587

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/03/2022

   

100.000

   

588

Nguyen Duc Trung

28/03/2022

   

100.000

   

589

Gia Dinh Lan En

30/03/2022

   

100.000

   

590

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/03/2022

   

100.000

   

591

Nguyen Khanh

01/04/2022

   

100.000

   

592

Nguyen Nguyen Ngoc

01/04/2022

   

100.000

   

593

Thao Ngan

01/04/2022

   

100.000

   

594

Mai Thị Kim Thu

03/04/2022

   

100.000

   

595

Trương Văn Thọ Pd: Chánh Định Trung ; Trương Yến Thanh Pd: Chơn Mỹ Kiều

03/04/2022

   

100.000

   

596

Pham Thi Mac

11/04/2022

   

100.000

   

597

Nguyen Thi Thanh

13/04/2022

   

100.000

   

598

Be Khanh Nhan

16/04/2022

   

100.000

   

599

Be Thuc Linh

16/04/2022

   

100.000

   

600

Trần Thị Hồng Ân

17/04/2022

   

100.000

   

601

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/04/2022

   

100.000

   

602

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

24/04/2022

   

100.000

   

603

Be Ma Kim Tuyen Pd Dieu Chau

03/05/2022

   

100.000

   

604

Nguyen Ngoc Thang

08/05/2022

   

100.000

   

605

Duc Trung

14/05/2022

   

100.000

   

606

Pham Hoang Tung

14/05/2022

   

100.000

   

607

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/05/2022

   

100.000

   

608

Hai Me Phat Tu

25/05/2022

   

100.000

   

609

Ho Ngoc Khoi

25/05/2022

   

100.000

   

610

Nguyen Pham Ngoc Tuan

25/05/2022

   

100.000

   

611

Quy Dtnn Tran Thi Men

25/05/2022

   

100.000

   

612

Thai Nguyen

25/05/2022

   

100.000

   

613

Tran Thuy Thien Thanh

30/05/2022

   

100.000

   

614

Tường Từ

02/06/2022

   

100.000

   

615

Gđ Phat Tu Sau Xuan

11/06/2022

   

100.000

   

616

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/06/2022

   

100.000

   

617

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/06/2022

   

100.000

   

618

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/06/2022

   

100.000

   

619

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/06/2022

   

100.000

   

620

Hương Linh Nguyễn Hồng Nhung PD Diệu Liên Trì

03/07/2022

   

100.000

   

621

Hương Linh Vòong A Tài

03/07/2022

   

100.000

   

622

Túy Vân Và Trung Dũng

03/07/2022

   

100.000

   

623

Le Hong Duc Pham Thi Ngoc Han Le Chi Hung Quach Thi Dieu Quach Tan Tai Tica

16/07/2022

   

100.000

   

624

Trương Thị Hiền

19/07/2022

   

100.000

   

625

Ngo Tu Dinh

20/07/2022

   

100.000

   

626

Phuong Anh Pd Dieu My

21/07/2022

   

100.000

   

627

Hương Linh Nguyễn Hồng Nhung

01/08/2022

   

100.000

   

628

Hương Linh Vòong A Tài

01/08/2022

   

100.000

   

629

Khiem Nguyen

07/08/2022

   

100.000

   

630

Hương Linh Nguyễn Hồng Nhung PD Diệu Liên Trí

03/09/2022

   

100.000

   

631

Hương Linh Vòong A Tài

03/09/2022

   

100.000

   

632

Gia Đình Phan Hữu Nghĩa, Phan Trương Hữu Tín; Tâm Phan - Vinh Hoàng

26/09/2022

   

100.000

   

633

Gđ Pt Sau Xuan

27/09/2022

   

100.000

   

634

Hương Linh Nguyễn Hồng Nhung PD Diệu Liên Trí

03/10/2022

   

100.000

   

635

Hương Linh Vòong A Tài

03/10/2022

   

100.000

   

636

Phạm Nhiên Đăng PD Vạn Pháp

10/10/2022

   

100.000

   

637

Chiếu Tâm

14/10/2022

   

100.000

   

638

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

17/10/2022

   

100.000

   

639

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

18/10/2022

   

100.000

   

640

Gđ Pt Sau Xuan

03/11/2022

   

100.000

   

641

Hương Linh Nguyễn Hồng Nhung PD Diệu Liên Trí

06/11/2022

   

100.000

   

642

Hương Linh Vòong A Tài

06/11/2022

   

100.000

   

643

Nguyen Kim Son

10/11/2022

   

100.000

   

644

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

16/11/2022

   

100.000

   

645

Hương Linh Nguyễn Hồng Nhung PD Diệu Liên Trí

04/12/2022

   

100.000

   

646

Hương Linh Vòong A Tài

04/12/2022

   

100.000

   

647

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/12/2022

   

100.000

   

648

Dam Trong Vinh

23/12/2022

   

100.000

   

649

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/03/2022

   

90.000

   

650

Tran Ngoc Linh

22/11/2022

   

90.000

   

651

Nguyen Loc

10/03/2022

   

80.000

   

652

Ngo Tuan Anh

19/09/2022

   

60.000

   

653

Hon Vo

08/01/2022

   

50.000

   

654

Bo De Tri Ngoc

01/03/2022

   

50.000

   

655

Gd Thong Huyen

01/03/2022

   

50.000

   

656

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

50.000

   

657

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

50.000

   

658

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

01/03/2022

   

50.000

   

659

Nguyen Le Yen Nhi

01/03/2022

   

50.000

   

660

Nguyen Manh Tung Phap Danh Quang Phuoc

01/03/2022

   

50.000

   

661

Pham Thi My Linh

01/03/2022

   

50.000

   

662

Cuc Tinh Y

02/03/2022

   

50.000

   

663

Minh Thong

02/03/2022

   

50.000

   

664

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/03/2022

   

50.000

   

665

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/03/2022

   

50.000

   

666

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/03/2022

   

50.000

   

667

Nguyen Duc Anh

08/03/2022

   

50.000

   

668

Vo Huy Cuong

08/03/2022

   

50.000

   

669

Nguyen Thi My Nhan

10/03/2022

   

50.000

   

670

Nhi

14/03/2022

   

50.000

   

671

Thuy Dung

15/03/2022

   

50.000

   

672

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/03/2022

   

50.000

   

673

Lê Mộng Hoàng

22/03/2022

   

50.000

   

674

Huynh Chi Hao

13/04/2022

   

50.000

   

675

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/04/2022

   

50.000

   

676

Nguyễn Thị Thanh Tuyền- Nguyễn Thị Thanh Phương- Nguyễn Hồng Nam- Lưu Ngọc Hòa- Nguyễn Thị Kim Thoa

18/04/2022

   

50.000

   

677

Ngo Anh Chau

25/04/2022

   

50.000

   

678

Vo Huy Cuong

27/04/2022

   

50.000

   

679

Nguyễn Thị Kim Thoa PD Tâm Thường

23/05/2022

   

50.000

   

680

Châu Lê Phương PD Chơn Âm Hương

29/05/2022

   

50.000

   

681

Trương Văn Thọ PD Chánh Định Trung

29/05/2022

   

50.000

   

682

Trương Yến Thanh PD Chơn Mỹ Kiều

29/05/2022

   

50.000

   

683

Vo Huy Cuong

03/06/2022

   

50.000

   

684

Thuy Dung

21/06/2022

   

50.000

   

685

Trương Thị Hiền

07/08/2022

   

50.000

   

686

Huỳnh Trung Hậu

18/09/2022

   

50.000

   

687

Nguyen Thanh Tuan

22/11/2022

   

50.000

   

688

Hoang Ngoc Ha

31/12/2022

   

50.000

   

689

Vo Dang Khoa

17/09/2022

   

40.000

   

690

Nguyen Minh Sy Nguyen

01/03/2022

   

35.000

   

691

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/04/2022

   

30.000

   

692

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/06/2022

   

30.000

   

693

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/10/2022

   

25.000

   

694

Ho Anh Khoa

30/03/2022

   

20.000

   

695

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/04/2022

   

20.000

   

696

Nguyen Thi Thuy

01/06/2022

   

20.000

   

697

Xuan Lan

18/08/2022

   

20.000

   

698

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/09/2022

   

20.000

   

699

Trương Thị Hiền

07/10/2022

   

20.000

   

700

Nguyen Thi Chinh

01/03/2022

   

10.000

   

701

Số dư C84-5

31/12/2021

   

184.688.935

   
 

TỔNG

     

753.275.990

[b]

 

C/ Xử lý Quỹ:

C3/ Chuyển vào HĐ C84-7

   

168.012.590

 

 

Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:

Click để quay về đầu trang

   

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

 

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

 

P = Đóng góp qua Paypal

 

G = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003481551

 

Q = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003471369

 

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

 

U = Đóng góp tại Úc Châu

 

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

 

Lưu ý quan trọng:

 

1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập