Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Học Bổng Tiến Sĩ Kỳ 10 (HBTS-8)

Đã đọc: 504           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Với nguyện vọng hỗ trợ và khuyến khích các Tăng, Ni sinh vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, nghiên cứu đạt thành tích cao, trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc tu học Phật và phụng sự nhân sinh, trong khuôn khổ chương trình Học bổng Tiến sĩ kỳ 10 (HBTS-8) lần này, Quỹ ĐPNN đã cúng dường đến 12 vị Tăng, Ni đang theo học Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ tại các nước. Tổng tịnh tài cúng dường lên đến hơn 415 triệu đồng.

       BÁO CÁO TỔNG KẾT

       Với nguyện vọng hỗ trợ và khuyến khích các Tăng, Ni sinh vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, nghiên cứu đạt thành tích cao, trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc tu học Phật và phụng sự nhân sinh, từ năm 2016 đến nay, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã triển khai tổ chức chương trình cúng dường Học bổng Tiến sĩ, cúng dường hơn 200 suất học bổng đến hơn 60 Tăng, Ni sinh Việt Nam đang theo học chương trình Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ và Tiến sĩ tại nước ngoài. Trong khuôn khổ chương trình Học bổng Tiến sĩ kỳ 10 (HBTS-8) này, Quỹ ĐPNN đã cúng dường đến 12 vị Tăng, Ni đang theo học Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ tại các nước. Tổng tịnh tài cúng dường lên đến hơn 415 triệu đồng. 

       TĂNG, NI SINH NHẬN CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ

       Trong số 12 vị Tăng Ni nhận cúng dường trong kỳ này có 10 vị Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 2 vị Phó Tiến sĩ, 2 vị Thạc sĩ. Cụ thể, Quỹ đã cúng dường:

  • 10 vị Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Ấn Độ. 
  •  2 vị Phó Tiến sĩ tại Ấn Độ

       CHUNG TẤM LÒNG YỂM TRỢ HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY – HỌC BỔNG THẠC SĨ (HB-1)

       Mặc dù chuỗi chương trình cúng dường Học bổng Tiến sĩ đã kết thúc từ học kỳ học bổng này (HBTS-8), ngừng tiếp nhận hồ sơ Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ mới, nhưng với các quý Tăng, Ni sinh đang được tài trợ theo chương trình Học bổng Tiến sĩ sẽ tiếp tục được cúng dường học bổng khi đáp ứng đủ các quy định của chương trình cho đến khi đủ 3 năm (6 kỳ) với Tiến sĩ, 1,5 năm (3 kỳ) với Phó Tiến sĩ.

       Phát huy vai trò hộ trì chánh pháp, góp sức vào sự nghiệp đào tạo Tăng tài của Giáo hội, Quỹ ĐPNN thiết tha kêu gọi quý Phật tử gần xa, quý thiện hữu tri thức, hãy tiếp tục dành tình cảm, phát tâm yểm trợ cho quý Tăng, Ni sinh Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ an tâm học cho đến khi hoàn thành chương trình và tốt nghiệp cũng như chương trình Học bổng Thạc sĩ (HB-1), cúng dường học bổng cho Tăng, Ni sinh đang theo học Thạc sĩ tại nước ngoài. Sự ngoại hộ của quý vị sẽ là một duyên lành lớn cho quý Tăng, Ni sinh an tâm tu học nơi xứ người. Để rồi, sau khi kết thúc chương trình học Thạc sĩ, quý Thầy, quý Sư Cô sẽ có đầy đủ hành trang kiến thức, vững vàng cho chặng đường học vấn và hành đạo, đem đạo vào đời để người người thấm nhuần mưa pháp, đạt được an vui, hạnh phúc trong cuộc đời.

       LỜI CẢM ƠN

       Kết thúc chương trình, Quỹ ĐPNN đã nhận được 299 lượt đóng góp với số tịnh tài là hơn 430 triệu đồng (tịnh tài còn lại là gần 15 triệu đồng sẽ chuyển vào chương trình Cúng dường Học bổng Thạc sĩ tại nước ngoài (mã chương trình HB1)). Quỹ ĐPNN xin chân thành cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, quý Phật tử gần xa đã đóng góp tịnh tài cho chương trình ý nghĩa này. Kính chúc quý vị và quý quyến phước thọ tăng trưởng, tứ đại điều hòa, sống an lạc trong chánh Pháp và hanh thông trong cuộc đời!

      Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

      Kính mời quý vị xem báo cáo chi tiết chương trình tại bảng sau:

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
HỌC BỔNG TIẾN SĨ (HBTS-8)
TP. HCM, Ngày 31 tháng 10 năm 2021
 
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Trị giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Ngày chi
1 Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Indatthero       34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
2
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Thích Giác Tự
      34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
3
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Thích Khai Pháp
      34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
4
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Thích Nữ Bảo Giác
      34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
5
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Thích Nữ Chánh Ngộ
      34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
6
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Thích Nữ Đức Nguyên
      34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
7
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Thích Nữ Hải Liên
      34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
8
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Thích Nữ Huệ Thoại
      34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
9
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Thích Nữ Liên Lạc
      34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
10
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Thích Trí Hải
      34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
11
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - Thích Trung Thuận
      34.650.000 1.500USDx23.100 16/08/2021
12
Quỹ ĐPNN cúng dường HBTS-8 - TN Diệu Hân
      34.650.000 1.500USDx23.100 29/08/2021
  TỔNG         [a]  
               
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
Nơi ĐG-Số PCĐ/
Sao kê
1 Lê Phát Sanh, Pd: Quảng Đạo ; Nguyễn Thị Lẫm 18/02/2021     50.000.000  
A-2102-0233
2 Nguyen Thi Hanh 19/04/2021     24.000.000   T-21C659
3 Gia Đình Nguyên Tùng - Diệu Thủy 21/10/2021     24.000.000   T-21P911b
4 Diệp Ngọc Lan 13/04/2021     20.000.000  
A-2104-0255
5 Trương Hữu Thường Pd Ngộ Pháp Chánh Và Khách Hàng 10/06/2021 800USD 23.200 18.560.000  
A-2106-0130
6 Lê Thị Hương Lý 27/04/2021     10.000.000  
A-2104-0487
7 Gđpt Giác Diệu Thanh - Minh Tấm 29/04/2021     10.000.000   T-21D087
8 Lạc Xuân Thanh 18/03/2021 300USD 23.930 7.179.000  
A-2103-0347
9 Lâm Thị Bích Phượng Pd Diệu Tịnh 17/02/2021     7.000.000  
A-2102-0188
10 Gđ Ngô Thị Hảo Pd Hoa Tâm 13/05/2021     7.000.000  
A-2105-0279
11 Gia Đình Nguyên Tùng - Diệu Thủy 24/02/2021     6.000.000   T-21B368
12 Gia Đình Nguyên Tùng - Diệu Thủy 25/03/2021     6.000.000   T-21C182
13 Gia Đình Nguyên Tùng - Diệu Thủy 24/04/2021     6.000.000   T-21C781
14 Gia Đình Nguyên Tùng - Diệu Thủy 04/06/2021     6.000.000   T-21F813
15 Gia Đình Nguyên Tùng - Diệu Thủy 02/07/2021     6.000.000   T-21H043b
16 Nguyen Huu Tuan 30/01/2021     5.000.000   T-21A595
17 Nguyễn Thị Thi 12/02/2021     5.000.000  
A-C2102-0031
18 Dinh Thi Lan Ngoc 20/03/2021     5.000.000   T-21C081
19 Le Kim Hue 25/03/2021     5.000.000   T-21C171
20 Chau Quang Nam 30/03/2021     5.000.000   T-21C280
21 Phật Tử Viên Dung Bảo 25/05/2021     5.000.000  
A-2105-0469
22 Nguyen Viet Anh 17/06/2021     5.000.000   T-21G483
23 Nga Huynh Waldron 28/02/2021 200USD 23.930 4.786.000  
A-2102-0413
24 Anh Nguyen 05/04/2021     4.579.148   T-21C388
25 Lien Kim Ly 22/07/2021     4.533.576   T-21I354
26 Thai Thi Thu Trang 04/01/2021     4.000.000 HBTS-7 T-21A062
27 Thai Thi Thu Trang 01/03/2021     4.000.000   T-21B487
28 Thai Thi Thu Trang 02/04/2021     4.000.000   T-21C350
29 Thai Thi Thu Trang 07/05/2021     4.000.000   T-21D238
30 Thai Thi Thu Trang 18/06/2021     4.000.000   T-21G505
31 Phan Thị Thu HằNg 12/03/2021     3.200.000  
A-C2103-0053
32 Gd Trinh Nguyen Dang Thu 03/01/2021     3.000.000 HBTS-7 T-21A044
33 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/03/2021     3.000.000   T-21B665
34 Cao Thi Cuc Pd Dieu Chon Lien 26/05/2021     3.000.000   T-21F602
35 Thiện Hoa Và Thiện Phong 11/05/2021 150 Aud 17.865 2.679.750 (15/3,15/4,15/5)
A-2105-0234
36 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/04/2021     2.500.000   T-21C446
37 Quyên Võ ( Philadelphia) 24/03/2021 100USD 23.930 2.393.000  
A-2103-0444
38 Do Thi Thanh Thao 03/01/2021     2.000.000 HBTS-7 T-21A042
39 Le Thi My Ngoc 04/01/2021     2.000.000 HBTS-7 T-21A048
40 My Phuc 05/01/2021     2.000.000 HBTS-7 T-21A076
41 Nhuận Mỹ 11/01/2021     2.000.000 HBTS-7
A-C2101-0033
42 Le Thi My Ngoc 07/02/2021     2.000.000   T-21A770
43 Vu Thi Huong 14/02/2021     2.000.000   T-21B128
44 Le Kim Thai 21/02/2021     2.000.000   T-21B289
45 Lê Kim Ánh Pd Diệu Ngọc 14/03/2021     2.000.000  
A-2103-0253
46 Nga Vo 01/04/2021     2.000.000   T-21C331
47 Tran Thi Thu Huong 18/04/2021     2.000.000   T-21C631
48 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 24/06/2021     2.000.000   T-21G683
49 Pham Vu Manh 13/07/2021     2.000.000   T-21H641
50 Thiện Hoa Và Thiện Phong 17/02/2021 100AUD 17.809 1.780.900 (15/01,15/2)
A-2102-0206
51 Cẩm Loan 03/05/2021 100 Aud 17.708 1.770.800  
A-2105-0095
52 Thiện Hoa Và Thiện Phong (15/6,15/7) 06/08/2021 100 Aud 16.933 1.693.300  
A-2108-0007
53 Ngo An Duong, Dong Anh, Lien Uyen 17/02/2021     1.500.000   T-21B199
54 Khánh Phúc 12/03/2021     1.500.000  
A-2103-0181
55 Nguyễn Thị Thùy Vân 27/04/2021     1.500.000  
A-2104-0488
56 Ngoc Ha 07/05/2021 62,70 USD 23.200 1.454.640   P
57 Gd Phuc Thao 21/06/2021     1.300.000   T-21G566
58 Thiện Hoa - Thiện Phong (15/10/2021) 28/10/2021 70AUD   1.172.850   T-21Q171c
59 Thiện Hoa - Thiện Phong (15/09/2021) 09/10/2021 70AUD   1.154.020   T-21P383t
60 Thuan Phan 10/02/2021 47,50 USD 23.780 1.129.550   P
61 Nguyen Huu Bang 01/01/2021     1.000.000 HBTS-7 T-21A018
62 Lý Lệ Nga Pd HạNh Khiêm 04/01/2021     1.000.000 HBTS-7
A-C2101-0016
63 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/01/2021     1.000.000 HBTS-7 T-21A119
64 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 19/01/2021     1.000.000 HBTS-7 T-21A337
65 Vo Pham Phuong Anh-Vo Thanhlam-Gd Ho Thi Na 25/01/2021     1.000.000   T-21A453
66 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/02/2021     1.000.000   T-21A646
67 Lý Tuyết Hạnh 13/02/2021     1.000.000   A
68 Nguyen Ngoc Di Phuong 18/02/2021     1.000.000   T-21B207
69 Truyen Quynh - Duy Tuyen 19/02/2021     1.000.000   T-21B243
70 Nguyễn Thị Kim Phượng Pd Diệu Phượng 22/02/2021     1.000.000  
A-2102-0303
71 Nguyễn Thị Kim Phượng Pd Diệu Phựng 27/02/2021     1.000.000  
A-2102-0402
72 Đoàn Tử Kiên 03/03/2021     1.000.000  
A-2103-0066
73 PhạM NgọC QuỳNh Như Pd Huệ NgọC Giao 06/03/2021     1.000.000  
A-C2103-0024
74 Trương NgọC Lan Trinh Pd TườNg Ân 06/03/2021     1.000.000  
A-C2103-0027
75 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/03/2021     1.000.000   T-21B669
76 Le Thi My Ngoc 08/03/2021     1.000.000   T-21B677
77 Vo Pham Phuong Anh-Vo Thanhlam-Gd Ho Thi Na 08/03/2021     1.000.000   T-21B685
78 Trần Thị Khánh Thương Pd Chúc Hoài 13/03/2021     1.000.000  
A-2103-0222
79 Gd Thu Hoang 08/04/2021     1.000.000   T-21C469
80 Le Thi My Ngoc 11/04/2021     1.000.000   T-21C509
81 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 14/04/2021     1.000.000   T-21C555
82 Pt Mai Đăng Tâm Và Mai Đăng Chi 24/04/2021     1.000.000   T-21C824
83 Nguyễn Thanh Tùng 27/04/2021     1.000.000  
A-2104-0491
84 Do Thi Anh Dao 03/05/2021     1.000.000   T-21D128
85 Giác Hồng Tâm 05/05/2021     1.000.000  
A-2105-0114
86 Le Thi My Ngoc 07/05/2021     1.000.000   T-21D228
87 Nguyen Van Chung-Nguyen Thi Lan 08/05/2021     1.000.000   T-21D250
88 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 09/05/2021     1.000.000   T-21D271
89 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 14/05/2021     1.000.000   T-21F004
90 Hương Hoàng+ Hoàng Dung + Thu Huyền 24/05/2021     1.000.000  
A-C2105-0144
91 Hoa Thien 02/06/2021     1.000.000   T-21F723
92 Dieu Tri 10/06/2021     1.000.000   T-21G279
93 Do Thi Thanh Thao 11/06/2021     1.000.000   T-21G292
94 Huynh Nhat Hoa - Phap Danh Dieu Hong 11/06/2021     1.000.000   T-21G307
95 Bui Van Hoanh 06/08/2021     1.000.000   T-21J422
96 Nguyen Huu Bang 01/09/2021     1.000.000   T-21M319
97 Nguyen Dang 05/09/2021     1.000.000   T-21M760
98 Tam Hieu 19/09/2021     1.000.000   T-21O185
99 Le Thi My Ngoc 03/10/2021     1.000.000   T-21P046
100 Giac Thanh Ha 04/10/2021     1.000.000   T-21P086
101 Nguyen Thi Tuyet Mai 04/10/2021     1.000.000   T-21P082
102 Thiện Hoa Và Thiện Phong 06/01/2021 50AUD 17.453 872.650 HBTS-7
A-2101-0090
103 Lê Nhã Việt Anh Pd Giác Đức Ánh 24/01/2021     700.000  
A-2101-0366
104 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 11/02/2021     700.000   T-21B021
105 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 11/02/2021     700.000   T-21B022
106 Phan Van Niem Va Phan Thi Thu 14/02/2021     600.000   T-21B124
107 Hùng - Lộc - Khoa - Thúy - Dương - Duyên - Thy - Trân - Phượng 02/05/2021     600.000  
A-2105-0061
108 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/01/2021     500.000 HBTS-7 T-21A043
109 Nguyen Thi Mai Chi 04/01/2021     500.000 HBTS-7 T-21A064
110 Pham Thi Trang, Vo Chau Phuoc 16/01/2021     500.000 HBTS-7 T-21A285
111 Duong Quynh Huong 20/01/2021     500.000 HBTS-7 T-21A363
112 Tran Thi Phuong Mai 23/01/2021     500.000 HBTS-7 T-21A416
113 Thanh Phuong 01/02/2021     500.000   T-21A662
114 Nguyễn Phước Thịnh 03/02/2021     500.000  
A-2102-0061
115 Lê Giang Thùy Linh Pd Hoa Tâm 16/02/2021     500.000  
A-C2102-0075
116 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 16/02/2021     500.000   T-21B145
117 Huyền + Hưng + Nam Pd Huệ Thành 17/02/2021     500.000  
A-C2102-0080
118 Nguyễn Lê Tuyết Ngân 18/02/2021     500.000  
A-2102-0235
119 Pham Hoang Tung, Pham Hoang Phuc 20/02/2021     500.000   T-21B276
120 Ho Nhat Thanh 22/02/2021     500.000   T-21B314
121 Duong Quynh Huong 26/02/2021     500.000   T-21B427
122 Đặng Thu Phương - Đặng Phương Diệp 04/03/2021     500.000  
A-2103-0071
123 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/03/2021     500.000   T-21B662
124 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/03/2021     500.000   T-21B683
125 Nguyen Thi Mai Chi 08/03/2021     500.000   T-21B689
126 Nguyen Doan Dieu Hong 10/03/2021     500.000   T-21B733
127 Nguyễn Phước Thịnh Pd Tịnh Thịnh 27/03/2021     500.000  
A-2103-0480
128 Duong Quynh Huong 29/03/2021     500.000   T-21C275
129 Nguyen Huu Bang 01/04/2021     500.000   T-21C340
130 Nguyen Khanh Huyen 12/04/2021     500.000   T-21C529
131 James Anderson 13/04/2021     500.000  
A-C2104-0040
132 Nguyễn Kim Ngọc Pd Diệu Nguyệt 13/04/2021     500.000  
A-2104-0254
133 Phan Minh Trang 13/04/2021     500.000   T-21C551
134 Dieu Lien 23/04/2021     500.000   T-21C756
135 Duong Quynh Huong 26/04/2021     500.000   T-21D033
136 Diệu Hảo 27/04/2021     500.000  
A-2104-0490
137 Lô Đặng Mỹ Vân 27/04/2021     500.000  
A-2104-0492
138 Nguyễn Nhật Lâm 27/04/2021     500.000  
A-2104-0493
139 Nguyen Quoc Trang 29/04/2021     500.000   T-21D092
140 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/05/2021     500.000   T-21D258
141 Minh Trân Long Hưng 15/05/2021     500.000  
A-2105-0301
142 Nguyễn Đình Hùng 15/05/2021     500.000  
A-2105-0310
143 Trần Thị Thanh Hằng 17/05/2021     500.000  
A-2105-0352
144 Duong Quynh Huong 19/05/2021     500.000   T-21F402
145 Lý Vĩ Tài 27/05/2021     500.000  
A-2105-0533
146 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/06/2021     500.000   T-21G090
147 Doan Viet Tien Hung-Pd Ngo Minh Kien 15/06/2021     500.000   T-21G416
148 Tran Thi Nhu Hong 15/06/2021     500.000   T-21G410
149 Chieu Nhu Phuoc 19/06/2021     500.000   T-21G518
150 Duong Quynh Huong 24/06/2021     500.000   T-21G678
151 Duong Quynh Huong 26/07/2021     500.000   T-21I688b
152 Le Thi My Ngoc 02/08/2021     500.000   T-21J113
153 7 Huong Hoi Huong Cong Duc Ve Cho Cha Nguyen Van Chuyen Va Me Truong Thi Duc Da Mat 19/08/2021     500.000 HBTS T-21K536
154 Duong Quynh Huong 23/08/2021     500.000   T-21L079b
155 Le Thi My Ngoc 03/09/2021     500.000   T-21M671
156 Duong Quynh Huong 21/09/2021     500.000   T-21O449a
157 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/10/2021     500.000   T-21P011
158 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/10/2021     500.000   T-21P265
159 Giac Chon Khai 14/10/2021     500.000   T-21P583
160 Nguyen Ngoc Thuong 15/10/2021     500.000   T-21P640
161 Duong Quynh Huong 20/10/2021     500.000   T-21P862
162 Hồ Ngọc Vy Pd Giác An Minh 28/10/2021     500.000  
A-2110-0148
163 Luu Thi My Phung 08/04/2021     400.000   T-21C455
164 Doi Thanh Lam 27/08/2021     400.000   T-21L738
165 Vo Thanh Lam-Vo Pham Phuong Anh-Gd Ho Thi Na 05/03/2021     388.889   T-21B625
166 Tú Duệ 08/02/2021     320.000  
A-2102-0159
167 Nguyen Khoa Thang 02/01/2021     300.000 HBTS-7 T-21A029
168 Do Duy Thinh 03/01/2021     300.000 HBTS-7 T-21A045
169 Nguyen Tran Anh Thao 16/01/2021     300.000 HBTS-7 T-21A289
170 Nguyen Tran Anh Thu 16/01/2021     300.000 HBTS-7 T-21A290
171 Nguyen Tien Dat 02/02/2021     300.000   T-21A671
172 Nguyen Thanh Phong 12/02/2021     300.000   T-21B055
173 Van Kiet, Xuan Ngoc, Tuan Khang 17/02/2021     300.000   T-21B197
174 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 23/02/2021     300.000   T-21B351
175 Võ Đức Thanh 03/03/2021     300.000  
A-2103-0049
176 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 06/03/2021     300.000  
Q-C21A901
177 Nguyen Thu Phuong 10/03/2021     300.000  
Q-C21A949
178 Gia Đình Kha Vi 20/03/2021     300.000  
A-2103-0369
179 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/04/2021     300.000   T-21C683
180 Dang Tien Dat 02/06/2021     300.000   T-21F731
181 Thien Quang (Tp Quy Nhon) 08/06/2021     300.000   T-21G104
182 Tuy Van Trung Dung 13/06/2021     300.000   T-21G359
183 Huynh Nguyen Kim Ngan 24/06/2021     300.000   T-21G680
184 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 30/09/2021     300.000   T-21O855
185 Nguyen Thanh Phong 10/10/2021     300.000   T-21P427
186 Huỳnh Kiến An 20/03/2021     250.000  
A-2103-0367
187 Tran Truc Xuan 19/06/2021     230.000   T-21G520
188 Mai Van Lan 04/01/2021     200.000 HBTS-7 T-21A060
189 Nguyen Phuoc Toan 05/01/2021     200.000 HBTS-7 T-21A086
190 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/01/2021     200.000 HBTS-7 T-21A208
191 Nguyen Thi My Nhan 18/01/2021     200.000 HBTS-7 T-21A315
192 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 30/01/2021     200.000   T-21A607
193 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/02/2021     200.000   T-21A697
194 Le Nguyen Duong 06/02/2021     200.000   T-21A765
195 Nguyen Anh Tuan 08/02/2021     200.000   T-21A812
196 Cao Kim Toan 14/02/2021     200.000   T-21B125
197 Gd Giac Huong Hiep 22/02/2021     200.000   T-21B328
198 Ngộ Chí Đạt - Giác Hạnh Trang 25/02/2021     200.000  
A-2102-0335
199 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/03/2021     200.000   T-21B501
200 Tô TháCh HiếU 01/03/2021     200.000  
A-C2103-0001
201 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/03/2021     200.000  
A-2103-0038
202 Huynh Lam Minh Tam Phap Danh Lien Tam 04/03/2021     200.000   T-21B566
203 Giac Han Lieu 13/03/2021     200.000   T-21B835
204 Nguyen Trung Tien 14/03/2021     200.000   T-21B860
205 Nguyen Thi Phuong Thao 16/03/2021     200.000   T-21B888
206 Kha Thành Phong 20/03/2021     200.000  
A-2103-0368
207 Tran Nghia Tri 06/04/2021     200.000   T-21C429
208 Gd Tien Lan 08/04/2021     200.000   T-21C470
209 Vu Thi Thuy Duong 15/04/2021     200.000   T-21C585
210 Bé Huỳnh Lâm Khánh Nhân 21/04/2021     200.000  
A-2104-0384
211 Diệu Viên 27/04/2021     200.000  
A-2104-0489
212 Nguyễn Thanh Tuấn Pd Minh Tuấn 02/05/2021     200.000  
A-2105-0058
213 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Pd Huệ Lan 02/05/2021     200.000  
A-2105-0057
214 Huynh Lam Minh Tam Pd Lien Tam 06/05/2021     200.000   T-21D211
215 Võ Đức Thanh 06/05/2021     200.000  
A-2105-0123
216 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/06/2021     200.000   T-21F775
217 Nguyen Duc Trung 27/06/2021     200.000   T-21G790
218 Giác Minh Hiền 12/10/2021     200.000  
A-2110-0063
219 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/10/2021     200.000   T-21Q179
220 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/06/2021     195.000   T-21G490
221 Giác Hồng Tâm 05/05/2021 600INR 315 189.000  
A-2105-0114
222 Nguyen Van Hoang 09/01/2021     150.000 HBTS-7 T-21A162
223 Tran My Du-Hanh Tin 12/02/2021     150.000   T-21B033
224 Ho Ngoc Khoi 08/03/2021     150.000   T-21B680
225 Nguyen Van Hoang 11/03/2021     150.000   T-21B775
226 Nguyễn Tố Uyên Như 20/03/2021     150.000  
A-2103-0366
227 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/05/2021     150.000  
A-2105-0033
228 Nguyen Ngoc 04/05/2021     150.000   T-21D158
229 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/09/2021     136.000   T-21O405
230 Bao Duyen 03/01/2021     100.000 HBTS-7 T-21A039
231 Le Nguyen Duong 03/01/2021     100.000 HBTS-7 T-21A041
232 Dang Huu Tai 05/01/2021     100.000 HBTS-7 T-21A082
233 Le Nguyen Duong 10/01/2021     100.000 HBTS-7 T-21A176
234 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 29/01/2021     100.000   T-21A557
235 Phan Văn Thành 01/02/2021     100.000  
A-2102-0005
236 Trần Phước Mừng 01/02/2021     100.000  
A-2102-0007
237 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/02/2021     100.000  
A-2102-0148
238 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 14/02/2021     100.000   T-21B118
239 Nguyễn Quốc Hưng Pd Minh Hưng 21/02/2021     100.000  
A-C2102-0108
240 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 26/02/2021     100.000   T-21B442
241 NguyễN HoàNg Kim Anh 01/03/2021     100.000  
A-C2103-0003
242 NguyễN HữU Anh 01/03/2021     100.000  
A-C2103-0005
243 NguyễN QuốC Hưng 01/03/2021     100.000  
A-C2103-0004
244 NguyễN Tô Trí 01/03/2021     100.000  
A-C2103-0002
245 Nguyen Tan Hao 04/03/2021     100.000   T-21B569
246 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 06/03/2021     100.000   T-21B643
247 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/03/2021     100.000   T-21B670
248 NguyễN QuốC Hưng 08/03/2021     100.000  
A-C2103-0045
249 Le Nguyen Duong 13/03/2021     100.000   T-21B821
250 Huỳnh Thanh Tuấn Pd Thành Tâm 15/03/2021     100.000  
A-2103-0320
251 NguyễN QuốC Hưng 15/03/2021     100.000  
A-C2103-0089
252 Nhom Tu Tam Ha Noi 19/03/2021     100.000   T-21C080
253 Trần Phước Mừng 27/03/2021     100.000  
A-2103-0479
254 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 30/03/2021     100.000   T-21C296
255 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/04/2021     100.000   T-21C363
256 Nguyen Trung Tien 06/04/2021     100.000   T-21C413
257 Vo Huy Cuong 07/04/2021     100.000   T-21C450
258 Le Thi Quyen 13/04/2021     100.000   T-21C543
259 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 13/04/2021     100.000   T-21C552
260 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 15/04/2021     100.000   T-21C577
261 Nha Tien 21/04/2021     100.000   T-21C699
262 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 28/04/2021     100.000   T-21D060
263 Le Nguyen Duong 03/05/2021     100.000   T-21D131
264 Huỳnh Trung Hậu Pd Minh Hiền 09/05/2021     100.000  
A-2105-0191
265 Nguyen Quang Khai Pd Ngo Bach Hien 15/05/2021     100.000   T-21F160
266 Nguyễn Thị Ngọc Hiền (1990) 25/05/2021     100.000  
A-2105-0475
267 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 28/05/2021     100.000   T-21F633
268 Tran Ngoc Linh Pd Giac Chon Tue 08/06/2021     100.000   T-21G117
269 Le Nguyen Duong 11/06/2021     100.000   T-21G301
270 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 25/06/2021     100.000   T-21G702g
271 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 25/06/2021     100.000   T-21G733
272 Ngoc Thach Vuong Trieu 25/06/2021     100.000   T-21G689
273 Tran Tan Quoc 06/07/2021     100.000   T-21H267
274 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 06/07/2021     100.000   T-21H289
275 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 22/07/2021     100.000   T-21I273
276 Dpk 30/07/2021     100.000   T-21I960k
277 Dqt 31/08/2021     100.000   T-21M200g
278 Dpk 28/09/2021     100.000   T-21O791g
279 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/10/2021     100.000   T-21P438
280 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 19/10/2021     100.000   T-21P825
281 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/06/2021     80.000   T-21G492
282 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 15/06/2021     54.000   T-21G407
283 Le Nguyen Duong 07/01/2021     50.000 HBTS-7 T-21A120
284 Pham Dinh Minh 13/01/2021     50.000 HBTS-7 T-21A247
285 Nguyen Duc Anh 30/01/2021     50.000   T-21A608
286 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 31/01/2021     50.000   T-21A614
287 Hồ Thị Yên Như Pd Diệu Tánh 15/02/2021     50.000  
A-C2102-0068
288 Tran Duc Huy 12/04/2021     50.000   T-21C526
289 Duy Toan 13/04/2021     50.000   T-21C545
290 Le Nguyen Duong 15/04/2021     50.000   T-21C575
291 Nguyen Tan Hao 29/04/2021     50.000   T-21D080
292 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 22/05/2021     50.000   T-21F495
293 Ta Minh Giang 24/06/2021     50.000   T-21G643
294 Giang My Linh 05/07/2021     50.000   T-21H213
295 Le Nguyen Duong 18/07/2021     50.000   T-21I098
296 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/09/2021     50.000   T-21M340
297 Le Nguyen Duong 07/09/2021     50.000   T-21N050
298 Le Nguyen Duong 20/10/2021     50.000   T-21P866
  TỔNG         [b]  
               
C/ Xử lý Quỹ: C3/ Chuyển vào HĐ HB1   [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)
               
  Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:  
  A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ  
  E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động  
  P = Đóng góp qua Paypal  
  G = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003481551  
  Q = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0171003471369  
  T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335  
  U = Đóng góp tại Úc Châu  
  V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)  
               
Lưu ý quan trọng:
1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập