Cúng Dường Học Phí Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ Năm 2022 (C295)

Đã đọc: 77           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đào tạo tăng tài là đào tạo nên mạng mạch Phật pháp, gây dựng nên nhiều thế hệ Tăng tài vững chãi về mặt kiến thức Phật học lẫn thế học để quý Thầy quý Sư cô tham gia vào các hoạt động Phật sự, thế sự ở cấp Trung ương và ở nhiều địa phương trên cả nước. Đào tạo Tăng tài và cải cách hệ thống giáo dục Phật giáo nước nhà là tâm huyết và cũng là những trăn trở của TT. Thích Nhật Từ suốt bao năm qua. Từng bước nâng đỡ thế Tăng Ni trẻ trên con đường tu học bằng cách trợ duyên những suất học bổng, trong năm 2022, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã cúng dường học phí đến chư Tăng Ni chùa Giác Ngộ đang theo học các chương trình từ tiểu học đến Tiến sĩ trong nước và nước ngoài với tổng tịnh tài hơn 1,2 tỷ đồng.

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 

CÚNG DƯỜNG HỌC PHÍ TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ (C295)

Đào tạo tăng tài là đào tạo nên mạng mạch Phật pháp, gây dựng nên nhiều thế hệ Tăng tài vững chãi về mặt kiến thức Phật học lẫn thế học để quý Thầy quý Sư cô tham gia vào các hoạt động Phật sự, thế sự ở cấp Trung ương và ở nhiều địa phương trên cả nước. Đào tạo Tăng tài và cải cách hệ thống giáo dục Phật giáo nước nhà là tâm huyết và cũng là những trăn trở của TT. Thích Nhật Từ suốt bao năm qua. Từng bước nâng đỡ thế Tăng Ni trẻ trên con đường tu học bằng cách trợ duyên những suất học bổng, trong năm 2022, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã cúng dường học phí đến chư Tăng Ni chùa Giác Ngộ đang theo học các chương trình từ tiểu học đến Tiến sĩ trong nước và nước ngoài với tổng tịnh tài hơn 1,2 tỷ đồng. 

Quỹ ĐPNN cúng dường học phí đến 9 Tăng Ni sinh đang theo học tại Mỹ, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc, Tích Lan, Thái Lan, trong đó có 1 vị là nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 4 vị theo học chương trình Thạc sĩ và 4 vị theo học chương trình Cử nhân. Ngoài ra, Quỹ ĐPNN cúng dường học phí đến 28 vị Tăng Ni sinh đang theo học chương trình trong nước (2 vị Tiến sĩ, 1 vị Thạc sĩ, 15 vị Cử nhân (05 vị Cử nhân thế học, 07 vị Cử nhân Phật học, 03 vị theo học song song Cử nhân thế học và Cử nhân Phật học), 10 vị Trung học Phổ thông, 3 vị Tiểu học và 1 suất học chứng chỉ Anh ngữ). Chương trình Cử nhân Phật học, quý Tăng Ni chùa Giác Ngộ theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM. Chương trình Cử nhân thế học, quý Tăng Ni chùa Giác Ngộ theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM, ĐH Văn Hiến, ĐH. Cửu Long, ĐH Công nghệ Tp. HCM. 

STT Nước ngoài/ Trong nước Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Phật học Cử nhân thế học  Cử nhân thế học và Cử nhân Phật học Trung học Phổ thông Tiểu học Chứng chỉ Anh ngữ
1 Nước ngoài 1 4 4          
2 Trong nước 2 1 7 5 3 10 3 1

Sự hỗ trợ của Quỹ ĐPNN trong suốt nhiều năm qua với các chương trình cúng dường học phí, học bổng Đạo Phật Ngày Nay đã và sẽ là chiếc cầu để các thế hệ Tăng Ni sinh tiếp cận nguồn tri thức vô giá để rồi từ đó, các quý Tăng Ni có cơ hội trau dồi thân tâm và hoàn thiện chính mình hơn ở cả hai phương diện đạo đức và trí tuệ. 

Kết thúc chương trình, Quỹ ĐPNN đã nhận được 320 lượt đóng góp với hơn 1,1 tỷ đồng. Tịnh tài còn lại là hơn 173 triệu nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu động. Chùa Giác Ngộ – Quỹ ĐPNN xin chân thành tri ân sự phát tâm hỷ cúng từ các quý Phật tử. Sự yểm trợ của quý vị là nguồn động lực lớn để cho các quý Thầy, Cô an tâm tu học. Trước thềm Xuân mới, Quỹ ĐPNN xin kính chúc các quý Phật tử năm phước lành tăng trưởng, sống an vui trong thiện pháp. 

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG
HỌC PHÍ TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ (C295)

TP. HCM, Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

 
 
 
 
 

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

   

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Trị giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Cúng dường học phí CT Tiến sĩ - Thích Phước Toàn (Học viện Nhân văn, trường Đại học Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc )

     

47.300.000

2000USD

 

2

Cúng dường học phí CT Thạc Sĩ - TN Giác Hạnh Châu (Kalaniya, Srilanka)

     

94.600.000

4000USD

 

3

Cúng dường học phí CT Cử nhân - Thích Quảng Vượng (MCU, Thái Lan)

     

94.600.000

4000USD

 

4

Cúng dường học phí CT Thạc Sĩ - Thích Ngộ Nguyên (Trường Quốc tế Ashiya, Osaka, Nhật Bản)

     

118.250.000

5000USD

 

5

Cúng dường học phí CT Cử nhân - Thích Ngộ Tiến (Trung Tâm Đại Học Văn Hoá Đài Bắc, Đài Loan)

     

47.300.000

2000USD

 

6

Cúng dường học phí CT Thạc Sĩ - Thích Ngộ Tuệ Hải (Master of Art Buddhist Study - Keleniya University)

     

94.600.000

4000USD

 

7

Cúng dường học phí CT Cử nhân - Thích Quảng Tín (Ngôn ngữ, Mỹ)

     

118.250.000

5000USD

 

8

Cúng dường học phí CT Thạc Sĩ - TN. Giác Hạnh Hiền (Kalaniya, Srilanka)

     

94.600.000

4000USD

 

9

Cúng dường học phí CT Tiến sĩ Văn hóa học - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh (Trường ĐH KHXH & NV)

     

34.500.000

   

10

Cúng dường học phí CT - TN. Giác Tường An (Thạc sĩ - Học viện PGVN)

     

49.980.000

   

11

Cúng dường học phí CT Tiến sĩ - ĐĐ. Ngộ Tánh (HVPGVN tại TP. HCM)

     

7.500.000

   

12

Cúng dường học phí CT Cử nhân - ĐĐ. Ngộ Tánh (Trường ĐH Cửu Long)

     

15.300.000

   

13

Cúng dường học phí CT Cử nhân - ĐĐ. Thích Ngộ Tịnh (HVPGVN tại TP. HCM)

     

9.000.000

   

14

Cúng dường học phí CT Cử nhân - ĐĐ. Thích Khánh Toàn (Trường ĐH KHXH&NV)

     

72.000.000

   

15

Cúng dường học phí CT Cử nhân - ĐĐ. Thích Khánh Toàn (HVPGVN tại TP. HCM)

     

9.000.000

   

16

Cúng dường học phí CT Cử nhân - ĐĐ. Thích Nhuận Hải (Trường ĐH Công Nghệ)

     

25.000.000

   

17

Cúng dường học phí CT Cử nhân - Thích Lệ Tuân (HVPGVN tại TP. HCM)

     

9.000.000

   

18

Cúng dường học phí CT Cử nhân - ĐĐ. Thích Ngộ Trí Phúc (HVPGVN tại TP. HCM)

     

12.000.000

   

19

Cúng dường học phí CT Cử nhân - SD. Thích Ngộ Pháp Minh (HVPGVN tại TP. HCM)

     

9.000.000

   

20

Cúng dường học phí CT Cử nhân - SD. Thích Ngộ Minh Ngộ (Trường ĐH KHXH&NV)

     

24.170.000

   

21

Cúng dường học phí CT Cử nhân - SD. Thích Ngộ Minh Chánh (Trường ĐH KHXH&NV)

     

24.170.000

   

22

Cúng dường học phí CT Cử nhân - SD. Thích Ngộ Trí Thuận (Trường ĐH KHXH&NV)

     

24.170.000

   

23

Cúng dường học phí CT Cử nhân - SD. Thích Ngộ Đạt (Trung Tâm Đại Học Văn Hoá Đài Bắc, Đài Loan)

     

9.837.500

   

24

Cúng dường học phí CT Cử nhân - ĐĐ. Thích Quang Trí (ĐH Văn Hiến)

     

68.946.000

   

25

Cúng dường học phí CT Cử nhân - ĐĐ. Thích Quang Trí (HVPGVN tại TP. HCM)

     

9.000.000

   

26

Cúng dường học phí CT Cử nhân - SD. Thích Ngộ Như (Học viện PGVN)

     

12.000.000

   

27

Cúng dường học phí CT Cử nhân - SD. Thích Ngộ Nguyên Quang (Trường ĐH KHXH&NV)

     

72.000.000

   

28

Cúng dường học phí CT Cử nhân - SD. Thích Ngộ Nguyên Quang (HVPGVN tại TP. HCM)

     

9.000.000

   

29

Cúng dường học phí CT Anh ngữ Ielts - SD. Thích Ngộ Nguyên Quang (CRIGINS)

     

6.400.000

   

30

Cúng dường học phí CT Cử nhân - ĐĐ. Thích Ngộ Trí Tân (HVPGVN tại TP. HCM)

     

3.000.000

   

31

Cúng dường học phí CT Cử nhân - ĐĐ. Thích Ngộ Trí Dũng (HVPGVN tại TP. HCM)

     

1.500.000

   

32

Cúng dường học phí CT Phổ thông - Tịnh Nhơn Ngộ Trí Mãn (Trung Tâm GDTX - Xuyên Mộc)

     

4.400.000

   

33

Cúng dường học phí CT Tiểu học - Chú Tiểu Thiện Nghĩa (Trường Tiểu học Hoàng Diệu)

     

4.000.000

   

34

Cúng dường học phí CT THCS - Chú Tiểu Đức Tiến (Trường Sương Nguyệt Anh)

     

3.040.000

   

35

Cúng dường học phí CT Phổ thông - Chú tiểu Ngộ Trí Phú (Trường TTGDTX Quận 10)

     

5.596.000

   

36

Cúng dường học phí CT Phổ thông - Chú tiểu Ngộ Trí Hùng (Trường Sương Nguyệt Anh)

     

6.760.000

   

37

Cúng dường học phí CT Phổ thông - Chú tiểu Ngộ Trí Hiển (Trường Sương Nguyệt Anh)

     

3.000.000

   

38

Cúng dường học phí CT Phổ thông - Chú tiểu Ngộ Nhuận Quang (Trường Trần Khai Nguyên)

     

3.674.000

   

39

Cúng dường học phí CT Phổ thông - Chú tiểu Ngộ Pháp Ấn (Trường Sương Nguyệt Anh)

     

2.580.000

   

40

Cúng dường học phí CT THPT - Chú tiểu Lệ Nghiêm (Trường TTGDTX Quận 10)

     

4.826.000

   

41

Cúng dường học phí CT Tiểu học - Chú tiểu Ngộ Trí Nghĩa (Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn)

     

3.050.000

   

42

Cúng dường học phí CT Tiểu học - Chú tiểu Ngộ Pháp Hoàng (Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn)

     

2.884.000

   

43

Cúng dường học phí CT Phổ thông - Chú tiểu Ngộ Pháp Mạnh (Trường Sương Nguyệt Anh)

     

2.904.000

   

44

Cúng dường học phí Tịnh nhơn Ngộ Trí Thiên

     

2.800.000

   

45

Tiền sách, vở, giày dép

     

9.962.000

   
 

TỔNG

     

1.285.449.500

[a]

 

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

 

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

N H Chay Giác Ngộ

20/05/2022

   

100.000.000

C286

 

2

PTTN

15/10/2022

3000USD

23.780

71.340.000

   

3

Lê Quốc Dương

15/10/2022

3000USD

23.780

71.340.000

   

4

Giác Thanh Sa

15/10/2022

3000USD

23.780

71.340.000

   

5

Bùi Thị Trúc Quỳnh Pd Giác Từ Bi

18/05/2022

   

50.000.000

C286

 

6

Mai Thị Phương Hiếu

12/07/2022

   

50.000.000

C286

 

7

Công Ty Thép Prima

16/03/2022

   

30.000.000

C282

 

8

Ngo Anh Tuyet Ha Noi

20/09/2022

   

30.000.000

   

9

Bùi Thị Trúc QuỳNh Pd Giác Từ Bi

16/11/2022

   

30.000.000

C282

 

10

Ngo Anh Tuyet O Ha Noi

23/11/2022

   

30.000.000

   

11

Bùi Thị Trúc Quỳnh Pd Giác Từ Bi

16/03/2022

   

20.000.000

C282

 

12

Công Ty Thép Prima Steel

17/05/2022

   

20.000.000

C286

 

13

Mai Thị Phương Hiếu

17/05/2022

   

20.000.000

C286

 

14

Giác HạNh Duyên

24/06/2022

   

20.000.000

C286

 

15

Công Ty Thép Prima Steel

02/07/2022

   

20.000.000

C286

 

16

Công Ty Thép Prima Steel

11/07/2022

   

20.000.000

C286

 

17

Bùi Thị Trúc QuỳNh

12/07/2022

   

20.000.000

C286

 

18

Mạc Bích Ngân PD Tâm Tường

30/11/2022

500USD

23.780

11.890.000

   

19

GĐPT Sáu Ngọt

03/07/2022

   

10.000.000

C286

 

20

Gia Đình Sáu Ngọt

06/07/2022

   

10.000.000

C286

 

21

Giác Thanh Sa

06/07/2022

   

10.000.000

C286

 

22

Giác Thanh Sa

12/07/2022

   

10.000.000

C286

 

23

Giác Thanh Sa

12/07/2022

   

10.000.000

C286

 

24

Giác Thanh Vi

12/07/2022

   

10.000.000

C286

 

25

GĐPT Sáu Ngọt

12/07/2022

   

10.000.000

C286

 

26

Thiện Minh- Diệu Tuyền

13/10/2022

   

10.000.000

   

27

Anh Nguyen

27/09/2022

   

8.220.171

   

28

Nguyen Van Quang

11/10/2022

   

7.000.000

   

29

Ngo Dinh Loc

09/10/2022

   

6.000.000

   

30

Loan Phạm

28/10/2022

250USD

23.780

5.945.000

   

31

Le Anh Cuong Pd Quang Phap

25/09/2022

   

5.000.000

   

32

Le Thi My Dung

29/09/2022

   

5.000.000

   

33

Cao Van Hiep

12/10/2022

   

5.000.000

   

34

Nguyen Thi Anh Dao

26/09/2022

   

4.000.000

   

35

Nguyen Thi Anh Dao

26/09/2022

   

4.000.000

   

36

Vu Viet Hung

25/09/2022

   

3.000.000

   

37

Võ Tâm Thiện Nghĩa

04/10/2022

   

3.000.000

   

38

Một Phật Tử ở Đăk Nông

26/10/2022

   

3.000.000

   

39

Nguyễn Thị Tình PD Giác Chơn Tâm

26/10/2022

   

3.000.000

   

40

Anh Nguyen

14/11/2022

   

2.442.456

   

41

Gđ Pt Thien Hien

22/09/2022

   

2.000.000

   

42

Bui Cai

25/09/2022

   

2.000.000

   

43

Nguyen Quyet Thang

25/09/2022

   

2.000.000

   

44

Le Quang Vinh

28/09/2022

   

2.000.000

   

45

Gđ Pt Giac Xuan Dung (Be Sulala)

29/09/2022

   

2.000.000

   

46

Hoang Thien Nhan Va Hoang Thien Tam

29/09/2022

   

2.000.000

   

47

Hoang Phi Vu

01/10/2022

   

2.000.000

   

48

Dao Ngoc Duy

14/10/2022

   

2.000.000

   

49

Ngo Thuy Phuong

24/10/2022

   

2.000.000

   

50

Hue An

27/10/2022

   

2.000.000

   

51

Lai Tan Tai

26/11/2022

   

2.000.000

   

52

Tran Thi Kim Lien

28/12/2022

   

2.000.000

   

53

Nnkimdung

23/09/2022

   

1.500.000

   

54

Gđ Phuc Thao Mam Bien

06/10/2022

   

1.500.000

   

55

Ngo Vien Phuc

05/11/2022

   

1.500.000

   

56

Giac Xuan Dung(Gd Be Sulala)

19/09/2022

   

1.000.000

   

57

Lai Thi Thuy Nga

19/09/2022

   

1.000.000

   

58

Ngo Tu Hoang

19/09/2022

   

1.000.000

   

59

Lam Kien Hung

20/09/2022

   

1.000.000

   

60

Ngoc Hong

20/09/2022

   

1.000.000

   

61

Ngoc Thao

25/09/2022

   

1.000.000

   

62

Dieu Hoa

26/09/2022

   

1.000.000

   

63

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/09/2022

   

1.000.000

   

64

Le Quynh Hoa

27/09/2022

   

1.000.000

   

65

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/09/2022

   

1.000.000

   

66

Bùi Huy Như Phúc

28/09/2022

   

1.000.000

   

67

Nguyen Quy Thien Kim

29/09/2022

   

1.000.000

   

68

Giac Phuoc Binh

30/09/2022

   

1.000.000

   

69

Hong Ha

30/09/2022

   

1.000.000

   

70

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/09/2022

   

1.000.000

   

71

Mai Van Riep

06/10/2022

   

1.000.000

   

72

Nguyen Thi Xuan Lang Pd Dieu Hien 79 Tuoi

11/10/2022

   

1.000.000

   

73

Liên Nga

23/10/2022

   

1.000.000

   

74

Nguyen Thi My Duyen

25/10/2022

   

1.000.000

   

75

Gđ C L.N.R.H.A

26/10/2022

   

1.000.000

   

76

Le Thi My Dung

28/10/2022

   

1.000.000

   

77

Nguyen Tan Anh

01/11/2022

   

1.000.000

   

78

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/11/2022

   

1.000.000

   

79

Nguyen Gia Khanh

12/11/2022

   

1.000.000

   

80

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/11/2022

   

1.000.000

   

81

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/12/2022

   

1.000.000

   

82

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

09/12/2022

   

1.000.000

   

83

Nhu Thanh

10/12/2022

   

1.000.000

   

84

Thanh

26/09/2022

   

800.000

   

85

Thanh Thao

26/09/2022

   

800.000

   

86

Hà Thị Thuận

08/10/2022

   

600.000

   

87

Hanh Lien

19/12/2022

   

600.000

   

88

Gđ Ngoc An

19/09/2022

   

500.000

   

89

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/09/2022

   

500.000

   

90

Phan Thi Ngoc Khuyen

19/09/2022

   

500.000

   

91

Diệu Huyền

20/09/2022

   

500.000

   

92

Duong Thi Bich Ngan

20/09/2022

   

500.000

   

93

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/09/2022

   

500.000

   

94

Trần Kim Ngọc

20/09/2022

   

500.000

   

95

Nhung

21/09/2022

   

500.000

   

96

Truong Thi Hoang

21/09/2022

   

500.000

   

97

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/09/2022

   

500.000

   

98

Ngo Ngoc Lien Pd Hoa Dao - Truong Lien Ngoc Pd Hoa Tam

23/09/2022

   

500.000

   

99

Dang Thi Nhu Loan

25/09/2022

   

500.000

   

100

Le Quang Tung

25/09/2022

   

500.000

   

101

Ly Thi Cam Nhung

25/09/2022

   

500.000

   

102

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/09/2022

   

500.000

   

103

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/09/2022

   

500.000

   

104

Pham Quang Hung

25/09/2022

   

500.000

   

105

Buithilai,Phandiem

26/09/2022

   

500.000

   

106

Gđ Pt Tam Duyen

26/09/2022

   

500.000

   

107

Gđ Pt Thien Tam

26/09/2022

   

500.000

   

108

Huynh Thi Yen Nga

26/09/2022

   

500.000

   

109

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/09/2022

   

500.000

   

110

Nguyen Thi Dung

26/09/2022

   

500.000

   

111

Luong Thi Tuyen

27/09/2022

   

500.000

   

112

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/09/2022

   

500.000

   

113

Nguyen Chi Tam

01/10/2022

   

500.000

   

114

Pham Thu Nga

01/10/2022

   

500.000

   

115

Phung Ngoc Xuan

03/10/2022

   

500.000

   

116

Tran Van Duc

03/10/2022

   

500.000

   

117

La Thi Ha

04/10/2022

   

500.000

   

118

Tran Thi Thanh Thuy

06/10/2022

   

500.000

   

119

Bui Thi Lai,Phan Diem, Nguyen Bao Khanh, Nguyen Bao An Nhien, Nguyen Bao Thanh

08/10/2022

   

500.000

   

120

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

08/10/2022

   

500.000

   

121

Do Thi Nga

10/10/2022

   

500.000

   

122

Giac Hanh Hy

11/10/2022

   

500.000

   

123

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/10/2022

   

500.000

   

124

Ngoc Quyen

11/10/2022

   

500.000

   

125

Tran Thi Thuy Huong

11/10/2022

   

500.000

   

126

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/10/2022

   

500.000

   

127

Phan Thien Vinh Hien

14/10/2022

   

500.000

   

128

Lien Hai

20/10/2022

   

500.000

   

129

Nguyen Tran Quynh Uyen

20/10/2022

   

500.000

   

130

Nguyen Thi Thuy Ngan

21/10/2022

   

500.000

   

131

Phan Huynh Tan Thinh

22/10/2022

   

500.000

   

132

Nguyễn Thị Thanh Vân PD Giác Diệu Hạc

23/10/2022

   

500.000

   

133

Le Anh Tu

25/10/2022

   

500.000

   

134

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

26/10/2022

   

500.000

   

135

Gđ Pt Ngoc Mai - Nguyen Thi Ty

27/10/2022

   

500.000

   

136

Tinh Trong

03/11/2022

   

500.000

   

137

Nguyen Thi Phuong Ha

05/11/2022

   

500.000

   

138

Gđ Pt Chuc Dieu Thanh

08/11/2022

   

500.000

   

139

Gđ Thien Tam

09/11/2022

   

500.000

   

140

Phuong Nam Va Nguyen Tung

11/11/2022

   

500.000

   

141

Bui Thi Lai Phan Diem Nguyen Bao Khanh

12/11/2022

   

500.000

   

142

Giác Hương Anh

13/11/2022

   

500.000

   

143

Tran Thi Thanh Thuy

16/11/2022

   

500.000

   

144

Hanh Lien

17/11/2022

   

500.000

   

145

Hoa Tri Long An

22/11/2022

   

500.000

   

146

Phan Thi Thu Thuy

22/11/2022

   

500.000

   

147

Giac Nhu Thanh

23/11/2022

   

500.000

   

148

Giac Xuan Dung(Gd Be Sulala)

24/11/2022

   

500.000

   

149

Do Thi Ngan

01/12/2022

   

500.000

   

150

Ho Hong Van

04/12/2022

   

500.000

   

151

Bui Thi Lai Phan Diem Bao Khanh An Nhien Bao Thanh

12/12/2022

   

500.000

   

152

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/12/2022

   

500.000

   

153

Phung Ngoc Xuan

16/12/2022

   

500.000

   

154

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

23/12/2022

   

500.000

   

155

Duc Phuong

25/12/2022

   

500.000

   

156

Dang Thanh Nghia

29/12/2022

   

500.000

   

157

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

30/12/2022

   

500.000

   

158

Phan Thi Thu Thuy

30/12/2022

   

500.000

   

159

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/12/2022

   

400.000

   

160

Cau An Cho Ba Do Cuong Sn 1952

21/09/2022

   

300.000

   

161

Gđ Pt Giac An Nhu

21/09/2022

   

300.000

   

162

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/09/2022

   

300.000

   

163

Nguyen Thi Mai Huong

25/09/2022

   

300.000

   

164

Gđ Huỳnh Thanh Tuấn PD Thành Tâm

26/09/2022

   

300.000

   

165

Thien Quang Quy Nhon

26/09/2022

   

300.000

   

166

Vu Xuan Quang

26/09/2022

   

300.000

   

167

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/10/2022

   

300.000

   

168

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

07/10/2022

   

300.000

   

169

Phạm Ngọc Thủy

07/10/2022

   

300.000

   

170

Trần Thị Bé PD Diệu Lạc+ Ngộ Tuệ Minh

09/10/2022

   

300.000

   

171

Dieu Nhu

11/10/2022

   

300.000

   

172

Nguyen Ngoc Thuong

11/10/2022

   

300.000

   

173

Khuong Thi Bich Trinh

12/10/2022

   

300.000

   

174

Trinh Thi Thuyet

26/10/2022

   

300.000

   

175

Lien Hai

03/11/2022

   

300.000

   

176

Hoa Tam

10/11/2022

   

300.000

   

177

Nguyen Kien

22/11/2022

   

300.000

   

178

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/09/2022

   

250.000

   

179

Nguyen Khoa Thang

03/10/2022

   

250.000

   

180

Dang Quoc Tuan

18/11/2022

   

250.000

   

181

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/11/2022

   

230.000

   

182

Le Hong Duc Pham Thi Ngoc Han

02/10/2022

   

210.000

   

183

Gđ Pt Tanh Man

19/09/2022

   

200.000

   

184

Huynh Thu Lam

19/09/2022

   

200.000

   

185

Dang Nga Dien Bien

20/09/2022

   

200.000

   

186

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/09/2022

   

200.000

   

187

Pham Nhat Tuong Vy

20/09/2022

   

200.000

   

188

Duong Mo

21/09/2022

   

200.000

   

189

Tran Hoang Minh

21/09/2022

   

200.000

   

190

Giac Chon Khai

22/09/2022

   

200.000

   

191

Minh Phong

22/09/2022

   

200.000

   

192

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/09/2022

   

200.000

   

193

Nguyen Minh Tri

25/09/2022

   

200.000

   

194

Nguyen Thi Bich Hang

25/09/2022

   

200.000

   

195

Nhuan Kim

25/09/2022

   

200.000

   

196

Nguyen Thi Bich Hanh

26/09/2022

   

200.000

   

197

Nguyen Thi Yen

26/09/2022

   

200.000

   

198

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/09/2022

   

200.000

   

199

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/09/2022

   

200.000

   

200

Phan Thanh Nhan

27/09/2022

   

200.000

   

201

Gđ Dieu Lien

30/09/2022

   

200.000

   

202

Ngo Bach Hien

01/10/2022

   

200.000

   

203

Ngo Tung Ngon

01/10/2022

   

200.000

   

204

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

05/10/2022

   

200.000

   

205

Giac Duong Nhan

09/10/2022

   

200.000

   

206

Nguyen Thanh Phong

09/10/2022

   

200.000

   

207

Tran Hien Thao

11/10/2022

   

200.000

   

208

Trieu Mai Lan

13/10/2022

   

200.000

   

209

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/10/2022

   

200.000

   

210

Huynh Lam Minh Tam Pd Lien Tam

17/10/2022

   

200.000

   

211

Dieu Hoa

20/10/2022

   

200.000

   

212

Le Mai Minh Huy

21/10/2022

   

200.000

   

213

Ly Phu Soi

21/10/2022

   

200.000

   

214

Gđ Ngoc Oanh

24/10/2022

   

200.000

   

215

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/10/2022

   

200.000

   

216

Võ Thị Kim Hồng PD Tường Thoại

30/10/2022

   

200.000

   

217

Tran Hien Thao

03/11/2022

   

200.000

   

218

Nguyen Thanh Phong

09/11/2022

   

200.000

   

219

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

14/11/2022

   

200.000

   

220

Ngo Thinh Chi

14/11/2022

   

200.000

   

221

Thanh Tam Tran

15/11/2022

   

200.000

   

222

Nguyen Thai Nguyen

18/11/2022

   

200.000

   

223

Gđ Pt Giac An Nhu

19/11/2022

   

200.000

   

224

Nguyen Thi Thu Thuy

23/11/2022

   

200.000

   

225

Gđ Pt Dang Quoc Thu (Nam Dinh)

24/11/2022

   

200.000

   

226

Hang Huynh

25/11/2022

   

200.000

   

227

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

02/12/2022

   

200.000

   

228

Nguyen Thanh Phong

04/12/2022

   

200.000

   

229

Nguyen Thai Nguyen

05/12/2022

   

200.000

   

230

Le Huynh Ngoc Han

06/12/2022

   

200.000

   

231

Huynh Lam Minh Tam Pd Lien Tam

07/12/2022

   

200.000

   

232

Dam Trong Vinh

23/12/2022

   

200.000

   

233

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

24/12/2022

   

200.000

   

234

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

25/12/2022

   

200.000

   

235

Phan Hien Hoai Mai

28/12/2022

   

200.000

   

236

Minh Phong

30/12/2022

   

200.000

   

237

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

27/12/2022

   

160.000

   

238

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

21/09/2022

   

150.000

   

239

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/10/2022

   

150.000

   

240

Nguyen Le Quoc Dat

25/09/2022

   

120.000

   

241

Giac Dieu Thuy

19/09/2022

   

100.000

   

242

Kim Binh

19/09/2022

   

100.000

   

243

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/09/2022

   

100.000

   

244

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/09/2022

   

100.000

   

245

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

20/09/2022

   

100.000

   

246

Nguyen Thi Nguyet My

20/09/2022

   

100.000

   

247

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

22/09/2022

   

100.000

   

248

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/09/2022

   

100.000

   

249

Du Chi Vi

25/09/2022

   

100.000

   

250

Giac Dac Chuc

25/09/2022

   

100.000

   

251

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/09/2022

   

100.000

   

252

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/09/2022

   

100.000

   

253

Ngo Tu Thanh

25/09/2022

   

100.000

   

254

Nhom Tu Tam Ha No

26/09/2022

   

100.000

   

255

Phan Minh Toan

26/09/2022

   

100.000

   

256

Gđ Pt Sau Xuan

27/09/2022

   

100.000

   

257

Nguyen Van Hong

28/09/2022

   

100.000

   

258

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

30/09/2022

   

100.000

   

259

Tpc

30/09/2022

   

100.000

   

260

Nguyen Hong Phan

01/10/2022

   

100.000

   

261

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/10/2022

   

100.000

   

262

Chau Bao Ngoc + Nhat Nam

06/10/2022

   

100.000

   

263

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/10/2022

   

100.000

   

264

Nguyen Dat Ngoc

09/10/2022

   

100.000

   

265

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/10/2022

   

100.000

   

266

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

15/10/2022

   

100.000

   

267

Gđ Tran Ngoc Linh

19/10/2022

   

100.000

   

268

Giac Chi An

20/10/2022

   

100.000

   

269

Nguyen Minh Thai

21/10/2022

   

100.000

   

270

Dieu Hoa

24/10/2022

   

100.000

   

271

Nguyen Thai Nguyen

25/10/2022

   

100.000

   

272

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/10/2022

   

100.000

   

273

Gđ Pt Sau Xuan

03/11/2022

   

100.000

   

274

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

04/11/2022

   

100.000

   

275

Nguyen Thanh Tong

04/11/2022

   

100.000

   

276

Huynh Thi Thuy Tien

07/11/2022

   

100.000

   

277

Gđ Huỳnh Thanh Tuấn PD Thành Tâm

08/11/2022

   

100.000

   

278

Thuy Linh

10/11/2022

   

100.000

   

279

Nguyen Thai Nguyen

24/11/2022

   

100.000

   

280

Nguyen Nguyen Ngoc

25/11/2022

   

100.000

   

281

Tran Phuoc Thinh

30/11/2022

   

100.000

   

282

Nguyễn Ngọc Diệp - Lê Văn Đức

10/12/2022

   

100.000

   

283

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/12/2022

   

100.000

   

284

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

12/12/2022

   

100.000

   

285

MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT

24/12/2022

   

100.000

   

286

Thien Truc

25/12/2022

   

100.000

   

287

Nhom Tu Tam Ha Noi

27/12/2022

   

100.000

   

288

Tran Quoc Phong

27/12/2022

   

100.000

   

289

Le Trung Hieu

29/10/2022

   

70.000

   

290

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

19/09/2022

   

50.000

   

291

Truong Trong Ngon

19/09/2022

   

50.000

   

292

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

23/09/2022

   

50.000

   

293

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/09/2022

   

50.000

   

294

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/09/2022

   

50.000

   

295

Thai Thi Minh Tien

26/09/2022

   

50.000

   

296

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

03/10/2022

   

50.000

   

297

Gđ Pt Tran Thi Hoai Anh, Tran Quoc Cuong, Van Phuc Ha Dong Ha Noi

06/10/2022

   

50.000

   

298

Tran Quoc Thinh Pd. Ngo Tung Loi, Van Phuc Ha Dong Hn

09/10/2022

   

50.000

   

299

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

11/10/2022

   

50.000

   

300

Tran Minh

11/10/2022

   

50.000

   

301

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/10/2022

   

50.000

   

302

Nguyen Thanh Ngan

14/10/2022

   

50.000

   

303

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

06/11/2022

   

50.000

   

304

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

08/11/2022

   

50.000

   

305

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

08/11/2022

   

50.000

   

306

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

13/11/2022

   

50.000

   

307

Cuong

24/12/2022

   

50.000

   

308

Gđ Pt Do Thi Hai

15/10/2022

   

40.000

   

309

Toan Vinh

31/10/2022

   

33.000

   

310

Tran Phuoc Thinh

10/10/2022

   

20.000

   

311

Nguyen Tien Tao

11/10/2022

   

20.000

   

312

Truong Cong Thao

26/09/2022

   

11.000

   

313

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

25/09/2022

   

10.000

   

314

Xuan Lan

01/10/2022

   

5.000

   

315

Dang Thi Loi

25/09/2022

   

1.000

   

316

Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật

27/09/2022

   

1.000

   

317

Số dư C286

30/07/2022

   

127.241.511

   

318

Số dư C288

31/08/2022

   

31.457.390

   
 

TỔNG

     

1.108.297.528

[b]

 

C/ Xử lý Quỹ:

C1/ Nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu Động:

177.151.972

[c]=[a]-[b] (Chi > Thu)

 

Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:

Click để quay về đầu trang

 

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

   

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

   

P = Đóng góp qua Paypal

   

G = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003481551

   

Q = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003471369

   

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

   

U = Đóng góp tại Úc Châu

   

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

   

Lưu ý quan trọng:

   

1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.2, Q.10, TP.HCM

   

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập